Naar hoofdinhoud

Visser & Smit Hanab

Meer inzicht door overzicht dankzij Cadac Organice

"Dankzij Cadac Organice is het overzicht en inzicht in projecten flink toegenomen. Wanneer we as-built documenten moeten opleveren geeft het systeem hier direct inzicht in."

Visser & Smit Hanab is een toonaangevend bedrijf op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur ten behoeve van energie, water en communicatie en de daaraan verbonden installaties. In meer dan 100 jaar is zij meegegroeid met de ontwikkeling van het kabel- en leidingwerk in Nederland, wat de basis is geweest voor haar huidige leidende positie in de markt.

Haar werkgebied is regionaal, nationaal en internationaal; zowel op land, nearshore als offshore. Tot haar klanten behoren onder andere nutsbedrijven, industriële ondernemingen en overheidsinstanties. Samen met haar klanten wil Visser & Smit Hanab betrouwbare netwerkverbindingen en installaties in stand houden. Daartoe streeft zij naar een continue en hechte samenwerking met haar klanten, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en goed relatiemanagement.

Youtube thumbnail

Vijf business units met ieder hun eigen specialiteit

Visser & Smit Hanab kent vijf business units met ieder hun eigen specialiteit. Zo is de business unit Distributie actief in het leggen van kabels en leidingen voor kleinschalige projecten, de huisaansluitingen.

De business unit Cables, Marine & Installation (CM&I) legt kabels en leidingen in zee voor onder andere de elektriciteitsverbinding naar offshore windparken. De business unit Transport & Drilling Solutions (TDS) legt olie- en gaspijpleidingen aan over grote afstanden en voert de bijbehorende boringen uit.

De business unit Industrial & Power Projects (IPP) legt bovengrondse kabels en leidingen aan voor installaties, centrales en fabrieken. De business unit Ontwikkeling & Technologie (OC&T) tenslotte concentreert zich op het in eigen beheer ontwikkelen van nieuwe projecten. Daarnaast bestaat deze business unit uit een engineering bureau dat zorgt voor de technische oplossingen en uitwerkingen voor de projecten van geheel Visser & Smit Hanab.

We gingen op zoek naar een oplossing die aansloot op de werkzaamheden van de document controllers. Uiteindelijk kozen wij voor de combinatie van SharePoint en Cadac Organice

Peter van Geel

Projectmanager - Visser & Smit Hanab

visser-smit-hanab-1-1280 (1)

Behoefte aan document management

De behoefte aan document management ontstond al enkele jaren geleden. Arjan Hartman, Hoofd Informatie Management, was vanaf het begin bij het project betrokken. “Document management vereist veel discipline van medewerkers.

Toen de eerste behoefte ontstond, was het bedrijf er echter nog niet klaar voor. We hebben eerst moeten werken aan het document management denken. Anderhalf jaar geleden werd de behoefte urgent doordat de projecten van Visser & Smit Hanab steeds groter en complexer zijn. Binnen de business unit IPP bijvoorbeeld neemt het aantal EPC-projecten (dat staat voor Engineering, Procurement en Construction) toe. Projecten zijn hierdoor veelomvattend en de noodzaak voor document control groter. Op dat moment was er ook direct commitment vanuit de business units. Daarmee was de tijd rijp voor de implementatie van een documentbeheersysteem.”

Meer over document management

visser-smit-hanab-3-1280

Twee pilot projecten

Visser & Smit Hanab kiest bewust voor een externe project manager, die niet alleen ondersteunt bij het selectie- en implementatietraject, maar ook bij het veranderingsproces.

Peter van Geel, extern Project Manager: “We gingen op zoek naar een oplossing die aansloot op de werkzaamheden van de document controllers. Uiteindelijk kozen wij voor de combinatie van SharePoint en Cadac Organice, omdat dit aansluit op onze Microsoft standaard. Bovendien ervaren onze testgebruikers deze software als meest gebruiksvriendelijk.

We zijn twee pilot projecten gestart binnen IPP en CM&I. De keuze voor twee lopende projecten brengt ook een data migratie en het omzetten van bestaande structuren met zich mee. Achteraf gezien geen aanrader, maar beide projecten verlopen naar wens. Wij zijn in dit traject verantwoordelijk voor het project management en Cadac Group brengt haar deskundigheid in. Daarnaast is er commitment vanuit de directie en werken we met een stuurgroep om het project in goede banen te leiden.”

Meer over Cadac Organice

visser-smit-hanab-1280

Meer inzicht en overzicht

Cadac Organice wordt ingezet door Document Controllers, Projectleiders en Teamleiders. Reguliere gebruikers en externen werken via de native SharePoint interface. Peter van Geel: ”Het overzicht en het inzicht in projecten is flink toegenomen. Wanneer we as-built documenten moeten opleveren geeft het systeem hier direct inzicht in.” Arjan Hartman vult aan: “We zijn veel efficiënter geworden in het uitvoeren van werkprocessen. Daarnaast zijn Document Controllers makkelijker in staat documenten te distribueren.”

 

visser-smit-hanab-2-1280

Standaard templates

Voor het inzetten van documentbeheer met SharePoint en Cadac Organice heeft Visser & Smit Hanab een vaste procedure opgezet.

Peter van Geel: “Via een menukaart kunnen projectteams aangeven wat ze nodig hebben. Daarna wordt de omgeving door middel van standaard templates opgezet, wat de beheersbaarheid van projecten vergroot. We organiseren workshops en trainingen voor gebruikers. Door middel van een uitrolkit kan men de uitrol in het project verder opschalen. Gebruikers weten op deze manier waar ze aan toe zijn en kunnen de nieuwe werkwijze makkelijker accepteren.” De software wordt gefaseerd uitgerold in de organisatie.

 

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld