Naar hoofdinhoud

Stroomkringschema LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Stroomkringschema LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-Stroomkringschema LT


Met NOR-Stroomkringschema LT kan snel een uitgebreid stroomkringschema voor schakel- en regelkasten worden opgesteld.

NOR-Stroomkringschema LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT.

Basiskennis van AutoCAD LT is vereist:
de standaard AutoCAD-commando’s moeten worden gebruikt voor teksten, maatvoering wijzigingen, schermmanipulaties etc.


NOR-Stroomkringschema LT is bedoeld voor

 • Installatie-bedrijven
 • Kastenbouwers

Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

    Het tekenen van Stroomkringschema's 

    Hoofdstroom en Stuurstroom

    Het daarbij genereren van kruisverwijzingen 

    Genereren van klemmenlijsten

    Wijzigen van de schematekeningen

    Maken en plaatsen van eigen symbolen.

    Maken van kastaanzichten

Normen

In deze applicatie wordt gewerkt volgens de volgende normen:

    Vertaling van internationale norm IEC 60617:1966. 

Deze norm is de opvolger van de NEN 5152;

    IEC 1082

Informatiescheiding

Binnen het CAD-bestand zijn alle benodigde tekeningbladen op aparte lagen geplaatst; de plaatsing van de afzonderlijke tekeningelementen is op aparte sub-lagen geplaatst. De benaming van de lagen is pragmatisch gekozen.

Eén tekening(bestand) bestaat uit meerdere bladen; alle bladen die bij een kast horen.


Aansluitende programma’s

Er zijn geen direct aansluitende programma's op NOR-Stroomkringschema LT.

Wel zijn een reeks applicaties voor andere vakgebieden beschikbaar.

 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en kozijnen.
 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen (BedrijfsHulpVerlening).
 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden.
  En voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroom-schema’s van elektrische verdeelinstallaties.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Stroomkringschema-tekeningen.
 • NOR-CV & LUCHT LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens de EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
 • NOR-Sanitair LT Enkellijnig LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkellijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-Sanitair LT Dubbellijnig LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving knoppenbalk met rolmenu’s


NOR-Stroomkringschema LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk. Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De icon-knoppen geven symboolselectie-vensters; de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

De knoppenbalk bestaat uit 3 delen:

    Linkerdeel voor keuze schema (3 knoppen); dit bepaalt de knoppen in het middendeel.

    Middendeel voor keuze van symbolen (2 tot 7 knoppen beschikbaar)

Deze knoppen roepen over het algemeen een selectievenster op.

    Rechterdeel voor bewerkingen en algemene functies

Deze knoppen roepen een rolmenu of een dialoogvenster op.


 


 

 

KnopMenu / WerkingKnopMenu / Werking

Opnieuw plaatsen van laatst

gekozen symbool

Inhoudsopgave

Direct naar blad

Koppeling inhoud-stempel

Alle bladen bijwerken

Huidig blad bijwerken

Stempel invullen

Rail

Waarden

Klemmenstrook

Coderen Groep

Code: 

Nummeren

Doornummeren

Gelijke code

Multi-kopie

Spiegelen

Aanhelen

Vervangen

Kopiëren groep

Draad: 

Draadnummers,

Kabel/draad,

Aftakking

Teksten

Attributen

Tekstblok groep:

Instellen

Plaatsen

Coderen

Eigen Type

Relais

Beveiliging

Automaat/Schakelaar

Automaat+hulpcnt.

Overig

Klemmen

Relaiscode wijzigen


Verwijzing (spoelen,contacten,..)

Railverwijzing

Plaats

Update

Verwijs gelijke symbolen

Relaiscontrole


Instelling klemmenlijst

Extract klemmen

Plaats klemmenlijst


Algemeen

Symbolen toevoegen

Wijzigen menu

Naar vorige/volgende  blad

Actief maken laag

Laag uit zetten

Laag van element wijzigen

Tekstlaag Aan/Uit zetten

Herstellen lagen

Oproepen Help-bestand

Object Snap

Beeldovergang (LT2006)

Kader invoegen

Algemene instellingen

Kader 

Snap/Grid 

Knoppenbalk 

Registry 

Stroomkringschema

Pad instellingen

Informatie tekening

Versie informatie

Licentie informatie

Beëindigen 

Opslaan tekening


Materiaallijst

KastindelingTerug naar Inhoudsopgave


Algemene werking


NOR-Stroomkringschema LT stuurt AutoCAD LT aan: er wordt als het ware indirect getekend. Via een apart commandovenster krijgt AutoCAD LT de opdrachten..

De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-menu, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.

 

Voorbeelden van commandovensters; bij tekenen lijn, plaatsen en coderen symbolen:

 


Knop in commandovensterFunctietoetsShortcut menu (rechter muistoets)
Knop [ OK ]<F11>OK
Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ]<Ctrl><F11>Opnieuw of Volgend
Knop [ Stoppen ]<F12>Stoppen

Algemene werking

1.    Kies via Knoppenbalk NOR-Stroomkringschema LT (linker 3 knoppen) het gewenste schemamenu;

en/of kies via Knoppenbalk NOR-Stroomkringschema LT (middelste 2-7 knoppen) de gewenste symbolen;

of kies een van ‘tekst’knoppen voor bewerkingsfuncties.

2.    In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest u waarden en instellingen

3.    Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.

In de tekening moet U lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert U lijnen.

4.    De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:

    in dat commandovenster klikken op knop [OK] 

    met functietoets <F11>;

    Met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar OK selecteren

Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.

5.    Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.

Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen
KnopWerkingKnopWerking

Objectsnap

Instellen optie

ENDpoint

Eindpunt lijn

INTersection

Snijpunt lijnen

MIDpoint

Midden lijn/boog

PERpendicular

Haaks op lijn

CENter

Middelpunt

TANgent

Rakend aan

QUAdrant

Kwartier

INSertion point

Invoegpunt

NODe

‘getekend’ punt

NEArest

Op lijn, cirkel

NONe

Uitschakelen opties

APParent INTersection
Denkbeeldig snijpunt
EXTension
In het verlengde van...
Parallel

Temporary Tracking point

Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast 

punt verschuiven

FROM point

Vanaf punt (referentiepunt)


 

Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard  plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE - verplaatsen
  • COPY, (single / multiple ) - enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectangular - rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polar - rooster-kopiëren, rond

Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE - verwijderen
 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-Stroomkringschema LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Hoek-oplossing
   • T-splitsing en kruising wanden
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken)
  • met knop [ Lagen ]
   • elementen op andere laag zetten
  • met knop [ Relaties ]
   • voor het genereren van verwijzingen


Wat kan er fout gaan

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de Knoppenbalk NOR-Stroomkringschema LT onvindbaar zijn.
  • verklein het AutoCAD-venster met knop [ - ] rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken.
  Bij een NOR-Stroomkringschema LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
  Gebruik ERASE voor het ongedaan maken NOR-Stroomkringschema LT-commando’s.
 • Na plaatsing van een symbool niet op knop [ OK ]in het commando venster geklikt om de plaatsing te bevestigen.
  • Symbolen worden niet op de goede laag geplaatst
   of
  • Coderingen worden niet aangebracht
   1. Verwijder betreffende symbool
   2. Plaats het symbool opnieuw
   3. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
    of
    toets <F11>
 • Herhaling van commando’s door <ENTER>
  of
  Rechter muistoets:
  Het laatste AutoCAD-commando (van NOR-Stroomkringschema LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige SKLT-commando.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld