Naar hoofdinhoud

19 september 2014

WTOP infra zet NedInfra Tekenen in voor betere uitwisseling & samenwerking

Vanuit de aard van de opdrachten zit WTOP infra veel om de tafel met de verschillende belanghebbenden zoals Rijks-waterstaat, aannemers, onderaannemers en leveranciers. Het belang van een eenduidige uitwisseling van ideeën is dan ook evident.

WTOP infra zet NedInfra Tekenen in voor betere uitwisseling & samenwerking

Jaap van de Werfhorst begon zijn loopbaan als analoog tekenaar; hij herinnert zich de digitaliseringsgolf: “Toen het bureau rond 1993 begon te werken met AutoCAD, werd er vrijwel direct gekozen voor een vaste tekenstijl. Je kreeg te maken met kleuren die aan de lijn-diktes hingen en tekststijlen: binnen de kortst mogelijke tijd kon de grootste chaos ontstaan. We zagen in dat iedereen op dezelfde manier met de tekeningen moest kunnen werken.

Eenduidige uitwisseling
De eerste stappen op het gebied van standaardisering hadden geen echte naam of officiële status, maar afspraken waren er wel degelijk. Wij noemden het tekensysteem naar degene die toen werkte bij het tekenbureau: ‘Rob Hol’.” De Richtlijnen Tekeningenverkeer Waterstaat (RTW) waren de volgende stap, waar uiteindelijk de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) uit voortkwam. Sommige langlopende projecten worden nog steeds uitgevoerd volgens de RTW. Van de Werfhorst signaleert een belangrijk verschil: “In de RTW kon nog te veel worden ‘gerommeld’ in de tekening. De NLCS-tool dwingt je in een meer gedisciplineerde richting.”

NedInfra Tekenen: NLCS-tool
De noodzaak tot standaardisering bleef urgent: “We zaten weliswaar niet in de commissie die de NLCS heeft opgesteld, maar we waren er vroeg bij. We vonden het een belangrijke ontwikkeling, en zijn er direct mee aan de slag gegaan. Nog voordat de NLCS officieel was, hebben wij NedInfra Tekenen aangeschaft bij NedGraphics.

Kies een locatie

Europa

Wereld