Naar hoofdinhoud

Techline -11- Tellen

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVE


Toekennen / Tonen positienummers


Het is mogelijk om aan apparaten, appendages, debietsymbolen, hulpstukken en leidingen/kanalen/goten posnummers toe te kennen.


Identieke apparaten, appendages, debietsymbolen, hulpstukken en leidingen/kanalen/goten kunnen hetzelfde posnummer krijgen.


De posnummers worden ook in de tellijsten opgenomen.De posnummers worden zichtbaar gemaakt door het plaatsen van een label. In deze versie is het nog niet mogelijk om leidingen te voorzien van een posnummer Het posnummer mag niet worden toegekend/gewijzigd met het AutoCAD commando <DDATTE> .Terug naar Inhoudsopgave


Positienummers toekennen (appendages)

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Coderen'
 3. Selecteer 'Positienummers'
 4. Maak een selectie voor het soort object (Apparaat, Appendage, Debiet, Hulpstuk, Leidingen/Kanalen/Goten)
 5. Maak een selectie voor de gewenste discipline(s)
 6. Klik [ OK ]
 7. Selecteer objecten, of gebied
  Geef <Enter> om de selectie te bevestigen
 8. Geef de methode op
  • Doornummeren – gelijke delen krijgen gelijke posnummers
  • Uniek – gelijke delen krijgen unieke posnummers
 9. Geef het startnummer
  of
  H en <Enter> voor Hoogste – voor doornummeren op basis van hoogst aanwezige nummer
 10. Accepteer de opgegeven waarde door <Enter>
  of
  Geef de gewenste startwaarde
 11. Geef op of de posnummers bijgeschreven moeten worden:
  • J en <Enter> voor Ja – posnummers worden bijgeschreven
   Geef op, op welke wijze de posnummers bijgeschreven moeten worden:
   • A en <Enter> voor Automatisch plaatsen
   • H en <Enter> voor Handmatig plaatsen
    Geef voor elk posnummer de gewenste positie
  • N en <Enter> voor Nee – posnummer worden niet bijgeschrevenEr vindt geen controle plaats op dubbele posnummers!


Terug naar Inhoudsopgave

Positienummers bijschrijven

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Coderen'
 3. Selecteer 'Positienummers bijschrijven'
 4. Selecteer objecten, of gebied
  Geef <Enter> om de selectie te bevestigen
 5. Geef op, op welke wijze de posnummers bijgeschreven moeten worden:
  • A en <Enter> voor Automatisch plaatsen
  • H en <Enter> voor Handmatig plaatsen
   Geef voor elk posnummer de gewenste positie


De posnummers worden op tekening geplaatst!
Terug naar Inhoudsopgave


Positienummers verwijderenHet toegekende posnummer wordt gekopieerd bij het bijschrijven. Bij verwijdering van het posnummer moeten dus zowel de appendage als het zichtbare posnummer worden geselecteerd.


 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Coderen'
 3. Selecteer 'Positienummers verwijderen'
 4. Selecteer de apparaten, appendages, debietsymbolen, hulpstukken en leidingen/kanalen/goten en de getoonde posnummers


Wat kan er fout gaan

Als het posnummer met het standaard AutoCAD-commando <DDATTE> is gewijzigd klopt de te genereren tellijst niet.

 • Wijzig posnummers alleen met de functie Posnummeren


Terug naar Inhoudsopgave


Aanmaken materiaalstaten


Diverse overzichtslijsten kunnen aangevraagd/aangemaakt worden.

 • Materiaalstaat, met alle geselecteerde materialen
 • Appendages, Radiatoren
 • Afvoer Hulpstukken, Zaagstaat
 • Luchtkanalen LUKA, Luchtkanalen, Roosters, Instort kanalen
 • Stuklijst, Procescodes

De overzichtslijsten zijn:

 • als bestand op te slaan in de formaten
  • Excel bestand: *.xls
  • Extended Markup Language: *.xml
  • PDF: *.pdf
  • Database bestand: *.mdf
 • te printen
 • op tekening te plaatsen

In het telvenster is het volgende mogelijk

 • De breedte en/of de volgorde van de kolommen is in te stellen door het verslepen van de koppen.
 • Per kolom is een sommatie op te geven
 • Per kolom is een filtering op te geven
 • Meerdere markeerfuncties

Na het bepalen van de exportmethode worden, met knop [ Exporteer ], de gegevens op de aangegeven wijze geëxporteerd.

Bij plaatsing van de lijst op tekening (in AutoCAD tabel formaat) zijn de standaard AutoCAD tabelfunctionaliteiten beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het opdelen van een lange tabel in 2 of meer deeltabellen naast elkaar, het aanpassen van de kolom en tabelbreedte het toevoegen van een extra rij en formule voor totalisering.


Terug naar Inhoudsopgave

Materiaalstaat aanmaken

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Bijschrijven'
 3. Selecteer:
  • Materiaalstaat
  • Radiatoren 
  • Afvoer hulpstukken 
  • Afvoer zaagstaat 
  • Luchtkanalen LUKA 
  • Luchtkanalen 
  • Roosters 
  • Instort kanalen 
  • Stuklijst 
  • Proces Codes
 4. Selecteer de te tellen onderdelen

  Het telvenster verschijnt met daarin de overzichtslijst. Alle items, naar keuze, staan hierop.

 5. Vink rechts onder in het telvenster ‘Getotaliseerd’: 
  • ‘aan’ voor tonen van de totalen 
  • ‘uit’ voor tonen onderdelen per stuk 
 6. Pas zo nodig de layout aan 
  • Sorteren: Klik op de kop van de betreffende kolom
   Zie pijlmarkering voor ‘oplopend’ of ‘aflopend’ gesorteerd
  • Verbreden en versmallen: versleep de rand van de kolomkop 
  • Verplaatsen kolom: versleep de kolomkop 
  • Verbreed of verhoog het venster door verslepen van de randen.
 7. Geef, indien gewenst, een samenvatting op, over een bepaalde kolom via knop
  • Gemiddelde (Average) 
  • Aantal          (Count) 
  • Maximum    (Maximum) 
  • Minimum     (Minimum) 
  • Som             (Sum)
 8. Geef, indien gewenst, een filtering op bij een kolom via knop 
  • Alle          (All) – geen filtering 
  • Eigen       (Custom) – voor een eigen filtering 
  • Leeg        (Blanks) – Lege velden 
  • Niet leeg (NonBlanks) – gevulde velden 
  • …             - specifiek aanwezige waarde
 9. Selecteer de exportmethode
  • Tekening 
  • Excel         (.xls) 
  • PDF          (.pdf) 
  • XML         (.xml) 
  • Database (.mdf) 
  • Printer
 10. Klik op knop [ Exporteer ]
  Bij keuze
  • tekening;
   Geef de plaats in de tekening waar de tabel moet komen.
  • Excel, PDF, XML en Database;
   Geef een plaats op waar het bestand moet worden opgeslagen.
  • Printer;
   Er wordt een preview getoond, middels de ‘print’ knop wordt geprint naar de ‘default’ windows printer.


Terug naar InhoudsopgaveMateriaalstaten: Tonen en markeren onderdelen 


Voor het tonen/markeren van onderdelen is voorgaande stap “Materiaalstaat aanmaken” reeds doorlopen.
Het telvenster met daarin de betreffende materiaalstaat is actief.


 1. Klik op de te markeren onderdelen (selecteren) 
  • Klik op regel voor een enkele regel 
  • Klik en <Ctrl>-klik voor selecteren meerdere (niet aan-ééngesloten) regels (regelkop) 
  • Klik en <Shift>-klik voor selecteren meerdere (aan-ééngesloten) regels (regelkop) 
 2. Voor 
  • tonen alle geselecteerde rijen
  • per stuk tonen van alle geselecteerde rijen
  • selecteren alle elementen uit de tekening
  • markeren alle geselecteerde rijen
  • per stuk markeren van alle geselecteerde rijen
  • instellen markeerkleur
  • kleuren volgens rij
  • verwijderen markering

   Het venster verdwijnt, op tekening worden de geselecteerde onderdelen getoond.
 3. Toets <Enter> om terug te keren naar het overzichtvenster
 4. Klik op knop
  • [ Sluiten ] om het venster te verlaten en de markeringen te behouden
  • en [ Sluiten ] om het venster te verlaten en de markeringen te verwijderen


Terug naar Inhoudsopgave


Verwijderen markering zonder actief telvenster

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Algemeen'
 2. Open menu 'Bijschrijven'
 3. Selecteer 'Verwijder markering'

  De in de tekening aanwezige markering wordt verwijderd

Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld