Bouwbedrijf De Meeuw en de voordelen van modulair werken

Al een kwart eeuw ervaring met samenwerken in de bouwkolom

24 oktober 2016 in industrie Architectuur, Bouw & Installatietechniek

Stel een vraag Meer over TheModus Documentation

Het tijdperk dat ‘modulair bouwen’ gelijk stond aan ‘containers stapelen’ en ‘tijdelijk’ is geschiedenis; menig modern gebouw waarvan een leek het niet zou vermoeden, is samengesteld uit kant-en-klare bouwelementen. Die elementen zijn alle deel van een systeem en waar een systeem is, zijn er grote kansen voor automatisering.

themodus-documentation-kozijnstaten.png

Afgezien van mogelijke beperkingen in ontwerpvrijheid biedt modulair bouwen nagenoeg alleen maar grote voordelen. Daarbij weegt tegenwoordig het duurzaamheidsaspect zwaar mee; niet alleen wordt bij modulair bouwen winst geboekt op bijvoorbeeld transport-bewegingen, afval(beheersing) en overlast, maar ook op het gebied van herinzetbaarheid van materialen en modules, vooral natuurlijk bij tijdelijke gebouwen. Een andere belangrijke factor is de snelheid; niet alleen wordt op de bouwlocatie direct tijd gewonnen door het snel kunnen samenbouwen en afwerken van de modules, maar dit heeft als neveneffect dat ook de kans op vertraging door weersinvloeden verkleind wordt. Onnodig te zeggen dat dit de planning en kosten ten goede komt. En dan is er nog het kwaliteitsaspect. De modules worden in een gecontroleerde omgeving op een industriële wijze vervaardigd. Ook hier geen weersinvloeden, en een mogelijkheid om het tekort aan vakmensen in de bouw te compenseren.

Vijfentwintig jaar BIM

Bouwbedrijf De Meeuw te Oirschot legt zich al ruim een halve eeuw toe op modulair bouwen, en mag inmiddels als toonaangevend worden aangemerkt. “Wij waren er niet alleen vroeg bij met modulair bouwen, maar wij ‘BIMmen’ ook al zo’n vijfentwintig jaar”, aldus Jos van Zelst, die bij De Meeuw de functie BIM/ICT-specialist bekleedt, en daarmee ook de werkmethodiek beheert. “Ik versta onder BIM gewoon ‘samenwerken’ en dat is voor ons nooit een probleem geweest; wij hebben vrijwel de volledige bouwkolom in huis, met niet alleen bouwkundige, maar bijvoorbeeld ook financiële expertise. Dat is nodig omdat wij niet alleen verkopen, maar ook verhuren, en ook mogelijkheden bieden voor terugkoop.” Het modulaire bouwen kent feitelijk twee locaties waar gebouwd wordt: de plaats waar het gebouw wordt gerealiseerd en de fabriek waar de modules worden gebouwd. Misschien is voor de modules het woord ‘produceren’ een betere keuze, omdat het meer verwantschap vertoont met industriële productieprocessen dan met bouwen. De wijze waarop de verschillende varianten van de modules door elkaar heen worden geproduceerd, doet eerder denken aan bijvoorbeeld een autofabriek dan aan een bouwplaats, niet in de laatste plaats omdat in de modules ook al direct de diverse installaties worden ingebouwd. Het productieproces wordt begeleid door de benodigde documenten, waarvan natuurlijk tekeningen een belangrijk deel uitmaken. Feitelijk zijn de CAD-data leading in het proces.

Revit vs Inventor

Bij De Meeuw zijn Revit en, in steeds mindere mate, Inventor in gebruik. Die keuze voor Inventor was, ondanks dat De Meeuw een bouwbedrijf is, niet zo gek; zo’n kant-en-klare module met ingebouwde installaties laat zich ook prima als mechanische samenstelling beschrijven. “Maar omdat wij een bouwbedrijf zijn, kiezen we uiteindelijk toch voor Revit als standaardtoepassing voor het ontwerp van onze gebouwen, omdat zich alle aspecten van een gebouwontwerp daarin beter laten vastleggen”, legt Van Zelst uit. “Daarmee zagen we ons echter wel voor de uitdaging geplaatst Revit ook in zekere mate ‘mechanical’ te gebruiken. Dat vergde wel enige aanpassingen. Een module als ‘group’ in Revit te omschrijven in plaats van een ‘assembly’ in Inventor was niet zo moeilijk, maar om in Revit de intelligentie te bereiken die zich in Inventor met wat programmeren in iLogic makkelijk laat inbouwen, was andere koek. Maar je wilt uiteindelijk bijvoorbeeld de nodige aanpassingen in een wand bij de keuze voor een afwijkende afmeting van een raam wel liefst doorvoeren zonder handmatig in te moeten grijpen.” De oplossing werd uiteindelijk gevonden in het zorgvuldig definiëren van Revit ‘families’, waarbij niet vanaf nul werd vertrokken maar is voortgeborduurd op de families uit Cadac’s TheModus Bibliotheek. “Uiteraard kost het opzetten van een werkend systeem de nodige moeite, maar we hebben nu wel een tool waarmee we snel en efficiënt een integraal gebouwontwerp gedetailleerd kunnen voltooien. De rol van dat model in het BIM moge duidelijk zijn,” aldus Van Zelst, “maar we hebben in die families ook al voorbereidend werk gestoken om van iedere module afzonderlijk detailtekeningen te kunnen maken ten behoeve van de productie. Domweg noodzakelijk omdat in principe elke module uniek kan zijn.”

Koppeling naar ERP

Ook voor het maken, of juister gezegd genereren, van die detailtekeningen is technologie uit TheModus Suite gebruikt bij De Meeuw; meer specifiek de Documentation-tool. Van Zelst vertelt hierover: “Natuurlijk is Revit in staat aan de hand van het model aanzichten aan te maken voor een tekening, maar dat is dan wel typisch voor een bouwkundige tekening, terwijl wij behoefte hebben aan een meer werktuigbouwkundige benadering. Grappig genoeg is de oplossing die we hier gevonden hebben losjes gebaseerd op wat we in een ver verleden, vóór het 3D-tijdperk, al in AutoCAD deden. Dat in Revit zowel het model als alle tekeninginformatie in één bestand is opgeslagen, roept wel zo zijn eigen problemen op. Hier komt overigens ook nog de koppeling met ons ERP-pakket Isah om de hoek kijken. Vanuit Isah wordt voor ieder onderdeel van de module een artikelnummer opgegeven. Deze informatie kan uitgelezen worden en wordt als stuklijst op de te genereren tekening geplaatst. De Documentation-tool staat toe de gewenste informatie uit het 3D-model te filteren en de juiste output te bepalen door middel van een configurator die de gewenste parameters in Revit benadert. Er zijn natuurlijk een aantal veel voorkomende combinaties, en deze configuraties kunnen worden opgeslagen en hergebruikt. De gegenereerde tekeningen, of sheets, worden naar PDF-bestanden geplot, en sturen mede het productieproces aan.”

In de loop van het gesprek wordt ook duidelijk hoe groot de kracht van een gezamenlijk model is, en van de korte lijnen die in dit allround bedrijf gerealiseerd zijn. “Wij hebben hier permanent een aantal engineers van Engie, onze partner voor installatietechniek, in huis. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat zij inmiddels installaties geheel in Revit kunnen uitwerken en uiteraard direct in het integrale model plaatsen. Omdat wij ook zelf het gebouw moeten produceren, zijn ze op de hoogte van de mogelijkheden van het productieproces en kunnen daar bij het plaatsen van installaties optimaal rekening mee houden. Overigens is dit een typisch voorbeeld van de noodzaak van het genereren van 2D-tekeningen; sparingen voor leidingen en kanalen neem je uiteraard het liefst mee in de gietmallen van betonnen vloeren.”

Stap voorwaarts

Opererend in een wereld waarin stilstand tegenwoordig al snel grote achteruitgang oplevert, moet De Meeuw vooruit blijven kijken. Een grote stap voorwaarts is nog te maken met het productieproces. Al eerder is hier de vergelijking gemaakt met een productielijn in een autofabriek. De mate van automatisering kan echter beter. In het Revit-model ligt alle informatie opgeslagen die nodig is om bijvoorbeeld zaagmachines materiaal in de juiste afmetingen en hoeveelheden te laten produceren, freesmachines panelen te laten bewerken, en misschien zelfs wel robots assembleerwerk te laten uitvoeren. In het ideale geval worden hiermee alle 2D-tekeningen overbodig. Hoeveelheden zijn uiteraard ook voor calculaties onontbeerlijk. Nu geeft Revit de informatie die hiervoor nodig is minder makkelijk prijs dan gewenst. “Wij kijken met grote belangstelling naar TheModus Model Extender, waarmee aan de objecten in Revit (meta-)data gekoppeld kunnen worden, maar waarmee ook vrijwel iedere bevraging op de Revit-database losgelaten kan worden; ook geometrische informatie als afmetingen, coördinaten, hoeveelheden en volumes. Gegevens die van groot belang zijn voor het aansturen van de productie. De mogelijkheden lijken er te zijn, en de goede ervaringen die we hebben in het samenwerken met de leverancier Cadac bij de implementatie van andere delen van de TheModus Suite tellen zeker mee”, besluit van Zelst.

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Integreer BIM in uw bedrijfssoftware

  • Wet kwaliteitsborging: stimulans of last voor de bouw? (deel 2)

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap