Naar hoofdinhoud

10 november 2014

NedGraphics ondersteunt ‘Manifest Doorbraak 3D’

Circa tweehonderd bezoekers waren woensdag 29 oktober afgekomen op ‘Doorbraak 3D’, een symposium dat bij de TU Delft werd gehouden. Tijdens het evenement werden tal van voorbeelden, mogelijkheden en kansen op het gebied van 3D geo-informatie getoond. Om de potentie van 3D te onderstrepen werd aan het eind van het symposium het manifest ondertekend door vertegenwoordigers vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

NedGraphics ondersteunt ‘Manifest Doorbraak 3D’

Het beheer van de publieke ruimte wordt steeds complexer. Denk aan vraagstukken rond verstedelijking, landbouw, industrie en recreatie. Gelijktijdig stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze omgeving. Bovendien verwachten burgers een veilige leefomgeving. Actuele 3D informatie van de leefomgeving is noodzakelijk om deze complexe situatie te analyseren en nieuwe ruimtelijke plannen te maken.

Steeds meer 3D
Omdat steeds meer toepassingen in het ruimtelijke domein wordt 3D technologie gebruikt: planstudies voor wind-op-land, ontwerp en onderhoud van gebouwen en infrastructuur, kunst en architectuur, onderwijs en onderzoek, gaming en simulatie voor veiligheid, gezondheid en milieu. Maar de 3D activiteiten zijn erg versnipperd. Overheden kopen afzonderlijk in, technieken en standaarden zijn niet op elkaar afgestemd, best practices zijn niet breed bekend en iedere toepassing kent zijn eigen informatie keten (van inwinning tot gebruik). Hierdoor worden gebieden meerdere malen in 3D gemodelleerd, is 3D data voor veel overheden te duur, is er voor bedrijven geen sluitende business case en is er onvoldoende continuïteit in 3D kennisopbouw.

Eenvoudiger 3D data kopen en gebruiken
Overheid, Wetenschap en Bedrijfsleven kunnen 3D activiteiten voor de leefomgeving veel beter op elkaar afstemmen. Daarbij worden best practices gedeeld en wordt er op constructieve wijze samengewerkt aan de opbouw van de 3D Geo-Informatie Infrastructuur voor Nederland: 3DNL. Dankzij 3DNL wordt het voor overheden eenvoudiger om 3D data in te kopen en te gebruiken, waardoor de kosten dalen. Met 3DNL komen 3D data op veel grotere schaal beschikbaar en neemt de behoefte naar 3D toepassingen, zodat bedrijven eenvoudiger nieuwe 3D toepassingen op de markt kunnen zetten. Tenslotte zorgt een geïntegreerde aanpak waarbij organisaties hun ervaringen delen voor gedegen kennisopbouw en is de wetenschap veel beter in staat om open issues te benoemen en adresseren.

Alleen door samen te werken is het mogelijk om de stap naar 3DNL te maken. De ondertekenaars van dit manifest zetten zich in om gezamenlijk deze doorbraak mogelijk te maken.

Kies een locatie

Europa

Wereld