Naar hoofdinhoud

W-Applicaties - Sparingen - TheModus Professional (Nordined)

How to

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022


INHOUDSOPGAVESparingen


Algemeen


Algemeen

Sparingen kunnen op tekening worden geplaatst;


Sparingen kunnen worden gegenereerd voor

 • Vloeren
  Vloersparingen kunnen worden gegenereerd rond leidingwerk. Indien bij dat leidingwerk afmetingen/diameter zijn opgegeven kunnen de sparingsmaten daarvan worden afgeleid.
 • Wanden
  Wandsparingen kunnen worden gegenereerd rond leidingwerk indien bij de leidingen een peilmaat is opgegeven. Vanuit de 2D-tekening kunnen de wandsparingen op een wandaanzicht worden geplaatst.
 • Op hulpstukken
  Op geplaatste hulpstukken kunnen vloersparingen worden geplaatst. Dit is voornamelijk het geval in woningbouwprojecten.

Bij het genereren van sparingen aan de hand van leidingwerk of hulpstukken kan een offset worden opgegeven waarmee de sparing wordt vergroot ten opzichte van leiding en/of hulpstuk.

Indien sparingen dicht bij elkaar komen is het mogelijk de sparingen samen te voegen: de samengevoegde sparing is een rechthoek om de geselecteerde sparingen.

Na plaatsing van een Meetpuntsymbool is het mogelijk om

 • De sparingen te coderen: <nummer meetpunt>/<volgnummer> en te maatvoeren.
 • De positie van de sparingen t.o.v. het meetpunt te bematen
  • Bij ronde sparingen t.o.v. het hart van de sparing 
  • Bij rechthoekige sparingen t.o.v. het hoekpunt van de sparing dat het dichtste bij het meetpunt ligt
 • Een lijst van sparingsmaten en positie van de sparing t.o.v. dat meetpunt te genereren op de tekening
  rekening houdend met de rotatie van het meetpunt.

De instortsymbolen kunnen onzichtbaar gemaakt worden, zodat een duidelijke sparingstekening ontstaat.


Indien de sparingen opgenomen zijn in een 3D-tekening met wanden en vloeren kunnen de sparingsymbolen worden omgezet naar echte sparingen. Hierbij wordt het 2D sparingsymbool omgezet in een 3D sparingsymbool. Dit 3D sparingsymbool kan vervolgens worden omgezet in een z.g. solid die kan worden afgetrokken van de wand of vloer waarin deze staat.


In versie 9.1 zijn de sparingsymbolen aangepast. Oude sparingssymbolen moeten worden geconverteerd naar de nieuwe versie. Hiervoor is een functie beschikbaar


Terug naar Inhoudsopgave


Genereren vloersparingen


Algemeen

Na plaatsing instorthulpstukken en plaatsing van een of meer Meetpuntsymbool is het mogelijk vloersparingen te genereren.

 • De sparingen te coderen: <nummer meetpunt>/<volgnummer>.
 • Een lijst van sparingsmaten en positie van het hart van de sparing (het invoegpunt) t.o.v. dat meetpunt te genereren rekening houdend met de rotatie van het meetpunt.
 • De positie van de sparingen te maatvoeren (invoegpunt=hart van de sparing) t.o.v. het meetpunt rekening houdend met de rotatie van het meetpunt.

De instortsymbolen kunnen onzichtbaar gemaakt worden, zodat een duidelijke sparingstekening ontstaat.


Plaatsen meetpuntsymbool

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Plaats meetpunt' in menu 'Sparingen' 
 2. Plaats het symbool op tekening en geef de rotatie op.
  Het default nummer voor het meetpunt is: 01
  • Wijzig zonodig het meetpuntnummer
   1. Dubbelklikken op het symbool
   2. Wijzig het attribuut NAAMNULPUNT
   3. Klik op knop [ OK ]


Genereren vloersparingen op hulpstukken

 • Hulpstukken getekend
 • Meetpunt geplaatst
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Plaats-Gen. sparingen' in menu 'Sparingen' 
 2. Geef in venster 'Sparing module'op:
  • Applicatiekeuze (Algemeen/Afvoer/Sanitair/Gas/..)
  • Soort sparing: Vloer
  • Sparingsvorm (Rond/Rechthoekig)
  • Gegevens voor plaatsing (grootte en positie)
  • Peilmaat
  • Eventuele offset insertionpoint t.o.v. plaatsingspunt
 3. Geef op of wel/niet extra instructievensters getoond moeten worden bij het genereren of plaatsen van de sparingen:
  • Instructie tonen aangevinkt: instructievensters worden getoond
  • Instructie tonen niet aangevinkt: geen instructievensters getoond
 4. Klik op knop [ Genereer ] 
 5. Selecteer het bijbehorende meetpunt
 6. Selecteer de hulpstukken waarvoor de sparingen moeten worden gegenereerd
  Als sparingen stuk voor stuk worden geselecteerd worden de sparingen in die volgorde genummerd.
  Als de sparingen met <window> of <crossing> worden geselecteerd worden de sparingen genummerd van linksonder naar rechtsboven.
  Na het selecteren wordt venster 
  'Sparing module' weer getoond.
 7. Klik op knop [ Annuleren ] om het venster te verlaten


Plaatsen vloersparingen

 • Hulpstukken getekend
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Plaats-Gen. sparingen' in menu 'Sparingen'
 2. Geef in venster 'Sparing module'op
  • Applicatiekeuze (Algemeen/Afvoer/Sanitair/Gas/..)
  • Peilmaat
  • Soort sparing: Vloer
  • Sparingsvorm (Rond/Rechthoekig)
  • Gegevens voor plaatsing (grootte en positie)
  • Afmetingen van de sparing (Lengte, Breedte en Vloerdikte)
 3. Klik op knop [ Los Plaatsen ] 
 4. Plaats de sparing op de tekening en geef een rotatie op
  Na plaatsing verschijnt venster 'Sparing module'.
 5. Plaats de volgende sparing met knop [ Los Plaatsen ]
  of
  klik op knop [ Annuleren ] om het venster te verlaten


Sparingen genereren op blok (hulpstuk)

 • Hulpstukken getekend
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Gen. Sparingen op blok' in menu 'Sparingen' 
 2. Selecteer het referentiesymbool
 3. Geef op via rechtermuistoets of type:
  • R voor Rond
  • H voor RechtHoekig
 4. Geef de afmetingen op:
  • Diameter voor ronde sparingen
  • Lengte en breedte voor rechthoekige sparingen
 5. Geef de vloerdikte op
 6. Selecteer alle (identieke) symbolen waarvoor een sparing gegenereerd moet worden
  De sparingen worden geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Genereren wandsparingen


Algemeen

Wandsparingen kunnen worden gegenereerd rond leidingwerk indien bij de leidingen een peilmaat is opgegeven. Vanuit de 2D-tekening kunnen de wandsparingen op een wandaanzicht worden geplaatst.

Een wandsparing kan ook onder opgave van maten op tekening geplaatst worden.


Genereren 1 wandsparing voor één of meer leidingen

 • Leidingen getekend
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Plaats-Gen. sparingen' in menu 'Sparingen' 
 2. Geef in venster 'Sparingen' op
  • Applicatiekeuze
  • Algemeen: geen selectie op installatie
  • Afvoer/Sanitair/Gas: selectie op specifieke installatie
  • Soort sparing: Wand
  • Sparingsvorm (Rond/Rechthoekig)
  • Geef de offset op (na uitlezen van de leidingdiameter wordt de sparing vergroot)
 3. Geef op of wel/niet extra instructievensters getoond moeten worden bij het genereren of plaatsen van de sparingen:
  • Instructie tonen aangevinkt: instructievensters worden getoond
  • Instructie tonen niet aangevinkt: geen instructievensters getoond
 4. Klik op knop [ Genereer ]
 5. Geef de wandlijn aan door 2x klikken op tekening (default <nea>)
 6. Geef de wanddikte aan door klikken op andere wandzijde (default <perp>
 7. Selecteer met crossing de leidingen waarvoor de sparing moet worden gegenereerd
  De sparing wordt geplaatst; venster 'Sparingen' verschijnt weer.
 8. Volgende sparing plaatsen?
  • Ja; Klik op knop [ Genereer ]
  • NeeKlik op knop [ Afsluiten ]


Plaatsen wandsparing

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Plaats-Gen. sparingen' in menu 'Sparingen'
 2. Geef in venster 'Sparingen'op de sparingsgegevens op
  • Applicatiekeuze
  • Algemeen: geen selectie op installatie
  • Afvoer/Sanitair/Gas: selectie op specifieke installatie
  • Soort sparing: Wand
  • Sparingsvorm (Rond/Rechthoekig)
  • Sparingsmaat (breedte, hoogte en wanddikte)
  • Peilmaat, en t.o.v. waarvan
  • Aangrijpingspunt voor plaatsen sparing (in bovenaanzicht)
  • Verplaatsing aangrijpingspunt t.o.v. plaatsingspunt
 3. Klik op knop [ Los Plaatsen ]
 4. Geef het insertiepunt op
 5. Geef de hoek op
  De sparing wordt geplaatst; venster 'Sparingen' verschijnt weer.
 6. Volgende sparing plaatsen?
  • JaKlik op knop [ Los Plaatsen ]
  • NeeKlik op knop [ Afsluiten ]


Terug naar Inhoudsopgave


Genereren wandaanzicht sparingen


Algemeen

Bij de in 2D gegenereerde wandsparingen is 3D informatie opgenomen.

Deze kan gebruikt worden om de sparingen in wandaanzicht te tonen. Vervolgens kan het wandaanzicht bemaat worden.

De wand moet eerst in aanzicht op tekening geplaatst worden; dan kunnen daarna de wandsymbolen daarop gepositioneerd worden.

Met de functie Maatvoeren sparingen kunnen de sparingen ook in het wandaanzicht worden bemaat.

 • Klikpunten
  • 1. en 2.: Selectie 2D-sparingen
  • 3.: Positie op wand in plattegrond
  • 4. en 5.: opgave van de kijkrichting
  • 6.: positie op wand in wandaanzicht


Wandaanzicht sparingen genereren

 • Wandsparingen geplaatst
 • Wand in aanzicht getekend
 • Eventueel de 2D-sparingen om te zetten naar 3D-sparingen
 1. Klik op knop
  of
  selecteer '2D Sparing naar 3D' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de sparingen waarvoor een 3D sparing gemaakt moet worden
  3D-symbolen worden op de juiste peilmaat t.p.v. de 2D sparingsymbolen geplaatst.


 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Genereer wandaanzicht' in menu 'Sparingen' 
 2. Selecteer de (3D-)sparingen waarvoor een wandaanzicht moet gemaakt 
 3. Geef het aangrijpingspunt (hoekpunt of midden van wand)
 4. Geef de kijkrichting op (begin en eindpunt)
  De sparingssymbolen komen al aan de kruisdraden.
 5. Geef het invoegpunt op op de overeenkomstige plaats op het eerder getekende wandaanzicht
  De sparingen worden op het wandaanzicht geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen tonen, samenvoegen , verwijderen


Algemeen

Geplaatste sparingen kunnen worden samengevoegd; hierbij ontstaat een nieuwe rechthoekige sparing die de oude sparingen precies omvat.

Sparingen kunnen worden verwijderd.


Alleen sparingen tonen / Alles tonen

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Toon alleen sparingen' in menu 'Sparingen'
  De hulpstukken en kanalen worden onzichtbaar.
 2. Klik op knop
  of
  selecteer 'Sparingen' in menu 'Bewerk' en 'Reset Toon sparingen'in het vervolgmenu
  De hulpstukken en kanalen worden weer zichtbaar.


Sparingen samenvoegen

 • Sparingen gegenereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Sparingen samenvoegen' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de sparingen die moeten worden samengevoegd
  Rond de geselecteerde sparingen wordt een rechthoekige nieuwe sparing getekend.
  Het sparingsnummer van een van de geselecteerde sparingen wordt het nieuwe sparingsnummer.


Sparingen verwijderen

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Verwijder sparingen' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de te verwijderen sparingen.

Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen in 3D


Algemeen

Bij het plaatsen van sparingen (in 2D) is ook 3D informatie beschikbaar. Hierdoor kunnen 2D sparingen omgezet worden in 3D sparingen.

Met deze 3D-sparingen kunnen nog geen gaten in 3D-objecten  (wanden, vloeren) gemaakt worden met de standaard AutoCAD 3D commando's als Subtract. Daarvoor zullen de 3D sparingen met een speciale functie eerst moeten worden omgezet naar solids.


Genereren 3D-sparingen 

 • Sparingen zijn reeds in de tekening aanwezig
 1. Klik op knop
  of
  selecteer '2D Sparing naar 3D' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de sparingen waarvoor een 3D sparing gemaakt moet worden
  3D-symbolen worden op de juiste peilmaat t.p.v. de 2D sparingsymbolen geplaatst.


Genereren Solid voor 3D verwerking in wanden en vloeren

 • Sparingen zijn reeds in 3D gegenereerd
 1. Selecteer knop
  of
  selecteer 'Explodeer 3D Sparing' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de om te zetten sparingen
  De 3D sparingsymbolen worden omgezet naar 3D solids. De sparingen zijn nu te gebruiken om in bouwkundige 3D tekeningen sparingen te maken met het AutoCAD-commando SUBTRACT.


Terug naar Inhoudsopgave


Coderen en maatvoeren sparingen


Algemeen

Sparingen kunnen worden gecodeerd en gemaatvoerd. De sparingsmaten en afstanden tot het meetpunt kunnen als staatje op de tekening worden geplaatst.

Sparingen kunnen worden verplaatst; de maatvoering kan dan automatisch mee veranderen. De maten in het staatje veranderen echter niet. Het staatje zal dan moeten worden verwijderd en opnieuw moeten worden geplaatst. 


Coderen sparingen

 • Sparingen zijn reeds gegenereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Coderen sparingen' in menu 'Sparingen' 
 2. Geef het type te selecteren sparingen op
  • Wandtype  W  gevolgd door <Enter>
  • Vloertype  V  gevolgd door <Enter>
  • Beidetype  B  gevolgd door <Enter>
 3. Geef het startnummer van de codering op
 4. Selecteer de te coderen sparingen
  De codering wordt bij elk geselecteerd sparingssymbool geplaatst.
  Zonodig kan de nummervolgorde worden aangepast (Sorteren sparingscodes).


Sorteren sparingscodes

 • Sparingen zijn reeds gegenereerd en gecodereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Sorteer sparingscodes' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de te sorteren sparingen
 3. Geef de sorteervolgorde op
  • Links-rechts
  • Rechts-links
  • Onder-boven
  • Boven-onder
   De codering wordt gesorteerd volgens de opgegeven richting.


Rangschikken sparingscodes

 • Sparingen zijn reeds gegenereerd en gecodereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Rangschik sparingscodes' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de sparingen waarvan de codering verplaatst moet worden
  Per sparingssymbool wordt ingezoomd; de codering (sparing-code, afmetingen) hangt aan de kruisdraden.
 3. Plaats per sparingssymbool de codering op de nieuwe positie


Maatvoeren sparingen

 • Meetpuntsymbool is reeds geplaatst
 • Sparingen zijn reeds geplaatst en/of gegenereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Maatvoeren sparingen' in menu 'Sparingen'
  • Indien er meer dan 1 meetpunt op tekening aanwezig zijn worden de meetpunten in een popvenster getoond.
   1. Selecteer het betreffende meetpunt
   2. Klik op knop [ OK ] in het selectievenster
 2. Selecteer de te maatvoeren sparingen
  De maatvoering is associatief: als hulpstuk en sparing verplaatst worden met <Stretch> wijzigt de maatvoering mee.
  Voer deze functie alleen uit als alleen de sparingen zichtbaar zijn.


Maatvoering sparingen verwijderen

 • Sparingen zijn reeds gemaatvoerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Verwijder Maatvoering sparingen' in menu 'Sparingen'
 2. Selecteer de te verwijderen sparingsmaatvoering


Sparingen verplaatsen

 • Als sparingen nog niet zijn gemaatvoerd kunnen de sparingen worden verplaatst met het standaard AutoCAD commando MOVE
 • Als sparingen reeds zijn gemaatvoerd is onderstaande procedure nodig om de maatvoering automatisch mee te laten wijzigen. Bij een tweede keer maatvoeren wordt de oude maatvoering namelijk niet automatisch verwijderd.
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Toon alleen sparingen' in menu 'Sparingen'
  De sparingslaag wordt geisoleerd, de andere lagen worden gelocked. 
 2. Verplaats de sparingen met het standaard AutoCAD commando STRETCH
  De maatvoering verandert mee met de verplaatsing. 
 3. Klik op knop
  of
  selecteer 'Reset Toon sparingen' in menu 'Sparingen'
  De laaginstellingen worden hersteld. 


Lijst met sparingsmaten genereren

 • Meetpuntsymbool is reeds geplaatst
 • Sparingen zijn reeds gegenereerd
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Tabel met sparingsmaten' in menu 'Sparingen'
  • Indien er meer dan 1 meetpunt op tekening aanwezig zijn worden de meetpunten in een popvenster getoond.
   1. Wijs het juiste meetpunt aan.
   2. Klik op knop [ OK ] in het infoscherm
 2. Selecteer de sparingen die bij een meetpunt behoren
  In telvenster 'SparingsmatenMP<nr>' worden de sparingen getoond. Hersorteer zonodig de sparingen
 3. Klik in het telvenster op knop [ Tekening ]
 4. Toets <Enter> om de default teksthoogte te gebruiken
  of
  toets de gewenste teksthoogte in
 5. Geef het linkeronderpunt van de lijst op tekening aan
  of
  selecteer een van de andere opties.
 6. Klik in het telvenster op knop [ OK ]


Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen uit versie 9.0 converteren


Algemeen

In versie 9.1 zijn de sparingssymbolen aangepast. De sparingssymbolen die geplaatst zijn met NOR-CV-Lucht, NOR-Sanitair en NOR-Sprinkler versie 9.0 moeten worden geconverteerd naar de nieuwe versie. Hiervoor is onderstaande functie beschikbaar.

Voor de sparingsymbolen getekend met NOR-Afvoeren versie 9.0 is deze conversie niet noodzakelijk. 


Converteren sparingsymbolen

 • Tekening bevat sparingssymbolen die geplaatst zijn met versie 9.0 of ouder.
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Converteer 9.0 sparingen' in menu 'Sparingen'
  De sparingssymbolen worden geconverteerd. Er worden extra attributen aan het symbool toegevoegd.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld