Naar hoofdinhoud

Techline -13- Eigen Symbolen

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVE





Symbolen, algemeen

De standaard symbolen worden via de Toolpalette Cadac-Techline geplaatst.

Het is mogelijk om eigen symbolen te maken en deze symbolen te plaatsen vanuit het menu Gebruiker op de Toolpalette Cadac-Techline.

De eigen symbolen kunnen:

 • opgebouwd zijn vanuit één van de symbolen uit menu's Appendages, Apparaten, etc.
 • een aanpassing zijn van een bestaand Cadac-Techline symbool
 • een samenstelling zijn van bestaande Cadac-Techline symbolen
 • Door de gebruiker zelf getekend (AutoCAD 3D solids)

De symbolen moeten worden opgenomen in de onderverdeling (classificatie en subclassificatie) van de standaard symbolen.

Bovendien moeten een aantal gegevens aan het symbool toegekend worden (o.a. waar en hoe erop aangesloten moeten worden).


Terug naar Inhoudsopgave


Aanmaken eigen symbolen


Symbolen kunnen worden opgenomen als Cadac-Techline gebruiker-symbool, waarbij specificaties moeten worden meegegeven, aansluitingen en diameters kunnen worden opgegeven.

Het aanmaken gebeurt in 4 stappen

 1. Opgeven: Omschrijving, Fabrikant, Classificatie en Druktrap
 2. Selecteren van een bestaand symbool op tekening of van schijf
 3. Opgave van aansluiting(en)
 4. Opnemen van het symbool, of overschrijven van een eerder opgenomen symbool

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbool aanmaken

 • Symbool is geplaatst op tekening, of is beschikbaar op schijf.
 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Maak eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbool definiëren' verschijnt.

 4. Geef op tabblad 1. 'Gegevens:'
  • Omschrijving
  • Of het wel/geen samengesteld symbool is
  • Fabrikant
  • Artikelnummer (wordt gebruikt als symboolnaam)
  • Classificatie (bepaalt op welke laag het symbool moet worden geplaatst)
  • Druktrap (indien van toepassing)
 5. Op tabblad 2. 'Symbool en afbeelding'
  • Wijzig, indien gewenst, de symboolnaam
  • Koppel de onderdelen door:
   • [ Ophalen van schijf ], om te browsen naar de gewenste tekening (toegeleverd/eerder aangemaakt)
   • [ Selecteer in tekening ] om vanuit de geopende tekening te selecteren.
  • Koppel, indien gewenste, een afbeelding
   • [ Van schijf ], om te browsen naar de gewenste afbeelding (toegeleverd/eerder aangemaakt)
   • [ Van scherm ] om vanuit de geopende tekening te selecteren (wordt automatisch gemaakt bij eerdere keuze voor [ Selecteer in tekening ])
 6. Op tabblad 3. 'Verbindingen'
  • Hoe het symbool geplaatst moet worden, Via:
   • Basispunt symbool
   • Aansluiting
  • Inregelen van de Aansluiting(en)
   • NL SFB Code, evt. middels de knop
   • Vorm
   • Methode
   • Diameter of Breedte/Hoogte
   • Opgeven Aansluitpunt/Aansluitrichting middels de knop
    • Geef het Aansluitpunt
    • Geef de Aansluitrichting (deze kan worden geroteerd door opgave rotatie-as, X, Y of Z)
  • Toevoegen van een verbinding: klik op knop [+]

   De aansluiting krijgt dezelfde eigenschappen als het laatst ingestelde aansluitpunt. Wijzig, indien gewenst, deze gegevens.
   Het basispunt en aansluitrichting moeten opnieuw opgegeven worden.

  • Verwijderen van aangemaakte verbinding: klik op knop [-]

   De geselecteerde aansluiting wordt verwijderd.

 7. Op tabblad 4. 'Voltooien'
  • Als de opgegeven bestandsnaam nog niet bestaat
   • Klik op knop [ Nieuw symbool aanmaken ]
  • Als de opgegeven bestandsnaam al bestaat
   • Klik op knop [ Symbool bijwerken ]

    Het symbool is weggeschreven op schijf; gegevens zijn opgeslagen in de user database.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen eigen symbolen


Eigen symbolen kunnen in de tekening worden geplaatst.

De symbolen zijn, net als de tekening getekend in schaal 1:1.

Via de Classificatie worden de aanwezige symbolen getoond.


Eigen symbolen plaatsen

 • Symbool is reeds opgenomen in de User-database.
 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Plaats eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbolen' verschijnt.

 4. Selecteer in vak 'Classificatie' het soort Hulpstuk/Appendage/Apparaat
 5. Selecteer het gewenste symbool
  • Door klikken op de kolomkop in vak Symbolen worden de symbolen op die kolom gesorteerd, nogmaals klikken draait de sortering om.
  • Door klikken op het trechtersymbool kan in het rolmenu een filter opgegeven worden.
 6. Selecteer in vak 'Symbool plaatsen' op, indien gewenst, een andere groep
 7. Om het symbool op tekening te zetten
  • Klik op knop [ Plaatsen ] om het symbool "vrij" op tekening te plaatsen
   Het symbool wordt geplaatst op de laag van de gekozen groep
  • klik op knop [ Invoegen ] om het symbool in een kanaal/leiding in te voegen
   Het symbool wordt geplaatst op de laag van de geselecteerde leiding/kanaal

   Het plaatsen of invoegen van het eigen symbool is verder identiek aan de Cadac-Techline symbolen.



Terug naar Inhoudsopgave


Exporteren en Importeren eigen symbolen


Eigen symbolen kunnen worden uitgewisseld met de functie exporteren en importeren.

Hierbij wordt één symbolen of alle symbolen uit een groep inclusief alle informatie in een exportbestand gezet. Bij de import wordt dit bestand uitgepakt en verder geïnstalleerd.


Eigen symbolen exporteren

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Plaats eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbolen' verschijnt.

 4. Selecteer een symbool
  • Geef een RechterMuisKlik op het symbool
   Selecteer Exporteer in het popup-menu
   • Dit Symbool
   • Alle symbolen (die hier zichtbaar zijn)
  • Geef een RechterMuisKlik op groep of subgroep in vak Classificatie
   Selecteer Exporteer in het popup-menu
   • Deze classificatie
   • Alle classificaties
 5. Geef de exportmap op en een bestandsnaam
  (bestand krijgt extensie .tuex)
 6. Klik op knop [ Save ]

  Het exportbestand wordt opgeslagen.

 7. Klik op [ Annuleren ] om het plaatsingsvenster te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen importeren

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Plaats eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbolen' verschijnt.

 4. Geef een RechterMuisKlik in het venster Classificatie of Symbolen
  Omdat het importbestand alle informatie bevat over de symbolen inclusief de classificatiegegevens kan de import overal in de classificatie gebeuren.
 5. Selecteer Importeer in het popup-menu
 6. Selecteer de map en het exportbestand (.tuex)
 7. Klik op knop [ Open ]

  De gegevens worden geïmporteerd. Er volgt een melding als het symbool goed is toegevoegd.

 8. Klik op [ Annuleren ] om het plaatsingsvenster te sluiten


Terug naar Inhoudsopgave



Eigen symbolen Wijzigen / Verwijderen


Eigen symbolen wijzigen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Plaats eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbolen' verschijnt.

 4. Selecteer het symbool
 5. Geef een RechterMuisKlik op het symbool
  Selecteer 'Wijzig' in het popup-menu

  De invulschermen 1: Gegevens, 2: Symbool en afbeelding, 3: Verbindingen en 4: Voltooien verschijnen. Pas de gewenste gegevens aan.

 6. Open tabblad 4: Voltooien
  Kies voor [ Symbool bijwerken ]om de wijzigingen op te slaan

  Er volgt een melding als het symbool is gewijzigd.

 7. Klik op [ Annuleren ] om het plaatsingsvenster te sluiten


Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen verwijderen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Gebruiker'
 3. Selecteer 'Plaats eigen symbool'

  Venster 'Eigen symbolen' verschijnt.

 4. Selecteer het symbool
 5. Geef een RechterMuisKlik op het symbool
  Selecteer 'Verwijder' in het popup-menu

  De vraag “weet u het zeker dat dit symbool verwijderd moet worden” verschijnt.

 6. Kies:
  • [ Ja ] om het symbool te verwijderen
  • [ Nee ] om het symbool te behouden
 7. Klik op [ Annuleren ] om het plaatsingsvenster te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave



Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld