Cadac Modules Suite wil brug slaan tussen bouw- en maakindustrie

Nieuw product gepresenteerd op Cadac Summit

11 december 2017 in industrie Architectuur, Bouw & Installatietechniek

Stel een vraag Maak een afspraak

Tijdens de met ruim zevenhonderd belangstellenden wederom goed bezochte jaarlijkse Cadac Summit, onthulde Cadac Group op 28 september 2017 een nieuw door henzelf ontwikkeld product: de Cadac Modules Suite. Hiermee breidt Cadac Group haar productportfolio voor de bouw- en installatietechniek, maar ook de productie-industrie sterk uit.

Iedereen die zich had laten verleiden tot het bijwonen van een breakout-sessie met als titel ‘De ontbrekende schakel tussen Bouw en Productie’, had daar vast een goede reden voor. Het gat dat nog steeds gaapt tussen het bouwkundig ontwerp en de aansturing van productie is immers zowel een kostenpost als een foutgevoelige gevarenzone. De voorbeelden van projecten die niet binnen budget (of op zijn minst winstgevend) of niet op tijd, of beide, konden worden voltooid, zijn legio. In een markt waarin projecten steeds complexer worden en de eisen aan levertijd steeds scherper worden gesteld, is derhalve grote behoefte aan het verder integreren van alle bij het realiseren betrokken disciplines. Iedere mogelijke bijdrage aan het samenbrengen van bouw en productie is dus meer dan welkom.

In de titel van de breakout-sessie bleek bij aanvang het woord ‘ontbrekend’ vervangen te zijn door ‘verbindende’, hetgeen al verried dat er hier geen toekomstmuziek ging worden gespeeld, maar dat er een concrete oplossing ging worden voorgesteld. Business development manager voor Architectuur, Bouw en Installatietechniek Desmond Laeyendecker had het op zich genomen het publiek hiervan deelachtig te maken. De Cadac Modules Suite bestaat, de naam verraadt het al, uit verschillende modules. Cadac Group zegt in een productomschrijving dat dit er ‘momenteel‘ vier zijn; wellicht zijn er al plannen voor uitbreiding. De modules heten Project, Configure, Lifecycle en Track & Trace. Met een beetje voorstellingsvermogen is in die vier namen al een volledig traject van het realiseren en beheren van projecten te zien.De modules kunnen uiteraard gezamenlijk, maar ook ieder apart worden gebruikt. Hiermee vormt de Cadac Modules Suite een schaalbare oplossing, en de gebruiker hoeft dus niet te investeren in software die hij niet gebruikt. Over de onderlinge samenwerking van de modules is uiteraard wel goed nagedacht, en juist dat vormt de basis voor het ontlopen van problemen en fouten die in het traditionele proces zo makkelijk kunnen optreden. Het is bijna vanzelfsprekend dat de Cadac Modules Suite cloud-gebaseerd is.

De modules

De module Project is de verzamelplaats van de projectinformatie. Deze schept orde in de van diverse partijen afkomstige geüploade 3D-modellen en 2D-tekeningen in uitlopende bestandsformaten. De informatie is door belanghebbenden op eenvoudige wijze in een mooie online webviewer te raadplegen op ieder (mobiel) device, inclusief Microsoft’s Hololens. Naast inzage en overzicht biedt dit ook betere communicatiemogelijkheden met de diverse stakeholders.

De module Configure weerspiegelt het streven om te komen tot het gebruik van zoveel mogelijk standaarddelen, of standaardelementen in een ontwerp. Het ontwerpproces bestaat uiteindelijk mogelijk voor wel zo’n tachtig procent uit configuraties van standaardelementen. In Configure worden, door het toepassen van regels op een samenstelling, uit de vaak talloze theoretisch mogelijke configuraties van de elementen de ‘onzinnige combinaties’ uitgefilterd, waardoor alleen maakbare producten overblijven. Hier ligt ook de feitelijke koppeling naar het produceren: de informatie (‘configuratiecode’) is overdraagbaar naar Revit, Inventor en waarschijnlijk binnenkort ook Tekla voor verdere verwerking voor inkoop of productie. Naderhand in de configuratie aangebrachte wijzigingen worden downstream automatisch gesynchroniseerd.

Uiteraard worden de configuraties ook gepubliceerd op Project om ze inzichtelijk te maken en voor controle en vrijgave. In de Lifecycle-module is het mogelijk fysieke elementen een digitaal tweelingbroertje te geven, waarin onder andere de levensloop en status van het fysieke element worden bijgehouden, gestuurd en vrijgegeven, al vanaf de specificatiefase. Hiertoe kunnen aan een individueel element rapporten, handleidingen, onderhoudsschema’s, checklists en andere documenten gekoppeld worden. De historie kan doorlopen tot en met het buiten gebruik stellen en recyclen van het element. De Track & Trace-module ten slotte faciliteert het vaststellen van de locatie en status van geproduceerde elementen en andere voor de productie benodigde middelen, zodat bewaakt kan worden of de vereiste middelen in een bepaalde fase op de juiste plaats zijn. Een en ander wordt gerealiseerd door de objecten identificeerbaar te maken door er RFID-chips aan te bevestigen. De unieke informatie die deze chip bevat kan op afstand worden uitgelezen door handscanners, maar bijvoorbeeld ook door detectiepoorten op bouwplaatsen en magazijnen, of op de bouwplaats rondvliegende drones. De toekomst is nu!

Conclusie

Met deze nieuwe suite wordt het samenspel van bouw en productie op een meer industriële manier benaderd. Er komt naast het managen van documenten steeds meer nadruk op het managen van de ‘assets’ en de assetinformatie, en het toepassen van gestandaardiseerde componenten. De geboden wijze van samenwerken in Project en de mogelijkheden in Configure om configuratiedata over te dragen aan productieomgevingen, zijn vernieuwingen die goed passen in het streven naar het realiseren van BIM Level 3. De kans op verliesgevende of te laat opgeleverde projecten moet daarmee drastisch verkleind kunnen worden. Het thema ‘Creating the Future Today’ van de Cadac Summit wordt met deze nieuwe suite beslist onderbouwd.

Gepubliceerd op 7 november door Rob Sman in CAD-Magazine Bouw, Architectuur & Civiele Techniek nummer 4 van 2017

Cadac Modules Suite is een grensverleggende Cloud-oplossing voor de verbinding tussen bouw en productie

Desmond Laeyendecker Business Development Manager - Architectuur, bouw en installatietechniek
Desmond Laeyendecker

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Integreer BIM in uw bedrijfssoftware

  • Wet kwaliteitsborging: stimulans of last voor de bouw? (deel 2)

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap