Bouw van de UOB is een feit: groen licht voor samenwerkingsverband Cadac Group en Itannex

Installatiebedrijven en hun projectpartners kunnen vanaf mei 2020 probleemloos data uitwisselen

18 juli 2019

Maak een afspraak Stel een vraag

Eind 2017 hebben Cadac Group en Itannex de handen ineen geslagen om een aanbieding te maken voor de ontwikkeling van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB), waarmee in nauwe samenwerking met fabrikanten gelijksoortige en uitwisselbare objecten voor de installatiebranche worden gecreëerd. Het UOB-project maakt het mogelijk om op basis van fabrikant-data (conform ETIM-MC) en 3D templateobjecten, rijke en gestandaardiseerde 3D-modellen in het CAD-model te genereren en dankzij standaarden uit te kunnen wisselen.

CIC contractondertekening 01.jpg

Nog geen twee jaar later hebben Cadac Group en Itannex in samenwerking met Techniek Nederland het fundament gelegd voor het ontwerp van de UOB. Met trots kondigen beiden partijen aan dat zij deze maand de opdrachtbevestiging van 2BA mochten ontvangen om de bouw van het UOB-platform te realiseren. Dit betekent dat installatiebedrijven en hun projectpartners vanaf mei 2020 probleemloos in eerste aanleg Revit-objecten en later andersoortige objecten kunnen genereren en modellen kunnen uitwisselen.

De UOB speelt een belangrijke rol bij de noodzakelijke transitie die de bouwsector moet maken om te kunnen voldoen aan de huidige bouwopgave. Dankzij de unieke samenwerking van Cadac en Itannex is er overeenstemming over de visie en strategie van de ontwikkeling van standaarden in onze industrie; een onmisbare bijdrage van de digitalisering die nodig is om de positie van de installatiebranche te versterken”, aldus Paul Smeets, CTO van Cadac Group. Nico Ruikes, Director Business Development bij Itannex stelt dat samenwerking essentieel is in het realiseren van de doelstellingen van dit project: “Vanwege de inbreng van steeds meer gespecialiseerde bouwpartners is heldere en eenduidige communicatie een randvoorwaarde voor resultaatverbetering van bouwprojecten, met als doel het uiteindelijk kunnen realiseren van betere en slimmere gebouwen. Door in deze intensief samen te werken wordt niet alleen kennis gebundeld, maar wordt bovenal draagvlak en acceptatie gecreëerd voor deze ontwikkeling.”

De bouw van de UOB zorgt voor een productiviteitssprong, een drastische reductie van faalkosten en een optimalisering van beheer en onderhoud van gebouwen. 2BA, datadistributeur van het artikelbestand van en voor de installatiebranche, zal de exploitatie van UOB op zich nemen. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche, maar met de UOB wordt het werken in Bouw Informatie Modellen (BIM) eenvoudiger en efficiënter dankzij een feilloze informatie-uitwisseling; een cruciale schakel voor de digitalisering binnen de keten.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Gebouwen worden technisch steeds complexer. Dat komt door de energietransitie, maar ook door de ontwikkeling van smart buildings. Om snel en kwalitatief te kunnen bouwen en onderhoud en beheer optimaal te kunnen uitvoeren, hebben we een feilloze informatie-uitwisseling nodig. Ik ben Ik ben verheugd dat twee prominente softwareleveranciers deze visie omarmen door de open, platform-onafhankelijke, ETIM-MC standaard als eerste te implementeren in hun CAD toepassingen.” Ook fabrikanten hebben veel profijt van de UOB, want zij hoeven straks niet langer specifieke productdata te produceren en te onderhouden voor individuele softwareleveranciers. Dat scheelt ze veel tijd en geld.

Cadac Group en Itannex zijn beide solide marktleiders van op Autodesk programmatuur gebaseerde oplossingen voor de installatiebranche. De beide organisaties kennen een uitstekend trackrecord met evenzo goede referenties. Deze partijen zijn stevig gefundeerde organisaties, wat een hoge mate van continuïteit garandeert. Vooral de samengevoegde kennis en ervaringsdeskundigheid geeft een stevig draagvlak, niet alleen voor de leden van Techniek Nederland, maar ook voor de vele fabrikanten en toeleveranciers.

Dankzij de unieke samenwerking van Cadac en Itannex is er overeenstemming over de visie en strategie van de ontwikkeling van standaarden in onze industrie; een onmisbare bijdrage aan de digitalisering die nodig is om de positie van de installatiebranche te versterken

Paul Smeets Chief Technology Officer - Cadac Group Holding
Paul Smeets

Voor meer informatie over de UOB-oplossing kunt u contact opnemen met:

Cadac Group:
Stijn Lockefeer
Operations Director
stijnlockefeer@cadac.comCadac. Enabling digital.| Cadac Group B.V. | www.cadac.com | www.cadac.store  

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Cadac Group & ING Bank over de toekomst van de bouw

  • TheModus BIM Update 5.6.0.16

  • Cadac organiseert culinaire roundtable rond data management

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap