Naar hoofdinhoud

Techline -09- Prefab

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVEPrefab algemeen 


Met het onderdeel Prefab kan een getekend installatiesysteem worden opgedeeld in secties.

Van de afzonderlijke secties kunnen deeltekeningen worden gegenereerd.

Hiervoor zijn een aantal controle hulpmiddelen beschikbaar zoals

 • De route van kanalen/leidingen
 • Tonen van diameters in kleur per diameter
 • Tonen van peilmaten in kleur per peilmaat
 • Markeren van de prefabstukken (secties)

Diverse rapportages zijn beschikbaar.

Deze rapportages kunnen als pdf-bestand worden geëxporteerd.

 • Hulpstukken
 • Zaagstaat
 • Zaagcodes
 • Boor instructies
 • Zaag-Boorstaat


Terug naar Inhoudsopgave


Controleren prefab 


Leiding/Kanaal tracés kunnen gecontroleerd worden.

De controle beperkt zich op de te volgen route.

De leiding/kanaal tracés kunnen in kleur weergegeven worden waarbij elke kleur zijn eigen afmeting of peilmaat heeft.

Ook kunnen prefabstukken gemarkeerd worden.


Prefab controle

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Controle prefab'
 3. Selecteer 'Route'
 4. Geef het plaatsingspunt voor begin route (selecteer een leiding/kanaal)
 5. Herhaal dit, indien gewenst, voor overige leiding/kanaal tracés
 6. Selecteer de te controleren tracés
  of
  type ALL in op de commandoregel

  De gemarkeerde leiding/kanaalsystemen zijn gecontroleerd.
  Daar waar de markering stopt, stopt de route.
  Indien de markering stopt voordat het systeem beëindigd is, zit op de overgang een nader te onderzoeken / op te lossen knooppunt

 7. Om de markering te verwijderen:
  Type VKM, indien er een Techniek W-applicatie geladen is.

Terug naar Inhoudsopgave


Diameters in kleur

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Controle prefab'
 3. Selecteer 'Diameter in kleur' 
 4. Geef het plaatsingspunt voor begin route (selecteer een leiding/kanaal)
 5. Herhaal dit, indien gewenst, overige leiding/kanaal systemen
 6. Selecteer de te controleren systemen
  of
  type ALLin op de commandoregel

  De gemarkeerde leiding/kanaalsystemen zijn gecontroleerd.
  Elke afmeting krijgt zijn eigen kleur.
  Indien de markering stopt voordat het systeem beëindigd is, zit op de overgang een nader te onderzoeken / op te lossen knooppunt

 7. Om de markering te verwijderen:
  Type VKM, indien er een Techniek W-applicatie geladen is.

Terug naar InhoudsopgavePeilmaat in kleur

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Controle prefab'
 3. Selecteer 'Diameter in kleur'
 4. Geef het plaatsingspunt voor begin route (selecteer een leiding/kanaal)
 5. Herhaal dit, indien gewenst, overige leiding/kanaal systemen
 6. Selecteer de te controleren systemen
  of
  type ALLin op de commandoregel

  De gemarkeerde leiding/kanaalsystemen zijn gecontroleerd.
  Elke Peilmaat krijgt zijn eigen kleur. 
  Indien de markering stopt voordat het systeem beëindigd is, zit op de overgang een nader te onderzoeken / op te lossen knooppunt. 
  Leidingen/Kanalen met peilmaat 0 worden niet gemarkeerd.

 7. Om de markering te verwijderen:
  Type VKM, indien er een Techniek W-applicatie geladen is.

Terug naar Inhoudsopgave


Markeer prefab stukken

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Controle prefab'
 3. Selecteer 'Markeer prefabstukken'

  Deze functie werkt alleen indien er reeds prefabstukken gegenereerd zijn.

 4. Geef het plaatsingspunt voor begin route (selecteer een leiding/kanaal)
 5. Herhaal dit, indien gewenst, overige leiding/kanaal systemen
 6. Selecteer de te controleren systemen
  of
  type ALLin op de commandoregel

  De gemarkeerde leiding/kanaalsystemen zijn gecontroleerd.		
  Elke afmeting krijgt zijn eigen kleur.		
  Indien de markering stopt voordat het systeem beëindigd is, zit op de overgang een nader te onderzoeken / op te lossen knooppunt

 7.  Om de markering te verwijderen:
  Type VKM, indien er een Techniek W-applicatie geladen is.


Terug naar Inhoudsopgave


Genereren prefab-secties

Leiding-/Kanaaltracés kunnen ‘opgedeeld’ worden in prefabstukken.

Het opdelen geschied op basis van een ‘recept’, de prefabinstellingen.

Dit recept is door de gebruiker in te stellen. Zodra een leidingtracé niet voldoet aan de voorwaarden van het ‘recept’ zal er een opdeling van het leidingtracé gemaakt worden ofwel een nieuw prefabstuk wordt toegevoegd. De delingen kunnen ter plekke van hulpstukken en/of appendages aangegeven worden.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaats startpunt

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Plaats startpunt'
 4. Geef het plaatsingspunt voor begin route (selecteer een leiding/kanaal)

  Het venster 'Prefabinstellingen' verschijnt.

 5. Geef de maximale pijplengte, Prefabafmetingen (L, B, H,), Marge en gewichtssignalering
 6. Geef aan of dat Ril/Groef hulpstukken mee geprefabriceerd moeten worden
  (De hulpstukken worden als onderdeel van het prefabstuk gezien)
 7. Geef aan of dat appendages mee geprefabriceerd moeten worden
  (de appendages worden als onderdeel van het prefabstuk gezien)
 8. Herhaal dit, indien gewenst, overige leiding/kanaal systemen
 9. Druk [ ESC ] om het plaatsen van startpunten te stoppen


Terug naar Inhoudsopgave

Wijzig prefabinstellingen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Wijzig prefabinstellingen'
 4. Selecteer het te wijzigen startpunt

  Het venster 'Prefabinstellingen' verschijnt.

 5. Wijzig, indien gewenst, de maximale pijplengte, Prefabafmetingen (L, B, H,), Marge en gewichtssignalering
 6. Wijzig, indien gewenst, de instelling of dat Ril/Groef hulpstukken mee geprefabriceerd moeten worden
  (De hulpstukken worden als onderdeel van het prefabstuk gezien)
 7. Wijzig, indien gewenst, de instelling of dat appendages mee geprefabriceerd moeten worden
  (de appendages worden als onderdeel van het prefabstuk gezien)
 8. Herhaal dit, indien gewenst, overige startpunten
 9. Druk [ OK ] om wijzigingen door te voerenTerug naar Inhoudsopgave

Bereken prefabkoppelingen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Bereken prefabkoppelingen'

  Het venster 'Selecteer de te verwerken leidingsystemen' verschijnt.

 4. Selecteer het gewenste leidingsysteem of selecteer meerdere leidingsystemen
 5. Klik [ OK ]om de berekening te starten

  Het venster 'Resultaat berekening prefabkoppelingen' verschijnt.
  		
  Daarin wordt het aantal geplaatste koppelingen en het aantal koppelingen bij hulpstukken aangegeven.
  		
  In het leidingtracé wordt nu de voorlopige koppelingen zichtbaar.

 6. Druk op [ Toon ] om de koppelingen (stuk voor stuk), ter controle, langs te gaan.
  Druk [ ■ ] om de controle te stoppen
 7. Druk [ OK ] om de functie te stoppen


Terug naar Inhoudsopgave

Verplaatsen / Uitlijnen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Verplaatsen / Uitlijnen'
 4. Selecteer de gewenste koppeling en leiding
 5. Geef het nieuw invoegpunt waar de koppeling moet komen

  Door het handmatig verplaatsen van berekende koppeling(en) kan het zijn dat er niet meer voldaan wordt aan de vooringestelde prefabregels.

 6. Herhaal dit, indien nodig, voor andere koppelingen


Terug naar Inhoudsopgave


Verwijderen via route

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Verwijderen via route'
 4. Selecteer het te wijzigen startpunt  
 5. Het venster 'Tijdelijke koppelingen' verschijnt
  • Klik [ Ja ]om de tijdelijke koppelingen te verwijderen

   De tijdelijke koppelingen worden uit het gekozen leidingtracé verwijderd.

  • Klik [ Nee ] om de tijdelijke koppelingen te laten staan


Terug naar Inhoudsopgave

Maak koppeling definitief

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Maak koppeling definitief'
 4. Selecteer de koppelingen en leidingen waarvoor de koppelingen definitief moeten worden.

  De prefabkoppelingen worden gecreëerd middels de bij dat leidingsysteem behorende rechte koppelingen.


Terug naar Inhoudsopgave

Verwijder koppelingen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Prefab'
 3. Selecteer 'Verwijder koppelingen'
 4. Selecteer de koppeling(en) en leidingen waaruit de koppelingen verwijderd moeten worden.

  De rechte koppeling(en) worden verwijderd en de leiding wordt geheeld.


  Terug naar Inhoudsopgave


Handmatig plaatsen Prefabsymbolen


Prefabdelingen kunnen ook handmatig worden opgegeven.

Tevens kunnen meerdere start- en eindpunten worden opgegeven.

Reeds bestaande prefabkoppelingen kunnen ‘onderdrukt’ worden.


Stop prefab

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Symbolen'
 3. Selecteer 'Stop prefab' 
 4. Selecteer het leidingeinde waar de prefabberekening moet stoppen.


 5. De prefabberekening voor dat leidingtracé stopt bij het opgegeven eindpunt. Het leidingtracé kan vervolgd worden.

 6. Herhaal dit, indien nodig, voor andere leidingtracés


Terug naar Inhoudsopgave


Vrije prefabkoppeling

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Symbolen'
 3. Selecteer 'Vrije prefabkoppeling '
 4. Selecteer de leiding (aansluitpunt) waar de vrije prefabkoppeling moet komen

  De prefabkoppelingen worden vanaf dit punt weer opnieuw berekend met de begin waarde.		
  Het laatste prefabstuk voor het vrije punt is dus een ‘reststuk’.

 5. Herhaal dit, indien nodig, voor andere leidingtracés


Terug naar Inhoudsopgave


Onderdruk prefabkoppelingen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Symbolen'
 3. Selecteer 'Onderdruk prefabkoppelingen '
 4. Selecteer de leiding (aansluitpunt) waar de prefabkoppeling onderdrukt moet worden

  De prefabkoppeling wordt niet meegenomen in de opdeling.		
  De twee prefab stukken (voor en achter) deze koppeling worden gezien als één prefabstuk.

 5. Herhaal dit, indien nodig, voor andere prefabkoppelingen

Terug naar InhoudsopgaveGenereren prefab tekeningen


Nadat de prefab-stukken zijn berekend en de koppelingen definitief zijn gemaakt, kunnen de prefabtekeningen en/of de buigtekeningen worden gegenereerd.

Beide soorten tekeningen worden als volgt benoemd:

 • Prefabtekeningen: PF_<tekeningnaam>-<Volgnummer>
 • Buigtekeningen: BU_<tekeningnaam>-<Volgnummer>


De prefabstukken worden in topview, met bemating/maatvoering en in isometrisch aanzicht op de tekening geplaatst.

Op de hoofdtekening worden de koppelingen genummerd en gemarkeerd, deze nummers corresponderen met de prefabtekeningnummers.

De prefab- en buigtekeningen worden opgeslagen in een eigen map.

Deze eigen map bevindt zich in de map waarin de hoofdtekening is opgeslagen. Eerst volgt de map Prefab, daarin bevinden zich de mappen met de naam van de hoofdtekening. In deze mappen bevinden zich de prefabtekeningen.Prefabtekening genereren

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Tekeningen'
 3. Selecteer 'Genereer prefabtekeningen'

  Het venster 'Selecteer de te verwerken leidingsystemen' verschijnt.

 4. Selecteer het gewenste leidingsysteem of selecteer meerdere leidingsystemen
 5. Klik [ OK ] om de tekeningen te laten genereren

  Elke prefabstuk wordt op zijn eigen prefabtekening aangemaakt.
  		
  Indien een prefabstuk meerdere keren voorkomt krijgen gelijke delen gelijke nummers en moeten die stukken dus meermaals uitgevoerd worden.

Terug naar Inhoudsopgave

Buigtekening genereren

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Tekeningen'
 3. Selecteer 'Genereer buigtekeningen'

  Het venster 'Selecteer de te verwerken leidingsystemen' verschijnt.

 4. Selecteer het gewenste leidingsysteem of selecteer meerdere leidingsystemen
 5. Klik [ OK ] om de tekeningen te laten genereren

  Elke prefabstuk wordt op zijn eigen buigtekening aangemaakt.
  		
  Indien een prefabstuk meerdere keren voorkomt krijgen gelijke delen gelijke nummers en moeten die stukken dus meermaals uitgevoerd worden.

Terug naar Inhoudsopgave

Prefab-/Buigtekening openen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Tekeningen'
 3. Selecteer 'Open prefabtekeningen'

  Deze functie geeft het beste resultaat met de AutoCAD variabele SDI ingesteld op 0.

 4. Selecteer het gewenste prefabtekeningnummer in de hoofdtekening

  De bijbehorende prefabtekening wordt geopend.

 5. Deze tekening kan gecontroleerd/aangepast worden.
  Indien nodig kan deze opgeslagen worden.


Terug naar Inhoudsopgave

Prefab-/Buigtekening controleren

Indien zich in de prefab-/buigtekening, bij het aanmaken een ‘probleem’ wordt geconstateerd, volgt volgende melding:Deze controle beperkt zicht tot de leesbaarheid van de tekening.

 1. Kies [ Ja ] om de tekeninglijst te tonen.
  Selecteer de tekening(en) en
  • Kies [ Open ] om de tekening(en) te openen en, indien gewenst, aan te passen en op te slaan.
  • Kies [ Gezien ] om de geselecteerde tekening(en) te markeren.
  • Kies [ Annuleer ] om te stoppen.
 2. Kies [ Nee ] om de tekening(en) later aan te passen.
  Deze tekeningen bevinden zich in de map CHK welke weer bij de overige prefabtekeningen in de map staat.
  Bestandsnaam: CHK_<nummer>PF_<tekeningnaam>_<tekeningnummer>

Terug naar Inhoudsopgave


Maken prefab rapportages


Indien er prefab-/buigtekeningen zijn gegenereerd is het mogelijk hiervan rapportages te maken.


Rapportages berekenen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Bereken rapportages'

  Het venster 'Selecteer de te verwerken leidingsystemen' verschijnt.

 4. Selecteer het gewenste leidingsysteem of selecteer meerdere leidingsystemen
 5. Klik [ OK ]om de berekening te starten

  Melding: Rapportages zijn berekend!

 6. Klik [ OK ]

Terug naar Inhoudsopgave


Rapportage hulpstukken

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Rapportage hulpstukken'

  Het venster 'Rapport Hulpstukken' verschijnt.

 4. Indien er meerdere bladen zijn komen de knoppen vrij.
 5. Klik om het rapport te printen

  Kies de gewenste print methode.

 6. Klik [ Print ]
 7. Klik [ OK ] om te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave

 


Zaagstaat

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Rapportage zaagstaat'

  Het venster 'Rapport Zaagstaat' verschijnt.

 4. Indien er meerdere bladen zijn komen de knoppen vrij.
  De afmetingen zijn per blad opgedeeld, dus 1 maat per blad
 5. Klik om het rapport te printen

  Kies de gewenste print methode.

 6. Klik [ Print ]
 7. Klik [ OK ] om te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave

 

Zaagcodes

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Rapportage zaagcodes'

  Het venster 'Rapport Hulpstukken' verschijnt.

 4. Indien er meerdere bladen zijn komen de knoppen vrij.
 5. Klik om het rapport te printen

  Kies de gewenste print methode.

 6. Klik [ Print ]
 7. Klik [ OK ] om te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave


Boor instructie

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Boor instructie'

  Het venster 'Rapport Hulpstukken' verschijnt.

 4. Indien er meerdere bladen zijn komen de knoppen vrij.
 5. Klik om het rapport te printen

  Kies de gewenste print methode.

 6. Klik [ Print ]
 7. Klik [ OK ] om te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave


Zaag-Boor staat

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Zaag-boor staat'

  Het venster 'Rapport Hulpstukken' verschijnt.

 4. Indien er meerdere bladen zijn komen de knoppen vrij.
 5. Klik om het rapport te printen

  Kies de gewenste print methode.

 6. Klik [ Print ]
 7. Klik [ OK ] om te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave


Rapportages naar PDF

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Prefab'
 2. Open menu 'Rapportage'
 3. Selecteer 'Rapportage naar PDF'

  Het venster 'Selecteer pad voor Pdf’s' verschijnt.

 4. Browse naar de plek waar de rapportages moeten worden opgeslagen
 5. Klik [ OK ] om het rapport te printen

  Alle rapportages worden opgeslagen in de gekozen map.

Terug naar Inhoudsopgave


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld