Servitization: groeiende populariteit van product-servicesystemen

Een onderzoek naar de rol van servitization binnen de maakindustrie

01 mei 2019 in industrie Machine- & Apparatenbouw

Vul de enquête in

De markt blijft evolueren op diverse vlakken. Dat de digitalisering een grote invloed heeft op de markt vandaag, weten we bij Cadac al lang. De maakindustrie maakte in het bijzonder de laatste jaren een merkwaardige transformatie door op het vlak van digitalisering, maar ook op andere vlakken. Het lijkt erop dat de waardecreatie voor de klant binnen de maakindustrie sterk verandert. Om een klant te overtuigen van uw product is meer dan slechts een sterk product nodig. Er lijkt een trend te ontstaan waarbij de populariteit van product-servicesystemen groeit. Daarom onderzochten we samen met afstudeerder Joey Eijdems de rol van servitization binnen de maakindustrie.

Wat is servitization?

Servitization is het proces waarbij dienstverlening een grotere rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. De service die bedrijven bieden, doelt op het beter van dienst kunnen zijn van de klant. Een bedrijf verkoopt niet alleen het product, maar ook een service om het product bijvoorbeeld te kunnen onderhouden. De mogelijkheden van servitization zijn breed. Naast het kernproduct kunnen bedrijven ook reparatie- of revisieservices aanbieden. Zelfs diensten zoals consultancy, verzekeringen en logistieke diensten zijn in opmars.

Optimale dienstverlening

Cadac heeft niet enkel de ambitie om koploper te zijn in digitale technologieën, maar wilt ook de klant een optimale service bieden. Een onderzoek naar servitization leek ons een goed middel om de mogelijkheden van servitization verder te exploreren. Cadac-klanten genieten al van een sterke dienstverlening. Zowel met ons supportsysteemconsultancy en Cadac Care bieden wij uitzonderlijke service. Toch blijven we onze dienstverlening optimaliseren om zo onze klanten optimaal ten dienst te staan. 

Afstudeerproject

Cadac ondersteunt jong talent. Zij zijn namelijk de toekomst. Onze afstudeerder Joey Eijdems, student Commerciële Economie aan Zuyd Hogeschool, is eveneens geïnteresseerd in servitization. Zijn afstudeerproject bestaat uit een onderzoek naar de maturiteit van servitization in de maakindustrie. Cadac stelde hem de nodige middelen beschikbaar om het onderzoek grondig uit te voeren. Om zijn onderzoek verder af te ronden is hij op zoek naar respondenten actief in de maakindustrie. Na analyse van de resultaten, stelt hij een rapport op dat een beeld geeft van de mate waarin maakbedrijven bezig zijn met het ontplooien van diensten voor hun klanten op basis van het productportfolio.

Bent u ook benieuwd naar de maturiteit van servitization binnen de maakindustrie? Vul dan zeker de enquête in. Alle respondenten krijgen een terugkoppeling met de resultaten.

Ga naar de enquête 

Ik denk dat de toekomst ligt in de techniek en technologie. Hier wilde ik meer over weten en uiteindelijk ben ik bij de Cadac Group terecht gekomen, waar ik nieuwe technologieën combineer met trends in de techniek voor mijn afstudeeronderzoek. 

Joey Eijdems Afstudeerder - Zuyd Hogeschool

Cadac. Enabling digital.| Cadac Group B.V. | www.cadac.com | www.cadac.store  

Deel nieuwsbericht

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap