Naar hoofdinhoud

19 augustus 2019

Regiosessie Samenhangende Objectenregistratie

Common Ground en DIS Geo zijn spraakmakende innovaties die de komende jaren geleidelijk vorm krijgen en zullen resulteren in een nieuwe informatiewereld, waarin samenhang optimaal geborgd wordt en waarin informatie makkelijker toegankelijk wordt. Die nieuwe wereld en het huidige stelsel van basisregistraties zullen de komende jaren naast elkaar bestaan. De verandering is omvangrijk en ingrijpend: we gaan van lokale registraties, lokale procesondersteuning, lokale functionaliteit en lokaal geborgde samenhang naar centrale registraties, centrale procesondersteuning, centrale functionaliteit en centraal geborgde samenhang. De gevolgen van deze omwenteling zijn niet minder ingrijpend.

Regiosessie Samenhangende Objectenregistratie

De Samenhangende Objectenregistratie wordt een van de belangrijkste eerste resultaten. In 2025 moeten BAG, WOZ, BGT en BOR-gegevensbeheer opgaan in één samenhangende registratie, die technisch wordt ingericht op basis van de principes van Common Ground.

In deze informatiesessie lichten wij de problematiek rondom ‘samenhang tussen objecten’ vanuit verschillende perspectieven toe. We staan uitgebreid stil bij vragen als:

  • Welk probleem moet Common Ground eigenlijk oplossen?
  • Waarom is dat een probleem?
  • En hoe is het ontstaan?
  • Wat is DIS Geo?
  • Wat is de Samenhangende Objectenregistratie ?
  • En wat is dat precies: ’samenhang’ tussen objecten?
  • Hoe registreer je die ’samenhang’ en hoe houd je samenhang in stand?
  • Wat kunnen de gevolgen zijn van gebrek aan samenhang en welke risico’s loopt uw organisatie daardoor?
  • Wat betekent dat voor processen rondom bijvoorbeeld BAG, BGT, WOZ en BOR?
  • Welke voordelen biedt de Samenhangende Objectenregistratie?

Gewapend met deze kennis en inzichten kijken we daarna naar de faciliteiten die u op dit moment hebt om u voor te bereiden op de komst van de Samenhangende Objectenregistratie: GEMMA, autonome systemen voor de basisregistraties BGT, BAG en WOZ, StUF-koppelvlakken en een apart systeem voor BORgegevensbeheer. En we lichten toe op welke manier NedGraphics de samenhangende tussen objecten al vorm geeft in haar geo-informatiearchitectuur. We doen dat al jaren voor de BGT, BAG en BOR. In het kader van WIBON / KLIC WIN is daar inmiddels IMKL2015 voor kabels en leidingen aan toegevoegd. En we willen uitbreiden naar de WOZ. Daarom sluiten we af met een preview van WOZ-(deel)objectgeometrie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de systemen van onze huidige geo-informatiearchitectuur u optimaal ondersteunen bij de voorbereiding op de Samenhangende Objectenregistratie zodat u te zijner tijd probleemloos kunt migreren. We lichten toe hoe u voor het integrale gebruik van informatie met ons gegevensmagazijn op een beheerste manier kunt meegroeien met de ontwikkeling van Common Ground.

Wilt u of uw organisatie de ‘Samenhangende Objectenregistratie’ op de agenda zetten?

Dan mag u deze informatiesessie niet missen.
U bent van harte welkom op een van de volgende datums:

Dinsdag 12 november 2019 - Weert (locatie volgt nog)
Donderdag 14 november 2019 - Roosendaal (Locatie volgt nog)
Dinsdag 26 november 2019 - Alkmaar (locatie volgt nog)
Donderdag 28 november 2019 - Assen (locatie volgt nog)

Programma:
09:30 – 10:00 uur Ontvangst
10:00 – 11:15 uur Informatiesessie (deel 1)
11:15 – 11:30 uur Pauze
11:30 – 12:30 uur Informatiesessie (deel 2)
12:30 – 13:00 uur Afsluitende lunch

Wij zijn er van overtuigd dat dit een zeer interessante informatiesessie wordt voor iedereen die met ’samenhang’ wil beginnen, voor iedereen die al eens een poging gedaan heeft om tot ’samenhang’ te komen en voor iedereen die denkt ’dat hij er al is’.

Aanmelden

Kies een locatie

Europa

Wereld