Naar hoofdinhoud

Stroomkringschema LT -05- Klemmenlijst - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Stroomkringschema LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEKlemmenlijst

Klemmenlijst aanmaken


De klemmenstrook kan geplaatst en ingevuld worden, nadat eerst een extract van alle bladen is gemaakt. De gegevens kunnen worden aangevuld en opgeslagen in een bestand. Dit bestand is ook in te lezen in de lijst, of in MS-Excel.


De regels in het venster zijn ook bewerken (kopiëren, knippen en plakken) vanuit het rolmenu in venster 'Klemmenlijst'

 


Maken extract

 • Alle klemmen zijn reeds gecodeerd
 1. Klik op knop [ Relaties ]
 2. Selecteer 'Extract klemmen'in het rolmenu
  De klemmen worden gesorteerd weergegeven in het dialoogvenster 'Klemmenlijst'. In dit dialoogvenster kan worden aangegeven hoe de klemmen gesorteerd moeten worden.
 3. Geef de wijze van sortering op, als deze gewijzigd moet worden.
  • volgens Tag/Strook/Klem/Groep
  • volgens Plaats in de tekening
 4. Sorteer de lijst eventueel door te klikken op de kolomkop
 5. Bewerk de klemmenlijst
  Indien 'Toevoegen aan huidige lijst' is aangevinkt wordt de huidige inhoud niet verwijderd of vervangen!
  • Eventueel ophalen gegevens uit eerder opgeslagen bestand
   1. Vink aan optie 'uit Bestand'
   2. Klik op knop [ Inlezen ]
   3. Selecteer het .klm bestand
   4. Klik op knop [ Openen ]
  • Eventueel klemmen opnieuw uit tekening inlezen
   1. Vink aan optie 'uit Tekening'
   2. Klik op knop [ Inlezen ]
  • Eventueel bewerken van regels via rolmenu 'Bewerk regels'
   1. Selecteer de te bewerken regel of regels (met <Shift> ingedrukt)
   2. Selecteer rolmenu 'Bewerk regels' in venster 'Klemmenlijst'
   3. Selecteer in het rolmenu de bewerking:
    • Kopieer
    • Knip
    • Plak
    • Verwijder dubbele
 6. Invullen gegevens als 'Omschrijving':
  1. Dubbelklik met de muis in het betreffende veld
  2. Type de gegevens in
 7. Invullen kabeltype voor de afzonderlijke klemmen
  1. Selecteer een klem
  2. Geef het kabeltype op, met aantal aders en diameter
  3. Klik op knop [ Invullen ]
   of
   dubbelklik in het betreffende veld
 8. Opslaan ingevulde gegevens
  1. Klik op knop [ Opslaan in Bestand ]
  2. Geef de bestandsnaam op (eventueel selecteren bestaande bestand)
  3. Klik op knop [ Opslaan ]
 9. Klik op knop [ Sluiten ]


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen klemmenlijst op tekening


Nadat het extract (bestand) voor de klemmenlijst is aangemaakt kan de klemmenlijst worden ingevuld.

De klemmenlijst kan in MS-Excel worden bewerkt. Daarvoor moet de klemmenlijst eerst worden geëxporteerd. Na bewerking binnen MS-Excel kan de lijst weer worden geïmporteerd.

De klemmenlijst kan zich over meerdere bladen uitstrekken: door een selectie van klemmen te maken wordt bepaald welke klemmen op het actieve blad worden geplaatst.

Twee lay-outs voor de klemmenstrook zijn beschikbaar:

 • Tabel-vorm
 • Matrix-vorm

 


Klemmenlijst plaatsen

 • Het extract bestand (<>.klm) is reeds aangemaakt
 1. Maak het blad actief waarop de klemmenstrook geplaatst moet worden. Maak zonodig eerst het blad aan.
 2. Klik op knop [ Relaties ]
 3. Selecteer 'Plaats Klemmenlijst' in het rolmenu
 4. Selecteer het extractbestand (<tekeningnaam>.klm) en klik op knop [ Open ]
 5. Selecteer de te plaatsen klemmen in venster (op de standaard Windows manier)
  • Klikken en slepen van de muis
  • <Ctrl>+ muisklik om een volgende regel te selecteren
  • <Shift>+muisklik om een reeks te selecteren
  • Klik op knop [ Selecteer alle klemmen ] voor alle klemmen
 6. Klik op knop [ Plaats ]om de klemmenstrook op het huidige blad in de tekening te plaatsen en in te vullen
  De standaard ingestelde vorm klemmenstrook wordt geplaatst en ingevuld.
  Indien reeds een klemmenstrook was geplaatst/ingevuld zullen eerst de gegevens worden verwijderd en vervolgens worden de nieuwe gegevens geplaatst.


Klemmenlijst bewerken in MS-Excel

 • Het extract bestand (<>.klm) is reeds aangemaakt
 1. Maak het blad actief waarop de klemmenstrook geplaatst moet worden. Maak zonodig eerst het blad aan.
 2. Klik op knop [ Relaties ]
 3. Selecteer 'Plaats Klemmenlijst' in het rolmenu
 4. Selecteer het extractbestand (<tekeningnaam>.klm) en klik op knop [ Open ]
 5. Selecteer menu 'Excel' in venster 'Plaatsen klemmenlijst'
 6. Selecteer 'Exporteer gehele lijst naar werkblad'in het rolmenu
  Excel wordt gestart; de klemmenlijst wordt ingelezen op het werkblad
  • In MS-Excel:

 7. Bewerk de klemmenlijst
 8. Sla de <klemmenlijst>.xls op en sluit MS-Excel af

  • In NOR-Stroomkringschema LT:

 9. Selecteer menu 'Excel' in venster 'Plaatsen klemmenlijst'
 10. Selecteer 'Importeer gehele lijst uit bestand' in het rolmenu
 11. Selecteer het <klemmenlijst>.xls bestand
 12. Klik op knop [ Open ]
  De gewijzigde klemmenlijst wordt getoond in het venster

Wat kan er fout gaan

 • Bij klikken op knop [ OK ] komt melding: Nog geen instelling geselecteerd
  Er is nog niet gekozen voor een tabel of matrix voor de klemmenlijst:
  1. Klik op knop [ Relaties ], dan keuze Instellingen Klemmenlijst in het rolmenu.
  2.  Klik op knop [ Bestand ], waarna de .dwg's van de verschillende klemmenlijsten worden getoond.
  3. Selecteer de gewenste klemmenlijst.
  4. Klik in dialoogvenster 'Coördinaten kleminstellingen' op knop [ OK ]
  5. Plaats de klemmenlijst opnieuw.
 • Bij klikken op knop [ Plaats ] worden de gegevens niet in de klemmenlijst geplaatst.
  In het dialoogvenster 'Plaatsen Klemmenlijst' zijn in de weergegeven lijst geen klemmen geselecteerd.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld