Naar hoofdinhoud

07 juli 2020

Gemeente Epe stoomt klaar voor de Omgevingswet

Ook de gemeente Epe kiest voor NedOmgeving en zet daarmee een stap in de richting van de komst van de Omgevingswet. Met NedOmgeving zijn zij straks niet alleen in staat om de Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma en het Omgevingsplan op te stellen maar kunnen ze ook de BGT en andere geometrie converteren naar geometrie die bruikbaar is voor het Omgevingsplan. Hiermee besparen zij veel tijd omdat er minder nieuwe geometrie getekend hoeft te worden.

Epe

Bredere blik

Naast de aanschaf van NedOmgeving heeft de gemeente de komst van de Omgevingswet in breder verband bekeken. Gemeente Epe kijkt daarbij niet alleen naar een plansoftwareapplicatie maar naar de gehele informatievoorziening in het kader van de Omgevingswet.

Dit heeft ertoe geleid dat zij samen met NedGraphics de GIS viewers NedBrowser en NedGlobe optimaal gaat inrichten voor het raadplegen en delen van relevante informatie. Dit kan zowel het delen en raadplegen binnen de eigen organisatie zijn als het delen van informatie met inwoners of bijvoorbeeld raadsleden. Om de actuele persoonsgegevens te kunnen raadplegen wordt NedMagazijn Basis verder ingericht ter vervanging van de huidige applicatie.

Oefenen met het Omgevingsplan

Tijdens een uitgebreide pilot samen met NedGraphics en Antea doorloopt Epe alle stadia van het maken en wijzigen van het Omgevingsplan. Hiermee worden alle werkprocessen goed inzichtelijk en kan gemeente Epe zich optimaal voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Na de implementatie kan de gemeente Epe straks over alle benodigde informatie beschikken om een aanvraag voor een wijziging van het Omgevingsplan snel te beoordelen en te behandelen.

Kies een locatie

Europa

Wereld