Naar hoofdinhoud

E-Schema -01- Algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen


Wat is E-Schema


Algemeen

Met E-Schema kan snel een installatieschema, een blokschema of een eenvoudig stroomkringschema voor een elektrische installatie worden getekend. Dit kan op een zelfstandige tekening gebeuren, of worden toegevoegd aan een installatietekening (plattegrond) die is gemaakt met Elektra.

E-Schema draait onder AutoCAD.

Voor wie bedoeld

E-Schema is bedoeld voor:

 • Installatiebedrijven
 • Gebouwbeheerders

Functionaliteit

E-Schema kent de volgende functies:

 • Zonder gebruik van E-Database
  • Tekenen van installatieschema’s
  • Tekenen van grondschema’s van installaties
  • Tekenen van eenvoudige stroomkringschema’s, zoals die bij verdeelkasten voorkomen
  • Tekenen kastaanzicht op speciale laag
  • Invullen van de nodige gegevens
  • Invullen van aantallen en vermogens
 • Met behulp van E-Database.
  De gegevens uit de installatietekening zijn verwerkt in de database
  • Genereren van installatieschema’s
   • volgens Nederlandse voorschriften
   • volgens Belgische voorschriften (eendraadsschema)
  • Genereren van grondschema’s van installaties
  • Automatisch invullen aantallen en vermogens vanuit installatietekeningen
  • Totaliseren aangesloten en gelijktijdige vermogens

Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is o.a. gebaseerd op

 • CAD-Afsprakenstelsel, versie 2.0
 • Elementenmethode ‘91

De symbolen (en de benaming van de symbolen) zijn o.a. gebaseerd op:

 • NEN 5152 Elektrotechnische symbolen
 • IEC 60.617 Europese versie van ICS 01.080.30 


Terug naar Inhoudsopgave


Over deze handleiding


Schrijfwijzen

De volgende notaties voor functietoetsen, commando’s en opties worden gebruikt:


SchrijfwijzeNotatieVoorbeeld
FunctietoetsenVet, tussen < ><F1>, <Enter>, <Alt><F1>
MenuCursief, tussen ' ''Bestand'
MenukeuzeCursief, tussen ' ''Openen'
Commando    Vet, <HOOFDLETTERS><MOVE>, <ERASE>

Opties,  AutoCAD

Nordined

<kleine letters>

Vet

<int>, <mid>
Wijzig, Maak

Knoppen,    Tekst

Plaatje

Vet, tussen [ ]

grafisch

 [ OK ], [ Nieuw ]
VensterCursief, tussen ' ''Sortering maken'


Aanwijzen/selecteren

Hiermee worden de standaard AutoCAD handeling bedoeld.

 1. Zet de cursor (kruis in tekenveld, pijl in pull-downmenu ) met behulp van de muis op het gewenste punt;
 2. Klik op de linker muistoets (voor rechtshandige ingestelde muis)


Tussenkopjes

Kanttekeningen en kleine plaatjes worden in de marge geplaatst.     Diverse tussenkopjes worden gebruikt:

Een speciale tussenkop is de volgende, waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe een bepaalde functie moet worden uitgevoerd. Te herkennen aan de cursief gedrukte omschrijving.


<Instructieblok>

 • Hierin worden de te volgen stappen opgesomd.
  1. Doe dit …..
  2. Klik op knop  
  3. etc.
   Notities, opmerkingen en aanwijzingen worden op deze manier aangegeven.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving van het scherm


Algemeen

E-Schema is een applicatie binnen AutoCAD, waardoor de schermlayout, zoals zichtbaarheid en positie van de toolbars en commandoregel. volgens de standaard AutoCAD-functies kan worden aangepast.

Het pull-downmenu wordt zichtbaar als de variabele MENUBAR  op "1" wordt gezet.


Bijna alle functies kunnen worden aangeroepen vanuit toolbars met knoppen of vanuit de ribbon:


Verder kunnen alle commando’s ingetikt worden als verkort commando, dat verschijnt wanneer een commando wordt aangeklikt.


Terug naar Inhoudsopgave


Knoppenbalken /Toolbars


Algemeen

Voor elke applicatie zijn een reeks van toolbars beschikbaar; bijna elke functie is met een aparte knop oproepbaar.

 • Vanuit algemene toolbars zijn via fly-outs de knoppen zichtbaar; de laatst gebruikte knop wordt dan zichtbaar in de betreffende algemene toolbar
 • Van elke Fly-out is een aparte toolbar beschikbaar

De toolbars kunnen zichtbaar gemaakt worden

 • Via pull-downmenu Applicatie, Toolbars …, vervolgmenu
 • door klikken met de rechter muistoets op een Nordined-, of Elektraknop
 • door klikken met de rechter muistoets in het gebied waarin toolbars worden getoond (achter/naast een toolbar).

 

Knoppen Algemeen menu (Ribbon, toolbar, pull-down)Naar AutoCAD menu

Herhaal laatste Nordined commando

Wisselen menu

Opnieuw laden van bij de tekening horende applicatie
Instellen plotschaal

Instellen teksthoogte

Plaatsen kader

Kader verwijderen

Tekststijl instellingen
Lagen Manager

Laag actief maken

Laag (van element) wijzigen

Laaginstellingen
Plaats Opschrift

Plaats Bijschrift

Plaats Opmerkingen

Tekst wijzigen

Attributen wijzigen
Plaatsen wijzigingspijl met wijzigingsdatum

Plaatsen Noordpijl

Plaatsen Schaallat

Oproepen Helpbestand van de applicatie

Oproepen algemene Help

Release informatieCadac Website

Cadac Support Portal

Remote helpdesk

 

Toolbars zichtbaar maken met rechtermuistoets 1

 1. Klik met de rechter muistoets op een toolbar-knop
 2. Selecteer in het pop-up menu de gewenste toolbar
  Alleen de toolbars van dezelfde (menu)groep kunnen zo aangezet worden.


Toolbars zichtbaar maken met rechtermuistoets 2

 1. Klik met de rechter muistoets in het gebied waarin de toolbars staan (niet op een toolbar zelf)
 2. Selecteer in het pop-up menu de gewenste menugroep
  • AutoCAD voor de standaard AutoCAD toolbars
  • HH voor de toolbar Handige Hulp
  • NOR_ALG voor de algemene Nordined toolbars
  • NOR_ELEK voor de Elektra-toolbars
  • EP699 voor extra toolbars
 3. Selecteer in het vervolgmenu de gewenste toolbar


Toolbar zichtbaar maken

 1. Klik met de rechter muistoets op een Nordined-knop, 
 2. Vink de gewenste toolbar aan.


Alle Toolbars zichtbaar maken

 1. Selecteer Toolbars in menu Applicatie
 2. Selecteer Allemaal, Aan in de vervolgmenu's
  Alle Elektra toolbars worden zichtbaar gemaakt.


Alle applicatie-toolbars onzichtbaar maken

 1. Selecteer Toolbars in menu Applicatie
 2. Selecteer Allemaal, Uit in de vervolgmenu's
  Alle Elektra toolbars worden onzichtbaar gemaakt.


Algemene knoppen E-Schema


Algemene knoppen van E-Schema in pull-downmenu's, ribbon en toolbars:

Voor het wisselen tussen AutoCAD en Elektra pull-downmenu, Instellingen, standaard Grid- en Snapwaarden, het aanzetten van toolbars, etc.

Ribbon Tab: E-Schema;

Panel: E-Schema; zijmenu gesloten

Ribbon Tab: E-Schema;
Panel: E-Schema; zijmenu geopendToolbar: Hoofdmenu:

Toolbar: Flyout: 


Alle knoppenbalken van E-Schema

Vanuit de toolbar flyout kunnen onderstaande knoppen aangeklikt worden; de laatst gebruikte knop blijft dan ‘voor’ staan. Standaard is de eerste knop van elke toolbar zichtbaar. Om een onzichtbare knop uit de flyout toolbar te activeren, moet het knopje met het driehoekje rechtsonder vastgehouden worden. De toolbar die eraan gekoppeld is klapt dan uit, waarop de linker muistoets losgelaten kan worden boven de te activeren knop. 


Terug naar InhoudsopgaveAlgemeen

Binnen de E-Schema kan gewisseld worden tussen menu’s.


Met de functies uit 'Opzet' kunnen schema’s opgezet worden

Met de functies uit 'Symbool', 'Stuurstroom' en 'Usermenu' kunnen losse symbolen geplaatst worden


Met de functies uit 'Blokschema' kunnen complete blokschema’s gemaakt worden

Met de functies uit 'Bewerk' kunnen allerlei bewerkingen op de schema’s worden uitgevoerd   

Met de functies uit 'Attributen' kunnen attributen worden ingevuld en de eigenschappen worden aangepast. 


Ribbon: E-Schema

Panel: E-Schema

Pull-down menu:

Applicatie

Toolbars: NOR_ESCH:

Hoofdmenu


Ribbon: E-Schema

Panel: Opzet

Pull-down menu: 

Opzet


Toolbars: NOR_ESCH:

Opzet

Kast

Ribbon: E-Schema

Panel: Attributen bewerken

Pull-down menu: 

Attributen

Toolbars: NOR_ESCH:

Attributenbewerking


Ribbon: E-Schema

Panel: Bewerk algemeen

Pull-down menu: 

Bewerk

Toolbars: NOR_ESCH:

Bewerk

Laagbewerking


Ribbon: E-Schema

Panel: Database

Pull-down menu's: 

Bewerk, Opzet

 


Toolbars: NOR_ESCH:

Bewerk

Opzet


Ribbon: E-Schema

Panel: Blokschema

Pull-down menu:

Blokschema

Toolbars: NOR_ESCH: 

Blokschema

Ribbon: E-Schema

Panel: Symbool

Pull-down menu: 

Symbool

Toolbars: NOR_ESCH :

Symbolen


Ribbon: E-Schema

Panel: Stuurstroom 

Pull-down menu: 

Stuurstroom

Toolbars: NOR_ESCH:

Laagbewerking

Ribbon: E-Schema

Panel: Usermenu

Pull-down menu:

Usermenu

Toolbar: NOR_ELEK

Usermenu


Terug naar Inhoudsopgave
Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld