Naar hoofdinhoud

02 april 2020

Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

NedGraphics vindt het recente besluit van de minister tot nader uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een goed en begrijpelijk besluit. De minister spreekt in haar brief nadrukkelijk over uitstel en geen afstel van de Omgevingswet.

Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

Ook NedGraphics was en is van mening dat er te weinig tijd voor het werkveld resteerde tot beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021 om zich goed voor te bereiden, mede ook gezien de Corona-crisis. Voor NedGraphics is dit geenszins aanleiding om haar tempo te vertragen.

Wij zullen volop doorgaan met de ontwikkeling en afronding van de plan-applicatie NedOmgeving, waarmee gemeenten en dienstverleners hun Omgevingswet-taken op een gebruikersvriendelijke en efficiënte manier kunnen uitvoeren. NedGraphics adviseert alle betrokkenen om vooral dóór te gaan met hun voorbereidingen op de Omgevingswet.

Door dit uitstel heeft het gehele werkveld meer tijd gekregen om zich echt goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Tijdig en ook voldoende oefenen met de nieuwe werkprocessen en bijbehorende software is daar een belangrijk aspect van. Wij wensen alle betrokkenen daarbij heel veel succes!

Kies een locatie

Europa

Wereld