Naar hoofdinhoud

GMB (Groep Midden Betuwe)

GMB kiest voor Cadac en Construction Cloud

Het zetten van de eerste stap met Autodesk Construction Cloud

GMB is een veelzijdig bedrijf, actief in de wereld van het water. GMB realiseert dijken en haventerreinen, renoveert en bouwt rioleringen en gemalen en ontwerpt en realiseert zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Digitalisering staat hoog op de strategische agenda bij het familiebedrijf met het hoofdkantoor in het Gelderse Opheusden. Reden om intensief samen te werken met Cadac om de komende jaren met name op het gebied van Building Information Modelling (BIM) stappen te zetten. Eerste stap is de installatie van Autodesk Construction Cloud.

Cadac is huisleverancier bij GMB voor Autodesk oplossingen zoals Revit, Plant 3D en Inventor en diverse diensten, waaronder het verzorgen van trainingen. Vorig jaar belandde er een veel bredere opdracht op het bordje van Dirk van Loenen, salesmanager bij Cadac.

gmb-7-1280

Tijd en maatwerk

‘We waren op zoek naar een partij die niet alleen software levert en installeert’, legt Marc Vogt uit, ontwerpmanager en leider van het ontwerpteam van het bedrijfsonderdeel Waterkwaliteit & installaties bij GMB. ‘We willen binnen vijf jaar een van de koplopers zijn op het gebied van BIM. Een stevige ambitie die we alleen kunnen realiseren met oplossingen die het beste bij ons bedrijf passen met intensieve begeleiding. Maar wat is BIM? Wat is digitaliseren? Het zijn containerbegrippen waar ik niet zo veel mee kan. Overschakelen naar een compleet nieuwe werkwijze vergt tijd en maatwerk. Het moet passen bij ons.

Overstappen naar BIM is alleen haalbaar als onze mensen het zien zitten. Van het management tot en met uitvoerders in het veld. Ook is connectie met onze toeleveranciers, klanten en andere partners cruciaal. Uiteindelijk hebben we Cadac gevraagd om in dit brede traject onze adviseur, sparringpartner en leverancier van de benodigde software te zijn.’

We waren op zoek naar een partij die niet alleen software levert en installeert. We willen binnen vijf jaar een van de koplopers zijn op het gebied van BIM. Een stevige ambitie die we alleen kunnen realiseren met oplossingen die het beste bij ons bedrijf passen met intensieve begeleiding.

Marc Vogt

Ontwerpmanager bedrijfsonderdeel Waterkwaliteit & installaties - GMB

gmb-9-1280

Het verloop van de procesanalyse

Cadac koos voor een intensieve aanpak en schakelde consultant Kevin de Bresser in om eerst een diepgaande analyse te maken van de werkprocessen bij Waterkwaliteit & installaties. Hij interviewde daarvoor niet alleen de leidinggevenden om helder te krijgen wat GMB nu precies wil de komende jaren, ook voerde hij gesprekken met alle key-users. ‘Het gaat om een grote verandering’, aldus Kevin de Bresser. ‘Dan willen we eerst weten wat de doelstellingen zijn van GMB op strategisch niveau en vervolgens daarop aansluitend beoordelen hoe de mensen op de vloer en in het veld nú werken, welke software ze nu gebruiken, welke knelpunten ze ervaren.

Hoe de communicatie met zowel internen als externen nu verloopt en welke aspecten van BIM er nu goed, maar vooral ook minder goed worden toegepast. Intensieve gesprekken die heel verhelderend waren voor mij voor de analyse, maar ook voor de geïnterviewden. Wij hebben een goed beeld gekregen van de structuur en werkprocessen, de ontwerpers zelf reageerden enthousiast dat ze gehoord en serieus genomen werden.’

gmb-5-1280

De beste optie

Uit de procesanalyse concludeerde het Cadac-team dat overstappen naar de Autodesk Construction Cloud voor GMB de beste optie was. Marc Vogt kon zich daarin vinden. ‘Ja, ook omdat onze key-users positief waren. Met de interviews is duidelijk draagvlak gecreëerd en ook het managementteam steunde de keuze. Betrokkenheid van en draagvlak bij alle medewerkers is van belang om onze digitaliseringsambities te realiseren. Het adviesrapport van de door Kevin uitgevoerde procesanalyse is de leidraad voor de stappen die we ondernemen.

Vervolgens hebben we besloten om eerst een pilot te draaien met het nieuwe programma. Theorie is mooi, in de praktijk kun je pas echt ervaren hoe het werkt en of Construction Cloud de juiste keuze is. Als voorbereiding hebben we de Construction Cloud omgeving met de Cadac consultants en onze eigen mensen zelf ingericht met de Cadac Best Practice, afgestemd op onze wensen en eisen. Op die manier neem je iedereen mee in de verandering.’

gmb-4-1280

Gekozen voor een gecompliceerde klus

Die pilot is afgelopen zomer gestart. ‘We hebben gekozen voor een best gecompliceerde klus’, vervolgt Marc Vogt. ‘De renovatie van een rioolwaterzuiveringssysteem waarbij verschillende informatiestromen bij elkaar komen. Bouwkundige data, civieltechnische data en installatietechnische data. Natuurlijk zijn er de nodige hobbels en knelpunten en is het zoeken naar de beste manier van communiceren met de partners en toeleveranciers onder wie Royal HaskoningDHV. Het is niet makkelijk andere partijen te overtuigen van de meerwaarde. Waar je ook mee moet oppassen is de vertaling naar de bouwplaats. Beton storten blijft beton storten, niet iedereen in het veld is gecharmeerd van 3D-ontwerpen op de tablet. Meekijken kan via de viewerfunctie en waar nodig printen we een tekening gewoon uit.

De kloof tussen het fancy 3D-ontwerpen en de bouwplaats mag niet te groot worden. Uiteindelijk is een project pas succesvol als iedereen gemotiveerd is en zijn of haar taak goed kan uitvoeren. Onder de streep wordt de toegevoegde waarde steeds duidelijker. Het complete traject wordt in 3D ontworpen. Ik verwacht dat de Construction Cloud bij ons ingeburgerd raakt. Of dat ook geldt voor de andere afdelingen van GMB? Misschien. We hebben onze collega’s er wel zoveel mogelijk bij betrokken en hen laten meekijken. Binnen ons bedrijf zijn wij op dit onderdeel de voorlopers.’

Het is een geslaagd project

Dirk van Loenen en Kevin de Bresser kijken terug op een geslaagd project. ‘Dat nog lang niet af is’, zegt Dirk. ‘GMB heeft een strategisch plan geschreven waarin digitalisering één van de speerpunten is. Als Cadac is het onze corebusiness om hierin een stevige rol te spelen. Met onder andere de juiste Autodesk oplossingen, maar zeker ook met advisering op maat en permanente ondersteuning. We denken mee, verdiepen ons in de processen van het bedrijf. Ons succes is afhankelijk van hun succes.’

‘Voor ons als Cadac is zo’n langdurig partnership overigens ook een proces van groeien’, vult Kevin aan. ‘We zitten in een zeer dynamische markt, BIM-software ontwikkelt zich voortdurend en er is veel keus voor de klant. Het is alleen zaak om de keuze voor de software te koppelen aan het doel waar je het voor inzet. Software volgt het proces en niet andersom.’ Onze bevindingen in de markt koppelen we ook terug aan Autodesk, we doen suggesties voor verbeteringen en aanpassingen. Dat is wel weer een voordeel als je Platinum Reseller bent van zo’n groot ontwikkelaar.

 

gmb-3-1280

Een bedrijf van zes clusters

GMB (Groep Midden Betuwe) werd in 1963 opgericht als een aannemingsbedrijf door agrariër Gerrit-Jan van de Pol. Samen met zijn zoons focuste hij zich vooral op waterwerken in de Betuwe. Bijna zestig jaar verder leidt de derde generatie in het familiebedrijf een landelijk opererende onderneming met 500 werknemers.

Het bedrijf is georganiseerd in zes clusters: Services, Rioleringstechnieken, BioEnergie, Waterkwaliteit & installaties, Waterveiligheid & constructies en Haven & industrie. ‘Je ziet dat deze clusters raakvlakken met elkaar hebben’, legt Marc Vogt uit. ‘Niet voor niets is onze slogan “uitdaging verbindt”. Dat is precies de bedoeling. We zorgen voor goed functionerende riolen, zuiveren meteen het water en bouwen ook installaties die het slib verwerken. Een zo veel mogelijk circulaire keten die we verder willen verfijnen en verbeteren op het gebied van duurzaamheid.’

gmb-1-1280

Digitalisering is een noodzaak

Op de referentielijst staan tientallen aansprekende projecten met de handtekening van GMB eronder. Composteringsinstallaties, biologische vergisters, windmolenparken, een nieuwe haventerminal, de renovatie van het vermaarde Woudagemaal, nieuwe rioolstelsels, waterpompinstallaties, enzovoort. ‘Projecten die we uiteraard doen met veel partners en leveranciers. Bijna altijd complex, daarom is digitalisering van de processen een absolute noodzaak, daar zijn we van overtuigd. Onze klanten vragen erom, ze zoeken ook hun weg.

In Cadac hebben we daarin een betrouwbare partner die vooruitkijkt. Met Augmented Reality en Virtual Reality bijvoorbeeld, digitale ontwikkelingen die op ons afkomen. Niet geheel toevallig hebben we net een AR/VR-expert in dienst genomen. Hij kan zijn hart ophalen met de mensen van Cadac.’

 

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld