Naar hoofdinhoud

Techline -07- Luchtkanalen

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021


INHOUDSOPGAVELuchtkanalen algemeen


Luchtkanalen kunnen worden getekend, waarbij hulpstukken en appendages

kunnen worden tussengevoegd. Ronde kanalen, rechthoekige kanalen en

flexibels zijn mogelijk.


Kanalen kunnen ook vanaf reeds getekende kanalen, geplaatste hulpstukken of

appendages worden getekend.


In het venster kunnen, op het eerste tabblad Tekenen, de vorm, afmetingen en

peilmaat (t.o.v.) worden opgegeven; op het tweede tabblad Opties kunnen de

uitlijning en het bochttype worden opgegeven.

Terug naar inhoudsopgave


Beginnen met tekenen luchtkanaal

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Kies menu 'Kanalen'
 3. Selecteer menukeuze:
  • Rechthoekig
  • Rond
  • Flexibel

   Venster 'Kanalen' wordt geopend.


 4. Stel op tabblad 'Tekenen' het Leidingtype, Leidingsysteem, de Afmeting en Peilmaat in
  • Haal eventueel gegevens op uit de tekening met knop
 5. Pas op tabblad 'Opties', indien gewenst, de uitlijning en bochttype aan
  • Type 1
  binnen rond, buiten rond
  • Type 2  
  binnen recht, buiten rond
  • Type 3  
  binnen recht, buiten recht
  • Type 4
  binnen rond, buiten recht
 6. Klik op knop [ Tekenen ] (op tabblad Tekenen)
 7. Geef het startpunt van het kanaal aan op tekening
 8. Geef volgende (klik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, ofoptie-letter(s) intoetsen

  • Peilmaat                           voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                       voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding/kanaal
  • connOFf/connON            Snap op Connector uit of aan zetten
  • KIjkrichting                       instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting               instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                 instellen WCS
  • Invoegen/PLaatsen          instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt.
  • afTakking voor plaatsen aftakking in op te geven richting

   Alleen voor Ronde kanalen:
  • Flexibel                             verder tekenen als flexibel kanaal
  • NietFlexibel                      verder tekenen als rond kanaal
  • Genereer Flexibel             genereren flexibel


Terug naar inhoudsopgave


Tekenen kanaal, vanaf hulpstuk, leiding, appendage

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad:
  • CV - Koeling
  • Lucht
  • Sanitair
  • Afvoer
  • Sprinkler
  • Elektra
 2. Open een willekeurig tabblad menu
 3. Selecteer menukeuze 'Vanaf connector'
 4. Wijs Kanaal, Appendage of Hulpstuk aan van waaraf getekend moet worden
 5. Geef volgende (klik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, ofoptie-letter(s) intoetsen
  • Peilmaat                          voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                      voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding/kanaal
  • connOFf/connON           Snap op Connector uit of aan zetten
  • KIjkrichting                      instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting              instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen        instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt.
  • afTakking                         voor plaatsen aftakking in op te geven richting
  • Bocht                               voor plaatsen van een bocht
  • Verloop                            voor plaatsen van een verloopstuk
  • Rechtekoppeling             voor plaatsen van een rechte koppeling
  • Hulpstukdialoog              voor oproepen dialoogvenster Hulpstukken
  • Appendagedialoog          voor oproepen dialoogvenster Appendages
  • Undo                                voor het ongedaan maken van de laatste tekenhandeling, de tekenfunctie blijft actief
  • aansluIten de applicatie een oplossing laten verzorgen

   Alleen voor Ronde kanalen:
  • Flexibel                             (Rond) voor verder teken als flexibel
  • NietFlexibel                      (Rond) voor verder tekenen als rond kanaal
  • Genereer Flexibel             (Rond) genereren flexibel

   Alleen voor rechthoekige kanalen:
  • Sprongstuk                        (RH) voor ingave/plaatsen sprongstuk
  • ALLehoeken                     (RH) Voor elke gewenste hoek
  • BEPerktehoeken              (RH) Voor hoeken per 5º
  • SPLitsing                            (RH) voor ingave/plaatsen splitsing


Terug naar inhoudsopgave


Tekenen flexibel

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Kies menu 'Kanalen'
 3. Selecteer menukeuze 'Flexibel'

  Venster Kanalen wordt geopend.


 4. Stel op tabblad 'Tekenen' het Leidingtype, Leidingsysteem, de Afmeting en Peilmaat in
  • Haal eventueel gegevens op uit de tekening met knop.
 5. Pas op tabblad 'Opties', indien gewenst, de uitlijning aan
 6. Klik op knop [ Tekenen ] (op tabblad 'Tekenen')
 7. Geef het startpunt van het flexibel aan op tekening
 8. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen
  • Peilmaat                              voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                          voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding
  • connOFf/connON              Snap op Connector uit of aan zetten
  • KIjkrichting                          Instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting                 Instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                      instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen          instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt.
  • afTakking                             voor plaatsen aftakking in op te geven richting
  • NietFlexibel                        voor verder tekenen als rond kanaal
 9. Herhaal de vorige stap om verder te tekenen

Terug naar inhoudsopgave


Genereren flexibel

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Kies menu 'Kanalen'
 3. Selecteer menukeuze 'Genereer Flexibel'
 4. Selecteer het eerste aansluitpunt van de flexibel
 5. Selecteer het tweede aansluitpunt van de flexibel

  De flexibel wordt getekend.


Terug naar inhoudsopgave


Plaatsen / Invoegen rechthoekige hulpstukken Luchtkanaal


Hulpstukken kunnen "vrij" geplaatst worden, geplaatst worden op het eind van een kanaal of in een kanaal. De basisvorm van de hulpstukken is geformuleerd; in het selectievenster zijn de specifieke maten op te geven.


Terug naar inhoudsopgave


Rechthoekig hulpstuk ‘vrij’ plaatsen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Hulpstukken'
 3. Selecteer 'Hulpstukken recht'
 4. Selecteer in venster 'Rechthoekig hulpstukken' het type hulpstuk:
  • A Aftakking
  • B Bocht
  • RK Rechte koppeling
  • SPL Splitsing
  • S Sprongstuk
  • T T-stuk
  • V Verloop
 5. Selecteer het hulpstuk:
  • AAftakking
  • ZSHK Zadelstuk 45
  • ZSCH Zadelstuk schoen
  • ZSTR Zadelstuk stromend
  • BBocht
  • STDB Bocht
  • RK Rechte Koppeling:

  • STDK Rechte koppeling
  • SPLSplitsing:
  • SPL1 2-Zijdig
  • SPL2 Afschil
  • SPL3 Hoogte links
  • SPL4 Hoogte rechts
  • SSprongstuk
  • HSPRONG Horizontaal sprongstuk
  • VSPRONG Vertikaal sprongstuk
  • TT-stuk
  • STDT T-Stuk
  • VVerloop
  • STDVV Recht rond verloop
  • STDV Verloop
 6. Pas in het vak 'Hulpstuk' eigenschappen, indien gewenst, de gegevens aan
 7. Klik eventueel op knop om afmetingen of connectoren uit de tekening te selecteren
  1. Geef in het vervolgmenu op wat geselecteerd wordt (Connector 1, 2 etc.)
  2. Selecteer in tekening het gewenste item
 8. Klik op knop [ Plaatsen ] om het hulpstuk in een kanaal te plaatsen
 9. Geef het basispunt op
 10. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het hulpstuk één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  Het hulpstuk wordt vervolgens over deze hoek geroteerd


 11. Toets een of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten

Terug naar inhoudsopgave


Rechthoekig hulpstuk ‘invoegen’ in kanaal

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Hulpstukken'
 3. Selecteer 'Hulpstukken recht'
 4. Selecteer in venster 'Rechthoekig hulpstukken' het type hulpstuk:
  • A Aftakking
  • B Bocht
  • RK Rechte koppeling
  • SPL Splitsing
  • S Sprongstuk
  • T T-stuk
  • V Verloop
 5. Selecteer het hulpstuk:
  • AAftakking:
  • ZSHK Zadelstuk 45
  • ZSCH Zadelstuk schoen
  • ZSTR Zadelstuk stromend
  • BBocht:
  • STDB Bocht
  • RK Rechte Koppeling:
  • STDK Rechte koppeling
  • SPLSplitsing:
  • SPL1 2-Zijdig
  • SPL2 Afschil
  • SPL3 Hoogte links
  • SPL4 Hoogte rechts
  • SSprongstuk
  • HSPRONG Horizontaal sprongstuk
  • VSPRONG Vertikaal sprongstuk
  • TT-stuk
  • STDT T-Stuk
  • VVerloop
  • STDVV Recht rond verloop
  • STDV Verloop
 6. Pas in het vak 'Hulpstuk eigenschappen', indien gewenst, de gegevens aan
 7. Klik eventueel op knop om afmetingen of connectoren uit de tekening te selecteren
  1. Geef in het vervolgmenu op wat geselecteerd wordt (Connector 1, 2 etc.)
  2. Selecteer in tekening het gewenste item
 8. Knop [ Invoegen ] om het hulpstuk in het kanaal te plaatsen
 9. Wijs het kanaal aan waarin het hulpstuk geplaatst moet worden
  • Aanwijzen waar hulpstuk moet komen
  • Opgeven afstand vanaf een verbinding
   • Toets A voor de optie vanafAansluiting
   • Selecteer de verbinding van waaraf de afstand moet gelden
   • Geef de afstand op

    Het hulpstuk wordt in het kanaal geplaatst.


 10. Geef rotatie op
 11. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het hulpstuk één of meer keren geroteerd worden.
  Het hulpstuk wordt vervolgens over deze hoek geroteerd


 12. Toets een of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten

Terug naar inhoudsopgavePlaatsen / Invoegen ronde hulpstukken Luchtkanaal


Hulpstukken kunnen "vrij" geplaatst worden, geplaatst worden op het eind van een kanaal of in een kanaal.

 


Hulpstuk voor ronde kanalen ‘vrij’ plaatsen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Hulpstukken'
 3. Selecteer 'Hulpstukken rond'
 4. Selecteer in venster 'Hulpstukken'
  • het Leidingtype
  • Type hulpstuk
 5. Klik eventueel op knoppen  om Afmetingen en/of Leidingsysteem uit de tekening te selecteren
  • RMK om de selectiecriteria te selecteren.
  • Selecteer in tekening het gewenste item
 6. Selecteer het hulpstuk
 7. Klik op knop [ Plaatsen ] om het hulpstuk in een kanaal te plaatsen
 8. Geef het basispunt op
 9. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het hulpstuk één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  Het hulpstuk wordt vervolgens over deze hoek geroteerd

 10. Toets een of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar inhoudsopgave


Hulpstuk voor ronde kanalen ‘invoegen’ in kanaal

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Hulpstukken'
 3. Selecteer 'Hulpstukken rond'
 4. Selecteer in venster Hulpstukken
  • het Leidingtype
  • Type hulpstuk
 5. Klik eventueel op knoppen  om Afmetingen en/of Leidingsysteem uit de tekening te selecteren
  • RMK om de selectiecriteria te selecteren.
  • Selecteer in tekening het gewenste item
 6. Selecteer het hulpstuk
 7. Knop [ Invoegen ] om het hulpstuk in het kanaal te plaatsen
 8. Wijs het kanaal aan waarin het hulpstuk geplaatst moet worden
  • Aanwijzen waar hulpstuk moet komen
  • Opgeven afstand vanaf een verbinding
   • Toets A voor de optie vanafAansluiting
   • Selecteer de verbinding van waaraf de afstand moet gelden
   • Geef de afstand op

    Het hulpstuk wordt in de leiding geplaatst.

 9. Geef rotatie op
 10. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het hulpstuk één of meer keren geroteerd worden.
  Het hulpstuk wordt vervolgens over deze hoek geroteerd


 11. Toets een of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar inhoudsopgave


Plaatsen / Invoegen appendages Luchtkanaal


Appendages kunnen "vrij" geplaatst worden, geplaatst worden op het eind van een kanaal of in een kanaal.

 

Appendages ‘los’ plaatsen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Appendages'
  • Selecteer gewenste (type) appendage
   • Demper
   • Brandklep
   • Jalousie klep
   • Instelklep
   • Verwarmingssectie
   • Koelsectie

    Het bijbehorende instelvenster verschijnt.

  • Geef de Basisgegevens op
   • Type
   • Fabrikant
   • Model
   • Vorm
   • Uitvoering
  • Geef de Afmetingen op of haal de afmetingen op uit de tekening met knop
  • Geef de Lengte op
 3. Wijzig, indien gewenst, de uitlijning
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Geef het basispunt op
 6. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan de appendage één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  De appendage wordt vervolgens over deze hoek geroteerd

 7. Toets een of meer keren <Enter> om de appendage verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten

Terug naar inhoudsopgave


Appendages ‘invoegen’ in kanaal

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Appendages'
  • Selecteer het gewenste (type) appendage
   • Demper
   • Brandklep
   • Jalousie klep
   • Instelklep
   • Verwarmingssectie
   • Koelsectie

    Het bijbehorende instelvenster verschijnt.

  • Geef de Basisgegevens op
   • Type
   • Fabrikant
   • Model
   • Vorm
   • Uitvoering
  • Geef de Afmetingen op of haal de afmetingen op uit de tekening met knop 
  • Geef de Lengte op
 3. Wijzig, indien gewenst, de uitlijning
 4. Klik op knop [ Invoegen ]
 5. Wijs de leiding aan waarin het hulpstuk geplaatst moet worden
  • Aanwijzen waar hulpstuk moet komen
  • Opgeven afstand vanaf een verbinding
   • Toets A voor de optie vanafAansluiting
   • Selecteer de verbinding van waaraf de afstand moet gelden
   • Geef de afstand op

    De appendage wordt in de leiding geplaatst.

 6. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan de appendage één of meer keren geroteerd worden.
  De appendage wordt vervolgens over deze hoek geroteerd

 7. Toets een of meer keren <Enter> om de appendage verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten

Terug naar inhoudsopgave


Plaatsen Roosters Vrij / via Database

Roosters kunnen ‘vrij’ geplaatst worden. Bij de keuze van het rooster kan een voorselectie op Type (plafondrooster, spleetrooster, wervelrooster, etc.) gemaakt worden en vervolgens kunnen gegevens opgegeven worden of er kan een selectie gemaakt worden uit in de database aanwezige roosters.

Gegevens kunnen in het venster worden opgegeven of gehaald worden uit de database. Als de gegevens uit de database worden gehaald worden de vaste gegevens geblokkeerd.


Bij de toevoerroosters worden pijlpunten bij de uitblaasopeningen geplaatst.


 

Roosters plaatsen via ‘vrije invoer’

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Roosters'
 3. Selecteer 'Vrije invoer'

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt.
  • Geef de Basisgegevens op
   • Type
   • Fabrikant
    of haal de gegevens via:
   • knop 'uit rooster' op de tekening
   • knop 'uit de database'
   • Met knop  (Beveiliging wijzigen)
   • - op Slot: alleen wijzigbare gegevens (bij betreffend artikelnummer
   • - van slot af:  alle gegevens getoond en te wijzigen waarbij na wijziging het artikelnummer niet meer klopt.
  • Geef de afmetingen op
  • Geef de peilmaat op
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Geef het basispunt op
 6. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het rooster één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  Het rooster wordt vervolgens over deze hoek geroteerd.

 7. Toets een of meer keren <Enter> om het rooster verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar inhoudsopgave


Roosters plaatsen via ‘Database’

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Roosters'
 3. Selecteer 'Via Database'

  Het selectievenster Roosters verschijnt.

 4. Geef een voorselectie op
  • Leidingtype
  • Type Debiet
  • Subtype
   of haal de gegevens via knop 'uit rooster' op de tekening

   Met RechterMuisKlik (RMK) op knop 'uit tekening' kan aangegeven worden welke gegevens uit de tekening moeten worden uitgelezen.
   Geef, indien gewenst, een filter op (via knop) bij één van de kolommen

 5. Selecteer het gewenste rooster en klik op knop [ Selecteren ]
  of
  dubbelklik op het gewenste rooster

  Venster 'Roosters' verschijnt met de detailgegevens van het gekozen rooster

 6. Wijzig, indien gewenst
  • Fabrikant
  • Debiet
  • Toevoer/Retour richting
  • Uitstroompatroon
  • Aansluitdiameter
  • Plenum uitvoering (geen/horizontaal/vertikaal)
 7. Geef de peilmaat op
  of haal de gegevens via knop uit de tekening
 8. Klik op knop [ Plaatsen ]
 9. Geef het basispunt op
 10. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het rooster één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  Het rooster wordt vervolgens over deze hoek geroteerd

 11. Toets een of meer keren <Enter> om het rooster verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar inhoudsopgave


Roosters bewerken


Geplaatste roosters kunnen worden bewerkt.

 • Wijzigen van toegekend debiet
 • Wijzigen uitstroompatroon
 • Roteren rond connector


Wijzigen debiet

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Roosters'
 3. Selecteer 'Debiet'
 4. Selecteer in de tekening de roosters waarvan het debiet moet worden gewijzigd
 5. Geef het debiet op (m3/h)

  De geselecteerde roosters krijgen het opgegeven debiet toegewezen

Terug naar inhoudsopgave


Wijzigen uitstroompatroon

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Roosters'
 3. Selecteer 'Uitstroompatroon'
 4. Selecteer in de tekening de roosters waarvan het uitstroompatroon moet worden gewijzigd
 5. Geef het uitstroompatroon op
  • 0  (geen)
  • 1  (éénzijdig)
  • 2  (2-zijdig haaks)
  • 3  (2-zijdig in lijn)
  • 4  (3-zijdig)
  • 5  (4-zijdig)

   De geselecteerde roosters krijgen het opgegeven uitstroompatroon.

Terug naar inhoudsopgave


Roteren connector (aansluitpunt)

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Lucht'
 2. Open menu 'Roosters'
 3. Selecteer 'Draai connector'
 4. Selecteer in de tekening een aansluitpunt
  of
  geef een optie op
  • connOFf                              uitzetten van connector
  • FIlterObject                        selecteren onderdeel
  • afTakking                             selecteren aftakking
 5. Geef de connectorrichting op

  Het uitstroompatroon/ de uitstroomrichting blijft ongewijzigd.


Terug naar inhoudsopgave


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld