Naar hoofdinhoud

Elektra -01- Algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - Elektra

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is Elektra


Algemeen

Met Elektra kan snel een elektrotechnische installatietekening worden gemaakt. 

Dit kan op een zelfstandige tekening waaraan de bouwkundige tekening als XRef is gekoppeld, of de installatie kan worden ingetekend in een bouwkundige plattegrond. Deze plattegrond kan getekend zijn met Onderlegger.


Voor wie bedoeld

Elektra is bedoeld voor:

 • Installatiebedrijven
 • Gebouwbeheerders

Functionaliteit

Elektra kent de volgende functies voor:

 • Maken van installatietekeningen;
  • Uitgebreide symbolenbibliotheek
  • Eigen symbolenbibliotheek op te bouwen
  • Meest gebruikte symbolen zijn in apart menu te plaatsen
  • Plaatsing symbolen in diverse plaatsingspatronen
 • Uitgebreide bewerkingsfuncties voor coderen en nummeren
 • Tekenen en bewerken van kabelgoten, kabelladders, vloer-, wand- en plintgoten, vloer- en plafondzuilen, railkokers.
 • Mogelijkheid tot aangeven laagspanningsgebieden
 • Maken van tellijsten
 • Maken van een renvooi en blokschema
 • Met databaseoptie voor automatisch berekenen en invullen van aantallen, vermogens en omschrijvingen in installatieschema’s.
 • Conversie van symbolen, attributen en lagen

Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is o.a. gebaseerd op

 • CAD-Afsprakenstelsel, versie 2.0
 • Elementenmethode ‘91 

De symbolen (en de benaming van de symbolen) zijn gebaseerd op:

 • NEN 5152 Elektrotechnische symbolen
 • NEN 3134 Medische aarding
 • NEN 1413 Symbolen voor brandveiligheidsvoorzieningen...
 • NEN 1014 Bliksembeveiliging


Terug naar Inhoudsopgave


Over deze handleiding


Schrijfwijzen

De volgende notaties voor functietoetsen, commando’s en opties worden gebruikt:


SchrijfwijzeNotatieVoorbeeld
FunctietoetsenVet en tussen < ><F1>, <Enter>, <Alt><F1>
MenuVetBestand
MenukeuzeVetOpenen
Commando<HOOFDLETTERS><MOVE> , <ERASE>

Opties,  AutoCAD

Nordined

<kleine letters>

vet 

<int>, <mid>

Wijzig, Maak

Knoppen,    Tekst
Plaatje

Vet, tussen ]
Bitmap

[ OK ], [ Nieuw ]


VenstersCursief en tussen ' ''Sortering maken'


Aanwijzen/selecteren

Hiermee worden de standaard AutoCAD handeling bedoeld.

 1. Zet de cursor (kruis in tekenveld, pijl in pulldownmenu) met behulp van de muis op het gewenste punt;
 2. Klik op de linker muistoets (voor rechtshandig ingestelde muis)

Tussenkopjes

Kanttekeningen worden in de marge geplaatst. In de Helptekst op het scherm zijn ze als pop-up-vensters op te roepen

Diverse tussenkopjes worden gebruikt:

Een speciale tussenkop is de volgende, waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe een bepaalde functie moet worden uitgevoerd. Te herkennen aan de cursief gedrukte omschrijving.


<Instructieblok>

 1. Hierin worden de te volgen stappen opgesomd.
 2. Doe dit …..
 3. Klik op knop [ X ] 
 4. etc.


Notities, opmerkingen en aanwijzingen worden op deze manier aangegeven.

Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving van het scherm


Algemeen

Elektra is een applicatie binnen AutoCAD, waardoor de schermlayout, zoals zichtbaarheid en positie van de toolbars en commandoregel. volgens de standaard AutoCAD-functies kan worden aangepast.

Het pulldownmenu wordt zichtbaar als de variabele MENUBAR  op "1" wordt gezet.


Bijna alle functies kunnen worden aangeroepen vanuit de Ribbon of vanuit de toolbars met knoppen:


Verder kunnen alle commando’s ingetikt worden als verkort commando, dat verschijnt wanneer een commando wordt aangeklikt. 


Terug naar Inhoudsopgave


Knoppen (Ribbon, Toolbars, Pull-down)


Algemeen

Voor elke applicatie zijn een reeks van toolbars beschikbaar; bijna elke functie is met een aparte knop oproepbaar.

 • Vanuit algemene toolbars zijn via fly-outs de knoppen zichtbaar; de laatst gebruikte knop wordt dan zichtbaar in de betreffende algemene toolbar
 • Van elke Fly-out is een aparte toolbar beschikbaar

De toolbars kunnen zichtbaar gemaakt worden

 • Via pulldownmenu Applicatie, Toolbars …, vervolgmenu
 • door klikken met de rechter muistoets op een Nordined-, of Elektraknop
 • door klikken met de rechter muistoets in het gebied waarin toolbars worden getoond (achter/naast een toolbar).

 

Knoppen Algemeen menu (Ribbon, toolbar, pull-down)Naar AutoCAD menu

Herhaal laatste Nordined commando

Wisselen menu

Opnieuw laden van bij de tekening horende applicatie
Instellen plotschaal

Instellen teksthoogte

Plaatsen kader

Kader verwijderen

Tekststijl instellingen
Lagen Manager

Laag actief maken

Laag (van element) wijzigen

Laaginstellingen
Plaats Opschrift

Plaats Bijschrift

Plaats Opmerkingen

Tekst wijzigen

Attributen wijzigen
Plaatsen wijzigingspijl met wijzigingsdatum

Plaatsen Noordpijl

Plaatsen Schaallat

Oproepen Helpbestand van de applicatie

Oproepen algemene Help

Release informatieCadac Website

Cadac Support Portal

Remote helpdesk

 

Toolbars zichtbaar maken met rechtermuistoets 1

 1. Klik met de rechter muistoets op een toolbar-knop
 2. Selecteer in het pop-up menu de gewenste toolbar
  Alleen de toolbars van dezelfde (menu)groep kunnen zo aangezet worden.


Toolbars zichtbaar maken met rechtermuistoets 2

 1. Klik met de rechter muistoets in het gebied waarin de toolbars staan (niet op een toolbar zelf)
 2. Selecteer in het pop-up menu de gewenste menugroep
  • AutoCAD voor de standaard AutoCAD toolbars
  • HH voor de toolbar Handige Hulp
  • NOR_ALG voor de algemene Nordined toolbars
  • NOR_ELEK voor de Elektra-toolbars
  • EP699 voor extra toolbars
 3. Selecteer in het vervolgmenu de gewenste toolbar


Toolbar zichtbaar maken

 1. Klik met de rechter muistoets op een Nordined-knop, 
 2. Vink de gewenste toolbar aan.


Alle Toolbars zichtbaar maken

 1. Selecteer Toolbars in menu Applicatie
 2. Selecteer Allemaal, Aan in de vervolgmenu's
  Alle Elektra toolbars worden zichtbaar gemaakt.


Alle applicatie-toolbars onzichtbaar maken

 1. Selecteer Toolbars in menu Applicatie
 2. Selecteer Allemaal, Uit in de vervolgmenu's
  Alle Elektra toolbars worden onzichtbaar gemaakt.


Terug naar InhoudsopgaveRibbon: Elektra Alg

Panel: Elektra

Pull-down menu: Applicatie

Toolbars: NOR_ELEK:

Hoofdmenu

Applicatie


Panels: Centraal, Kracht, Licht en Noodverlichting

Pull-down menu's: Centraal, Kracht, Licht

Toolbars: NOR_ELEK:

Centraal

Kracht

Licht

Nood_diversen


Panels: Communicatie, Beveiliging en Usermenu

Pull-down menu's: Communicatie, Beveiliging, Usermenu

Toolbars: NOR_ELEK:

Communicatie

Beveiliging

Usermenu


Ribbon: Elektra Plaatsen

Panels: Plaatsen, Verdelen, Centreer, Matrix en Wand

Pull-down menu: Plaatsen

Toolbars: NOR_ELEK:

Plaatsen


Ribbon: Elektra Bewerk

Panel: Bewerk

Pull-down menu: Bewerk

Toolbars: NOR_ELEK:

Attributen

Bewerk


Panels: Goot, Goot Hulpstukken en Goot Bemating

Pull-down menu: Bewerk

Goot Hulpstukken, Goot bewerken en Goot Afmetingen

Toolbars: NOR_ELEK: 

Goothulpstuk

Gootbewerking

Gootafmeting


Panels: Railkoker en Railkoker Hulpstukken

Pull-down menu: Bewerk

Railkoker Hulpstukken en Railkoker bewerken

Toolbar: NOR_ELEK:

Railkokers


Panel: Lagen 

Pull-down menu: Bewerk

Laagbewerking

Toolbars: NOR_ELEK:

Laagbewerking

Laagschakeling


Ribbon: Elektra Tel

Panels: Tekening, Batch, Database, Rapporten en Tooltips

Pull-down menu: Tel

Rapporten, Batch Tellen en Calculatie

Toolbars: NOR_ELEK

Database

Telfuncties

Batch Tellen

 

Terug naar Inhoudsopgave
Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld