Naar hoofdinhoud

Hoe werkt het gebruikersbeheer van TheModus?

Getting started

Laatst gewijzigd op 27 mei 2021

INHOUDSOPGAVE


Algemeen

Als klant heeft u bij Cadac licenties afgenomen voor het gebruik van TheModus. Dit aantal is vastgelegd in uw contract. De aankoper heeft direct na de aankoop een mail ontvangen met daarin een overzicht van de aankoop, waaronder het aantal licenties. Deze licenties zijn op basis van “Named Use”. Dat betekent dat er voor iedere licentie één specifieke gebruiker gebruik mag maken van TheModus. Wie deze gebruiker is, bepaalt de klant. Het wordt dan ook aanbevolen dat bij de klant een beheerder wordt aangewezen, die aangeeft wie gebruik mag maken van welke producten.

Voor het beheer van de gebruikers biedt TheModus het User Management. Een portaal waar beheerders eenvoudig de gebruikers kunnen toevoegen en kunnen bepalen welke producten zij mogen gebruiken. Zodra de aankoper zijn aankoopmail heeft ontvangen kunnen gebruikers worden toegevoegd.

Als de gebruikers zijn toegevoegd, dan moet de addin bij de gebruikers worden geïnstalleerd. Zie hiervoor het hoofdstuk “TheModus - Installatie”.

 

Dit artikel is bedoeld als ondersteuning voor de beheerder van de klant. De beheerder heeft diverse functionaliteiten beschikbaar voor het toevoegen en onderhouden van de gebruikers.


Terug naar InhoudsopgaveToegang tot gebruikersbeheer

Als beheerder heeft u de beschikbaarheid over TheModus Portal, waar het user management een onderdeel van is. Op dit webportaal vindt u standaard instructies en kunt u gebruikers toevoegen en onderhouden.


Volg onderstaande stappen om de lijst met gebruikers op te halen:

 • Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 • Ga naar https://themodus.cadac.com
 • Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 • Ga naar [Gebruikers]

Er wordt nu een overzicht getoond met alle gebruikers van TheModus in uw organisatie.


Terug naar InhoudsopgaveEen nieuwe gebruiker toevoegen

Bij het toevoegen van een gebruiker moet u als beheerder een TheModus gebruiker toevoegen, een rol toekennen en een product toekennen.

Dit artikel beschrijft het toevoegen van de gebruiker.

 

Volg onderstaande stappen voor het toevoegen van een nieuwe gebruiker:

 1. Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 2. Ga naar https://themodus.cadac.com
 3. Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 4. Ga naar [Gebruikers]
 5. Klik [+]
 6. Geef het emailadres op van de nieuwe gebruiker
 7. Klik [Opslaan]De gebruiker krijgt onderstaande mail:De gebruiker moet eventueel nog een rol en product toegekend krijgen!


Terug naar InhoudsopgaveDe rol van een gebruiker instellen of wijzigen

Bij het toevoegen van een gebruiker moet u als beheerder een TheModus gebruiker toevoegen, een rol toekennen en een product toekennen.

Dit artikel beschrijft het toekennen van de rol.

 

Als beheerder kunt u bepalen of de TheModus gebruiker een bepaalde rol krijgt. De volgende rollen zijn beschikbaar:

 • Administrator. Een administrator heeft beheersrechten en mag TheModus gebruikers toevoegen en beheren.
 • BIM manager. Een BIM manager mag de bibliotheek in de Customer Object Library samenstellen.
 • Standaard gebruiker. Een standaard gebruik mag gebruik maken van alle functies zoals beschikbaar in de Autodesk Revit addin. Zodra een gebruiker is toegevoegd, is deze meteen een Standaard gebruiker.

 

Volg onderstaande stappen voor het wijzigen van de rol van een gebruiker:

 1. Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 2. Ga naar https://themodus.cadac.com
 3. Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 4. Ga naar [Gebruikers]
 5. Klik [], u kunt hier nu gebruikersinformatie wijzigen
 6. Klik [Rollen]
 7. Klik de gewenste rol. U kunt hier meerdere rollen kiezen.
 8. Klik [Opslaan].De privileges zijn nu voor de gebruiker ingesteld. U kunt de privileges altijd wijzigen.


Terug naar InhoudsopgaveProducten aan een gebruiker toekennen/wijzigen

Bij het toevoegen van een gebruiker moet u als beheerder een TheModus gebruiker toevoegen, een rol toekennen en een product toekennen. 

Dit artikel beschrijft het toekennen van het product. 


U kunt als klant meerdere producten aankopen. De aangekochte producten worden getoond in de User Manager. Een gebruik kan gebruik maken van meerdere producten. Let op! Er wordt dan bij het opstarten van de TheModus addin voor ieder gekoppeld product een licentie in beslag genomen. 


Volg onderstaande stappen voor het toekennen van producten voor de gebruiker: 

 1. Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge; 
 2. Ga naar 
 3. Indien gevraagd om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account; 
 4. Ga naar [Gebruikers] 
 5. Klik [ ], u kunt hier nu gebruikersinformatie wijzigen
 6. Klik [Producten] 
 7. Klik op het product welke de gebruiker mag gebruiken; 
 8. Klik [Opslaan] De gebruiker kan nu gebruik maken van de opgegeven producten. U kunt de producten altijd wijzigen.


Terug naar InhoudsopgaveEen gebruiker op inactief stellen

Als beheerder kunt u een gebruik (tijdelijk) op non-actief zetten. Bij voorbeeld als een gebruiker van functie veranderd. 

 

Volg onderstaande stappen voor het inactiveren van een gebruiker:

 1. Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 2. Ga naar https://themodus.cadac.com
 3. Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 4. Ga naar [Gebruikers]
 5. Klik [], u kunt hier nu gebruikersinformatie wijzigen
 6. [Actief]: Maak de gebruiker inactief
 7. Klik [Opslaan].De gebruiker heeft nu geen toegang meer tot TheModus binnen uw klantomgeving, maar is wel nog beschikbaar in het User Management!


Terug naar InhoudsopgaveEen inactieve gebruiker actief maken

Als beheerder kunt u een niet actieve gebruiker weer activeren. Bij voorbeeld als een gebruiker van functie veranderd. 

 

Volg onderstaande stappen voor het activeren van een gebruiker:

 • Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 • Ga naar https://themodus.cadac.com
 • Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 • Ga naar [Gebruikers]
 • Klik [], u kunt hier nu gebruikersinformatie wijzigen
 • [Actief]: Maak de gebruiker actief
 • Klik [Opslaan].

 

De gebruiker heeft nu toegang tot TheModus binnen uw klantomgeving!


Terug naar InhoudsopgaveEen gebruiker verwijderen

Als beheerder kunt u een gebruiker verwijderen. Bij voorbeeld als een gebruiker uit dienst gaat. 

 

Volg onderstaande stappen voor het verwijderen van een gebruiker:

 1. Open een internetbrowser, bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge;
 2. Ga naar https://themodus.cadac.com
 3. Indien gevraagd wordt om aan te melden moet u zich aanmelden met uw account;
 4. Ga naar [Gebruikers]
 5. U kunt de gebruikersinformatie wijzigen als u hierop klikt:
   
 6. [Actief]: Maak de gebruiker inactief (Voor meer informatie hieromtrent zie Een gebruiker op inactief stellen)
 7. Klik [Opslaan]. U ziet in de gebruikers lijst dat de gebruiker grijs gemarkeerd is.
 8. In de regel van de gewenste gebruiker klikt u op:
 9. Klik [Ja] om de gebruiker definitief te verwijderen. Klik [Nee] als u wilt annuleren.


 

De gebruiker is nu verwijderd uit het User Management en heeft geen toegang meer tot TheModus binnen uw klantomgeving.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld