Naar hoofdinhoud

E-Schema -05- Eigen symbolen - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEEigen symbolen


Symbolen, algemeen


Algemeen

Binnen E-Schema bestaan verschillende symboolbibliotheken. Deze worden vanuit verschillende menu’s aangeroepen. 

Tevens is het mogelijk eigen symbolen aan te maken en te plaatsen.

 • Het is mogelijk een eigen symbolenbibliotheek op te bouwen en de symbolen als volwaardige E-Schema symbolen te gebruiken.
 • Voor het plaatsen van deze symbolen op tekening wordt een apart dialoogvenster aangeroepen.


Usermenu

Om het plaatsen van eigen symbolen mogelijk te maken is het menu Usermenu beschikbaar.

Dit onderdeel is werkzaam binnen alle NORDINED-applicaties, maar per applicatie worden de symbolen en menu’s aangemaakt, opgeslagen en opgeroepen.Aanmaken

Hiermee wordt een User-symbool gedefinieerd door het selecteren van reeds getekende (groep van) elementen.

De volgende gegevens worden hierbij opgenomen:

 • Bestandsnaam van het nieuwe symbool
 • Omschrijving, voor aanduiding in het menu
 • Groep, voor plaatsing in een menugroep
 • Telcode (wordt in E-Schema niet gebruikt)
 • Laag waarop het symbool moet worden geplaatst
 • Wel/niet verschalen: n.v.t.
 • Exploderen: n.v.t.

Tijdens het aanmaken wordt tevens een slide aangemaakt. Deze slide wordt getoond in het iconenvenster.


Plaatsen

Het iconenvenster wordt geactiveerd, waarin per symboolgroep de symbolen staan. Na selectie van een groep en vervolgens een symbool kan het symbool op tekening geplaatst worden.

In het dialoogvenster kan de wijze van plaatsen worden gekozen.


Verwijderen

Gemaakte usersymbolen kunnen worden verwijderd uit het iconenvenster. Hierbij wordt het symbool van schijf verwijderd, en komt daardoor ook niet meer voor in het iconenvenster.


Ontvlechten

Als een symbool is samengesteld uit elektrasymbolen en/of samengestelde elektrasymbolen kan het standaard AutoCAD commando <EXPLODE> niet worden toegepast omdat daarmee teveel geëxplodeerd (kan) worden. Met de functie ontvlechten wordt geëxplodeerd tot de afzonderlijke elektrasymbolen, zodat geen gegevens verloren gaan door het exploderen van blocks met attributen.


Terug naar Inhoudsopgave


Aanmaken en verwijderen eigen symbolen


Algemeen

Er zijn twee soorten symbolen mogelijk

 • Enkelvoudige symbolen;
  zoals een groep, een voeding, een schakelaar.
 • Samengestelde symbolen;
  zoals een aantal aansluitpunten bij elkaar.
  Deze samengestelde symbolen zijn opgebouwd uit enkelvoudige symbolen en lijnen.

Binnen E-Schema worden filters gebruikt om symbolen te kunnen onderscheiden: ES[123][NOPQ]*

De namen van de enkelvoudige symbolen moeten daarom als volgt zijn opgebouwd:

GroepenVoedingen
ES1N*ES1P*
ES2O*ES2Q*
ES3O*ES3Q*
ES3N*ES3P*


De samengestelde symbolen worden tijdens het plaatsen niet automatisch geëxplodeerd tot enkelvoudige symbolen en lijnen.

Met de functie 'Ontvlechten' kan het samengestelde symbool worden geëxplodeerd tot symbolen en lijnen.


Lagen voor usersymbolen

De entiteiten (elementen) van een enkelvoudig symbool moeten op Laag 0 worden geplaatst, zoveel mogelijk met COLOR BYBLOCK. 

Bij het plaatsen van de symbolen neemt het symbool dan de eigenschappen van de invoeglaag over.

Bij samengestelde symbolen kunnen deze blocks na plaatsing worden geëxplodeerd, waarbij de (enkelvoudige) symbolen weer op de oorspronkelijke invoeglaag terecht komen.


Schaal

Symbolen die niet op ware grootte worden getekend, op de plotschaal dus, worden schaal (1:1) opgeslagen; Bij het plaatsen wordt dan de actuele plotschaal gebruikt. Binnen E-Schema wordt in de regel op schaal 1:1 getekend.


Symbool aanmaken

Voor het beste resultaat: explodeer een groep of voeding van E-Schema en pas dat aan.
 • Teken of stel symbool samen
  1. Plaats een overeenkomstig symbool op de tekening
  2. Explodeer het symbool een keer (met commando <EXPLODE>)
  3. Pas het symbool aan
   • Teken /bewerk lijnen
   • Plaats / verwijder attributen
 • Symbool tot user-symbool maken
  1. Klik op knop , of selecteer 'Aanmaken' in pull-downmenu 'Usermenu'
  2. Geef in het venster 'Aanmaken Usersymbool'op:
   • Bestandsnaam;
    bij groepen en voedingen beginnend met ES[123][NOPQ]... : bv ES1N9999
   • Omschrijving
   • Groep – naam van de menugroep waarin het symbool geplaatst moet worden
   • Telcode (niet van toepassing)
   • Plaatsingslaag
   • Geef zonodig een andere map op
   • Symbool verschalen (Binnen E-Schema n.v.t.)
    • bij symbolen: AAN
    • bij maatvaste elementen: UIT
   • Symbolen exploderen
    wordt genegeerd. Aparte functie 'Ontvlechten' te gebruiken
  3. Klik op knop [ OK ]
  4. Geef het invoegpunt op;
   Bij groep en voeding het punt waarmee ze op de rail worden geplaatst.
  5. Selecteer alle elementen die bij het symbool horen
   De volgorde waarin attributen worden geselecteerd is dezelfde volgorde als in het venster 'Edit Attribute' getoond wordt.
  6. Geef het punt linksonder en rechtsboven t.b.v. de slide
Het symbool is default weggeschreven in de usermap (%APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Es\U\)
In het plaatsingsmenu is een menugroep aangemaakt en/of aangevuld met het betreffende symbool. De slide van het symbool wordt in het menu getoond.


Symbool verwijderen uit het usermenu

 1. Klik op knop of selecteer 'Verwijderen…' in pull-downmenu 'Usermenu'
 2. Selecteer in het icon-venster de map en groep van het te verwijderen symbool
 3. Selecteer in het icon-venster het te verwijderen symbool
 4. Klik op knop [ OK ]


Terug naar Inhoudsopgave


Definiëren takken voor Belgisch schema


Algemeen

Voor schema’s conform Belgische voorschriften zijn binnen E-Schema een reeks takken (symbolencombinaties) beschikbaar. Deze zijn beschreven in configuratiebestand %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Es\I\Es_belg.ini.

De functie Takken Tekenen zal de takken tekenen volgens een recept dat in de meeste gevallen een aanvaardbaar resultaat oplevert.

In een aantal gevallen zal het resultaat echter niet juist zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een hotelschakeling. In deze gevallen moet de gewenste samenstelling worden gedefinieerd.


Takken definiëren

 • Takken reeds automatisch getekend.
 1. Teken de tak met de gewenste samenstelling
  1. Teken de leiding
  2. Plaats schakelaars en aansluitpunten
  3. Verwijder de overbodige lijnen
 2. Maak er een usersymbool van met knop
 3. Plaats het aangemaakte usersymbool op de tekening met knop
 4. Klik op knop of selecteer 'Takken Definiëren' in menu 'Opzet'
 5. Selecteer het usersymbool (Samenstelling)
 6. Selecteer de los geplaatste symbolen (Onderdelen)
De nieuwe combinatie wordt bekend gemaakt in %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Es\I\Es_belg.ini.
Als een tak symbolen bevat die meervoudig voorkomen, b.v. 3 armaturen of 2 wisselschakelaars, neem deze dan ook even zovele malen op in de selectie.
Als een User-symbool ook van toepassing is bij andere aantallen kan dit in het .ini-bestand worden aangegeven met "wildcards": "?"
Gebruik dezelfde symbolen als in de "foute" tak: dan worden de aantallen ook ingevuld.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen eigen symbolen


Algemeen

De user-symbolen kunnen worden geselecteerd vanuit het Usermenu.

Van een geselecteerd symbool kunnen met knop [ Info ] nadere gegevens van het symbool en het aantal van die symbolen op de tekening worden opgevraagd.

Bij het plaatsen wordt rekening gehouden met de volgende instellingen die bij het aanmaken van het symbool zijn opgegeven:

 • Invoeg-laag
 • Wel/niet verschalen met de plotschaal van de tekening (n.v.t. bij schema-tekeningen

 

Eigen symbool plaatsen

 1. Klik op knop of selecteer 'Plaatsen' in menu 'User'
 2. Selecteer de menugroep
  • Vorige groep: Knop [ << Groep ]
  • Volgende groep: Knop [ Groep >> ] 
 3. Selecteer het gewenste symbool
  • Vorige scherm symbolen: Knop [ < Pagina ]
  • Volgende scherm symbolen: Knop [ Pagina > ] 
 4. Klik op knop [ OK ]
  of
  dubbelklik op de omschrijving of het icon
 5. Kies in het vervolgmenu de wijze van plaatsen
 6. Plaats het symbool op de tekening


Informatie opvragen over symbool

 1. Klik op knop of selecteer 'Plaatsen' in menu 'User'
 2. Selecteer de menugroep
 3. Klik op het gewenste symbool
 4. Klik op knop [ Info ]
  De gegevens worden getoond.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld