Naar hoofdinhoud

Licht & Kracht LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Licht & Kracht LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-Licht & Kracht LT


NOR-Licht & Kracht LT is bedoeld voor het genereren van verdeelkastschema’s aan de hand van ingevulde dialoogschermen. 

Hiervoor zijn twee verschillende typen dialoogvensters beschikbaar, één voor het ingeven van het voedende deel en één voor het invullen van de afgaande groepen.

De verdeelkastschema's worden automatisch getekend in op basis van AutoCAD LT.

NOR-Licht & Kracht LT is bedoeld voor

 • Installatiebedrijven, met name werkzaam in de woningbouw en de kleine utiliteitsbouw.
  • Voor het snel kunnen opzetten van verdeelkastschema's


Functionaliteit

 • Het schema is te scheiden in meerdere voedingsrails waarbij er per rail een hoofdschakelaar of een aardlekschakelaar te plaatsen is. Aparte aardingsrails t.b.v. de meterkast en de badkamer zijn, indien gewenst, ook te plaatsen. 
 • Per groep is er de mogelijkheid om de groepsopbouw (smeltveiligheid, schakelaar en kabelvlag) op te stellen door deze grafisch te selecteren. 
  • Voor de smeltveiligheden en de schakelaar zijn de diverse ampèrages op te geven.
  • De aantallen aansluitpunten en de vermogens voor verlichting, WCD en overig zijn per groep in te stellen en op een bepaalde fase aan te sluiten.
  • Voor de genoemde aantallen en vermogens per groep is direct een totaaltelling te zien om te voorkomen dat deze boven grenswaarden uitstijgen.
 • De ingegeven groepsgegevens kunnen naar andere groepen worden gekopieerd, waarbij ook de groepen kunnen worden ingevoegd en verwijderd.
 •  Van alle ingegeven groepen is een overzichtstabel weer te geven waarin het groepsnummer, de groepsomschrijving en de aantallen aansluitpunten en vermogens worden weergegeven. Tevens wordt hierin een totaaltelling van de verschillende groepen over de verschillende fasen aangegeven waardoor een snelle controle m.b.t. de gelijkmatige verdeling over de fasen mogelijk is.
 • Het gehele schema kan met één druk op de knop en het ingeven van de tekeninginstellingen, zoals papierformaat en schaal, gegenereerd worden.
 • Het totale schema is in een bestand op te slaan waardoor deze op een later tijdstip direct weer op te vragen en te genereren is.
 • Binnen NOR-Elektra LT kan van de plattegrondtekening een exportbestand worden aangemaakt met kastgegevens t.b.v. de schematekening. Dit bestand kan worden ingelezen in NOR-Licht & Kracht LT om per kastschema de groepen in te vullen.

Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.


Overige programma’s onder AutoCAD LT

 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden. Kastgegevens kunnen worden geëxporteerd naar NOR-Licht & Kracht LT voor het genereren van de schematekening.
  Voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroomschema's van elektrische verdeelinstallaties. Er is hierbij geen koppeling tussen plattegrond (=kast)gegevens en schematekening.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
 • NOR-Stroomkringschema LT *)
  Voor het tekenen stroomkringschema's en kastindelingen.
 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsneden.
 • NOR-CV & Lucht LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens de EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT  *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen.


*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Wat moet u van AutoCAD weten


Het schema wordt geheel voorbereid buiten AutoCAD LT om. Pas als alle gegevens zijn ingevoerd, wordt automatisch een schematekening in AutoCAD LT gegenereerd.

Alleen de volgende AutoCAD-acties zijn vervolgens nodig:

 • Invullen van het stempel
 • Opslaan van de tekening
 • Plotten van de tekening
 • Zoom- en Pan-commando's'

Wijziging van het schema binnen AutoCAD LT wordt niet aangeraden; het schema wordt immers vanuit de dialoogvensters van NOR-Licht & Kracht LT automatisch correct getekend en berekend.

Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu's


Het opbouwen van het schema gebeurt vanuit een aparte applicatie. Pas als alle gegevens zijn opgegeven en opgeslagen wordt AutoCAD LT gestart om de schematekening te genereren.

Hoofdscherm

 


Rolmenu: BestandWerkingKnop
NieuwStarten van nieuw schema
OpenOpenen van bestaand schema
BewaarOpslaan van huidig schema onder dezelfde naam
Bewaar AlsOpslaan huidig schema onder andere naam
EindeApplicatie afsluiten


Rolmenu: BewerkWerkingKnop
Instellingen VoedingOpvragen dialoogvenster Instellingen Voeding
Instellingen GroepOpvragen Starten van nieuw schema

        

Rolmenu: SchemaWerkingKnop
Overzicht GroepenOpvragen dialoogvenster “Overzicht groepen”
Schema genereren

Genereren van schema in AutoCAD LT,

dialoogvenster tekeninginstellingen wordt getoond 

        

Rolmenu: OptiesWerking
WerkdirectoryWijzigen van werkdirectory (directory van *.lkr bestanden)
AutoCAD DirectoryIngeven/wijzigen van directory van AutoCAD LT
StempelKenbaar maken van eigen stempels binnen de LT-applicaties
Registry InstellingenAanpassen van algemene instellingen


Terug naar Inhoudsopgave


Werking binnen de dialoogvensters


Binnen de dialoogvensters worden vier methodes gebruikt om de gegevens in te vullen.

 


MethodeWerkingVoorbeeld
AankruisvakGeeft aan of een bepaald onderdeel wel of niet in het schema moet voorkomen.
Keuzelijst

Na klikken op het pijltje (driehoekje) is te kiezen uit een lijst.

Het is ook mogelijk hier een eigen waarde in te vullen. 

Tekstvak

Getal is te verhogen/verlagen door op pijl omhoog/omlaag te klikken.

Het is ook mogelijk een eigen waarde in te vullen. 

AfbeeldingKeuze van een symbool door op het icon te dubbelklikken. Vervolgens komt een iconen-venster waaruit een symbool kan worden gekozen. Vóór het plaatje komt de omschrijving van het gekozen symbool. 


Iconenvenster voor selectie symbolen

 • Dit venster wordt geopend na dubbelklikken op symbolenplaatjes in de vensters Instellingen Voeding en Groep Instellingen.

In dit dialoogvenster worden de symbolen getoond die op een bepaalde positie mogelijk zijn.

Selectie van een symbool kan op drie manieren gebeuren

 • dubbelklikken op de tekst
 • dubbelklikken op het icon
 • enkel klikken op tekst of icon, en vervolgens klikken op knop [ Selecteer ]

Terug naar Inhoudsopgave


Algemene wijze van werken


Opzetten van een nieuw schema

Het opzetten van het installatie-schema verloopt in twee fasen:

 1. Het invullen van de schemagegevens
  • Starten van een nieuw schema
  • Invullen van de algemene gegevens voor de kast en voor de voeding
  • Invullen van de groepen, of importeren van groepsgegevens vanuit NOR-Elektra LT
  • Controle via het overzicht van de groepen
  • Opslaan van de schemagegevens
 2. Het genereren van de schematekening
  • Starten van AutoCAD LT
  • Opgeven van de plotschaal, tekeningformaat etc.
  • Invullen van het stempel
  • Plotten en opslaan van de tekening

Wijzigen van een schema

Het wijzigen van een schema kan gebeuren in de tekening via AutoCAD LT. Elke wijziging is dan echter handmatig.

Beter is het de (opgeslagen) schemagegevens op te roepen, die te wijzigen, en vervolgens de tekening opnieuw te genereren.

 • Oproepen van de schemagegevens
  1. Inlezen van het .LKR bestand
 • Het wijzigen van de schemagegevens
  1. Algemene gegevens voor de kast en voor de voeding
  2. Toevoegen, verwijderen of wijzigen van groepen
  3. Controle via het overzicht van de groepen
  4. Opslaan van de schemagegevens
 • Het genereren van de schematekening
  1. Starten van AutoCAD LT
  2. Opgeven van de plotschaal, tekeningformaat etc.
  3. Invullen van het stempel
  4. Plotten en opslaan van de tekening

Terug naar Inhoudsopgave


Informatie over de versie


Over de versie kan informatie worden opgevraaagd.

 

 

Versie informatie opvragen

 1. Selecteer Informatie in menu Help
  Venster 'Informatie over NOR-Licht en Kracht LT' verschijnt.
 2. Klik op knop [ Versie info ]
Notepad wordt geopend met de volledige versie informatie.

Systeem informatie opvragen

 • 1.    Selecteer Informatie in menu Help
  Venster 'Informatie over NOR-Licht en Kracht LT' verschijnt.
 • 2.    Klik op knop [ Systeem info ]
Venster met systeeminformatie wordt geopend.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld