Naar hoofdinhoud

20 juli 2015

Certificering NedBGT 4.0 UITGEBREID geslaagd!

Op donderdag 9 juli is de BGT-oplossing van NedGraphics “NedBGT 4.0″ geslaagd voor de certificering UITGEBREID van het Kadaster. Middels certificering van BGT-IMGeo bronhoudersoftware, wordt een bewijs afgegeven aan een leverancier dat de software functioneert conform de geldende standaarden. Voor bronhouders als klant van de leveranciers, geeft dit inzicht in de kwaliteit van software voor de opbouw, bijhouding en beschikbaarstelling van hun BGT-IMGeo-gegevens.

Certificering NedBGT 4.0 UITGEBREID geslaagd!

Er zijn 3 niveaus waarop gecertificeerd kan worden.

1. BASIS: bevat de software de juiste functionaliteit voor de opbouw en de bijhouding van het BGT-bestand én de mogelijkheid voor het uitwisselen van initiële en mutatiebestanden met BGT-IMGeo-gegevens met het SVB-Portaal via handmatige upload?

2. UITGEBREID: bevat de software de juiste functionaliteit, als uitbreiding op het basisniveau, voor het (handmatig) inlezen van geactualiseerde bestanden via SVB-BGT in de BGT-IMGeo-applicatie?

3. AUTOMATISCH: bevat software de juiste functionaliteit, als uitbreiding op het uitgebreid niveau, voor het via geautomatiseerd berichtenverkeer uitwisselen van BGT-IMGeo-gegevens en procesberichten met het SVB-BGT?

NedBGT was al voor niveau BASIS gecertificeerd en is nu dus voor niveau UITGEBREID gecertificeerd!

Kies een locatie

Europa

Wereld