Naar hoofdinhoud

Onderlegger LT -05- Ruimtenummer & oppervlak - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Onderlegger LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVERuimtenummer & oppervlak

Algemeen


In de tekening kunnen ruimtelabels worden geplaatst.

Aan deze ruimtelabels kunnen verschillende gegevens worden gekoppeld.

 • Ruimtenummer (zichtbaar op de tekening)
 • Bedrijfsorgaan, Ruimtesoort en Ruimtegebruik (niet zichtbaar op de tekening)
 • Oppervlakten (niet zichtbaar op de tekening)
  • vloerbedekking oppervlak (netto ruimte oppervlak)
  • NEN2580 oppervlak (bruto ruimte oppervlak – tot hartlijn binnenwanden en systeemwanden). 

Ruimteoppervlakken kunnen berekend worden en polylijnen kunnen worden gegenereerd of worden getekend.

Voorwaarde is een goede aansluiting van wanden op elkaar.

De gegenereerde polylijnen kunnen gecontroleerd worden door het omzetten in z.g. splines. Foutieve wandaansluitingen kunnen zo eenvoudig worden opgespoord.

De gegevens in een ruimtelabel (bedrijfsorgaan, ruimtesoort en ruimtegebruik) kunnen worden overgenomen naar andere ruimtelabels.

De inhoud van de ruimtelabels, ruimtenummer, bedrijfsorgaan, ruimtesoort, ruimtegebruik en de oppervlakken, kan als een lijst op tekening worden geplaatst, naar MS-Excel worden geëxporteerd of worden geprint. Er kan een selectie van te tonen gegevens (kolommen) worden gemaakt.

 

 

Opmerkingen ruimtelabels

Binnen NOR-Ruimtebeheer zijn dan Bedrijfsorganen (of afdelingen), Ruimtesoort en Ruimtegebruik toe te kennen en zijn de Ruimtegegevens over te brengen naar een database.


Terug naar Inhoudsopgave


Ruimtelabels plaatsen en wijzigen


In de tekening kunnen ruimtenummers worden geplaatst.

Aan deze ruimtenummers kunnen verschillende gegevens worden gekoppeld.

De gegevens in een ruimtelabel (bedrijfsorgaan, ruimtesoort en ruimtegebruik) kunnen worden overgenomen naar andere ruimtelabels.

 

 


Ruimtenummers plaatsen

 1. Selecteer knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Plaats label'
 3. Plaats label op tekening
 4. Vul de gegevens in het venster in en klik op knop [ OK ]
 5. Klik op knop [ Volgend ]
  of
  knop [ Stoppen ] in het commandovenster.


Ruimtenummers / ruimtegegevens  wijzigen

 1. Selecteer knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzigen label'
 3. Wijzig gegevens in venster
 4. Klik op knop [ OK ]

Ruimtegegevens overnemen

 1. Selecteer knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Overnemen'
 3.  Selecteer het ruimtelabel waarvan de gegevens moeten worden overgenomen
 4. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster of toets <F11>
 5. Geef in het venster aan welke gegevens moeten worden overgenomen
 6. Klik op knop [ OK ]
 7. Selecteer de ruimtelabels die gecodeerd moeten worden
 8. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster of toets <F11>
 9. Selecteer het volgende label waarvan de gegevens moeten worden overgenomen
  of
  klik op knop [ Stoppen ]
  of
  toets <F12>

Terug naar Inhoudsopgave


Ruimtedefinities genereren


Ruimteoppervlakken kunnen berekend worden en polylijnen kunnen geplaatst worden volgens het

 • vloerbedekking oppervlak (netto ruimte oppervlak)
 • NEN2580 oppervlak (bruto ruimte oppervlak). 
Voorwaarde is een goede aansluiting van wanden op elkaar.

De gegenereerde polylijnen kunnen gecontroleerd worden door het omzetten in z.g. splines. Foutieve wandaansluitingen kunnen zo eenvoudig worden opgespoord.

 

 

 

Oppervlakken genereren

 • Ruimtelabels reeds geplaatst in de ruimten
 • Wanden goed aangesloten
 • Noodzakelijke denkbeeldige wanden geplaatst
 1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities' 
 3. Open tabblad 'Genereren'
 4. Selecteer 'Ruimtedefinities genereren' in venster 'Ruimtedefinities'
 5. Geef aan wat en hoe moet worden gegenereerd
  • NEN-2580
   Oppervlak tot wandlijn constructieve wand of tot hartlijn systeem/binnenwand
  • Vloerbedekking
   Oppervlak tot wandlijnen constructieve wanden en binnenwand/systeemwand
   Eventueel ook de omtrek (= plintlengte, wel incl. deurbreedte)
  • Om wandkolommen heen (nodig als als wandkolommen zijn uitgesneden uit wand)
  • Ook polylines ruimten genereren
   indien niet: worden alleen de oppervlakten bijgeschreven in het ruimtelabel
 6. Klik op knop [ OK ]
 7. Selecteer alle wandlijnen en ruimtelabels van ruimten waarvan het oppervlak moet worden gegenereerd
 8. Klik op [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
  In het venster wordt het verloop van het genereren aangegeven.
  Daarna worden, als hiervoor was gekozen, de polylijnen getekend.
  De ruimtelabels worden voorzien van de oppervlakken.
  Gemeld wordt dat de ruimtedefinities zijn gegenereerd.
 9. Klik op knop [ OK ] in het popup venster
 10. Klik op knop [ Annuleren ] in venster 'Ruimtedefinities'
  of
  voer de controle uit.


Controleren ruimtedefinities - Polylijnen omzetten in Splines

 1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities' 
 3. Open tabblad 'Genereren'
 4. Selecteer 'Controle Polylines ruimtedefinities' in venster 'Ruimtedefinities' 
 5. Selecteer 'Plines omzetten in Splines'
 6. Klik op knop [ OK ]
  Popup venster met vraag: Polylines ruimtedefinities omgezetten in splines?
 7. Klik op knop [ Ja ]
 8. Selecteer de polylines die moeten worden omgezet in splines
 9. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
  De geselecteerde polylijnen worden omgezet.
 10. Klik op knop [ OK ] in het popup venster
 11. Klik op knop [ Annuleren ] in venster 'Ruimtedefinities' om het venster te verlaten


Controleren ruimtedefinities - SPlines terugzetten als Polylijnen

 • Ruimtedefinities bij controle omgezet in splines
 1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities'
 3. Open tabblad 'Genereren'
 4. Selecteer 'Controle Polylines ruimtedefinities' in venster 'Ruimtedefinities' 
 5. Selecteer 'Splines terugzetten naar Plines'
 6. Klik op knop [ OK ]
  Popup venster met vraag: Splines ruimtedefinities omzetten in polylines?
 7. Klik op knop [ Ja ]
 8. Selecteer de splines die moeten worden omgezet in polylines
 9. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
  De geselecteerde splines worden omgezet.
 10. Klik op knop [ OK ] in het popup venster
 11. Klik op knop [ Annuleren ] in venster 'Ruimtedefinities' om het venster te verlaten

Ruimtedefinities verwijderen

 1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities' 
 3. Open tabblad 'Genereren'
 4. Selecteer 'Lagen ruimtedefinities leegmaken' in venster 'Ruimtedefinities' 
 5. Klik op knop [ OK ]
  Popup venster met vraag: Lagen ruimtedefinities geheel leegmaken?
 6. Klik op knop [ Ja ]
  Alles op lagen 00---0--FM-Ruimtedefn en 00---0--FM-Ruimtedefv wordt verwijderd.
  De gegevens in de ruimtelabels blijven ongegewijzigd.
  In popup-venster wordt gemeld: Bewerking voltooid.
 7. Klik op knop [ OK ] in het popup venster
 8. Klik op knop [ Annuleren ] in venster 'Ruimtedefinities' om het venster te verlaten

Terug naar Inhoudsopgave


Ruimtedefinities tekenen


In tekeningen, die niet gemaakt zijn met NOR-Onderlegger LT kunnen ook ruimtedefinities aangebracht worden. Deze zijn niet te genereren, maar moeten worden getekend. Vervolgens kunnen de oppervlaktegegevens wel overgebracht worden naar de ruimtelabels en verzameld worden in de lijst met ruimtegegevens.

 

 

Tekenen ruimtedefinities en bepalen oppervlakten

 • Tekenen polylijnen
  1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Bouwtechniek LT
  2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities' 
  3. Open tabblad 'Polylines'
  4. Selecteer 'Teken polyline' in venster 'Ruimtedefinities' 
  5. Vink aan voor welk soort oppervlak de polyline getekend moet worden
   • NEN-2580 (bruto ruimte-oppervlak)
   • Vloerbedekking (netto ruimteoppervlak)
  6. Klik op knop [ OK ]
  7. Teken de contour van de ruimte
  8. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  9. Teken de contour van de volgende ruimte
   of
   klik op knop [ Stoppen ] in het commandovenster
  10. Teken eventueel de andere soort oppervlakten
 • Ruimtelabels
  1. Plaats de ruimtelabels: zie 'Ruimtenummers plaatsen'
 • Overbrengen oppervlakken in ruimtelabels
  1. Klik op knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Bouwtechniek LT
  2. Selecteer menukeuze 'Ruimtedefinities' 
  3. Open tabblad 'Polylines'
  4. Selecteer 'Bepaal oppervlak' in venster 'Ruimtedefinities' 
  5. Vink aan welk soort oppervlak in het ruimtelabel opgenomen moet worden
  6. Klik op knop [ OK ]
  7. Selecteer de polylijnen en de ruimtelabels
  8. Klik op knop [ OK ]in het commandovenster
   Melding dat oppervlakken gegenereerd worden. Na afloop verschijnt melding dat het genereren voltooid is.
  9. Klik op knop [ OK ]

Terug naar Inhoudsopgave


Lijst ruimtegegevens aanmaken


De inhoud van de ruimtelabels, ruimtenummer, bedrijfsorgaan, ruimtesoort, ruimtegebruik en de oppervlakken, kan als een lijst op tekening worden geplaatst, naar MS-Excel worden geëxporteerd of worden geprint. Er kan een selectie van te tonen gegevens (kolommen) worden gemaakt.

 


Lijst met ruimtegegevens aanmaken

 1. Selecteer knop [ Ruimtenummering ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Overzicht'
 3. Selecteer de ruimtelabels op de tekening (met de <window> of <crossing>-optie)
 4. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
  De lijst met gegevens wordt getoond.
 5. Vink aan welke gegevens getoond moeten worden
  • Als niet alle gegevens getoond hoeven te worden, of als een andere selectie gemaakt moet worden:
   1. Klik op knop [ Opnieuw inlezen ] in venster 'Ruimtelabels'
   2. Selecteer de ruimtelabels op de tekening (met de <window> of <crossing>-optie)
   3. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
    of
    toets <F11>
  • Om de lijst:
   • Als bestand te bewaren
    1. Klik op Knop [ Bestand ]
    2. Geef de map en bestandsnaam op
    3. Klik op knop [ Save ]
   • Te printen:
    1. Klik op knop [ Printen ]
   • Op tekening te plaatsen
    1. Klik op knop [ Tekening ]
    2. Geef op de tekening het linkerbovenpunt van de lijst aan
    3. Klik op knop [ OK ]
   • Te exporteren naar MS-Excel:
    1. Klik op knop [ Excel ]
    2. Geef de map en bestandsnaam op
    3. Klik op knop [ Save ]
     Met het AutoCAD commando Insert, Ole-Object kan een werkblad op tekening worden geplaatst.
 6. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld