Naar hoofdinhoud

BHV LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - BHV LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVE


Wat is NOR-BedrijfsHulpVerlening LT

Met NOR-Bedrijfshulpverlening LT tekent u snel ontruimingsplannen, brandbestrijdingsplannen en aanvalsplannen.

Bij het samenstellen van de symboolbibliotheek is uitgegaan van de

 • NEN-EN -ISO 7010, Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden
 • NEN 1414, Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden (november 2007)
 • NEN 1413, Symbolen voor brandveiligheidsvoorzieningen op tekeningen en schema’s (2Ontwerp 1990)
  (N.b. niet alle symbolen zijn opgenomen)
 • NEN 3011:2004, Veiligheidskleuren en –symbolen in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 6088:2002, Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtrouteaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NTA 8112-1 Leidraad voor een ontruimingsplan, Deel 1 Kantoorgebouwen (mei 2002)
 • NTA 8112-2 Leidraad voor een ontruimingsplan, Deel 2 Onderwijsgebouwen (september 2002)
 • NEN3593, NEN3595, EN60595.2.22, Richtlijn EG
 • Richtlijnen Aanvalsplannen, Inspectie voor het Brandweerwezen

Tevens zijn veel voorkomende pictogrammen toegevoegd.

Met de komst van de NEN-EN-ISO 7010 zijn de voorgaande normen feitelijk vervallen. Voor de volledigheid zijn de symbolen van die voorgaande normeringen nog wel te gebruiken. De NEN 7010 symbolen zijn in aparte plaatsingsmenu's opgenomen.


NOR-BedrijfsHulpVerlening LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT.


Basiskennis van AutoCAD LT is vereist: de standaard AutoCAD commando’s moeten worden gebruikt voor teksten, maatvoering, wijzigingen, schermmanipulaties etc.NOR-BedrijfsHulpVerlening LT is bedoeld voor:

NOR-BedrijfsHulpVerlening LT is bedoeld voor:

 • Installatie-bedrijven
 • Gebouwbeheerders

Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

 • Plaatsen symbolen t.b.v.
  • Ontruimingsplannen
  • Aanvalsplannen
  • Veiligheidsplan
  • Brandblusmateriaal
  • Brandmelding
  • Waarschuwingsborden
  • Redding-/Informatieborden
  • Gebodsborden en Verbodsborden
 • Aanpassen symbolen (grootte, oriëntatie en rotatie)
 • Arceren van aan te geven gebieden m.b.t. verharding en open water
 • Plaatsen van kaders, stempels en renvooi, noordpijl en schaallat
 • Maken en plaatsen van eigen symbolen

Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.


Aansluitende programma’s

De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-BedrijfsHulpVerlening LT kunnen in een aantal specifieke applicaties verder worden bewerkt, of worden gekoppeld aan specifieke installatie-tekeningen.


 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
   

 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsneden. Tevens voor het tekenen van een eenvoudige elektrische installatie.
   

 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden.
  En voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroom-schema’s van elektrische verdeelinstallaties.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
   

 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Elektra-tekeningen.
   

 • NOR-CV & Lucht LT *)
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens de EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
   

 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
   

 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.

*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu’s

NOR-BedrijfsHulpVerlening LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk.

Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De icon-knoppen geven Rolmenu’s; de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

De knoppenbalk kan horizontaal of verticaal geplaatst zijn; de positie ervan is aan te passen en vast te leggen.
 De titelbalk kan worden verborgen, waardoor de knoppenbalk bij een horizontale positie bovenop de AutoCAD titelbalk en AutoCAD-menu kan worden geplaatst. Hierdoor blijft het tekenvenster vrij om te tekenen, en tevens blijven de AutoCAD-menu’s en knoppenbalken vrij toegankelijk.

 

De knoppenbalk bestaat uit 2 delen:

 • Linkerdeel (of bovenste deel bij Verticaal) voor keuze van soort symbolen
  • Symbolen volgens NEN-EN-ISO 7010
  • Symbolen volgens NEN 1414
  • Symbolen volgens NEN 3011
  • Symbolen volgens oude versie
 • Rechterdeel (of onderste deel bij Verticaal) voor bewerkingen en algemene functies

 

 

 

Knop

Menu / Werking

Knop

Menu / Werking


Opnieuw plaatsen van laatst gekozen symbool
In bepaald patroon plaatsen van laatst gekozen symbool

Maatvoeren

Gebied definiëren:
– Lijn selecteren
– Lijn plaatsen
- Punt in gebied
Gebied arceren:
– Nieuwe kleur
– Bestaande kleur
Arcering wijzigen
Symbool/Attribuut
Heel lijn
Breek 2 lijnen t.p.v. snijpunt
Stempelkoppeling
Tekst plaatsen
- Opschrift
- Bijschrift
- Opmerking
Tekst wijzigen
- Inhoud
- Vervangen
- Hoogte
- Kleur
- Stijl
 Kleuren in tekening wijzigen

Informatie over tekening en applicatie

Nieuwe Tekening starten

Bestaande tekening openen

Kader invoegen

Algemene instellingen

 - Kaderinstellingen
- Snap/Grid instellingen
- Oriëntatie attributen
- Oriëntatie Knoppenbalk
- Positie Knoppenbalk
  - Registry instellingen

Padinstellingen

Stempels

ObjectSnap

Algemeen
Symbolen toevoegen
Wijzigen menu

Overschakelen naar andere (aanwezige) NOR-LT applicatie

Actief maken laag
- via Aanwijzen
- via Omschrijving
Laag uit zetten
Laag van element wijzigen

Lagenbeheer

Laaginst. Opvragen
Laaginst. Opslaan

Symboolkleur uit

Help

Noordpijl
Schaallat
Stempelinhoud
Xref status
- Onder
- Boven
 Legenda / Renvooi

Beëindigen 

Tellen van symbolen

 

 


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene werking

NOR-BedrijfsHulpVerlening LT stuurt AutoCAD LT aan.
De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-menu, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.


Voorbeelden van commandovensters; bij tekenen van de vluchtroute en plaatsen symbolen:


 

Knop in commandovenster

Functietoets

Shortcut menu (rechter muistoets)

Knop [ OK ]

<F11>

OK

Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ]

<Ctrl><F11>

Opnieuw of Volgend

Knop [ Stoppen ]

<F12>

Stoppen

Algemene werking

 1. Kies via Knoppenbalk NOR-BedrijfsHulpVerlening LT (linker 3 knoppen) de gewenste type plan
  of kies een van ‘tekst’knoppen voor bewerkingsfuncties.
 2. In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest u waarden en instellingen
 3. Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.
  In de tekening moet U lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert U lijnen.
 4. De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:
  • in dat commandovenster klikken op knop [ OK ]
  • met functietoets <F11>;
  • Met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar 'OK'selecteren
   Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.
 5. Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.

 

Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen 

Knop

Werking

Knop

Werking

Objectsnap
Instellen optie


ENDpoint
Eindpunt lijn
INTersection
Snijpunt lijnen
MIDpoint
Midden lijn/boog
PERpendicular
Haaks op lijn
CENter
Middelpunt
QUAdrant
Kwartier
INSertion point
Invoegpunt
TANgent
Rakend aan
NODe
‘getekend’ punt
NEArest
Op lijn, cirkel
NONe
Uitschakelen opties
Apparent intersection
 Denkbeeldig snijpunt
Extension
 In het verlengde van

 Parallel
Temporary Tracking point
Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast punt verschuiven
FROMpoint
Vanaf punt (referentiepunt)
 • met Object Snap tracking 
De AutoCAD-optie Object Snap Tracking werkt handig voor het plaatsen met behulp van een referentiepunt.

Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE - verplaatsen
  • COPY, Multiple - enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectang - rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polar - rooster-kopiëren, rond

Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE - verwijderen
  • STRETCH - uitrekken

 

 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-BedrijfsHulpVerlening LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Roteren, kopiëren, verwijderen, verschalen en vervangen van symbolen
   • Coderen, verplaatsen, roteren en verschalen van attributen
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken) en breken van lijnen
   • Wijzigen van arceringen
   • Wijzigen van teksten
  • met knop [ Lagen ]
   • elementen op andere laag zetten

Presentatie

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • DRAWORDER
   Om arceringen en vluchtroutes achteraf "bovenop" de plattegrond te krijgen

Wat kan er fout gaan:

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de Knoppenbalk NOR-BedrijfsHulpVerlening LT onvindbaar zijn.
  • verklein het AutoCAD-venster met knop [ - ]  rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken.
  Bij een NOR-BedrijfsHulpVerlening LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
   Gebruik ERASE voor het ongedaan maken van NOR-BedrijfsHulpVerlening LT-commando’s.
 • Herhaling van commando’s door <ENTER> en rechter muistoets:
  laatste AutoCAD-commando (van NOR-BedrijfsHulpVerlening LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige BHV-LT-commando.

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld