Naar hoofdinhoud

Hoe werkt TheModus Professional - Sparingen?

How to

Laatst gewijzigd op 8 april 2022


INHOUDSOPGAVEIntroductie TheModus Professional


'TheModus Professional' biedt volledige BIM ondersteuning voor de BIM Modelleurs en de BIM Managers voor alle disciplines in het bouwproces.

'TheModus Professional' biedt een scala aan features welke samen gebruikt worden om krachtige workflows te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld prefabriceren.

 

Met 'TheModus Professional' modelleren BIM modelleurs sneller, wordt de kwaliteit van de resultaten verhoogd en worden processen die gebruik maken van de BIM data geoptimaliseerd.

 

Met TheModus Professional:

 • Kunt u snel uw tekeningen annoteren;
 • Kunt u snel uw informatie in het project organiseren;
 • Modelleert u sneller door de productiviteitsondersteuning, waaronder een collectie bewerkfuncties voor de werktuigbouwkundig en elektrotechnisch modelleurs;
 • Heeft u toegang tot de AutoCAD toepassingen Techline en Nordined;
 • Kunt u gebruik maken van specifieke oplossingen van fabrikanten, zoals de beugelroutine Dyka Vacurain van Walraven;
 • Maakt u elektra schema's;
 • Genereert u project documentatie;
 • Beheert u sparingen;
 • Genereert u maatvoering;
 • Berekent u zwaartepunten;
 • Stelt u gebouwen samen op basis van opties;
 • Maakt u verlichtingsplannen samen met Dialux;
 • Maakt u werktuigbouwkundige berekeningen samen met VABI;
 • Maakt u werktuigbouwkundige berekeningen samen met BINK;

Dankzij TheModus Professional:

 • Kunnen de modelleurs van alle disciplines sneller en efficiënter werken;
 • Krijgt u grip op de gigantische hoeveelheid informatie welke gedurende het modelleren geproduceerd wordt;
 • Worden vele tijdrovende en complexe BIM processen geautomatiseerd;
 • Worden resultaten gecreëerd op basis van uw eigen bureaustandaarden;
 • Optimaliseert u complexe processen;
 • Verminderd u verborgen kosten;
 • Verminderd u faalkosten;
 • Versnelt u processen.

'TheModus Professional' is beschikbaar voor alle disciplines. 


Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen


Voor ieder bouwwerk geldt dat het coördineren van objecten die in contact met elkaar komen leidt tot een complex proces. Een bijzondere vorm in deze is het sparingen proces. Een proces waarbij veel disciplines zijn betrokken, die allen een ander belang hebben in dit proces. Uiteindelijk is het doel dat een object zoals een leiding vlekkeloos door een ander object gaat, zoals een wand of vloer. Hoe het ene object door een ander object gaat is afhankelijk van veel factoren, zoals constructieve sterkte, geluidwering, brandveiligheid etc. Voor al deze factoren zijn er disciplines die uitspraken doen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk een verantwoorde sparing kan worden gemaakt.

 

Het proces is voor feitelijk ieder project hetzelfde. Echter de mate waarin besluiten worden genomen verschilt. Dit verschil is onder andere weer afhankelijk van de grootte van het project en het soort bedrijven die bij het ontwerp en uitvoering van het project betrokken zijn. In hoofdlijnen bestaat het proces uit:

 • Opsporen waar objecten elkaar raken. Dit noemen we de 'aanvragen';
 • Vastleggen van de aanvragen;
 • Coördineren van alle aanvragen tussen de juiste disciplines;
 • Verwerken van de specificaties bij de aanvragen;
 • Op basis van de specificaties de sparingen verwerken;
 • Controleren en onderhouden van de verwerkte sparingen, rekening houdend met eventuele wijzigingen.

Dit proces moet door iemand geïnitieerd en gecoördineerd worden. Bij BIM processen is er doorgaans een BIM manager die deze zaken initieert. Tevens is er een BIM coördinator die de inhoudelijke zaken tot zich neemt. 

Deze rollen kunnen door aparte adviseurs uitgevoerd worden, maar worden vaak ingevuld door iemand uit de uitvoerende organisatie. Vaak zien we dat de project manager ook de BIM manager is, en een werkvoorbereider een BIM coördinator is. Doch bij de grote werken worden deze rollen ook door andere personen ingevuld. Aangezien dit proces veelal betrekking heeft op leidingwerk worden de rollen vaak ingevuld door werknemers van een installatietechnisch aannemer. 

 

De BIM coördinator noemen we in het sparingen proces ook wel de 'Aanvrager'. Deze heeft behoefte aan een opening waar zijn objecten door heen kunnen. 

Voor iedere aanvraag gelden specifieke eigenschappen. Eigenschappen waarover meestal meerdere disciplines besluiten moeten nemen. We adviseren daarom dan ook om gedurende de BIM ontwikkelingen periodiek een BIM coördinatie vergadering te beleggen. Dit is een typische activiteit voor de BIM coördinator. Dit gebeurt onder leiding van de BIM manager. Bij dit overleg moeten uiteraard alle disciplines aanwezig zijn. Gedurende dit overleg worden alle aanvragen behandeld en beoordeelt. Dit kan live in het 3D model, waarbij alle noodzakelijke informatie direct beschikbaar is. Alle specificaties van de aanvragen kunnen dan meteen in het model worden besproken en verwerkt.

 

'TheModus Sparingen' ondersteund volledig in dit proces. 'TheModus Sparingen' biedt functionaliteit voor het opsporen waar objecten elkaar raken, voor het delen van de informatie, voor het verwerken van alle specificaties en uiteindelijk het verwerken van de feitelijke sparingen in het BIM model.

 

'TheModus Sparingen' kan direct in ieder Revit model toegepast worden. Hiervoor zijn geen beperkingen. Wel zijn er voorbereidingen nodig om het proces te organiseren. 

 

De volgende paragrafen gaan dieper in op het voorbereiden van het proces en het beheren van de aanvragen.


Voorbereiden sparingen proces

'TheModus Sparingen' is in principe meteen klaar voor gebruik. Doch is het gewenst dat de BIM Manager nadenkt over de processen rondom de afhandeling van sparingen. Juist ter ondersteuning van deze processen is het gewenst om 'TheModus Sparingen' op een aantal vlakken te configureren.

Daarnaast moet de BIM Manager nadenken over de methodiek hoe BIM modellen bij elkaar worden gebracht. Werkt iedereen in één model, of wordt er gebruik gemaakt van aspectmodellen. In ieder geval ondersteund 'TheModus Sparingen' beide situaties. 

Voor de grotere projecten wordt echter geadviseerd om één apart model voor alleen sparingen in te richten, en alle andere modellen hier aan te linken.

 

Er zijn een aantal termen van toepassing:

 • Objecten die elkaar raken noemen we een 'Clash'
 • Een sparing aanvraag wordt in het project uitgewerkt in de vorm van een 'Revit Family'. We noemen dit het 'Sparing Object'. Deze draagt alle informatie over de sparing en de aanvraag van de sparing.

De volgende paragrafen bieden ondersteuning voor het configureren van alle onderdelen voor 'TheModus Sparingen'. 


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten sparing objecten voor verschillende sparing typen en constructies

Iedere sparing kent specifieke eigenschappen waardoor verschillende sparingsoplossingen noodzakelijk zijn in een gebouw. Sparingen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de constructie, of van brandwerende eigenschappen. 

 

'TheModus Sparingen' houdt bij de analyse naar sparingverzoeken rekening met diverse kenmerken welke van invloed zijn op de keuze van een sparing. Afhankelijk van de kenmerken van de clashes kan 'TheModus Sparingen' verschillende sparingobjecten plaatsen. De afhankelijke kenmerken zijn: 

 • De vorm van de clash;
 • De categorie van de installatie;
 • Het systeem type;
 • De categorie van de bouwkundige constructie;
 • Het type bouwkundig object;
 • Het materiaal van het bouwkundig object;
 • De brandwerendheid van het bouwkundig object.


Afhankelijk van deze kenmerken kunnen voor ieder sparingobject de volgende zaken worden ingesteld:

 • Het gewenste sparing object;
 • Tolerantie rondom de sparing;
 • Roteerbaarheid rondom de x-as en/of y-as;
 • Gebruik van de peilmaat;
 • Welke afwerking erbij geplaatst moet worden;
 • Het nummer voorzien van een voorvoegsel.

Verder kunt u de toegestane afwijking van de rondheid in percentage aangeven. Deze bepaalt in welke mate bij schuin geplaatste ronde leidingen door een constructie er een rond of rechthoekig sparingobject geplaatst moet worden. 

 

Als eenmaal sparingobjecten zijn geplaatst en er vind een nieuwe analyse plaats, dan kunt u afdwingen dat de bestaande sparingdata wordt gehandhaafd.

 

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van een definitie voor het plaatsen van een sparingobject:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Klik op het tabblad 'Algemeen'
 • Bepaal de toegestane afwijking van de rondheid in procenten:
  Geef bij 'Toegestane afwijking rondheid in %' het gewenste percentage op.
  De standaard waarde is 17%. Deze waarde is tot stand gekomen in overleg met meerdere installateurs en constructeurs;
 • Bepaal of bestaande data gehandhaafd moet blijven bij nieuwe analyses:
  Activeer 'Bij herberekenen bestaande afmeting handhaven' [] indien de oorspronkelijke data gehandhaafd moet blijven;
 • Een nieuwe sparingdefinitie toevoegen:
  • Geef de voorkeurs eigenschappen van de sparing op:
   • Selecteer onder 'Type sparing' de vorm van de verwachte sparing;
   • Type onder 'Sparing family' de naam van het sparingcomponent welke gebruikt moet worden bij de opgegeven specificatie.
    Let op!
    Bij zelf gemaakte objecten moet het pad worden opgegeven waar de objecten staan!
    Zie artikel 'Overige instellingen' en tabblad 'Bestand'.
   • Geef de tolerantie op tussen de buis en de constructie. 
    • Geef onder 'Extra ruimte Diam/Breedte' de extra marge op in mm.
     In geval van een ronde sparing wordt de sparingmaat de diameter van de buis vermeerderd met 2x deze waarde.
     In geval van een rechte sparing wordt de breedte van de buis vermeerderd met 2x deze waarde; 
    • Geef onder 'Extra ruimte hoogte' de extra marge op in mm.
     In geval van een rechte sparing wordt de hoogte van de buis vermeerderd met 2x deze waarde; 
   • Geef de roteerbaarheid van de sparing op. 
    • Activeer 'Om x-as draaibaar' als het object om de x-as geroteerd mag worden;
    • Activeer 'Om y-as draaibaar' als het object om de y-as geroteerd mag worden;
   • Geef aan of de peilmaat gebruikt moet worden.
    Activeer 'Peilmaat gebruiker' als de peilmaat ten opzichte van de verdieping gebruikt moet worden. De maten worden dan bepaald op basis van het project waarin de aanvragen worden verwerkt.
   • Type onder 'Afwerking' de gewenste afwerking bij deze sparingdefinitie.
    Deze overschrijft een eventueel algemeen opgenomen afwerking bij het type sparing.
    Zie artikel 'Inrichten gewenste afwerking per type sparing' en tabblad 'Afwerking'
   • Type onder 'NummerPrefix' een kenmerk welke voor het sparingnummer wordt geplaatst.
  • Geef de analyse criteria op (de grijze velden). Deze velden mogen leeg blijven. De analyse vindt dan plaats over alle objecten. Een waarde invoeren in deze velden gebeurd op basis van een tabel. Klik in het veld met de rechter muis knop en vul de gewenste waarden in.
   • Type onder 'Installatie categorie' de exacte naam van de categorie van de installatie welke de clash veroorzaakt;
   • Type onder 'Systeem type' de exacte naam van het systeem type van de installatie welke de clash veroorzaakt;
   • Type onder 'Bouwkundige categorie' de exacte naam van de categorie van de bouwkundige constructie waarmee wordt geclasht;
   • Type onder 'Bouwkundige type' de exacte type naam van de bouwkundige constructie waarmee wordt geclasht;
   • Type onder 'Bouwkundig materiaal' de exacte naam van het materiaal van de bouwkundige constructie waarmee wordt geclasht;
   • Type onder 'Brandwerendheid' de exacte waarde van de brandwering van de bouwkundige constructie waarmee wordt geclasht. Deze wordt opgezocht in een parameter brandwering.
    Zie artikel 'Inrichten gebruik parameters voor brandwering' en tabblad 'Brandwerendheid';
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten gebruik parameters voor brandwering

Brandwering is van grote invloed op de keuze van een sparing. Het is dan ook noodzakelijk om rekening te houden met de brandwerende eigenschappen van de constructie waarin de sparing aangebracht moet worden. BIM-modellen kunnen gebruik maken van verschillende parameters welke de brandwerendheid representeren.

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt het gebruik van meerdere parameters. Er kunnen in een lijst meerdere parameters worden opgenomen. Afhankelijk van de volgorde van de lijst wordt gezocht naar de beschikbare parameter, en de waarde die is opgenomen in deze parameter.

 

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van de lijst met brandwerendheid parameters:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ];
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ].
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'Brandwerendheid'
 • Type in de lege cel een nieuwe parameter naam welke de brandwerendheid vertegenwoordigd
  of
  Wijzig een bestaande cel.
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten gewenste afwerking per type sparing

De meeste sparingen worden voorzien van een afwerking. Dit kan een beschrijving zijn van een brandwerende afwerking. Maar dit kan ook van architectonische aard zijn. De afwerking is afhankelijk van het type sparing, maar kan bij een specifieke definitie overschreven worden. 

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt het opgeven van een afwerking afhankelijk van het type sparing. U kunt deze afwerking handmatig selecteren uit een lijst met afwerkingen, specifiek voor iedere type sparing. Bij gevonden sparingaanvragen kunt u dan meteen de gewenste afwerking opgegeven.
Wilt u dat 'TheModus Sparingen' een afwerking instelt direct bij de analyse? Ga dan naar artikel 'Inrichten sparing objecten voor verschillende sparing typen en constructies' en tabblad 'Algemeen'.

 

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van de afwerkingen:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen).
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'Afwerking'
  • Selecteer het type sparing;
  • Type in de lege cel de gewenste afwerking voor het type sparing
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten Revit parameters bij gebruik eigen parameters

Voor het beheren van sparingen en aanvragen van sparingen zijn veel eigenschappen noodzakelijk. Deze eigenschappen zijn vastgelegd in 'TheModus Sparingen'. Het kan altijd voorkomen dat organisaties deze eigenschappen op een andere manier omschreven willen hebben, of er is een andere taal noodzakelijk. 

 

'TheModus Sparingen' kan geheel geconfigureerd worden, en daarmee ook de kenmerken voor de sparingen en aanvragen van sparingen. Het is mogelijk om eigen kenmerken te 'mappen' naar de kenmerken van 'TheModus Sparingen'. 

 

Volg onderstaande stappen voor het mappen van eigen kenmerken naar kenmerken van 'TheModus Sparingen':

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Klik op het tabblad 'Parameters'
 • Wijzig in de tabel onder 'Parameter' de naam van de Revit parameter
  of
  Maak een nieuwe aan onder in de tabel;
 • Selecteer onder 'Sparing family' de familie waarin de parameter is opgenomen;
 • Kies vervolgens aan de rechterzijde bij 'Type' de mapping;
  • Kies bij 'Toon in lijst' hoe de parameter in de lijst wordt weergegeven;
   • Nee
   • Tekst
   • Getal
   • Keuze
  • Geef bij 'Standaard' een eventuele standaard waarde op;
  • Indien er sprake is van een 'Shared Parameter', geef dan de GUID op van de parameter bij 'Guid'
   (Dit is noodzakelijk om exact de juiste parameter te laten gebruiken.)
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten staffels

Vaak worden sparingen gemaakt op basis van standaard mallen. Denk vooral aan buizen en kokers die worden ingestort. Het is dan ook wenselijk dat bij een analyse naar sparingen meteen deze standaard maten worden meegenomen als kenmerk bij de aanvragen. Deze standaard mallen worden 'staffels' genoemd.

 

'TheModus Sparingen' ondersteund het gebruik van ronde en rechte staffels. Indien staffels zijn opgegeven, worden de staffelmaten meteen verwerkt bij de aanvragen.

 

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van ronde staffels:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'Staffels rond'
 • Geef onder 'Naam' de naam van een staffel op;
 • Geef onder 'Diameter' de diameter van de staffel op;
 • Herhaal bovenstaande 2 stappen voor iedere diameter. De naam van de staffel blijft dan hetzelfde;
 • Voeg eventueel een nieuwe serie toe als u een 2e staffel collectie wilt maken;
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van rechthoekige staffels:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'Staffels rechthoekig'
 • Geef onder 'Naam' de naam van een staffel op;
 • Geef onder 'Lengte' de lengte van de staffel op;
 • Geef onder 'Breedte' de breedte van de staffel op;
 • Herhaal bovenstaande 3 stappen voor iedere maat. De naam van de staffel blijft dan hetzelfde;
 • Voeg eventueel een nieuwe serie toe als u een 2e staffel collectie wilt maken;
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.

Zodra u aanvragen gaat detecteren kunt u de voorkeur staffels opgeven.


Terug naar Inhoudsopgave


Inrichten statussen voor verwerkingsproces

Er gaat een heel proces vooraf aan het aanbrengen van sparingen. Er zijn veel partijen betrokken in dit proces, partijen die informatie aanleveren, partijen die controleren. Het is derhalve noodzakelijk dat er overzicht is welke weergeeft welke status de aanvraag van een sparing heeft. 

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt de inrichting van deze statussen, ook wel BIM statussen genoemd. 'TheModus Sparingen' maakt het ook mogelijk om de statussen van alle sparingen in een 3D kleurenschema weer te geven;

 

Volg onderstaande stappen voor het inrichten van statussen:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'BIM status'
 • Geef onder 'BIM status' de naam van de status op;
 • Selecteer onder 'Status voor verwerken' welke actie 'TheModus Sparingen' mag ondernemen bij een bepaalde status.
 • Geef onder 'BIM status materiaal' de naam van het materiaal op. Met dit materiaal kunt u kleurenschema's genereren.
  Dit materiaal is een materiaal uit de 'Material Library' en wordt verwerkt in de parameter van het sparingobject welke een materiaal vertegenwoordigd;
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Overige instellingen

Het sparingen proces is een omvangrijk proces en is vaak per organisatie anders. Iedere organisatie moet dit proces dan ook naar eigen standaarden kunnen inrichten.

 

'TheModus Sparingen' kan volledig worden ingericht naar eigen standaarden. De standaarden kunnen ook gedeeld worden met derden, zodat ook zij meteen aan de slag kunnen binnen het geconfigureerde proces.

 

Om dit allemaal mogelijk te maken heeft 'TheModus Sparingen' een aantal functies om de configuraties te delen, maar ook eventuele instellingen te herstellen. 

 

Volg onderstaande stappen voor het beheren van uw project, het delen van configuraties het herstellen naar fabrieksinstellingen:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik op (Instellingen)
  Het formulier met instellingen wordt geopend;
 • Activeer het tabblad 'Bestand'
  • 'Families'
   Hier kunt u een pad instellen waar eventueel eigen gemaakte sparing objecten zijn opgeslagen. Dit pad kan ook een netwerkverwijzing zijn.
   • Klik [ Browse ] om de map te selecteren met daarin de sparing objecten.
  • 'Instellingen'
   Hier kunt u het bestand selecteren welke een specifieke configuratie vertegenwoordigd.
   • Klik [ Browse ] om het bestand te selecteren welke u wilt gebruiken.
  • [ Herstel instellingen ]
   Hiermee zet u alle wijzigingen terug naar de TheModus configuratie. Eventueel zelf toegevoegde informatie blijft behouden.
  • [ Herstel parameters ]
   Hiermee zet u alle gewijzigde parameters terug naar de TheModus configuratie. Eventueel zelf toegevoegde informatie blijft behouden.
  • [ Herstel opslag ]
   Bij het analyseren van sparingen wordt informatie over sparingen opgeslagen in de 'Extensible Storage (ES)' van het project. Hiermee kan 'TheModus Sparingen' herkennen of er sprake is van een bestaande sparing, of een nieuwe, en wat de oorspronkelijke gegevens waren. Indien sparing objecten worden verwijderd, dan blijft de informatie achter in de 'ES'. Met [ Herstel opslag ] kunt u deze informatie verwijderen. Kies:
   • 'Alleen verwijderde sparingen' om alleen de informatie van de verwijderde sparing objecten verwijderen. 
   • 'Alle opgeslagen sparingen' om alle informatie van alle sparingen verwijderen, alle sparingen worden als 'nieuw' behandeld.
 • Klik [ Accepteren ] om alle instellingen op te slaan en te accepteren.


Terug naar Inhoudsopgave


Detecteren en verwerken van aanvragen

Voordat sparingen gemaakt kunnen worden zal eerst bekend moeten zijn waar sparingen noodzakelijk zijn. Bestaande BIM modellen moeten met elkaar worden vergeleken. Daar waar clashes tussen de modellen ontstaan kan mogelijk sprake zijn van een sparingsaanvraag.

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt bij het detecteren en lokaliseren van de sparingsaanvragen. Zowel objecten binnen één model, alsmede objecten van gelinkte modellen worden geanalyseerd. Alle resultaten worden weergegeven in een formulier op basis waarvan de gebruiker de volgende stappen kan maken.

 

Voordat u aan de slag gaat met het detecteren van de sparingen adviseren wij de paragraaf 'Voorbereiden sparingen proces' goed door te nemen. Niet alleen is dit noodzakelijk om het proces te configureren. Er staat ook uitvoerig beschreven wat de mogelijkheden zijn. 

 

Volg onderstaande stappen voor het detecteren van sparingsaanvragen:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Geef bij 'Algemeen' op:
  • D'Aanvraagdatum'; de datum wanneer de aanvraag voor de sparing start.
   Klik op het datumicoon en selecteer de datum;
  • De 'Aanvrager'; de naam van de aanvrager;
 • Selecteer bij 'Voorselectie' hoe de welke objecten in het model geanalyseerd moeten worden. U kunt kiezen uit:
  • 'Project' om alle objecten in het hele project te analyseren;
  • 'View' om alleen de objecten in de actieve view te analyseren.
   Hiermee kunt u de werklast van het verwerken van sparingen eenvoudig reduceren.
  • 'Selectie' om alleen de objecten die u selecteert te analyseren.
   Hiermee kunt u de werklast van het verwerken van sparingen eenvoudig reduceren.
  • 'Open worksets' om alleen de objecten te analyseren die beschikbaar zijn in een open workset.
   Hiermee kunt u de werklast van het verwerken van sparingen eenvoudig reduceren en worden alleen objecten geanalyseerd die vanuit rechten toegankelijk zijn.
  • 'Actieve workset' om alleen de objecten te analyseren die beschikbaar zijn in een actieve workset.
   Hiermee kunt u de werklast van het verwerken van sparingen eenvoudig reduceren en worden alleen objecten geanalyseerd waar u op dat moment mee bezig bent.
 • Geef bij 'Automatisch staffel opnemen' op:
  • Voor 'Staffel rond' de gewenste staffel voor ronde sparingen. Voor sparingen die door een staffel aangebracht kunnen worden, wordt meteen de juiste staffelmaat opgenomen;
  • Voor 'Staffel rechthoekig' de gewenste staffel voor rechthoekige sparingen. Voor sparingen die door een staffel aangebracht kunnen worden, wordt meteen de juiste staffelmaat opgenomen;
 • Indien u met 'worksets' werkt, kunt u opgeven in welke 'workset' de aanvraagobjecten verwerkt moeten worden. Selecteer bij 'Sparing workset' de gewenste 'workset'.
 • Bij 'Clash categorieën 1' vind u alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische categorieën welke gebruikt worden in de analyse. Bij objecten van deze categorieën start de analyse. Deze worden vergeleken met de bouwkundige categorieën onder 'Clash categorieën 2'. U kunt hier filteren welke categorieën vergeleken moeten worden. Op deze manier kunt u de werklast verdelen per discipline. Selecteer in beide kolommen de categorieën welke u wilt analyseren. Gebruik eventueel de rechter muisknop om alles te selecteren of de-selecteren;
 • Klik [ AANVRAGEN DETECTEREN | > ]
  Het analyse proces start nu. Zodra gereed, worden de resultaten in een nieuw formulier getoond. 

Het formulier met de geanalyseerde aanvragen werkt interactief met het model. U kunt dit formulier naar een tweede scherm slepen, en de sparingaanvragen in de tabel aanklikken. Het formulier bestaat uit een tabel met daarin alle gevonden aanvragen. De aangeklikte sparingen worden geactiveerd in de actieve view. Met <CTRL> kunt u meerdere aanvragen selecteren. Met de knop  kunt u ook inzoomen in de actieve view. Aan de rechterzijde de eigenschappen van iedere aanvraag onderverdeeld in BIM eigenschappen en typische sparing acties. Aan de bovenzijde zijn filteropties beschikbaar. De filtermogelijkheden zijn:

 • Per vorm.
  • Activeer [] Rond (xx) om de ronde sparingen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Recht (xx) om de rechthoekige sparingen te zien in de lijst.  
 • Per type sparing.
  • Activeer [] Wand (xx) om de wandsparingen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Vloer (xx) om de vloersparingen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Dak (xx) om de daksparingen te zien in de lijst.  
 • Per aanvraag.
  • Activeer [] Nieuw (xx) om alleen nieuwe aanvragen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Bestaand (xx) om alleen bestaande aanvragen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Gewijzigd (xx) om alleen gewijzigde aanvragen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Verwijderd (xx) om alleen verwijderde aanvragen te zien in de lijst.
  • Activeer [] Verwerkt (xx) om alle aanvragen te tonen die zijn verwerkt.
  • Activeer [] Te verwerken (xx) om alle aanvragen te tonen die zijn goedgekeurd om te verwerken als sparing. 

Afhankelijk van uw rol kunt u hier alle informatie verwerken per sparing. Het formulier ondersteunt het bewerken van meerdere aanvragen in één handeling. Voor meer informatie over het verwerken van de eigenschappen zie het artikel 'Verwerken aanvraag specificaties'.

Ervan uitgaande dat alleen de aanvragen gedetecteerd moeten worden, kunnen de aanvragen nu in het model worden opgeslagen. 

Onder 'Genereren' in de tabel ziet u dat alle nieuwe sparingen zijn geactiveerd. Wijzigingen van aanvragen worden alleen verwerkt als [] 'Genereren' is geactiveerd. 

 

Volg onderstaande stappen voor het verwerken van sparingsaanvragen:

 • Controleer dat alle aanvragen welke verwerkt moeten worden zijn geactiveerd onder 'Genereren'.
 • Klik [ AANVRAAG VERWERKEN | > ]
  De aanvragen zijn verwerkt als de lijst leeg is
  of
  Klik [ AFSLUITEN ] om het formulier te sluiten.

Voor alle aanvragen wordt nu een aanvraag object geplaatst in het model met daarin alle noodzakelijke informatie.


Terug naar Inhoudsopgave


Coördineren en verwerken aanvraag specificaties

Als alle sparingaanvragen zijn gedetecteerd en vastgelegd kan het coördinatie proces starten. Dit bestaat uit het delen van de sparinginformatie, het voorbereiden van coördinatie overleggen en het verwerken van de resultaten uit deze overleggen.

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt uiteraard niet in het beleggen van de coördinatie vergaderingen, maar ondersteunt wel in het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen en het verwerken van de resultaten.

 

Ter voorbereiding van de coördinatie vergaderingen zijn er 2 mogelijkheden.

 1. U deelt de BIM modellen met elkaar. Alle informatie van de sparingen is toegevoegd aan de aanvraagobjecten. Hierin ondersteunt 'TheModus Sparingen' niet, maar kan het best via Autodesk BIM360 gefaciliteerd worden;
 2. U maakt een data extractie van alle aanvragen, en deelt deze per email met alle betrokkenen. Dit is zeker noodzakelijk voor alle partijen die geen beschikking hebben over alle BIM tools. Doch is dit ook voor de BIM partijen vaak gewenst, zodat ze een extra checklist bij de hand hebben. Met 'TheModus Sparingen' kunt u eenvoudig een Excel sheet genereren met daarin alle aanvraag informatie.

Volg onderstaande stappen voor het exporteren van alle aanvraag data naar Excel:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ];
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ].
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik [ AANVRAGEN DETECTEREN | > ]
  In dit geval gaan we ervan uit dat de aanvragen reeds zijn gedetecteerd en verwerkt. In het volgende formulier worden alle aanvragen als 'Bestaand' weergegeven.
 • Klik (Gegevens delen)
 • Geef de locatie en naam op waar u het bestand wilt opslaan.
 • Klik [ Opslaan ]
  Dit Excel bestand kunt u nu verdelen onder uw teamleden.
 • Klik [ OK ]
 • Klik [ Annuleer ] om het formulier af te sluiten.

 

Gedurende de coördinatie vergaderingen worden de aanvragen individueel of in bulk behandeld. De BIM coördinator gebruikt de beschikbare filters om de lijst met sparingen overzichtelijk te houden. In de lijst kunnen meerdere aanvragen geselecteerd worden, zodat deze in één handeling behandeld kunnen worden. Ook kan de informatie in de lijst gesorteerd worden door te klikken op de kolomkoppen.

 

Volg onderstaande stappen voor het verwerken van de resultaten van de aanvragen:

 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingaanvragen wordt geopend;
 • Klik [ AANVRAGEN DETECTEREN | > ]
  In dit geval gaan we ervan uit dat de aanvragen reeds zijn gedetecteerd en verwerkt. In het volgende formulier worden alle aanvragen als 'Bestaand' weergegeven.
 • Activeer [] Aanvraag (xx) onder 'BIM STATUSSEN'
 • Selecteer één of meerdere aanvragen;
 • Onder 'BIM INFORMATIE' vindt u alle installatietechnische en bouwkundige informatie van de aanvraag. Hier zijn ook de coördinaten van de aanvraag en het Revit identificatienummer beschikbaar van het aanvraag object. U kunt hier geen wijzigingen aanbrengen. De informatie volgt allemaal uit het BIM model;
 • Onder 'SPARING ACTIES' kunt u alle specificaties opgeven en bepalen hoe de sparing gemaakt moet worden, te weten:
  • 'Nummer': Dit is het nummer van de aanvraag. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd bij het detecteren van de aanvragen. U kunt dit nummer overschrijven. Dubbele nummers zijn toegestaan. Echter wordt er een waarschuwing getoond bij de aanvragen die een dubbel nummer hebben;
  • 'BIM status':  In dit veld beheerd de BIM coördinator de status van de aanvraag. De inhoud van de lijst is configurabel. Voor iedere status kunnen de aanvraag objecten voorzien worden van een andere kleur;
  • 'Commentaar': Hier kan de BIM coördinator commentaar toevoegen voor aanvragen, of aantekeningen maken welke nodig zijn als een sparing extra aandacht behoeft;
  • 'Sparingverzoek door':  Hier wordt de naam van de aanvrager getoond. Dit veld kan eventueel gewijzigd worden;
  • 'Aanvraagdatum':  Hier wordt de datum van de aanvraag getoond. Dit veld kan eventueel gewijzigd worden; 
  • 'Afwerking': Hier wordt de standaard afwerking van de sparing weergegeven. Deze is afkomstig uit de configuraties. De BIM coördinator kan deze waarde vervangen. Hier kan geselecteerd worden uit een lijst afwerkingen. Er kan ook een afwijkende waarde worden ingevuld.
  • 'Clash afmeting': Hier worden de exacte afmetingen van de clash getoond. Deze waarden komen uit het model en kunnen niet worden gewijzigd.
  • 'Tolerantiewaarde': Hier wordt de standaard tolerantie opgegeven zoals geconfigureerd. De BIM coördinator kan hier afwijkende waarden opgeven.
   In geval van een ronde sparing wordt de sparingmaat de diameter van de buis vermeerderd met 2x deze waarde.
   In geval van een rechte sparing wordt de breedte/hoogte van de buis vermeerderd met 2x deze waarde; 
  • 'Berekende afmeting': Geeft de sparingmaat op, op basis van de clash afmetingen en de tolerantie, of indien een staffel van toepassing wordt hier de maat van de staffel opgegeven.
  • 'Geboord': Activeer deze als de sparing geboord moet worden;
  • 'Boorzone': Activeer deze als er geen sprake is van een sparing, maar van een boorzone, waar later eventueel een sparing gemaakt kan worden;
  • 'Aanleveren'. Activeer deze als er voor de sparing een mal aangeleverd wordt;
  • 'Kisten': Activeer deze als er een bekisting gemaakt moet worden voor de sparing;
 • Vervolgens moet de BIM coördinator een keuze maken:
  • Activeer () 'Advies afmeting' indien de berekende waarden gebruikt moeten worden.
  • Activeer () 'Staffel afmeting' en geef de gewenste staffel waarde indien de vooringestelde staffelwaarden gebruikt moeten worden. 
  • Activeer () 'Specifieke afmeting' en geef de gewenste afmetingen (diameter/breedte en hoogte) indien zelf gekozen afmetingen gebruikt moeten worden.
 • Als alle informatie van de aanvraag is verwerkt klikt de BIM coördinator [ Aanvraag voorbereiden | > ]
  De informatie wordt dan in het geheugen opgeslagen. In de lijst aanvragen wordt het veld [] 'Genereren' geactiveerd, zodat de data verwerkt wordt in het model na klik [ AANVRAAG VERWERKEN | > ]
 • Zodra alle kenmerken van de aanvragen zijn opgegeven, klikt de BIM coördinator [ AANVRAAG VERWERKEN | > ]
  Alle aanvragen waarbij [] 'Genereren' geactiveerd is worden dan vervolgens in het BIM model verwerkt.


N.B.

 • Bij een detectie wordt geanalyseerd of er duplicaat nummers voorkomen. Deze worden meteen weergegeven in de waarschuwing.
 • Bij een detectie worden gewijzigde diameters meteen weergegeven in de waarschuwingen. Selecteer de aanvraag (of aanvragen). Controleer de nieuwe specificaties. Klik [ Aanvraag voorbereiden | > ]. De wijziging wordt vervolgens definitief verwerkt als aanvraag verwerkt wordt.
 • Zodra u werkt met gelinkte modellen mogen na detectie deze modellen niet meer verplaatst worden. U kunt de positie van de gelinkte modellen vastpinnen op de locatie.


Terug naar Inhoudsopgave


Aanbrengen sparingen

Het detecteren en verwerken van de sparingaanvragen heeft uiteindelijk als doel het aanbrengen van de juiste sparingen op de juiste plaats. Als eerste moet dat in het BIM model gebeuren. Dit ter voorbereiding van het aanbrengen van de sparingen op de bouwplaats. Meestal betreft dit een groot aantal sparingen, welke aangebracht moeten worden in verschillende modellen. 

 

'TheModus Sparingen' ondersteunt het genereren van de feitelijke sparingen in de modellen. Zowel bij de kleinere projecten, waar coördinatie en model in één zijn, alsmede de grotere projecten waar gebruikt gemaakt wordt van aspectmodellen. Als alle aanvragen zijn verwerkt kunnen de aanvragen met een goedgekeurde status verwerkt worden tot sparing. 

In geval van één coördinatie model en verschillende aspectmodellen dupliceert 'TheModus Sparingen' alleen de van toepassing zijnde aanvragen, en gebruikt vervolgens de aanvragen om deze om te zetten tot sparing. 

 

'TheModus Sparingen' genereert alleen sparingen als deze van het type "Aanleveren" of "Kisten" zijn. De overige typen worden namelijk als nabewerking op de bouwplaats uitgevoerd. 

Tevens genereert 'TheModus Sparingen' alleen sparingen als deze de status "Gereed voor verwerken" hebben.

 

Als een aanvraag eenmaal is verwerkt tot sparing, dan wordt bij de eerst volgende coördinatie de status "Gereed voor verwerken" gewijzigd naar "Verwerkte sparing". De omschrijving van de BIM status kan daarbij afwijken. Dit is afhankelijk van de configuratie. Eenmaal verwerkte sparingen kunt u met behulp van de filters tonen of verbergen.

 

Voordat de feitelijke aanvraag wordt verwerkt tot sparing, wordt gecontroleerd of de bouwkundige kenmerken overeenkomen met de kenmerken van het actuele aspectmodel. Als deze afwijken worden geen sparingen gemaakt. De status veranderd niet. In deze situatie is het aannemelijk dat het coördinatie model niet correct is gelinkt in het aspectmodel.

 

Volg onderstaande stappen voor het verwerken van aanvragen tot sparing:

 • Indien er sprake is van een aspectmodel, link het coördinatiemodel aan het aspectmodel;
 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Genereer sparingen ]
  Er wordt een lijst getoond met alle mogelijk te verwerken aanvragen. Deze lijst werkt interactief met de actieve view.
 • Controleer de te verwerken aanvragen. Selecteer de gewenste aanvragen (houdt de <CTRL> toets ingedrukt);
 • Klik [ OK ]
  De procedure start.
  Als de procedure klaar is wordt de lijst met gegenereerde sparingen getoond.
 • Klik [ EXPORTEER ] om de lijst op te slaan als Excelbestand;
  Geef een bestandsnaam en opslaglocatie. Klik [ Opslaan ]
  of
 • Klik [ OK ] om af te sluiten.


Terug naar Inhoudsopgave


Ondersteuning uitvoering

'TheModus Sparingen' ondersteunt ook de uitvoeringsfase.


'TheModus Sparingen' heeft functionaliteit waarbij van een selectie aan gegenereerde sparingen de coördinaten kunnen worden uitgelezen welke geschreven worden in een bestand wat ondersteund wordt wordt door Total Station Systemen.


Dit type bestand is van het type .GSI. De ondersteunende structuur is de variant GSI8. Voor meer informatie over dit soort bestanden zie ook: leica_gsi – GSI — Total Open Station 0.5.2 documentation 


De coördinaten worden weggeschreven voor alle verwerkte sparingsaanvragen die de BIM status "Verwerkte sparing" hebben. Zie de instellingen voor deze status.

 

Volg onderstaande stappen voor het genereren van een .GSI bestand:

 • Open het sparingen coördinatie model;
 • Ga naar de knoppenbalk [ Cadac Revit ]
 • Klik op [ Hulpmiddelen ] in het paneel [ Productiviteit ] en klik op [ Sparingsaanvragen ]
  Het formulier voor sparingsaanvragen wordt geopend;.
 • Klik [ Aanvragen detecteren | > ]
  In dit geval gaan we ervan uit dat de aanvragen reeds zijn gedetecteerd en verwerkt. In het volgende formulier worden alle aanvragen weergegeven, afhankelijk van de ingestelde filters. Alle zichtbare aanvragen in deze lijst hebben de BIM status "Verwerkte Sparing"
 • Klik () Camera icoon, Alle zichtbare aanvragen in deze lijst met de BIM status "Verwerkte Sparing" worden nu verwerkt.
  Geef de locatie en naam op waar u het bestand wilt opslaan.
 • Klik [ Opslaan ]


N.B.

De coördinaten worden uitgelezen uit 'points' aanwezig in de aanvraag families. Als u zelf families maakt moeten deze 'points' op een correcte manier zijn verwerkt.


Terug naar Inhoudsopgave


De status van sparingen

In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op het gedrag van de status van sparingen bij bepaalde toepassingen.

 

Bij het detecteren wordt een nieuwe clash geconstateerd. Er heeft nog geen eerdere detectie plaatsgevonden voor deze clash.

In het overzicht wordt deze als 'Nieuw' gemarkeerd. 'TheModus Sparingen' zal hier voorstellen een aanvraag object te plaatsen. 

 

Bij het detecteren wordt een clash geconstateerd. Deze is reeds eerder geconstateerd, echter heeft de gebruiker de aanvraag niet verwerkt.

In het overzicht wordt deze als 'Nieuw' gemarkeerd. 'TheModus Sparingen' zal hier voorstellen een aanvraag object te plaatsen. 

 

Bij het detecteren wordt een clash geconstateerd. Deze is reeds eerder geconstateerd. Er is reeds een aanvraag object geplaatst.

In het overzicht wordt deze als 'Bestaand' gemarkeerd. 'TheModus Sparingen' zal slechts de bestaande gegevens ophalen.

 

Bij het detecteren wordt een clash geconstateerd. Deze is reeds eerder geconstateerd. Er is reeds een aanvraag object geplaatst. Er hebben echter wijzigingen in het model plaatsgevonden.

In het overzicht wordt deze als 'Gewijzigd' gemarkeerd. 'TheModus Sparingen' zal de nieuwe gegevens ophalen. U moet bepalen of de wijziging verwerkt moet worden.

 

Bij het detecteren wordt geen clash geconstateerd, waar eerder een aanvraag voor was. Er is een wijziging gedaan in het model. Er was goedkeuring van de aanvraag om de aanvraag als sparing te verwerken. In het aspectmodel staat een duplicaat aanvraag.

Bij het detecteren zal 'TheModus Sparingen' dit object markeren met een BIM status gekoppeld aan 'Verwerkt'. 

 

Bij het detecteren wordt geen clash geconstateerd, waar eerder een aanvraag voor was. Er is een wijziging gedaan in het model. Er was geen goedkeuring van de aanvraag om de aanvraag als sparing te verwerken.

Bij het detecteren zal 'TheModus Sparingen' dit object markeren met een BIM status gekoppeld aan 'Vervallen'. U kunt als coordinator ervoor kiezen het object fysiek te verwijderen. U moet dan de aanvraag ook uit het geheugen van het Revit project verwijderen. Zie ook [ Herstel opslag ] in het artikel 'overige instellingen'. U kunt de sparing ook laten staan. Met de filter 'Vervallen' kan de aanvraag verborgen blijven uit de lijst.

 

Bij het detecteren wordt een clash geconstateerd. Deze is reeds eerder geconstateerd. Er was reeds een aanvraag object geplaatst. Dit aanvraag object is echter verwijderd.

In het overzicht wordt deze als 'Verwijderd' gemarkeerd. 'TheModus Sparingen' zal de laatst bekende gegevens ophalen. U moet bepalen of de aanvraag opnieuw verwerkt moet worden.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld