Naar hoofdinhoud

09 maart 2022

Eenvoudig beheer van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Wilt u een gemakkelijker beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)? Is dit een eerste stap richting een doorontwikkeling naar de samenhangende objectenregistratie (SOR)?

BGT-news-1280

Van lijnclassificaties naar objectenregistratie

In de transitie van GBKN naar de BGT zijn de traditionele lijnclassificaties overgegaan naar een objectenregistratie. Hierdoor is het voor bronhouders niet meer mogelijk om in een beheeromgeving onderscheid te maken tussen lijngeometrieën die de BGT-objecten vormen. Dit maakt het beheer van de BGT bij bronhouders onnodig complex en bemoeilijkt het werkproces.

Beheert u uw BGT- en BAG-beheer in één omgeving? Of is er sprake van het uitbesteden van bulk verwerkingen op pand geometrieën, die rechtstreeks worden aangeboden aan de landelijke voorziening? Dan is het lastig om het overzicht te bewaken van de geometrische impact op de BAG.

Deze handelingen worden als zeer tijdrovend ervaren doordat in berichten van de Landelijke Voorziening de BGT-geometrie is opgenomen en niet de BAG- geometrie.

Een eerste stap richting een doorontwikkeling naar de SOR

Deze nieuwe aanpak is wellicht een eerste stap richting de SOR. Wat is de SOR en op welke manier houden wij ons daarmee bezig? 

Lees hier hoe wij u ondersteunen om onder andere uw objecten optimaal te beheren.

Cadac Group en een eenvoudig geometrisch beheer 

Cadac Group heeft een oplossing gevonden voor een eenvoudig geometrisch beheer. Door het aantal grens(lijn)classificaties sterk te verminderen, kan het geometrisch beheer sneller worden uitgevoerd. Door het toepassen van links-rechts informatie vanuit de vlakobjecten, kan elke gewenste presentatie worden gerealiseerd, waardoor meer overzicht ontstaat in de beheeromgeving.

Ook het verwerkingsproces van gewijzigde pand geometrieën is sterk vereenvoudigd. Alleen de automatisch gedetecteerde, afwijkende pand geometrieën tussen de BGT en de BAG worden in een werkvoorraad geplaatst.

Een beheerder kan vanuit de werkvoorraad gestuurd en gestructureerd de afwijkingen afhandelen. De pand geometrieën die niet afwijken worden automatisch in de BGT en de BAG verwerkt.

Jeroen van Logtenstein van De Connectie is blij met de vereenvoudiging: 'De Connectie heeft deze vereenvoudigde regelgeving eind 2021 toegepast op de BGT datasets van gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De gemeente Arnhem volgt in 2022.

In plaats van een lange lijst aan coderingen (uit het GBKN tijdperk), volstaat nu in principe één grensclassificatie per NGDW laag. In de praktijk gaat het dan vooral om de “grens maaiveld” voor de opdelende BGT laag, waar 95% van alle elementen toe behoren.'

BGT-experts bij Cadac

Bij Cadac houden diverse medewerkers zich bezig met Basisregistratie Grootschalige Topografie. Wilt u weten welke experts dat zijn?

Ga dan naar de BGT-pagina waarin we alle experts op een rijtje zetten.

BGT en SOR: samengevat

  • Op basis van de nieuwe regelgeving wordt het werkproces beter ondersteund. De keuzelijst met classificaties wordt veel kleiner, het bijhouden door de beheerder wordt makkelijker.
  • Gebruikers ervaren de vereenvoudigde inrichting als veel intuïtiever, met minder kans op fouten. Door deze aanpassing naar een eenvoudigere opzet wordt de stap naar SOR ook makkelijker.

Meer informatie

Heeft u interesse gekregen in een vereenvoudiging van uw BGT-beheer, neem dan contact op met ons.

Neem contact op

Kies een locatie

Europa

Wereld