Naar hoofdinhoud

05 april 2019

Provero Congres 2019

Op donderdag 23 mei a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Ook NedGraphics zal samen met Antea Group een interessante presentatie verzorgen.

Provero Congres 2019

De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om dit te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

PROVERO: VOOR WIE?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

NAAR ÉÉN GEMEENTELIJK OMGEVINGSPLAN

Gemeenten staan voor de uitdaging om per 1 januari 2021 ook echt klaar te zijn voor de Omgevingswet. In ieder geval moeten vanaf die datum alle nieuwe wijzigingen in regelgeving over de fysieke leefomgeving, volgens de nieuwe standaarden kunnen worden verwerkt en worden aangeleverd aan het centrale DSO. Daarnaast hebben gemeenten tót 2029 om te komen tot één samenhangend Omgevingsplan voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente.

TOOLS, TIPS EN TRANSITIE-AANPAK

Hoe breng je snel in beeld welke regels nu al gelden, wat is een slimme aanpak om deze regelgeving op te schonen en af te stemmen? Hoe kom je tot een gedragen Omgevingsplan dat recht doet aan de doelstellingen van de Omgevingswet én kan rekenen om maximaal draagvlak bij alle betrokken stakeholders? NedGraphics en Antea Group verzorgen samen de presentatie 'Naar één gemeentelijk Omgevingsplan: tools, tips en transitie-aanpak' en nemen u mee in de tooling die hier nu al voor beschikbaar is. Ook geven zij praktische tips waar u morgen al mee aan de slag kunt en schetsen zij een efficiënte transitie-aanpak richting dat éne Omgevingsplan voor uw gemeente.

NedGraphics, Antea Group en Centric vormen samen “Het Omgevingscollectief”. Dit is een samenwerkingsverband gericht op het leveren van afgestemde producten en diensten, voor een soepele invoering én uitvoering van de Omgevingswet.

Informatie & Inschrijven

Kies een locatie

Europa

Wereld