Naar hoofdinhoud

Infra

Enabling digital in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector

Wij bieden oplossingen voor elk onderdeel binnen de initiatie-, ontwerp-, realisatie- en beheerfase

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zoals overheid, ingenieursbureaus, aannemers, nutsbedrijven, landmeetkundige bureaus en tekenbureaus binnen de GWW-sector hebben dagelijks te maken met werkmethodieken, standaarden (o.a. NLCS), wet- & regelgeving (o.a. WIBON, BGT, BRK, Omgevingswet) en optimalisatie van werkprocessen. Gestructureerd (samen)werken en digitale (ontwerp)informatie registreren en beheren is hierbij noodzakelijk. Dit is waar het bij BIM om draait.

Belangrijke trends & ontwikkelingen in de GWW-sector

Onze oplossingen helpen u om digitale gebiedsinformatie slim te creëren, beheren en delen.

bim voor infra

BIM voor Infra

Creëer en beheer uw civieltechnische projecten sneller met BIM en bespaar zo tijd en onnodige kosten.

Ontdek meer
nedinfra suite nedgraphics

NedInfra

Praktische gelokaliseerde BIM oplossingen om civieltechnische projecten te creëren, te registreren en te beheren.

Ontdek meer
autodesk autocad civil 3d

Autodesk Civil 3D

Ondersteunt BIM met geïntegreerde functies voor betere concepten, ontwerpen en constructiedocumentatie.

Ontdek meer
nedvalidatie nedgraphics

NedValidatie

Valideer tekeningen conform bedrijfs-, branche- of landelijk gestelde specificaties. Voorkom fouten, verbeter de kwaliteit.

Ontdek meer
augmented reality and virtual reality

AR & VR

Door CAE-technologieën in te zetten is het mogelijk om snel een indruk te krijgen van uw ontwerp.

Ontdek meer
bim 360

Construction Cloud

Een uitgebreide BIM-oplossing die u in staat stelt sneller, efficiënter en goedkoper te ontwerpen.

Ontdek meer
document management

Document Management

Al uw documenten, van ontwerpen, tot verslagen tot vergunningen op één centraal platform.

Ontdek meer

Ontdek al onze thema's

Cadac bedient een breed assortiment aan thema's. Ontdek ze allemaal.

infra

Onze visie op uw ontwerpproces

Cruciaal voor alle organisaties binnen de GWW-sector is het optimaliseren van de infra processen. Dit bespaart tijd waardoor het werk met minder kosten wordt uitgevoerd. Wij bieden uitgebreide ontwerp-, analyse- en documentatie-oplossingen die helpen om de productiviteit van civieltechnische en bouwkundige teams te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en concurrentievoordeel te halen. Van initiatie-, ontwerp-, realisatie- tot en met de beheerfase. 

Samenwerking tussen verschillende ketenpartners wordt steeds intensiever en de technische mogelijkheden steeds uitgebreider. Onze experts spreken uw taal en begrijpen hoe u denkt. Beter nog, ze zien hoe u de meerwaarde van BIM binnen infra projecten echt benut. Wij ondersteunen u als partner met oplossingen én marktkennis.

BIM_City_Infrastructure-01

Teken en ontwerp snel en eenvoudig volgens de lokale standaarden

De toonaangevende Autodesk-software wordt wereldwijd ingezet voor civieltechnische projecten en biedt weliswaar krachtige functionaliteiten, maar sluit als wereldstandaard niet altijd aan op lokale behoeften. Wij bieden oplossingen waardoor civieltechnisch tekenaars wél volgens lokale standaarden snel en efficiënt kunnen tekenen, controleren, visualiseren en beheren.

Civieltechnische marktontwikkelingen zoals NLCS, PDOK- en KLIC-WIN-import en BGT-plantopologie zijn hierin verwerkt. De oplossingen bestaan uit allerlei vakgerichte tools, waarmee de tekenaar efficiënter het werk uitvoert.

Op maat gerichte oplossingen voor alle betrokken organisaties in de GWW-sector

Alle gegevens, die tijdens de initiatie-, ontwerp-, realisatie- tot en met beheerfase worden opgenomen in digitale modellen, moeten beschikbaar zijn voor alle betrokken partners. Zo kunnen we optimaal (samen)werken.

Focus op het dimensioneren van civieltechnisch ontwerpen

Civieltechnische projecten creëren, beheren en delen met ketenpartners

 

Wij begrijpen dat u zo min mogelijk tijd aan correcties wilt besteden en wilt beschikken over alle benodigde informatie, zodat u zich met uw creativiteit volledig kunt richten op de best mogelijke oplossing.

Als ingenieursbureau inventariseert en creëert u in het voortraject veel (ontwerp)informatie. Vaak  wordt u in een latere fase van de keten geconfronteerd met aanpassingen, omdat andere bouwpartners en opdrachtgevers niet alle gegevens tot hun beschikking hebben. Dat is zonde, want latere aanpassingen gaan vaak ten koste van de creativiteit of zijn van invloed op de realisatie.

Onze oplossingen gericht op ingenieursbureaus zorgen ervoor dat u in staat bent om kwalitatieve civieltechnische projecten te creëren, te beheren en te delen en zo resulteren in betere 3D-presentaties.

Deze bedrijven zijn u voorgegaan

Bekijk een selectie van onze projecten met bedrijven in uw vakgebied.

hb

HB Adviesbureau

Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit

Lees meer
wtop-infra-1280

WTOP infra

(Ontwerp) tekeningen eenvoudiger uitwisselen en daardoor efficiënter samenwerken dankzij NedInfra Tekenen conform NLCS

Lees meer
jens-1280

Jens Ingenieurs & Adviseurs

Automatisering en optimalisatie nodig binnen civiele techniek

Lees meer

Verminder risico's en maak het bouwproces voorspelbaar

Een nieuwe manier van samenwerken tussen alle partners van het bouwproces

 

Aannemers zijn tijdens het gehele bouwproces intensief betrokken. Cadac helpt aannemers met het integraal & centraal beheren van informatie om zo naar een optimale communicatie te evolueren.

Het werken met BIM is tegenwoordig een vereiste voor nieuwe infrastructuuropdrachten. Reduceer faalkosten, verminder risico's en maak het bouwproces voorspelbaar dankzij de business optimalisatie die u met BIM kunt bereiken.

Deze bedrijven zijn u voorgegaan

Bekijk een selectie van onze projecten met bedrijven in uw vakgebied.

visser-smit-hanab-header-1280

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab is een toonaangevend bedrijf op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur ten behoeve van energie, water en communicatie en de daaraan verbonden installaties. In meer dan 100 jaar is zij meegegroeid met de ontwikkeling van het kabel- en leidingwerk in Nederland, wat de basis is geweest voor haar huidige leidende positie in de markt.

Lees verder
gmb-11-1280

GMB

GMB is een veelzijdig bedrijf, actief in de wereld van het water. GMB realiseert dijken en haventerreinen, renoveert en bouwt rioleringen en gemalen en ontwerpt en realiseert zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties.

Lees verder

Goede regie als sleutel tot succes

Goed opdrachtgeverschap en inzage in projecten van cruciaal belang

 

Als opdrachtgever bent u de belangrijkste partij in het proces van de civieltechnische projecten. U bepaalt immers de spelregels van het proces, die op hun beurt in grote mate de kwaliteit van het resultaat bepalen, vanaf het initiatief tot beheer. Belangrijk hierbij is dat u als opdrachtgever altijd de regie heeft, zodat u een goede inzage heeft in de status van de civieltechnische projecten en of de opdrachtnemers daadwerkelijk aan de spelregels voldoen.

Ook burgers, voor wie de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is, kunnen o.b.v. de beschikbare informatie tijdig worden meegenomen in een project.

Onze oplossingen gericht op overheden zorgen ervoor dat u in staat bent om de civieltechnische projecten te creëren, registreren, controleren en beheren in samenwerking met uw (interne) opdrachtnemers.

Dit bedrijf is u voorgegaan

Bekijk een selectie van onze projecten met bedrijven in uw vakgebied.

Waterschapsbedrijf Limburg-header-1280

Waterschapsbedrijf Limburg

Het Waterschapsbedrijf Limburg maakte de principiële keuze voor Autodesk Vault Professional ging een succesvolle samenwerking aan met Cadac.

Eenmalig inwinnen voor meervoudig gebruik

Landmeetkundige informatie is essentieel voor betrokken ketenpartners

 

Toegang tot actuele informatie is voor alle betrokken ketenpartners van belang, zowel voor het creëren van nieuwe en beheren van bestaande infra projecten. Maatvoering is daarbij essentieel, zoals bijvoorbeeld de exacte locatie van de riolering. 

Als landmeter brengt u gebieden, (bouw)terreinen en percelen in kaart, waarbij u de ingewonnen data beschrijft en verwerkt tot geo-informatie. Dit betreft zowel situatie-, mutatie-, deformatie- en revisiemetingen van o.a. kadastrale gegevens, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), gebieden voor ontwerp van het uitbreidingsplan en kabels en leidingen. 

Naast 2D- biedt ook 3D-informatie meerwaarde voor bijvoorbeeld het visualiseren van projecten en het bepalen van hoeveelheden. Op basis van uw landmeetkundige informatie kan de opdrachtgever situaties analyseren en fouten tijdig signaleren en bijsturen.

Een centrale rol in het bouwproces

De inrichting van de openbare ruimte is belangrijke informatie voor betrokken partners

 

U doet onderzoek naar de ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden, ontwerpt de openbare ruimte of richt deze in en houdt zich bezig met stedelijke processen. Hierbij is het van belang dat u kwalitatieve informatie creëert, gegevens analyseert en uitwisselt met betrokken ketenpartners. In het proces heeft u raakvlakken met de werkzaamheden van o.a. architecten, planologen, verkeerskundigen en landschapsarchitecten.

Dit bedrijf is u voorgegaan

Bekijk een selectie van onze projecten met bedrijven in uw vakgebied.

Rijwoningen

KuiperCompagnons

KuiperCompagnons uit Rotterdam is een van de toonaangevende advies- en ontwerpbureaus van Nederland. Meer dan honderd specialisten werken voor overheden en private opdrachtgevers aan de inrichting van de leefomgeving; zowel nationaal als internationaal.

Kostenreductie door goed informatiebeheer

Goede communicatie met belanghebbenden levert veel voordelen op in uw bouwproces

 

De nutsinfrastructuur is een hele belangrijke, maar ook een van de grootste kostenposten, in het bouwproces. Door informatie goed te beheren kunt u kosten beheersen door het aantal herzieningen te verminderen, vertragingen te voorkomen en de tijd van de bouw te verkorten.

Dankzij een verbeterde coördinatie, een nauwkeuriger ontwerp en betere communicatie met belanghebbenden levert dit veel voordelen op in uw bouwproces.

Deze bedrijven zijn u voorgegaan

Bekijk een selectie van onze projecten met bedrijven in uw vakgebied.

nexus-header-1280

Nexus

We schatten dat elke engineer in de tekenkamer tenminste 1-2 uur per week bespaart met het terugvinden van documenten.

Lees meer
oasen-kantoor-1280

Oasen

Oasen heeft haar ontwerpprocessen geoptimaliseerd met NedValidatie

Lees meer

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld