Naar hoofdinhoud

Stroomkringschema LT -02- Opzetten tekeningen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Stroomkringschema LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEOpzetten tekeningen

Structuur stroomkringschema bestand


Het stroomkringschema bestaat uit een aantal bladen met onderlinge verwijzingen. Om deze verwijzingen zo eenvoudig mogelijk te kunnen aanbrengen is er voor gekozen alle afzonderlijke bladen in één CAD-bestand onder te brengen, inclusief het voorblad.


Elk blad omvat een eigen set lagen. Tussen de bladen kan worden gebladerd.


De bladnummering en invulling van een aantal onderhoek-gegevens gebeurt automatisch. 

Wel moet er eenmalig een koppeling gelegd worden tussen de gegevens en de overeenkomstige attributen in het onderhoek-symbool. 


De onderhoek bestaat uit een vast deel, met xref gekoppeld of als block, dat voor alle bladen gelijk is en een variabel deel met attributen waarvan een aantal per blad verschillend wordt ingevuld.

Tekeningen, die verder bewerkt moeten worden in AutoCAD met NOR-Stroomkringschema hebben nog een apart configuratiebestand nodig.
Dit bestand kan in de LT-versie worden aangemaakt. Daardoor is de uitwisseling tussen het "grote" AutoCAD en "LT" mogelijk


Voorblad

Van de aangemaakte bladen kan op het eerste blad een inhoudsopgave worden geplaatst. 

Hoofdstroom/Stuurstroom

Het is mogelijk de hoofdstroom en de stuurstroom van een onderdeel samen op een blad te plaatsen.

Er kan ook voor worden gekozen hoofdstroom en stuurstroom van een onderdeel op afzonderlijke bladen te tekenen.

Klemmenlijst

De in het schema getekende klemmen kunnen in een klemmenlijst worden opgesomd. Dit kan in dezelfde tekening, of in een afzonderlijke tekening.

Aan de klemmenlijst kunnen gegevens als omschrijving en kabeltype worden toegevoegd.

Er zijn verschillende formulieren beschikbaar.

Kastaanzicht

Van de onderdelen waaraan een fabrikaat en type zijn toegekend kan automatisch een aanzicht op tekening worden geplaatst. Deze onderdelen kunnen vervolgens binnen een door de applicatie geplaatste kast worden gezet.


Terug naar Inhoudsopgave


Opzetten Stroomkringschema


Met NOR-Stroomkringschema LT tekent u snel uitgebreide stroomkringschema's (hoofdstroom- en stuurstroom-schema's).

Deze schema's tekent u 1:1 en kunt u plotten op verschillende formaten.

Indien meerdere bladen nodig zijn worden deze toch in hetzelfde CAD-bestand getekend: elk blad omvat een aantal lagen.

Uit het schema kan een klemmenlijst worden gegenereerd 

Stroomkringschema opzetten

 • Opzetten van de tekening (set bladen)
  1. Opstarten NOR-Stroomkringschema LT
  2. Geef de tekeninginstellingen op
  3. Leg de te gebruiken bladen vast
  4. Plaats de aangemaakte inhoudsopgave op de tekening (op het voorblad)
  5. Kies het te bewerken blad
  6. Kies het railsysteem
 • Tekenen Hoofdstroom
  1. Plaats voeding
  2. Aansluiten voeding (op de juiste fase)
  3. Kiezen en plaatsen standaardgroepen
   en/of wijzigen standaardgroepen
   en/of samenstellen groepen
  4. Groepen aansluiten (op juiste fase)
  5. Groepnummers toekennen, onderdelen coderen
  6.  Aangeven Fabrikaat, Type en instellingen
  7. Plaatsen teksten
   Bewaar regelmatig uw tekening
 • Samenstellen overige hoofdstroom- en stuurstroomschema's
  1. Plaats voeding = automaat in hoofdstroom
  2. Kiezen en plaatsen standaardgroepen
   en/of wijzigen standaardgroepen
   en/of samenstellen groepen
  3. Groepsnummers toekennen, onderdelen coderen
  4. Aangeven Fabrikaat, Type en instellingen
  5. Plaatsen teksten
   Bewaar regelmatig uw tekening
 • Verwijzingen genereren
  1. Verwijzingen genereren
  2. Corrigeer de gegevens waar nodig.


Terug naar Inhoudsopgave


Opzetten klemmenlijst


De klemmenlijst maakt deel uit van de schematekening en wordt pas opgezet nadat de hoofd- en stuurstroomschema zijn gecodeerd.

De gecodeerde klemmen worden in een extract (bestand) geïnventariseerd.

De klemmenlijst kan een of meer bladen beslaan. Per blad wordt dan een aparte klemmenlijst geplaatst en ingevuld met een selectie uit het extract.

Na wijzigingen in de hoofd- en stuurstroomschema's kan een reeds ingevulde klemmenlijst worden ververst.

Verschillende lay-outs (formulieren) voor de klemmenlijst zijn beschikbaar. 

Klemmenlijst opzetten

 • Alle klemmen zijn reeds gecodeerd met een klemnummer en eventueel een strook- en tagnummer
 1. Kies een formulier (Instelling klemmenlijst in Rolmenu Relaties),
  knop , keuze 'Instelling klemmenlijst',
  Bij plaatsing van een klemmenlijst op een blad zal dit formulier en deze instellingen worden gebruikt.
 2. Maak een extract voor de klemmen en schrijf dat extract weg in een bestand
  knop , keuze 'Extract klemmen',
 3. Open of maak een blad aan voor de betreffende klemmenlijst.
  knop , keuze 'Blad'
 4. Selecteer de klemmen uit het extract die in de klemmenlijst moeten worden opgenomen
  knop , keuze 'Plaats Klemmenlijst'


Terug naar Inhoudsopgave


Opzetten kastaanzicht


Van de onderdelen waaraan een fabrikaat en type zijn toegekend kan automatisch een aanzicht op tekening worden geplaatst.

Deze onderdelen kunnen vervolgens binnen een door de applicatie geplaatste kast worden gezet.

Kastaanzicht opzetten

 • Aan geplaatste symbolen zijn fabrikant en type toegekend.
 • Knop , menukeuze 'Kastindeling' 
 • Kies op tabblad 'Kastindeling' een kast en plaats kast met knop [ Kast ] en montageplaat inclusief de randgoten met knop [ Montageplaat ] op de tekening  
 • Plaats de onderdelen met knop [ Materiaal ] op de tekening
 • Sleep de onderdelen op de juiste plaats met het standaard AutoCAD commando <Move>
 • Teken extra goten op de tekening met knop [ Goten ]


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld