Naar hoofdinhoud

BHV -03- Starten / Stoppen - TheModus Professional (Nordined)

How to - BHV (BedrijfsHulpVerlening)

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEStarten / Stoppen


Starten tekening


Algemeen

Om een nieuwe tekening te starten moet eerst met de Nordined-snelkoppeling/menukeuze een (tekening)map worden gekozen. Vervolgens wordt AutoCAD gestart.

Daarna kan de gewenste NORDINED-Applicatie worden gekozen.

Vervolgens moeten de tekeninginstellingen worden opgegeven.

Een bestaande tekening kan ook vanuit de Windows-Verkenner worden gestart door dubbelklikken op het tekening-bestand. De tekening wordt dan gestart met de applicatie van waaruit de tekening ook is opgeslagen.


Starten nieuwe tekening

 1. Selecteer snelkoppeling (Technische applicaties)
  AutoCAD wordt gestart met een lege tekening;
  Het opstartmenu verschijnt, alleen van de geïnstalleerde applicaties zijn de keuzeknoppen te selecteren.
 2. Klik op knop [ Nieuwe tekening ]

  AutoCAD wordt gestart met een lege tekening;
  Het venster 
  'Opstart menu' verschijnt, alleen van de geïnstalleerde applicaties zijn de keuzeknoppen te selecteren.

  Het venster 
  'Selecteer AutoCAD Tekening' blijft op de achtergrond open staan.
  Via knop in de Start-balk, of via <Alt><Tab> kan het venster weer op de voorgrond worden gezet om een andere tekening te selecteren of een nieuwe tekening aan te maken.
 3. Selecteer [ Bedrijfshulpverlening ] in venster 'Opstart menu' 
 4. Geef in venster 'Instellingen kader' de opzet van de tekening op
  • Plotschaal – voor bepaling kadergrootte en teksthoogte op plot
  • Papierformaat
  • Teksthoogte
  • Kaderinstellingen – marges, vouwlijnen
  • Stempel
  • Plaatsen Volledig kader / Referentiekader / Geen kader in Modelspace
 5. Klik op knop [ OK ]
  Tekeninginstellingen worden verwerkt.
  Indien opgegeven, worden kader, stempel, snijlijnen en vouwlijnen geplaatst.


Bestaande tekening starten

 1. Selecteer snelkoppeling (Technische applicaties)
 2. Selecteer in venster 'Selecteer Tekening' de map en de gewenste tekening
 3. Klik op knop [ Openen ]
  De tekening wordt gestart met de applicatie waarmee de tekening is opgeslagen.
  Het venster 
  'Selecteer Tekening'  blijft actief.


Tekening starten via Windows Verkenner

 1. Start de Windows Verkenner (Windows Explorer)
 2. Selecteer de schijf en map van de gewenste tekening
 3. Dubbelklik op het gewenste tekening-bestand
  De tekening wordt gestart met de applicatie waarmee de tekening is opgeslagen.


Tekening starten uit lijst met recent bewerkte bestanden

 1. Klik op knop [ Start ] in de startbalk
 2. Klik op keuze 'Documents'
 3. Klik op het gewenste tekening-bestand
  De tekening wordt gestart met de applicatie waarmee de tekening is opgeslagen.


Terug naar Inhoudsopgave


Koppelen tekening aan huidige tekening


Algemeen

Als een bestaande bouwkundige CAD-tekening als referentietekening moet worden gebruikt binnen NOR-BHV kan die tekening gekoppeld worden aan de nieuw te maken tekening.

Dit koppelen gebeurt met het standaard AutoCAD commando <XREF>.


De gekoppelde tekening (XREF-tekening) zelf kan wel worden gewijzigd, indien in de Xref-tekening zelf is aangegeven dat dit is toegestaan (Options, Tabblad Open and Save, Allow other users to refedit current drawing).

Lagen van de referentie-tekening kunnen aan/uit gezet worden;

Laagkleuren en lijntypes van de XREF-tekening kunnen gewijzigd worden tijdens de koppeling

De laagwijzigingen worden bij het verlaten van de tekening weer ongedaan gemaakt als variabele <VISRETAIN>=0; als <VISRETAIN>=1 worden de XREF-laaginstellingen wel opgeslagen.

De XREF-koppeling kan op 2 manieren gebeuren:

 • Attach:
  Als de huidige tekening zelf met xref wordt gekoppeld komen ook de aan de huidige tekening gekoppelde xref-tekeningen mee (complete ketting)
 • Overlay:
  Als de huidige tekening zelf met xref wordt gekoppeld komen de aan de huidige tekening gekoppelde xref-tekeningen niet mee

Als de Xrefkoppeling wordt gelegd met NOR-BHV menu of knop wordt de Xrefkoppeling volgens <attach> gekoppeld. Tevens zal de xref tekening in Modelspace op laag BL$3B---_Referentie worden ingevoegd.


Gekoppelde tekeningen kunnen worden herladen. Hierbij wordt een ondertussen gewijzigde en opgeslagen xref-tekening opnieuw van schijf gelezen.


Het ontkoppelen van xreftekeningen kan op twee manieren gebeuren:

 • Selecteren tekening in het dialoogvenster
 • Aanwijzen van betreffende xref-tekening op tekening

 

Xref koppeling maken (BHV)

 • Nieuwe tekening al actief
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Xrefs'...' in menu 'Xrefs'
  Venster 'Aanwezige Xref-tekeningen' met al gekoppelde Xref’s wordt getoond
 2. Klik op knop [ Toevoegen ]
 3. Geef het invoegpunt voor de tekening op
 4. Selecteer de te koppelen tekening
 5. Klik op knop [ OK ]


Xref tekening ontkoppelen

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Xrefs'...' in menu 'Xrefs'
  Venster 'Aanwezige Xref-tekeningen' met al gekoppelde Xref’s wordt getoond
  • Selecteren tekening vanuit lijst
   1. Selecteer de te ontkoppelen tekening in het dialoogvenster
   2. Klik op knop [ Overzicht ]
   3. Klik op knop [ OK ] om de functie af te sluiten.
  • Selecteren tekening door aanwijzen op tekening
   1. Klik op knop [ Tekening ]
   2. Wijs een lijn van de te verwijderen xref-tekening aan
    De aangewezen xref-tekening wordt direct ontkoppeld.
   3. Sluit het selecteren af met <Enter>
    Venster 'Aanwezige Xref-tekeningen' verschijnt.
   4. Klik op knop [ OK ] om de functie af te sluiten.


Aanpassen zichtbaarheid lagen

 • Zet <VISRETAIN>op 1
  Dit is een tekeninginstelling; eventueel op te nemen in de te gebruiken template, zodat elke nieuwe tekening al start met deze instelling.
 1. Geef het command: VISRETAIN
 2. Stel deze in op 1
  Hiermee worden laaginstellingen voor Xref's bewaard in de hoofdtekening. De Xref zelf blijft ongewijzigd.


Terug naar Inhoudsopgave


Overschakelen naar andere applicatie of menu


Algemeen

Binnen NOR-BHV is via de knoppenbalk of menubalk te schakelen tussen het BedrijfsHulpVerlening-menu en het AutoCAD-menu.

Daarnaast is het mogelijk om zonder de tekening te verlaten een andere Nordined-applicatie, die op uw systeem beschikbaar is, te activeren.


Naar andere NORDINED-Applicatie of kaal AutoCAD

 1. Klik op knop
 2. Selecteer de gewenste NOR-Applicatie in venster 'Opstart menu'
  Bij de keuze voor AutoCAD Basis kan niet meer worden teruggekeerd naar venster 'Opstart menu'.
  Kies voor knop  als het AutoCAD-menu binnen NOR-Afvoeren opgeroepen moet worden.


 • Indien bij multi-document instelling ( SDI = 0 ) bij de verschillende tekeningen verschillende applicaties horen en nu de verkeerde applicatie bij een tekening actief is.
 1. Klik op knop of
  type NORSTART


Terug naar Inhoudsopgave
Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld