Naar hoofdinhoud

Stroomkringschema LT -07- Kastaanzicht - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Stroomkringschema LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEKastaanzicht

Plaatsen kast, montageplaat en goten


Als de materiaallijst is opgesteld kunnen de kast en montageplaat, eventueel met goten, op een blad geplaatst worden.

 

   


Kast, montageplaat en randgoten plaatsen

 • Zorg dat het blad actief is waarop de kast geplaatst moet worden.
 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Geef op tabblad 'Instellingen kast' in venster 'Kastindeling'de gegevens op
  • Verschaling van de kast
  • Fabrikaat en Type
 4. Klik op knop [ Kast ]
 5. Geef het invoegpunt (linker onderhoek van de kast) en de rotatie op tekening op
  De kast wordt geplaatst.
 6. Geef eventueel de maten van de goten op 
 7. Klik op knop [ Montageplaat ]
 8. Geef het invoegpunt (linker onderhoek van de gestippelde kast) en de rotatie op tekening op
  De montageplaat en, indien opgegeven, goten worden geplaatst
 9. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten

Extra goten plaatsen

 • Zorg dat het blad actief is waarop de kast geplaatst moet worden.
 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Geef op tabblad 'Materiaal' in venster 'Kastindeling' de gootbreedte op
 4. Klik op knop [ Goten ]
 5. Teken de basislijn van de goot
 6. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
  De goot wordt getekend volgens basislijn = hartlijn goot

Eigen fabrikaat en type kast opgeven/wijzigen/verwijderen

 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Open tabblad 'Instellingen kast' in venster 'Kastindeling'
 4. Kies een fabrikaat of type een nieuwe naam
 5. Kies een type
  of
  typ een nieuwe naam
 6. Dubbelklik op de breedte, hoogte en diepte van respectievelijk de kast, montageplaat en ruimte om de maten aan te passen
 7. Om de kast
  • Toe te voegen of de gewijzigde gegevens op te slaan: klik op knop [ Opslaan ]
  • Te verwijderen: klik op knop [ Verwijderen ]
 8. Klik op knop [ Sluiten ]


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen materialen


De materialen worden bij elkaar op tekening geplaatst. Daarna kunnen deze met het AutoCAD commando <MOVE> op de montageplaat worden gerangschikt.

Standaardklemmen kunnen direct na het plaatsen van het materiaal worden geplaatst.

Als er gecodeerde eigen klemsymbolen in de tekening voorkomen worden deze met het materiaal meegeplaatst met de opgeslagen afmetingen.

 


Materialen plaatsen

 • Zorg dat het blad actief is waarop de kast geplaatst moet worden.
 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Open tabblad 'Materiaal'
 4. Geef de teksthoogte voor het materiaal op
 5. Geef op of de klemmen getoond moeten worden:
  Aanvinken 'Afmetingen onbekende klemmen' op opgeven afmetingen
 6. Klik op knop [ Materiaal ]
 7. Als er materialen zonder afmetingen in de tekening gevonden zijn wordt dit gemeld;
  Klik op knop [ Doorgaan ]
 8. Geef het invoegpunt van de materialen op
 9. Indien opgegeven is dat klemmen getoond moeten worden;
  Geef het invoegpunt van de klemmen op
  Het materiaal wordt geplaatst.
  Gecodeerde eigen klemsymbolen worden geplaatst met de opgeslagen afmetingen
  Standaard klemmen worden geplaatst als
  "Afmetingen onbekende klemmen" was aangevinkt, met de opgegeven afmetingen.
 10. Gebruik het AutoCAD commando <MOVE> - knop om de materialen op de juiste plaats op de montageplaat te zetten.

Terug naar Inhoudsopgave


Kasten maatvoeren


Voor de maatvoering van de kasten wordt rekening gehouden met de opgegeven verschaling.

 

 


Maatvoering plaatsen

 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Open tabblad 'Instellingen kast'
 4. De aangegeven schaal wordt gebruikt voor de maatvoering
 5. Klik op knop [ Maatvoering ]
 6. Geef in het venster 'Bematen' de gewenste soort maatvoering op en de te gebruiken aanhaallijnen
 7. Klik op knop [ Plaatsen ]
 8. Geef de maatvoeringspunten op


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen labels op kastaanzicht


De gegevens van de tekstblokken die in de tekening bij de motorgroepen zijn geplaatst via [Bewerk], [Tekstblok groep] kunnen als labels op het kastaanzicht worden geplaatst.

Er wordt een voorbeeld label als symbool meegeleverd:

 • C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\SKLT\B\Label1.dwg

U kunt ook zelf een label-symbool aanmaken en vervolgens gebruiken. Om de gegevens in het label over te nemen moet het label dezelfde attributen bevatten als het tekstblok.

Bij verschillende, gerelateerde motorgroepen kunnen op de tekening tekstblokken zijn geplaatst met dezelfde informatie. Het is mogelijk voor deze "dubbele" tekstblokken slechts een label op het kastaanzicht te plaatsen.

Labels plaatsen

 1. Klik op knop [ Tel ]
 2. Selecteer 'Kastindeling' in het rolmenu
 3. Open tabblad 'Materiaal'
 4. Vink aan 'Labels plaatsen' (gegevens overnemen uit tekstblok groep)
 5. Selecteer via knop […] het label-symbool
 6. Geef eventueel op om bij dubbele tekstblokken slechts één label te plaatsen
 7. Klik op knop [ Labels ] om de gegevens uit de tekstblokken te lezen en de labels met deze informatie op tekening te plaatsen


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld