Naar hoofdinhoud

E-Schema -07- Blokschema - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEBlokschema


Genereren blokschema


Algemeen

Het is mogelijk het blokschema te genereren en de vermogens in te vullen als in de database (E-Database):

 • de totaal vermogens van de kasten zijn klaargezet.

De kasten worden volgens de kasthiërarchie opgezet:

 • Kasten op een strang vanaf de verdeelkasten worden dicht op elkaar geplaatst;
 • Kasten die op een groep van de voorgaande kast zitten worden verder van elkaar geplaatst

Nadat de kasten geplaatst zijn moeten de vermogens nog ingevuld worden. Dit kan automatisch gebeuren, waarbij de vermogens uit de standaard vermogenstabel worden gehaald, of uit de installatietekening.


Via de groepenlijst zijn de kabelnummers en kabeltypen groepsgewijs toe te kennen. Daarna kunnen de kabelvlaggen automatisch geplaatst worden


Als bij het opzetten van het blokschema het foute project is gekozen kan dit gecorrigeerd worden door het project als “verkeerd” aan te merken en vervolgens de koppeling met de tekeningen te verwijderen.

Daarna kan het blokschema opnieuw voor het project worden gegenereerd.


Blokschema automatisch genereren

 • De hiërarchie van de kasten is klaargezet vanuit E-Database
 1. Klik op knop  of selecteer 'Blokschema Automatisch' in menu 'Blokschema'
 2. Indien het project nog niet bekend is:
  Selecteer het project in venster 'Project Selecteren'
  Alle projecten uit de database worden getoond.
 3. Klik op knop [ OK ]
 4. Selecteer in venster 'Kies eerste kast'
  • Alle kasten
  • Specifieke kast
   door het kiezen van één kast wordt deze kast met alle daarop aangesloten kasten getekend
 5. Klik op knop [ OK ]
  of
  dubbelklik op de keuze
 6. Geef de plaats aan waar de eerste kast getekend moet worden
  of
  toets <Enter> voor de default positie (80,80,0)
De kasten worden getekend, waarbij rekening wordt gehouden met de hiërarchie.
Het kan nodig zijn de kasten te bewerken:
-  aanpassen aan de geografie, zoals groeperen per schacht of verdieping
-  verschalen van kastkader om meerdere kabels te kunnen tekenen.


Herstellen fout gekozen project

 • Tekening aan verkeerde project gekoppeld
 1. Start E-Database
 2. Selecteer het “verkeerde” project en klik op knop [ OK ]
 3. Selecteer 'Tekeninggegevens verwijderen' in menu 'Tekening'
 4. Selecteer de tekening(map) die foutief is gekoppeld
 5. Klik op knop [ Verwijder ]
 6. Verlaat E-Database
 7. Start in E-Schema de functie 'Blokschema automatisch' in menu 'Blokschema'


Terug naar Inhoudsopgave


Automatisch vermogen invullen


Algemeen

Als de kasten in het blokschema staan zijn de vermogens automatisch in te lezen. Hierbij worden het volgende gecontroleerd:

 • Dubbel voorkomen van kasten
 • Vermogen (niet) ingevuld
Blokschema (NL) = Grondschema (B)


Vermogen automatisch invullen

 • De totaal vermogens van de kasten is klaargezet vanuit E-Database.
 • Kasten zijn getekend.
 1. Klik voor berekening met gelijktijdigheidsfactor;
  • volgens tabel:
   op knop of selecteer 'Vermogen Automatisch Tabel' in menu 'Blokschema'
  • uit installatietekening:
   op knop of selecteer 'Vermogen Automatisch Inst.' in menu 'Blokschema'

   De gegevens worden per kast automatisch ingevuld.

   Als alle kasten zijn ingevuld geeft venster Blokschema nadere  informatie:


   • Aantal = 2  : de kast komt twee keer voor op de tekening, verwijder 1 kast
   • Verm=0  : geen vermogen bekend
   • Onbekend = in de installatietekening is geen naam ingevuld
   • Rood vlak: kasten dubbel
   • Geel vlak: vermogen is nul
   • Groen vlak: goed (geen dubbele kasten en geen “lege” vermogens.
  • Als er een rood vlak in het venster staat zullen deze kasten naderhand handmatig moeten worden bijgewerkt, verwijderd of moet de codering daarvan worden aangepast.
 2. Klik op knop [ OK ]


Terug naar Inhoudsopgave


Automatisch kabels tekenen / kabellijst invullen


Algemeen

Na het automatisch opzetten van het blokschema kunnen ook de kabels automatisch worden getekend, vervolgens kan in de database de kabellijst worden gevuld.

Bij het tekenen van de kabels wordt dezelfde sorteerroutine gebruikt als voor het opzetten van het blokschema. Als dit niet met de werkelijkheid overeenkomt moeten “foute” kabels worden verwijderd en met de functie kabels toekennen opnieuw worden getekend.


Automatisch tekenen alle kabels van blokschema

 • Voorwaarden voor goede werking:
  • Gegevens uit de installatietekening zijn gedumpt in de database
  • Gegevens (vermogens) zijn klaar gezet voor E-Schema
  • Blokschema is automatisch opgezet
  • Blokschema is aan de geografie (verdiepingen) aangepast
 1. Klik op knop of selecteer 'Kabels Automatisch' in menu 'Blokschema'
  De kabels worden getekend.
  Indien het resultaat niet conform de werkelijkheid is:
 2. Verwijder “foute” verbindingen met <ERASE>
 3. Klik op knop of selecteer 'Kabel toekennen' in menu 'Blokschema'
 4. Wijs de gevoede kast in het blokschema aan
 5. Wijs de voedende kast aan
 6. Vul in venster 'Blokschema' de gegevens in
 7. Klik op knop [ OK ]
  De kabel wordt getekend; gegevens toegevoegd en database aangepast.


Automatisch tekenen kabel tussen kast en voedende kast

 1. Klik op knop of selecteer 'Kabel toekennen' in menu 'Blokschema'
 2. Wijs de gevoede kast in het blokschema aan
 3. Wijs de voedende kast aan
 4. Vul in venster 'Blokschema' de gegevens in
 5. Klik op knop [ OK ]
  De kabel wordt getekend; gegevens toegevoegd en database aangepast.


Terug naar Inhoudsopgave


Kabellijst


Algemeen

Per project zal er een kabellijst van voedingskabels bestaan. Deze lijst wordt nu in de database bijgehouden vanuit de schematekening. Het is in principe niet de bedoeling om de gegevens in de database zelf te bewerken.

Een kabel komt in de schema’s over het algemeen driemaal voor:

 • Als voeding van een kast
 • Als groep van een voedende kast
 • In het blokschema

De bijbehorende gegevens dienen in alle drie de gevallen identiek te zijn. Door gebruikmaking van de database wordt dit gewaarborgd.


Het programma voorziet in een viertal situaties:

 • Inkomende voeding in het installatieschema, bij de hoofdschakelaar van de kast;
 • Uitgaande voeding in het installatieschema, bij doorlussen, getekend als groep zonder schakelaar en beveiliging;
 • Uitgaande groep in het installatieschema, met schakelaar en beveiliging
 • Tussen kasten in het blokschema


Kabellijst aanpassen

 • Kabellijst is gevuld middels functie 'Kabels Automatisch' en/of 'Kabels toekennen'
 1. Klik op knop of selecteer 'Kabellijst' in menu 'Blokschema'
  Venster 'Kabellijst' verschijnt met de inhoud van de database voor de kabels van dit project.
 2. Selecteer de regels met gelijk kabeltype
 3. Klik op knop [ Kabeltype ]
  In venster 'Selectie uit kabellijst' worden alleen de gegevens getoond die voor alle geselecteerde kabels gelijk zijn.
 4. Selecteer de aan te passen kabel(s) in venster 'Selectie uit kabellijst'
  Waarschuwing:
  Kies in dit venster alleen het kabeltype, lengte en Iz. De andere velden zijn in principe ter informatie. Wijziging van die velden moet met beleid gebeuren.

 5. Klik op knop [ OK ]
  De kabellijst verschijnt met de gewijzigde gegevens.
 6. Pas eventueel andere kabels aan
  of
  klik op knop [ OK ] om het venster 'Kabellijst' te verlaten
Zie verder Tekenen kabels, plaatsen ader-symbolen en vlaggen.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen kasten


Algemeen

Eerst zal een grondschema van een elektrische installatie worden opgezet door het plaatsen van een of meer kasten.

Kast (NL) = Bord (B)
Het verdient de voorkeur om het plaatsen van kasten automatisch te laten plaats vinden: zie Genereren blokschema.

Daarna kunnen kabels getekend worden, aders worden aangegeven en vlaggen worden geplaatst en ingevuld.

Tekeningformaat is reeds bepaald.

Feitelijke plaatsing houdt rekening met snapafstanden en opgegeven waarden in het dialoogvenster.
Hierdoor kunnen kasten gedeeltelijk buiten het gebied terecht komen


Plaatsen meerdere kasten

De kasten worden verdeeld over een aan te geven gebied (ARRAY-commando), waarbij rekening wordt gehouden met de snap-afstand.
 1. Klik op knop of selecteer 'Kast verdelen' in menu 'Blokschema'
 2. Geef plaats linksonder van beschikbaar gebied
 3. Geef plaats rechtsboven van beschikbaar gebied
 4. Wijzig eventueel in dialoogvenster 'Verdelen kasten' de h.o.h.-afstanden en aantallen kasten
 5. Klik op Knop [ OK ]


Plaatsen enkele kast

 1. Klik op knop of selecteer 'Kast plaatsen' in menu 'Blokschema'
 2. Geef plaats op scherm


Verschalen kast

 1. Klik op knop of selecteer 'Verschalen' in menu 'Blokschema'
 2. Wijs kastrand aan
 3. Geef twee (nieuwe) tegenoverliggende hoekpunten op.


Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen kabels, plaatsen ader-symbolen en vlaggen


Algemeen

Nadat de kasten zijn geplaatst kunnen de kabels worden getekend, de ader-symbolen en vlaggen worden geplaatst.


Indien het blokschema automatisch is gegenereerd en vervolgens ook de kabels automatisch zijn gegenereerd, de kabellijst is aangemaakt en ingevuld kunnen de vlaggen automatisch worden geplaatst en ingevuld.Tekenen kabels

 1. Klik op knop of selecteer 'Kabel' in menu 'Blokschema'
 2. Geef startpunt van lijn
 3. Geef volgende punt(en) van lijn
 4. Breek commando af met <Enter>
Het tekenen van lijnen kan met:
 1. Symbool, Leiding    (komt op vaste laag)
 2. Stuurstroom, Draad    (komt op vaste laag)
 3. Blokschema, Kabel    (komt op vaste laag)
 4. Blokschema, Railkoker    (komt op vaste laag)
 5. toolbar Symbolen, Railkoker    (komt op vaste laag)


Kabelnummers toekennen / aanpassen

 1. Klik op knop of selecteer 'Kabellijst' in menu 'Blokschema'
  Venster 'Kabellijst' verschijnt met de inhoud van de database voor de kabels van dit project.
 2. Selecteer de regels met doorlopend te nummeren kabels
 3. Klik op knop [ Nummer ]
 4. Vul de gegevens in dialoogvenster 'KabelNummers' in
 5. Klik op knop [ OK ]
  De kabellijst verschijnt met de gewijzigde gegevens
 6. Pas eventueel andere kabels aan
  of
  klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten


Plaatsen symbolen voor aders

 1. Klik op knop of selecteer 'Aders' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer symbool in iconenmenu 'Aders'
 3. Plaats symbool op lijn


Plaatsen symbolen voor leidingaanleg

 1. Klik op knop of selecteer 'Leidingaanleg' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer symbool in iconenmenu 'Leidingaanleg'
 3. Plaats symbool op lijn


Plaatsen enkele vlag

 1. Klik op knop of selecteer 'Vlaggen' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer symbool in iconenmenu 'Kabelvlaggen'
  Indien een kabelbundel wordt geselecteerd wordt een meervoudige vlag geplaatst en ingevuld. De grootte van de vlag kan worden aangepast.
  Bij een update van de gegevens wordt de grote vlag niet bijgewerkt.
 3. Geef plaats van vlag op leiding
  Venster vraag verschijnt:: Kabelnummer tonen?
  • [Ja] indien beschikbaar wordt het kabelnummer uit de kabellijst ingevuld
  • [Nee] indien beschikbaar wordt het kabeltypoe uit de kabellijst ingevuld
  • [Annuleren]


Plaatsen meervoudige vlag

 1. Klik op knop of selecteer 'Vlaggen' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer Meervoudig in iconenmenu 'Kabelvlaggen'
 3. Geef aantal kabels in vlag op
  maximaal 26 kabels in vlag en tags [A-Z]
 4. Geef plaats en rotatie van vlag op scherm
  De grote vlag wordt niet automatisch ingevuld.


Invullen vlaggen

De op deze manier ingevulde gegevens worden overschreven indien de functie 'Vlaggen Bijwerken' wordt uitgevoerd.
 1. Klik op knop of selecteer 'Vlaggen' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer 'Invullen' in iconenmenu 'Kabelvlaggen'
 3. Selecteer vlagsymbool
 4. Vul kabelnummers in in invulscherm
 5. Klik op knop [ OK ]
Het invullen van de enkelvoudige vlaggen kan ook met de functie Nummeren in menu Bewerk of met knop .
Het nummeren werkt niet bij meervoudige vlaggen.


Vlaggen bijwerken

 1. Klik op knop of selecteer 'Vlaggen bijwerken' in menu 'Blokschema'
 2. Venster met vraag: Kabelnummer tonen?
  Klik op knop:
  • [ Ja ]    Kabelnummers worden ingevuld
  • [ Nee ]     Kabeltypes worden ingevuld
   Voor de goede werking van de functie wordt de tekening uitgezoomd en daarna weer ingezoomd.
   Indien een fout gevonden wordt (een niet-aangesloten of verkeerd aangesloten kabel) wordt deze gemarkeerd en wordt er op ingezoomd;
   Indien geen fout gevonden wordt, wordt naar de "beginstand" gezoomd.
   Bij de enkelvoudige vlaggen wordt het kabelnummer respectievelijk kabeltype ingevuld.
 3. Venster met vraag: Vlaggen vervangen?
Het bijwerken werkt niet bij meervoudige vlaggen.


Automatisch plaatsen en invullen van de vlaggen

 • Blokschema automatisch gegenereerd
 • Kabels automatisch gegenereerd, 
 • Kabellijst is aangemaakt en ingevuld.
 1. Klik op knop of selecteer 'Vlaggen automatisch' in menu 'Blokschema'
  Als reeds vlaggen geplaatst zijn komt vraag: Alle vlaggen vervangen?
 2. Klik op knop:
  • [ Ja ]    Alle vlaggen worden weggehaald
  • [ Nee ]    Vlaggen worden niet weggehaald
  • [ Annuleren ]    Stoppen met functie
 3. Selecteer de te coderen elementen
  Met <Enter> wordt alles geselecteerd
  Vraag: Kabelnummer tonen?
 4. Klik op knop
  • [ Ja ]    In alle vlaggen wordt het kabelnummer ingevuld
  • [ Nee ]    In alle vlaggen wordt de kabelsoort ingevuld
  • [ Annuleren ]    Stoppen met functie


Terug naar Inhoudsopgave


Kabels toewijzen


Algemeen

Als de kasten zijn getekend en de kabellijst is gevuld (met kabels met gegevens van-naar etc.) kan door het aanwijzen van beide kasten automatisch de kabel worden getekend. Daarna kunnen automatisch vlaggen worden geplaatst.


Toewijzen kabel

 • Kasten voorzien van gegevens kastnaam en code, voedende groep etc.
 • Kabellijst gevuld met kastgegevens etc.
 1. Klik op knop of selecteer 'Kabel toekennen' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer de kast
 3. Selecteer de voedende kast
  De kabel wordt geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Vervangen kasten en labels


Algemeen

Kasten en labels voor vermogen kunnen worden te vervangen.

Kast (NL) = Bord (B)

 

Kast of labels vervangen

 1. Klik op knop of selecteer 'Extra symbool' in menu 'Blokschema'
 2. Selecteer type kast of label in het iconmenu
 3. Selecteer 'Vervangen'
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Selecteer de te vervangen kasten/labels en toets <Enter>
  De gegevens (attributen) van een te vervangen symbool worden automatisch overgenomen door het nieuwe symbool.


Terug naar Inhoudsopgave


Aanpassen kabels/leidingen (grafisch)


Algemeen

Na het genereren en/of toekennen van kabels tussen de kasten kan door verschuiving van de kasten op de tekening een ander verloop van de leidingen noodzakelijk zijn. Met behulp van de grips is dit met enige moeite te doen. Met de speciale functie Leidingpositie kunnen sneller knikpunten in het leidingverloop worden aangebracht en aangepast.

N.b. kabels getekend met de functie 'Kabel' kunnen niet op deze wijze worden aangepast.


Leidingpositie aanpassen

 1. Klik op knop of selecteer 'Leidingpositie' in menu 'Blokschema'
 2. Wijs de te bewerken kabel aan (klikpunt 1)
 3. Wijs de nieuwe positie van het eerste knikpunt – aan de zijde van de voeding - aan (klikpunt 2)
Het tweede knikpunt – aan de zijde van de gevoede kast – wordt hierop aangepast.
Tussen knikpunten verschijnt zonodig een horizontaal stuk
N.b. automatisch getekende kabels bestaan reeds uit 3 lijnstukken van het type lwpolyline.
Het onderste deel van de kabel wordt verplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Gegevens blokschema zichtbaar via Tooltips


Algemeen

Aan symbolen zijn gegevens gekoppeld.

Het is mogelijk om deze gegevens als z.g. tooltips zichtbaar te maken: door met de muis even boven het symbool te zweven worden de gegevens dan getoond.

De functie kan worden aangeroepen voor het blokschema en voor de gewone schematekening; deze geven wel verschillende diepgang van de informatie. Met toets <Esc> wordt de functie Tooltips uitgeschakeld.

Door instellingen in %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Es\I\Tellen.ini wordt bepaald welke gegevens worden getoond. (Via menu 'Applicatie', 'Instellingen', Onderwerp: Tooltips)


 


Symboolgegevens zichtbaar maken via tooltips

 1. Klik op knop of selecteer 'Tooltips' in menu 'Blokschema'
 2. Wijs de betreffende kast of leiding aan (zonder te klikken op een toets)
  De gegevens worden getoond.
Met <Esc> wordt de functie 'Tooltips' uitgeschakeld. 


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld