Naar hoofdinhoud

14 februari 2020

Wet kwaliteitsborging: stimulans of last voor de bouw? (2)

In het eerste deel van dit artikel heeft u kunnen lezen hoe Jeroen Leeuw & Leen van Dijke vooruitkijken naar 2021 als de Wkb van kracht wordt. Lees nu het tweede deel van dit bijzondere artikel, waar Jeroen & Leen de toekomst van Het Nieuwe Bouwen bespreken.

Wet kwaliteitsborging_ stimulans of last voor de bouw_ (2)

Leen van Dijke gelooft in een toekomst van digitaal ontwerpen en modulair bouwen. ‘Dat geldt ook voor renovatie. We weten dat we een woning goed kunnen verduurzamen door er een schil overheen te zetten. Zowel met nieuwe woningen als in renovatie worden leidingen vooraf in de bouwfabriek gemonteerd, sensoren aangebracht voor domotica, enzovoort. Het Nieuwe Bouwen komt er aan. Trouwens ook goed voor het terugdringen van stikstofemissies. Bouwen in de fabriek is schoner, stoffen worden afgevangen en op de bouwplaats zijn veel minder vervuilende activiteiten. Ideaal. Daarin past de Wkb naadloos. Juist omdat je in het digitale ontwerp alle eisen en voorwaarden verwerkt, aansluitend bij bijvoorbeeld de eisen van NOM Keur of een ander keurmerk. Uiteindelijk is het na aflevering een kwestie van prestaties monitoren. En ja, voor diversiteit is ruimte voldoende. Er zijn grote en kleine woningen met veel of weinig snufjes. Met materialen en kleuren kun je variëren. Uiteindelijk is het aan de opdrachtgever om specs te geven waaraan de aannemer moet voldoen.’

Net als in de maakindustrie, vult Jeroen Leeuw aan. ‘Die heeft de slag naar digitaal ontwerpen en produceren al lang gemaakt. Als Cadac hebben we daarvoor speciale software ontworpen en met succes in de markt gezet. De bouw is weliswaar geen industrie, maar kan wel degelijk standaardiseren op basis van model based design. Best practises vertalen we naar de bouwomgeving. We hebben inmiddels uitstekende BIM-software waar grote bedrijven als BAM, Volker Wessels en Dura mee werken. Dit zijn de voorlopers die het pad effenen. En inderdaad, ook voor de renovatiebouw zijn er uitstekende digitale oplossingen. De aannemer scant in een flatgebouw of rijtje huizen één woning en leest de resultaten in in een model. Vervolgens kan seriematig gepland en gerenoveerd worden. Goed controleerbaar en toetsbaar, aansluitend op de eisen in de Wkb.’

Gebouw als product 

Digitaal

Het klinkt allemaal als erg makkelijk. Leen van Dijke glimlacht. ‘Natuurlijk is de omslag nog niet gemaakt. BIM-men staat nog in de kinderschoenen. Grote aannemers zijn de kwartiermakers, zij zetten de trends. Maar onderschat veel MKB-bedrijven niet. Installateurs en andere toeleveranciers moeten mee in het digitaal ontwerpen, in dataverwerking, mee in de eisen van duurzaamheid, engineeren op prestaties. Conceptueel denken, niet meer elk project als een uniek project zien maar in een serie. Dat kost tijd, zeker. Maar het is noodzakelijk. Voor wie niet meedoet rest een kleine ambachtelijke niche markt. De Wkb kan functioneren als hefboom om te veranderen. Vanzelfsprekend helpen we bij de Stroomversnelling ondernemers die mee willen met de ontwikkelingen. Er staat een uitgebreid netwerk met kennis en expertise en we helpen bouwers en bijvoorbeeld corporaties om te selecteren op basis van NOM-keur. Dat garandeert een duurzame woning die aan alle eisen voldoet.’

Draagkracht

Leen van Dijke realiseert zich dat de tijd dringt. ‘Zeker weten. Een jaar is kort. Toch is het ook geen hogere wiskunde. Oriënteer je, ga aan tafel met andere partijen, breng je ICT op orde, ga BIM-men. Kom in actie. Tegen overheden en faciliterende bedrijven zoals Cadac Group zou ik zeggen: werk samen, investeer en deel samen risico’s.’

‘Dat doen we al’, reageert Jeroen Leeuw. ‘We zijn kartrekker bij de standaardisatie-slag in de installatiewereld en werken daarbij samen met concurrenten, brancheorganisaties en de business. De door ons ontwikkelde software bieden we aan “as a service”. Zo zijn de initiële kosten beperkt en de gebruikskosten beheersbaar. Kijken we naar de Wkb, dan gaan we een standaard pakket aanbieden waarmee de bouwer/installateur betrekkelijk eenvoudig invulling kan geven aan  de toetsing door de kwaliteitsborger.  Wij willen ons steentje aan de bouwopgave graag bijdragen.’

Wilt u meer weten over de voorbereidingen die u kunt treffen voordat de Wet kwaliteitsborging van kracht wordt? Bij Cadac vindt u de juiste ondersteuning om zo goed mogelijk te voldoen aan de nieuwe wet, zonder bestaande processen al te veel om te gooien. 

Ontdek de Wkb-ondersteuning van Cadac

Kies een locatie

Europa

Wereld