Succesvol BIM Innovatieoverleg België

15 juni 2016 in industrie Architectuur, Bouw & Installatietechniek

Stel een vraag

Op 1 juni vond het derde Innovatieoverleg plaats voor de Belgische BIM markt. In dit overleg nemen architecten, studiebureaus, aannemers en installateurs deel die al met BIM aan de slag zijn, of die stap naar BIM binnenkort gaan maken. Tijdens het overleg is het samenwerken aan innovaties een belangrijk uitgangspunt. De volgende onderwerpen zijn tijdens het overleg naar voren gekomen.

Parametrisch ontwerpen

Er is steeds meer vraag naar parametrisch ontwerpen. Tijdens de bijeenkomst hebben we aangegeven waar de voordelen liggen van parametrisch ontwerpen. Daarnaast hebben we laten zien hoe men Autodesk Dynamo hiervoor kan gebruiken en welke problemen met Dynamo opgelost kunnen worden.

Hoe om te gaan met IFC?

IFC 'Industry Foundation Classes' is bedoeld om modelinformatie uit te wisselen over bijvoorbeeld echte wanden, deuren en ramen met al hun eigenschappen. We hebben de laatste ontwikkelingen rondom IFC besproken met de deelnemers. Waar dient men rekening mee te houden in een samenwerkingstraject? En welke aandachtspunten zijn er bij het gebruik van IFC modellen?

De Common Data Environment

Tijdens BIMmen worden veel gegevens uitgewisseld (tekeningen, modellen, documenten, etc.) tussen de verschillende stakeholders op verschillende locaties. Deze gegevensuitwisseling is gebaseerd op de PAS1192 maar is vrij in te richten naar eigen behoefte. Om deze gegevensuitwisseling te vergemakkelijken zijn wij bezig met de ontwikkeling van een ‘Common Data Environment’. Tijdens deze sessie hebben we in een open discussie met de deelnemers gepolst of zij een dergelijke oplossing willen gebruiken. Daarnaast hebben we met de potentiele gebruikers gekeken naar de functionaliteit die deze tool zou moeten hebben.

BIM -> EPB / EPG berekening

Tot slot hebben we met de deelnemers gekeken naar een juiste wijze om gestructureerd informatie te kunnen verzamelen die toepasbaar is voor EPB/EPG reken software.

De sessie voor de Nederlands BIM markt zal nog gaan plaatsvinden. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit overleg? Of wilt u aansluiten bij het innovatieoverleg in België? Neem dan contact met ons op!

Maurice Laumen Senior Account Manager - Architectuur, bouw en installatietechniek
Maurice Laumen

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Integreer BIM in uw bedrijfssoftware

  • Wet kwaliteitsborging: stimulans of last voor de bouw? (deel 2)

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap