Naar hoofdinhoud

Techline -08- Elektra

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVEGoten algemeen / Tekenen


Goten kunnen worden getekend, waarbij hulpstukken kunnen worden tussengevoegd.

De goten kunnen ook vanaf reeds getekende goten en geplaatste hulpstukken doorgetekend worden.

Tevens kunnen Armaturen geplaatst worden.Beginnen met tekenen goot

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra'
 2. Open menu 'Goten'
 3. Selecteer 'Teken goot'

  Venster 'Goten' wordt geopend.

 4. Stel op tabblad 'Tekenen' de Eigenschappen, Afmetingen, Peilmaat en overige eigenschappen in
 5. Pas op tabblad 'Opties', indien gewenst, de uitlijning aan
 6. Klik op knop [ Tekenen ]
 7. Geef het startpunt van het kanaal aan op tekening
 8. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen


  • Peilmaat
  voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig

  voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding

  • connOFf/connON

  ‘snap’ op Connector aan of uit zetten

  • KIjkrichting
  instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting

  instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak

  • WCS

  instellen WCS

  • INvoegen/PLaatsen

  instellen of een hulpstuk de goot inkort of achter de goot aan geplaatst wordt.

  • afTakking

  voor plaatsen aftakking in op te geven richtingTerug naar Inhoudsopgave


Tekenen goot, vanaf hulpstuk of goot

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra' 
 2. Open op het tabblad menu 'Goten'
 3. Selecteer 'Vanaf connector'
 4. Wijs goot of hulpstuk aan van waaraf getekend moet worden
 5. Geef volgende (knik)punt aan of,

  • Peilmaat

  voor opgave peilmaat

  • EVenwijdig

  voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding

  • connOFf/connON

  ‘snap’ op Connector aan of uit zetten

  • KIjkrichting

  instellen van kijkrichting

  • KOmpasrichting

  instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak

  • WCS

  instellen WCS

  • INvoegen/PLaatsen

  instellen of een hulpstuk de goot inkort of achter de goot aan geplaatst wordt.

  • ALLehoeken

  Voor elke gewenste hoek

  • BEPerktehoeken

  Voor hoeken per 45º (standaard hoek)

  • afTakking

  voor plaatsen aftakking in op te geven richting

  • Bocht

  voor plaatsen van een bocht

  • Verloop

  voor plaatsen van een verloopstuk

  • Rechtekoppeling

  voor plaatsen van een rechte koppeling

  • Hulpstukdialoog

  voor oproepen dialoogvenster Hulpstukken

  • Undo

  voor het ongedaan maken van de laatste tekenhandeling, de tekenfunctie blijft actief

  • aansluIten

  de applicatie een oplossing laten verzorgen


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen / Invoegen hulpstukken Goten


Hulpstukken kunnen "vrij" geplaatst worden, geplaatst worden op het eind van een goot of in een goot.

Vanuit het keuzevenster kunnen type en afmetingen worden ingesteld.


Hulpstuk ‘los’ plaatsen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra'
 2. Open menu 'Goten'
 3. Selecteer 'Hulpstukken'
 4. Selecteer in venster 'Rechthoekig hulpstukken' het type hulpstuk:

  AAftakking
  BBocht
  EINDEindkap
  IKInstelbaar Koppelstuk
  XKruising
  TT-stuk
  VVerloop

 5. Selecteer het hulpstuk:
  AAftakking
  • AZS Aanzetstuk
  • HAZS Hoekaanzetstuk
  BBocht
  • STDB Bocht
  • STGB Stijgbocht
  • ZAKB Zakbocht
  EINDEindkap
  • ESCH Eindschot
  IKInstelbaar Koppelstuk
  • INSTKST Instelbaar koppelstuk
  XKruising
  • STDX Kruising
  TT-stuk
  • STDT T-Stuk
  • VRT Vertikaal T-stuk
  • VRWT Vertikaal wandstuk
  VVerloop
  • KBGVERL Kabelgootverloop
  • VLPL Verloopplaat

 6. Wijzig, indien gewenst, in het veld Hulpstuk eigenschappen de Eigenschappen en de Afmetingen van de Aansluitpunten/Connectoren
 7. Klik op knop [ Plaatsen ]
 8. Geef het basispunt op
 9. Specificeer een rotatiehoek

  Over deze rotatiehoek kan het hulpstuk één of meer keren geroteerd worden (om de Z-as).
  Het hulpstuk wordt vervolgens over deze hoek geroteerd

 10. Toets een of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren met de opgegeven rotatiehoek
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar Inhoudsopgave


Hulpstuk ‘invoegen’ in goot

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra' 
 2. Open menu 'Goten'
 3. Selecteer 'Hulpstukken'

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt.

 4. Selecteer in venster 'Rechthoekig hulpstukken' het type hulpstuk:

  AAftakking
  BBocht
  EINDEindkap
  IKInstelbaar Koppelstuk
  XKruising
  TT-stuk
  VVerloop

 5. Selecteer het hulpstuk:

  AAftakking
  • AZS Aanzetstuk
  • HAZS Hoekaanzetstuk
  BBocht
  • STDB Bocht
  • STGB Stijgbocht
  • ZAKB Zakbocht
  EINDEindkap
  • ESCH Eindschot
  IKInstelbaar Koppelstuk
  • INSTKST Instelbaar koppelstuk
  XKruising
  • STDX Kruising
  TT-stuk
  • STDT T-Stuk
  • VRT Vertikaal T-stuk
  • VRWT Vertikaal wandstuk
  VVerloop
  • KBGVERL Kabelgootverloop
  • VLPL Verloopplaat

 6. Wijzig, indien gewenst, in het veld 'Hulpstuk eigenschappen' de Eigenschappen en de Afmetingen van de Aansluitpunten/Connectoren
  • Met de voorselectieknop […] zijn gegevens uit de tekening op te halen
   • RMK op knop om een connector op te geven, en uit de tekening te selecteren.
   • Selecteer een object of connector in de tekening
 7. Klik op knop [ Invoegen ]
 8. Wijs de goot aan waarin het hulpstuk geplaatst moet worden
  • Aanwijzen waar hulpstuk moet komen
  • Opgeven afstand vanaf een verbinding
   • Toets A voor de optie vanafAansluiting
   • Selecteer de verbinding van waaraf de afstand moet gelden
   • Geef de afstand op

    Het hulpstuk wordt in de goot geplaatst.

 9. Toets één of meer keren <Enter> om het hulpstuk verder te roteren
  of
  toets <Esc> om het commando af te sluiten


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen of Verdelen van verlichting vrij of via Database


Armaturen kunnen "vrij" geplaatst worden. Bij de keuze van het armatuur kan een voorselectie op Type (Armatuur rechthoekig, Downlighter, Balk (opbouw), etc.) gemaakt worden en vervolgens kunnen gegevens opgegeven worden of er kan een selectie gemaakt worden uit in de database aanwezige armaturen.


Vanuit het keuzevenster kunnen Type, Fabrikant, Eigenschappen, Afmetingen en Peilmaat worden ingesteld.

Gegevens kunnen in het venster worden opgegeven of gehaald worden uit de database. Als de gegevens uit de database worden gehaald worden de vaste gegevens geblokkeerd.

Tevens kunnen attributen reeds voor plaatsing worden ingevuld.


Armaturen plaatsen via ‘vrije invoer’

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra'
 2. Open menu 'Verlichting'
 3. Selecteer 'Armaturen vrij'

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt.
  • Geef de Basisgegevens op
   • Type
   • Fabrikant
  • of haal de gegevens via:
   • knop 'uit armatuur' op de tekening
   • knop 'uit de database'
   • Met knop 'Beveiliging wijzigen'
    • op Slot: alleen wijzigbare gegevens (bij betreffend artikelnummer
    • van slot af: alle gegevens getoond en te wijzigen waarbij na wijziging het artikelnummer niet meer klopt.
  • Geef de afmetingen op
  • Vul, indien gewenst, de attributen in
  • Geef de Peilmaat op
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Geef het basispunt op


Terug naar Inhoudsopgave


Armaturen plaatsen via ‘Database’

 1. Open tabblad Elektra in Toolpalette Cadac-Techline
 2. Open menu  Verlichting
 3. Selecteer  Database armaturen

  Het selectievenster Armaturen verschijnt.

 4. Geef een voorselectie op
  • Type E-Component
  • Subtype
   of
  • haal de gegevens via knop 'uit armatuur' op de tekening
   Met RechterMuisKlik (RMK) op knop kan aangegeven worden welke gegevens uit de tekening moeten worden uitgelezen.
 5. Geef, indien gewenst, een filter op via knop bij een van de kolommen
 6. Selecteer het gewenste armatuur en klik op knop [Selecteren], of dubbelklik op het gewenste armatuur

  Venster E-Componenten verschijnt met de detailgegevens van het gekozen armatuur

 7. Wijzig, indien gewenst, de Fabrikant
 8. Vul de attributen in
 9. Geef de peilmaat op
  of
  haal de peilmaatgegevens via knop uit de tekening
 10. Klik op knop [ Plaatsen ]
 11. Geef het basispunt op


Terug naar Inhoudsopgave


Armaturen verdelen via Vrije invoer


 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra'
 2. Open menu 'Verlichting'
 3. Selecteer 'Armaturen' vrij

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt.
  • Geef de Basisgegevens op
   • Type
   • Fabrikant
  • of haal de gegevens via:
   • knop 'uit armatuur' op de tekening
   • knop 'uit de database'
   • Met knop 'Beveiliging wijzigen'
    • op Slot: alleen wijzigbare gegevens (bij betreffend artikelnummer
    • van slot af: alle gegevens getoond en te wijzigen waarbij na wijziging het artikelnummer niet meer klopt.
  • Geef de afmetingen op
  • Vul, indien gewenst, de attributen in
  • Geef de Peilmaat op
 4. Klik op knop [ Verdelen ]

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt

 5. Geef de Methode plaatsing op
  • Centreer
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]

    Het armatuur wordt gecentreerd binnen de selectiewindow geplaatst.

  • Verdeel haaks
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de horizontale en vertikale aantallen
   • Geeft de horizontale en vertikale methode:
    - Verdeel binnen
    - Verdeel buiten
    - A-2A-A
         - Verdeel (geef de onderlinge afstanden)
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]

    De armaturen worden verdeeld binnen de selectiewindow.

  • Centreer haaks
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de horizontale en vertikale aantallen
   • Geef de onderlinge afstanden
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]

    De armaturen worden verdeeld binnen de selectiewindow.


Terug naar Inhoudsopgave


Armaturen verdelen via ‘Database’

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Elektra'
 2. Open menu 'Verlichting'
 3. Selecteer 'Database armaturen'

  Het selectievenster Armaturen verschijnt.

 4. Geef een voorselectie op
  • Type E-Component
  • Subtype
  • of haal de gegevens via knop uit armatuur op de tekening
  • Met RechterMuisKlik (RMK) op knop kan aangegeven worden welke gegevens uit de tekening moeten worden uitgelezen.

 5. Geef, indien gewenst, een filter op via knop bij een van de kolommen
 6. Selecteer het gewenste armatuur en klik op knop [ Selecteren ],
  of
  dubbelklik op het gewenste armatuur

  Venster E-Componenten verschijnt met de detailgegevens van het gekozen armatuur

 7. Wijzig, indien gewenst, de Fabrikant
 8. Vul de attributen in
 9. Geef de peilmaat op
  of
  haal de peilmaatgegevens via knop uit de tekening
 10. Klik op knop [ Verdelen ]

  Het bijbehorende instelvenster verschijnt.

 11. Geef de Methode plaatsing op:
  • Centreer:
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]|

    Het armatuur wordt gecentreerd binnen de selectiewindow geplaatst.

  • Verdeel haaks:
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de horizontale en vertikale aantallen
   • Geeft de horizontale en vertikale methode:
    - Verdeel binnen
    - Verdeel buiten
    - A-2A-A
         - Verdeel (geef de onderlinge afstanden)
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]

    De armaturen worden verdeeld binnen de selectiewindow.

  • Centreer haaks:
   • Geef eerste hoekpunt
   • Geef tweede hoekpunt
   • Geef de horizontale en vertikale aantallen
   • Geef de onderlinge afstanden
   • Geef de gewenste rotatie (per 15°)
   • Wijzig, indien gewenst, de peilmaat
   • Klik [ OK ]

    De armaturen worden verdeeld binnen de selectiewindow.Terug naar Inhoudsopgave

Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld