Model Based Definition: Het einde van 2D tekeningen?

13 juni 2017 in industrie Machine- & Apparatenbouw

Stel een vraag

Tientallen jaren heeft de maakindustrie vertrouwd op 2D-tekeningen en geworsteld met de bijbehorende interpretatie- en communicatieproblemen. Hoewel processen op basis van 2D-tekeningen diepgeworteld zijn bij de meeste bedrijven, moeten deze tekeningen door mensen worden geïnterpreteerd en zijn ze dus gevoelig voor fouten. Bovendien sluit dit niet natuurlijk niet echt aan op Industrie 4.0.

Steeds meer aandacht voor Model Based Definition

Model Based Definition, ofwel MBD, wordt vaak geassocieerd met papier- en tekeningloos werken en produceren. Dit wordt al jaren met succes omarmd in de luchtvaart- en auto-industrie, waardoor ook steeds meer andere sectoren zoals de maakindustrie deze filosofie serieus in overweging nemen.

Bij Model Based Definition (MBD) wordt alle informatie die nodig is in het proces toegevoegd aan het 3D-model. Door vervolgens gebruik te maken van 3D pdf’s, ook in productie, zijn 2D tekeningen van het 3D model niet meer nodig. En dat is maar goed ook, want een tekening is eigenlijk weer een extra informatiedrager. Wordt tijdens het productieproces het 3D-model gewijzigd dan wordt dit vaak in de praktijk niet doorgevoerd op de tekening. Het resultaat: 3D-model en tekening zijn niet meer gelijk.

Optimaal gebruik maken van 3D-modellen

Waarom Model Based Definition (MBD) als thema steeds meer opduikt is dat het compleet digitaliseren van downstreamprocessen nu echt mogelijk wordt, in plaats van het geleidelijk verbeteren van documentatieprocessen. Het doel moet zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van 3D-modellen, zodat de kwaliteit van het ontwerp verbetert en het ontwerp-naar-productieproces efficiënter wordt.

Meer informatie in het 3D-model

Bovendien loopt door de opkomst van 3D-teken de expertise op het gebied van 2D- schetsvaardigheden gestaag terug. Schetslessen vind je steeds minder op scholen en bedrijven vragen hier steeds minder om. De behoefte om op juiste wijze de afmetingen en toleranties voor modellen in te stellen, is er echter nog steeds.

Gepast gebruik van Geometrische Dimensionering en Toleranties (GD&T) garandeert niet alleen een hogere kwaliteit en betere geschiktheid van de producten, maar leidt bovendien tot kostenbesparingen doordat te strenge toleranties worden voorkomen. De logische volgende stap voor ontwerpers is dat ze deze informatie tijdens het ontwerpproces inbedden in het model en dat productiesoftware deze informatie direct interpreteert.

Integratie tussen ontwerp en fabricatie

Met de STEP AP242-norm is nu eindelijk vastgesteld hoe we het beste om kunnen gaan met informatie zoals toleranties in een 3D omgeving. Dit biedt een goede basis voor het uitwisselen van modelgegevens, met Model Based Definition, binnen CAD, CAM, CMM en andere applicaties.

Diepere integratie tussen ontwerp en fabricatie is mogelijk door rechtstreekse koppeling met de native CAD-modellen met behulp van de API's van de applicatie. Dit betekent uiteindelijk dat een operator of productie-ingenieur niet handmatig alle 2D PMI naar een CAM- of CMM-configuratie hoeft te vertalen. Een deel van of alle informatie kan worden hergebruikt, waardoor er minder kans is op fouten en de productie-expert veel tijd wordt bespaard.

3D-model als dé bron

Een hoogwaardig 3D-model met de juiste informatie is direct bruikbaar in analysesoftware, CNC-machines en publicaties. Bijna elke bewerking die wordt ingediend, is afgeleid van dit model. Het heersende document blijft echter de 2D-tekening aangezien die alle aanvullende vereiste informatie bevat, zoals belangrijke toleranties, speciale notities en regelgevende vereisten.

Model Based Definition (MBD) voert ons richting één bindend document dat ALLE belangrijke informatie bevat voor elke gebruik in het proces. Mogelijke verwarring of fouten die ontstaan door een gebrekkige afstemming van model en tekening, zijn niet langer aan de orde. Geen risico meer dat een leverancier per ongeluk een model en tekening krijgt die niet op dezelfde manier zijn gereviseerd.

Einde van 2D-tekeningen op de werkvloer?

Als we 10 jaar vooruit spoelen, valt het moeilijk voor te stellen dat 2D-tekeningen nog steeds door een mens op de werkvloer zullen worden geïnterpreteerd, dat informatie handmatig zal worden ingevoerd om freesbanen of inspectiepaden te genereren, of dat analyses van de assemblagelijn handmatig zullen worden verricht of met behulp van spreadsheets.
Door de snelle intrede van automatisering in verschillende gebieden en sectoren, is het voor fabrikanten belangrijk de veranderingen te evalueren die nodig zijn voor hun processen en cultuur, om vervolgens hun processen te digitaliseren.

What’s next? MBD in Autodesk Inventor

In het volgende deel van dit artikel kijken we naar hoe Autodesk Inventor fabrikanten in staat stelt, toe te werken naar een op model gebaseerde onderneming en zich voor te bereiden op digitalisering.

Lees alles over MBD in Inventor

In de productieomgeving van tegenwoordig is een hoogwaardig 3D-model het belangrijkste product dat een engineer kan leveren.

Ronald Gideonse Sales Manufacturing - Machine- en apparatenbouw
Ronald Gideonse

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Autodesk komt met nieuwe trade-in actie voor verouderde softwarelicenties

  • Cadac zoekt weer 25 senior consultants en operations managers

  • Wie gaat het nieuwe digitale platform van Cadac leiden?

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap