Naar hoofdinhoud

CV & Lucht LT -07- Algemene functies - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - CV & Lucht LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemene functies

Bematen kanalen en leidingen


Getekende kanalen en leidingen kunt u bematen de hoogte/breedte/ophanghoogte worden daarbij uit de tekening uitgelezen.

Met de optie Globaal bematen kunnen alle gegevens bij de geselecteerde leidingen worden geplaatst.

 

Bematen kanalen

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer het type bemating in tabblad 'Bematen' in venster 'Bematen' 
  • Kanaal diameter/breedte
  • Peilmaat van het kanaal
 3. Klik op knop [ Plaatsen ]
 4. Selecteer de te bematen kanaal
  bemating komt te staan aan de kant van de aangewezen rand van het kanaal
 5. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>


Bematen leidingen

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer het type bemating in tabblad 'Bematen' in venster 'Bematen' 
  1. Leiding bematen
  2. Peilmaat leiding
 3. Klik op knop [ Plaatsen ]
 4. Selecteer de te bematen leiding(en)
 5. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
 6. Als er leidingen met verschillende waarden zijn geselecteerd
  • Selecteer de gewenste waarde in het popupvenster en klik op knop [ Selecteren ]
 7. Geef het beginpunt voor de maat op.
 8. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
  bemating komt te staan op de plaats van het aangegeven punt.
 9. Klik op [ Stoppen ], of selecteer een volgende leiding om te bematen


Globaal bematen kanalen

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Globaal bematen leidingen' in tabblad 'Bematen' in venster 'Bematen' 
 3. Geef aan dat 'Kanalen' bemaat moet worden
 4. Vink aan of de bemating moet bevatten:
  • Diameter
  • Isolatie
  • Lengte
  • Peilmaat
 5. Klik op knop [ Plaatsen ]
 6. Selecteer de te bematen kanalen
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  Bij alle kanalen worden de maten geplaatst.


Globaal bematen leidingen

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Globaal bematen leidingen' in tabblad 'Bematen' in venster 'Bematen' 
 3. Geef aan dat 'Leidingen' bemaat moet worden
 4. Vink aan of de bemating moet bevatten:
  1. Diameter
  2. Isolatie
  3. Lengte
  4. Peilmaat
 5. Klik op knop [ Plaatsen ]
 6. Selecteer de te bematen leidingen
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  Bij alle leidingen worden de maten geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Maatvoeren


Voor het maatvoeren van de tekening worden de standaard AutoCAD-opties gebruikt.

 


Maatvoeren van de tekening

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer Tabblad 'Maatvoeren' in venster 'Bematen'
 3. Selecteer type maatvoering en te gebruiken opties
  1. Horizontaal : maat in x-richting
  2. Verticaal : maat in y-richting
  3. Aligned : maat tussen de twee meetpunten
  4. Continue : kettingbemating (na eerste bemating hor./vert./aligned.)
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Plaats 1e en 2e maatpunt  (gebruik AutoCAD plaatsingsfuncties)
 6. Plaats maatlijn
 7. Bevestig met <ENTER>, of wijzig de uitgelezen maat


De actie maatvoeren is te herhalen met een rechter muisklik of via <Enter>.
Het standaard maatvoerings-commando van AutoCAD LT wordt gebruikt.
Indien met STRETCH de maatvoeringspunten worden verplaatst zal tevens de maat worden bijgewerkt. (behalve als de maat handmatig is ingegeven.)


Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen

Sparingen kunnen worden gegenereerd op basis van instortkanalen en pijlen (CV en Lucht). 

In ..\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\WLT\B\Sparing.ini kunnen ook andere symbolen opgegeven worden om sparingen voor te plaatsen.

Na plaatsing van een meetpunt kunnen de bijbehorende symbolen worden geselecteerd; de sparingsymbolen worden geplaatst en voorzien van een volgnummer.

Van de sparingen kan een sparingslijst worden opgesteld.

Via knop [ Lagen ] kunnen de sparingen (alleen) zichtbaar of onzichtbaar gemaakt worden.

 

 

Plaatsen Meetpunt

 1. Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Sparing' in het rolmenu
 3. Klik op knop [ Meetpunt plaatsen ] in venster 'Sparingen'
 4. Plaats het meetpunt op de tekening en geef de rotatie op
 5. Geef in het venster 'Enter Attributes' eventueel een andere tekst en/of nummer op
 6. Klik op knop [ OK ] 
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  Venster 'Sparingen' wordt weer getoond.
 8. Klik op knop [ Afsluiten ] om venster 'Sparingen' te verlaten.


Coderen Meetpunt

 • Meetpunt is reeds geplaatst
 1. Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Sparing' in het rolmenu
 3. Klik op knop [ Meetpunt coderen ] in venster 'Sparingen'
 4. Selecteer het meetpunt op de tekening
 5. Geef in het venster 'Enter Attributes' eventueel een andere tekst en/of nummer op
 6. Klik op knop [ OK ] 
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  Venster 'Sparingen' wordt weer getoond.
 8. Klik op knop [ Afsluiten ] om venster 'Sparingen' te verlaten.


Genereren sparingen

 • Meetpunt reeds geplaatst en gecodeerd
 • Als venster 'Sparingen' nog niet actief is:
  • Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
  • Selecteer 'Sparingen' in het rolmenu
 1. Stel de wijze van plaatsen van de sparingsymbolen in:
  1. Altijd horizontaal
  2. Onder een vaste op te geven hoek
  3. Met dezelfde rotatie als het meetpuntsymbool
  4. Met dezelfde rotatie als het bijbehorende elektra-symbool
 2. Klik op knop [ Genereer sparing ] in venster 'Sparingen'
 3. Selecteer het te gebruiken Sparingsmeetpunt
 4. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
 5. Selecteer de uit te sparen symbolen
 6. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
 7. Geef het startnummer voor de sparingsnummering op
 8. Klik op knop [ OK ]
  De sparingsymbolen worden geplaatst en genummerd.
  Venster 'Sparingen' wordt weer getoond.
 9. Klik op knop [ Afsluiten ] om venster 'Sparingen' te verlaten.


Sparingen groeperen

 • Meetpunt reeds geplaatst en gecodeerd
 • Sparingen reeds gegenereerd
 • Als venster 'Sparingen' nog niet actief is:
 • Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Sanitair LT
 • Selecteer 'Sparingen' in het rolmenu
 1. Klik op knop [ Groepeer sparingen ]
 2. Selecteer de te groeperen sparingen
 3. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  Een nieuw sparingssymbool wordt geplaatst met als grootte de omgeschreven rechthoek van de geselecteerde sparingen en krijgt een nieuw sparingsnummer
 4. 4.    Selecteer de volgende te groeperen sparingen
  of
  klik op knop [ Stoppen ]in het commandovenster
  Venster 'Sparingen' wordt weer getoond.
 5. Klik op knop [ Afsluiten ] om venster 'Sparingen' te verlaten.


Sparingslijst plaatsen

 • Meetpunt geplaatst en sparingen reeds gegenereerd
 • Als venster 'Sparingen' nog niet actief is:
  • Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
  • Selecteer 'Sparingen' in het rolmenu
 1. Klik op knop [ Sparingslijst plaatsen ] in venster 'Sparingen'
 2. Selecteer het meetpunt waarvoor de sparingslijst moet worden opgesteld.
 3. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
 4. Selecteer de sparingen die in de lijst moeten worden opgenomen
 5. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
  De sparingslijst komt aan de kruisdraden te hangen.
 6. Plaats de sparingslijst op de tekening
  Venster 'Sparingen' wordt weer getoond.
 7. Klik op knop [ Afsluiten ] om venster 'Sparingen' te verlaten.

Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen algemene symbolen


Behalve elektra-symbolen zijn ook algemene standaard symbolen te plaatsen:

    Noordpijlen

    Schaallatten

    Wijzigingspijlen


Noordpijl en schaallat plaatsen

 1. Kies knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Elektra LT
 2. Selecteer functie 'Algemene symbolen' in het rolmenu
 3. Klik op knop en selecteer een 'Noordpijl' of 'Schaallat'
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Plaats de 'Noordpijl' of 'Schaallat' op de tekening en geef de rotatie op
 6. Klik op knop [ Volgend ] om het volgende identieke symbool te plaatsen
  of
  klik op knop [ OK ] of [ Annuleer ] in het commandovenster
 7. Selecteer in venster 'Aanvullende symbolen' een ander symbool
  of
  klik op knop [ Annuleren ] om de functie af te sluiten


Wijzigingspijl plaatsen

 1. Kies knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Elektra LT
 2. Selecteer functie 'Algemene symbolen' in het rolmenu
 3. Klik op knop en selecteer de 'Wijzigingspijl'
 4. Geef de wijzigingsletter en de wijzigingsdatum op
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Plaats de 'Wijzigingspijl' op de tekening en geef de rotatie op
 7. Klik op knop [ Volgend ] om de volgende wijzigingspijl (met dezelfde wijzigingsletter en –datum) te plaatsen
  of
  klik op knop [ OK ]in het commandovenster
  Pas na klikken op knop [ OK ] worden de gegevens in de wijzigingspijl geplaatst.
  De teksten worden "leesbaar" binnen de pijl geplaatst (horizontaal of vanaf links).
 8. Selecteer in venster 'Aanvullende symbolen' een ander symbool
  of
  klik op knop [ Annuleren ] om de functie af te sluiten

Terug naar Inhoudsopgave


Teksten en attributen bewerken

Geplaatste teksten en attributen kunnen groepsgewijs bewerkt worden:

 • Wijziging van laagnaam
 • Wijziging van kleur
 • Wijziging van teksthoogte
 • Wijziging/vervanging van tekst(delen) door een andere tekst of tekstdeel 
 • Tekstrotatie

Hierbij kunnen verschillende selectiemogelijkheden (filters) worden opgegeven op basis van:

 • Laagnaam
 • Kleur
 • Teksthoogte
 • Tekstinhoud
 • Attribuutnaam
 • Tekst rotatie
De standaard commando's om teksten te wijzigen zijn DDEDIT, DDMODIFY en CHANGE kennen deze combinatie van mogelijkheden niet.
Teksten worden met de standaard AutoCAD commando's TEXT, DTEXT en MTEXT geplaatst.

 

Wijzigen teksten of attributen

 1. Selecteer knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Teksten' in het Rolmenu
 3. Geef selectie criteria op voor de te vervangen teksten of attributen
 4. Geef de nieuwe tekst of teksteigenschappen op
  Tekstkleur kan worden bepaald
  • Automatisch: Volgens norm
   of
  • Opgave: kleur.
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Selecteer de te wijzigen teksten of attributen
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>

Terug naar Inhoudsopgave


Kleuren tekening wijzigen


De entiteiten (lijnen, teksten, symbolen, etc.) kunnen van kleurworden veranderd, zodat deze bijvoorbeeld niet (storend) op de voorgrond treden.

De gewijzigde tekening moet worden opgeslagen als .DXF-bestand; de oorspronkelijke tekening blijft ongewijzigd op het scherm.

De gewijzigde tekening (in DXF-formaat) moet vervolgens in AutoCAD worden geopend om de tekening te bewerken en/of als .DWG-bestand te kunnen opslaan om de tekening als XREF-tekening te kunnen gebruiken. 

 

Kleuren tekeningonderdelen wijzigen

 1. Selecteer knop [ Bewerk ] in knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer 'Kleuren in tekening wijzigen' in het rolmenu
 3. Geef in het venster op
  1. Alles volgens de laagkleur te wijzigen
  2. En/of Alles naar een gelijke kleur om te zetten
  3. Geef zonodig een andere map en bestandsnaam op
 4. Klik op knop [ OK ]
  De kleuren in de tekening worden aangepast en de tekening wordt opgeslagen.
  Gemeld wordt, dat de opgeslagen DXF tekening moet worden geopend om te kunnen bewerken.
 5. Klik op knop [ OK ]
  De oorspronkelijke tekening blijft hierbij ongewijzigd op het scherm.

Terug naar Inhoudsopgave


Laagbewerkingen

Elementen die niet direct met NOR-CV & Lucht LT kunnen worden getekend kunnen met standaard AutoCAD-commando’s worden getekend. Deze elementen moeten wel op de juiste laag worden gezet. Hiervoor moet de betreffende laag actief (current) worden gemaakt.


Elementen op een foutieve laag kunnen op de juiste laag worden overgezet.


Afzonderlijke lagen kunnen uit gezet worden.


Laag actief maken

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laag actief'
 3. Selecteer element op gewenste laag
 4. Klik op knop [ OK ]


Elementen van laag wijzigen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzig laag'
 3. Selecteer element op laag waarop element gezet moet worden
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Selecteer elementen die op aangewezen laag gezet moeten worden
 6. Klik op knop [ OK ]


Laag uit zetten

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laag uit'
 3. Selecteer element op gewenste laag
 4. Klik op knop [ OK ]

Terug naar Inhoudsopgave


Laaginstellingen


Voor het plotten en voor het bewerken van de tekening kan het handig zijn de standaard laaginstellingen aan te passen: aan/uit, kleur, lijntype.

Het is mogelijk elke aparte instelling op te slaan en weer in te lezen.

Door de standaard naamgeving van lagen kunnen de laaginstellingen in elke tekening gebruikt worden.

 


Laaginstelling opslaan

 • Wijzig eventueel de laaginstellingen via knop  , of in AutoCAD LT Menu Format, Layer…)
 1.  Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laaginst. opslaan'
 3. Geef laaginstelling een naam linksboven in het venster.
  • LAGEN.SVL is standaard instelling
  • standaard map is C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\WLT\B
  • extensie van bestand is .SVL 

4.    Klik op knop [ OK ]


Laaginstelling inlezen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laaginst. opvragen'
 3. Selecteer 'laaginstelling' linksmidden in het venster.
  • LAGEN.SVL is standaard instelling
  • standaard map is C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\WLT\B
  •  extensie van bestand is .SVL 
 4. Klik op knop [ OK ]
  Laag voor laag wordt dan ingesteld. Dit kan enige tijd nemen.

Terug naar Inhoudsopgave


Lagenbeheer

Laaggroepen kunnen simpel “aan” en “uit” worden gezet.

Standaard zijn laaggroepen gedefinieerd die binnen de applicatie zinvol zijn. Het is mogelijk om eigen laaggroepen te definiëren. Dit gebeurt met Notepad.exe in configuratiebestand ..\B\Layerman.ini.

 

 

"Aan" of "Uit" zetten van laaggroepen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV en Lucht LT
 2. Selecteer 'Lagen beheer' in het menu
 3. Selecteer de laaggroep(en) in venster 'Lagen'
 4.  Voor het toepassen in de actieve viewport:
  Vink 'In actieve viewport' “Aan”
 5. Klik op knop [ Aan ] of knop [ Uit ]
  De lagen worden resp. direct 'aan' of 'uit' gezet
 6. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten


Aanpassen laaggroepen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-CV en Lucht LT
 2. Selecteer 'Lagen beheer' in het menu
 3. Klik op knop [ Instellen ]
  Notepad.exe wordt gestart met ..\B\Layerman.ini
  • Toevoegen van laaggroepen (aan venster 'Lagen')
   • Voeg onder sectie [Lagensets]een nieuwe laaggroep toe:
    • Structuur: “Omschrijving”=Laagnaam
    • Als wildcards mag het volgende toegepast worden:
     • ? Voor een willekeurig teken
     • * Voor een willekeurige reeks tekens 
     • [lijst] voor een serie tekens b.v. [1-3] voor 1,2,3 ; [C-F] voor C,D,E,F
    • Er mogen ook meerdere laagnamen, gescheiden door komma’s (,) achter elkaar gezet worden
  • Wijzigen laaggroep
   • Wijzig het laagfilter van de laaggroep onder sectie [Lagensets]
  • Verwijderen laaggroep (uit venster 'Lagen')
   • Verplaats de regel met de betreffende laaggroep onder sectie [Lagensets] naar onder sectie [Laagdefinities]
    In venster 'Lagen' zullen alleen de laaggroepen worden getoond die onder sectie [Lagensets] staan; de laaggroepen onder sectie [Laagdefinities] worden niet getoond.
 4. Sla het gewijzigde bestand op

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen maken


Eigen symbolen zijn aan te maken en in een eigen symbolenmenu te zetten.

Vanuit dit eigen symbolenmenu kunnen de symbolen op tekening worden geplaatst.

 • Als het symbool als een "intelligent" Wlt-symbool moet werken
  • Symbool moet op dezelfde laag geplaatst worden als overeenkomstige NOR-CV & Lucht symbool;
  • Symbool moet dezelfde attributen bevatten als overeenkomstige NOR-CV & Lucht symbool.
 • Als het symbool maatvast geplaatst moet worden (sanitair, inventaris, lichtbak)
  • "Bij invoegen verschalen" niet aangevinkt
 • Als het symbool op de plot een vaste afmeting moet hebben
  • "Bij invoegen verschalen" aangevinkt

Opgegeven kan worden of de symbolen "op ware grootte" (b.v. lichtbak, sanitair) geplaatst moeten worden, of ongeacht de plotschaal altijd even groot op de plot moeten komen (b.v. schakelaar, wcd).


De symbolen worden opgeslagen in map C:\ProgramData\Cadac\LT\7\NOR-CV en Lucht LT\U, of zoals is ingesteld onder knop [ Opties ], [ Padinstellingen ].


In deze map staat een MS-Access database met nadere gegevens van de usersymbolen, en staat per symbool een .dwg en een .sld bestand.

 


Aanmaken nieuw symbool

 • Teken het symbool op laag 0
 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Symbolen toevoegen'
 3. Vul in venster 'Eigen symbool aanmaken' de gegevens in
  • Symboolnaam en omschrijving, die in het plaatsingsmenu moet komen
  • Vink "bij invoegen verschalen" aan als op papier altijd een vaste maat moet komen
  • Menugroep waarin symbool getoond moet worden; eventueel nieuwe groep aanmaken
  • Eventueel submenu kiezen of nieuw aanmaken; bij het aanmaken van een submenu wordt ook een slide gemaakt als afbeelding binnen het iconenvenster
   Eigen menu's en submenu's zijn ook aan te maken via het venster 'Wijzigen eigen menu'. Zie hiervoor Eigen symbolenmenu wijzigen.
  • Laag waarop symbool geplaatst moet worden; eventueel via knop [ Selecteren ] 
 4. Klik op knop [ Aanmaken ]
 5. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
 6. Selecteer alle elementen van het te maken symbool
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>
 8. Geef gebied aan voor maken afbeelding
 9. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster, of toets <F11>


Opnemen bestaand symbool

 • Symbool is al op de harde schijf/server aanwezig
 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Symbolen toevoegen'
 3. Selecteer 'Symbool van schijf' en klik op knop [ Ophalen ]
 4. Selecteer 1 of meerdere symbolen van schijf
 5. Vul in venster 'Eigen symbool aanmaken' per symbool de overige gegevens in
  • Symboolomschrijving, die in het plaatsingsmenu moet komen
  • Menugroep waarin symbool getoond moet worden; eventueel nieuwe groep aanmaken
  • Eventueel submenu kiezen of nieuw aanmaken; bij het aanmaken van een submenu wordt ook een slide gemaakt als afbeelding binnen het iconenvenster
  • Laag waarop symbool geplaatst moet worden; eventueel via knop [ Selecteren ]
 6. Klik op knop [ Aanmaken ]
  Het symbool wordt opgenomen in het menu.

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolenmenu wijzigen


Bij het aanmaken van de eigen symbolen wordt het een eigen symbolenmenu opgebouwd. Dit eigen symbolenmenu is achteraf aan te passen.

De volgende wijzigingen zijn mogelijk:

 • Wijzigen van de naam van een menu
 • Toevoegen van een nieuw eigen menu
 • Omschrijvingen, plaatsingslaag en wijze van plaatsing (al dan niet verschaald) van symbolen binnen het menu aanpassen
 • Verplaatsen van symbolen naar ander menu (menugroep)
 • Verwijderen van symbolen
 • Volgorde in het iconen menu

 


Symbolenmenu en submenu wijzigen, toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzigen menu'
  • Aanmaken nieuw menu
   • Klik in vak 'Huidig menu wijzigen' op knop [ Nieuw menu ]
   • Geef de naam op in het popup venster
   • Klik op knop [ OK ]
  • Menunaam wijzigingen
   • Selecteer linksboven in het venster het te wijzigen menu 
   • Klik in vak 'Huidig menu wijzigen' op knop [ Menunaam wijzigen ]
   • Geef de nieuwe naam op in het popup venster
   • Klik op knop [ OK ]
  • Aanmaken nieuw submenu
   • Vink midden boven in het venster 'Submenu' aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   • Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Nieuw submenu ]
   • Geef in het popup venster 'Submenu toevoegen' op
    • de omschrijving van het nieuwe menu
    • in welk menu het submenu moet worden aangemaakt
    • geef op of de slide van schijf moet komen, dat de slide moet worden aangemaakt
   • Klik op knop [ Aanmaken ]
  • Submenunaam aanpassen of submenu verwijderen
   • Vink midden boven in het venster 'Submenu' aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   • Selecteer rechtsboven het aan te passen submenu
   • Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Submenunaam wijzigen ]
   • Geef in het popup venster op
    • Voor een nieuwe naam:
     Geef de nieuwe naam op en klik op [ OK ]
    • Voor verwijderen:
     Maak veld leeg en klik op [ OK ] en bevestig dit in het vervolgvenster
  • Volgorde submenu's in menu aanpassen
   • Vink midden boven in het venster 'Submenu' aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   • Selecteer boven in het venster het menu en vervolgens het submenu
   • Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Volgorde ]
   • Geef in het popup venster 'Volgorde' binnen menu 'x' het volgnummer op
   • Herhaal de stappen voor elk submenu
  • Submenu verplaatsen naar ander menu
   • Vink midden boven in het venster 'Submenu' aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   • Selecteer boven in het venster het menu en vervolgens het submenu
   • Selecteer in vak 'Huidig submenu wijzigen' het menu waar het actieve submenu moet worden verplaatst 
   • Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Verplaats submenu ]
 3. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu' het te wijzigen menu en eventueel submenu, en voer daar de wijzigingen op uit:
  • Wijzigen van de menunaam
 4. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu' de menugroep en vervolgens het te wijzigen symbool:
 5. Klik op knop [ Sluiten ]


Symbolen in menu en submenu wijzigen of verwijderen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzigen menu'
 3. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu' de menugroep en vervolgens het te wijzigen symbool:
  • Met knop [ Verwijder symbolen ]wordt het symbool uit het menu verwijderd;
   Als het aankruisvak 'Ook van schijf' ‘aan’ staat wordt het symbool ook van schijf verwijderd!
  • Na keuze 'ander menu' verplaatsen van symbool met knop [ Verplaats symbool ];
  • Na klikken op symbool kunnen Omschrijving, Laag en Verschaling (True/False) aangepast worden.
 4. Klik op knop [ Sluiten ]

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen plaatsen


De eigen symbolen zijn vanuit aparte eigen symbolenmenu’s te plaatsen. Het menu 'Algemeen' is standaard aanwezig 

 


Plaatsen eigen symbolen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Selecteer (een) eigen menu
 3. Selecteer het gewenste symbool in het iconenvenster
  of
  Selecteer een submenu (herkenbaar aan het folder-icon) en daarin het gewenste symbool
  Gebruik knop [ Hoofdmenu ] om vanuit een submenu terug te gaan
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Geef het insertiepunt op in de tekening
 6. Bepaal de rotatie
 7. Klik op knop [ OK ]
 8. Zelfde symbool nogmaals plaatsen?
  • Ja: Klik op knop [ Volgend ]
  • Nee: Klik op knop [ Stoppen ]
   Het symbool wordt automatisch op de laag geplaatst welke is opgegeven bij het aanmaken van het symbool.

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen stempel


Bij het starten van een nieuwe tekening kunt u (een van) uw eigen stempel(s) automatisch plaatsen. Deze symbolen kunnen ergens centraal staan waardoor alle NOR-LT-applicaties er gebruik van kunnen maken.

Een voorbeeld-stempel (STEMPEL.DWG) staat in map ..\Program Files\Nordined - Prequest\Lt 6\Wlt\S.

Een stempel is opgebouwd uit lijnen, vaste teksten en figuren (vignet) en uit variabele teksten, attributen.

Binnen de installatie-tekening kunnen alleen de variabele teksten worden gewijzigd; andere wijzigingen moeten in het betreffende stempel-symbool zelf worden aangepast.

 

 


Aanpassen stempel (STEMPEL.DWG)

 • Zorg ervoor dat CV & Lucht LT is afgesloten
 1. Start in AutoCAD LT de tekening C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\WLT\S\Stempel.dwg
 2. Wijzig en/of teken vaste gegevens met standaard AutoCAD-commando’s
 3. Voeg attributen toe: menu Draw, keuze Block, Define Attributes
  of
  met commando <DDATTDEF>
 4. Wijzig attributen met commando <DDMODIFY>
 5. Sla de tekening op met commando <SAVE>
  of
  sla de tekening op met <SAVEAS> op in een andere map. Dit voorkomt dat uw stempel wordt overschreven bij installatie van een nieuwe Lt versie.


Maken nieuw stempel

 1. Start in AutoCAD LT nieuwe tekening.
 2. Teken lijnen, plaats vaste teksten en symbolen met standaard AutoCAD-commando’s.
 3. Voeg attributen toe: menu Draw, keuze Block, Define Attributes
  of
  met <DDATTDEF>
 4. Maak stempel-symbool aan
 5. Selecteer in menu Draw, keuze Block/Make, optie DWG File
  of
  type commando <WBLOCK>
 6. Geef een naam op voor de onderhoek in een centrale map 
 7. Blockname:
  toets <ENTER>
 8. Selecteer alle elementen van het stempel
 9. Geef als invoegpunt op de rechter benedenhoek
  Hierna verdwijnt het stempel uit de tekening, en wordt weggeschreven naar de harde schijf.


Stempel binnen de NOR-Applicatie bekend maken

 • Stempel reeds aangemaakt/aanwezig op schijf.
 1. Klik op knop [ Opties ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Klik op knop [ Onderhoeken ] in venster 'Opties'
 3. Klik op knop [ Onderhoek Toevoegen ] in venster 'Onderhoeken'
 4. Selecteer het gewenste bestand
 5. Geef de omschrijving op
 6. Klik op knop [ OK ]
  Voor de andere NOR-LT-applicaties is de toegevoegde onderhoek hiermee ook beschikbaar.


Stempel uit de lijst met stempels verwijderen

 1. Klik op knop [ Opties ] in Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Klik op knop [ Onderhoeken ] in venster 'Opties'
 3. Selecteer het te verwijderen stempel
 4. Toets <Delete>


Invullen en wijzigen variabele gegevens in stempel

 • Stempel reeds geplaatst in tekening
 1. type commando <DDATTE>
  of
  dubbelklik op het stempel
 2. Klik in het betreffende vak en vul in of wijzig de tekst
 3. Klik op knop [ OK ]


Opmerkingen

 • Het stempel wordt automatisch geplaatst op laag WL$4A---_STEMPEL.
  • Alle elementen in <STEMPEL>.DWG op Laag 0 krijgen kleur en lijntype van de laag waarop het stempel wordt geplaatst.
 • Indien verschillende kleuren en/of lijntypes nodig zijn kan dit op 2 manieren gebeuren:
  • Kleur en lijntype per element bepalen
   of
  • Extra lagen aanmaken met eigen kleuren:
   WB$4A---_STEMPEL voor de attributen
   WA$4A---_STEMPEL voor arceringen
   WT$4A---_STEMPEL voor (vaste) teksten

Terug naar Inhoudsopgave


Opties

[Knop]Werking
[Object Snap]Instellen van de Running Object Snap. Deze wordt dan bij elke tekening geactiveerd
[Beeldovergang]Beeldovergang bij <Zoom> in/uitschakelen (vanaf AutoCAD LT2006).
[Kader Invoegen]Nieuw kader wordt ingevoegd;
Het bestaande kader wordt niet verwijderd. Dit handmatig te doen
[Alg. Instellingen]

Instellen van Kader, Snap, Grid,

Aansluitpunten van radiatoren

Default bocht

Positie en oriëntatie van Knoppenbalk vastleggen;

Standaardwaarden in dialoogvensters wijzigen (Registry-instellingen)

[Pad Instellingen]

Aangeven waar programma bestanden moet zoeken;

Aangeven in welke map ‘browse’-vensters opkomen.

[Informatie]

Opvragen (technische) informatie van de tekening

Opvragen versie-informatie van de applicatie

Licentie-informatie

[Onderhoeken]Toevoegen van eigen (bestaande) onderhoeken
[Sluiten]Sluiten van venster Opties.


Pad-instellingen programmatuur


Informatie over de tekening


 • Via Knoppen [ Opties ], [ Informatie ] is algemene informatie over de tekening te krijgen
 • Via Knoppen [ Opties ], [ Informatie ], [ Versie Informatie ] zijn de laatste versiewijzigingen op te vragen
 • Met Knop [ OK ] wordt het venster verlaten.

Terug naar Inhoudsopgave


Algemene instellingen


De volgende instellingen zijn te doen

 • Kaderinstellingen: instellen marges en vouwlijnen;
 • Snap en Grid-instellingen (kan ook met de standaard AutoCAD commando’s);
 • Instelling van afmeting en plaats van de aansluitpunten van radiatoren;
 • Tonen warmterafgifte bij coderen radiatoren
 • Plaatsen van arceringen bij paneelradiatoren
 • Instelling type en maten voor de standaard te gebruiken (Default) bocht;
 • Kiezen van de oriëntatie van de Knoppenbalk; het vastleggen van de positie en het wel of niet tonen van de titelbalk;
 • Wijzigen/aanvullen van de standaard waarden binnen dialoogvensters d.m.v. de Registry instellingen.


Algemene instellingen voor tekening en tekenen

 

 • Kader instellingen
  • Marges: Geef de marges op zoals die op papier moeten gelden; het programma houdt rekening met de plotschaal zoals die bij het starten van de tekening is opgegeven.
  • Vouwlijnen: volgens NEN379 of volgens A4-verdeling
 • Snap en grid instellingen
  • Snap;
   Gebruiken en instellen van een Snap-raster.
   Het 'aan'- of 'uit'-zetten van Snap kan binnen AutoCAD LT met <F9> of door dubbelklikken op SNAP in de statusbalk
  • Grid;
   Gebruiken en instellen van een Grid-raster.
   Het 'aan'- of 'uit'-zetten van Grid kan binnen AutoCAD LT met <F7> of door dubbelklikken op GRID in de statusbalk
 • Radiatorinstellingen
  • Aansluitpunten: diameter, afstand tot radiator, h.o.h. afstand
  • Afgifte radiator tonen bij coderen
  • Paneelradiator arceren bij plaatsing
 • Default bocht
  • Instellen bochttype
  • Afmetingen binnenstraal
  • Afstand van rechte aansluiting
  • Gebruik plooibocht bij ronde kanalen
 • Positie knoppenbalk
  • Vastleggen
   Hiermee wordt de huidige positie van de knoppenbalk van NOR-CV & Lucht LT vastgelegd.
  • Orientatie
   Voor het wisselen tussen een verticale of horizontale knoppenbalk
  • Zichtbaarheid van de titelbalk van de knoppenbalk
 • Registry instellingen: 
  • Opent venster voor aanpassing van standaardwaarden van dialoogvensters
De gewijzigde kaderinstellingen gelden voor nieuwe tekeningen.


Standaardwaarden dialoogvensters: Registry-instellingen

 


In de dialoogvensters van de applicatie worden lijsten met standaardwaarden gebruikt waaruit gekozen kan worden. Deze standaard waarden zijn aan te passen.

Tevens worden standaardinstellingen vastgelegd voor de te gebruiken maatvoeringsstijl.


Wijzigen standaard instellingen

 1. Klik op knop [ Alg. Inst. ] in knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 2. Klik op knop [ Registry Instellingen ] in venster 'Algemene Instellingen'
 3. Selecteer in venster Instellingen wijzigen het te wijzigen onderwerp
  • Dubbelklikken op Folder-icon en item geeft mogelijkheid tot aanpassen van standaard waarden
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Instellingen wijzigen'
 6. 6.    Klik op knop [ Annuleer ] in venster 'Algemene instellingen'


Instelling Dimension Style maatvoering

 1. Maak een eigen Dimension Style aan via menu Format, keuze Dimension Style... en sla die onder een eigen naam op
  • Maak dit aan vanuit tekening Acltiso.dwg in de applicatie-map: C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\WLT\
 2. Klik op knop [ Alg. Inst. ] in knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT
 3. Klik op knop [ Registry Instellingen ] in venster 'Algemene Instellingen'
 4. Dubbelklik op 'Algemeen' in venster 'Instellingen wijzigen' 
 5. Dubbelklik vervolgens 'DimStyle'
 6. Dubbelklik op de waarde achter het lichtblauwe blokje
 7. Type de naam van de eerder aangemaakte Dimension Style
 8. Klik op knop [ OK ]
 9. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Instellingen wijzigen'
 10. Klik op knop [ Annuleer ]in venster 'Algemene instellingen'
  De nu ingestelde Dimension Style zal standaard worden gebruikt bij nieuwe maatvoeringen.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld