Naar hoofdinhoud

13 juli 2020

Blog | Niets is zo moeilijk als simpel!

Met het ontwerpen van de Omgevingswet en het bijbehorende DSO heeft de overheid weer een krachtige onderbouwing gegeven van de stelling die als titel boven dit artikel staat. Het is niet minder dan een Huzarenstuk (jazeker, hoofdletter H) om 26 sectorale wetten te laten landen in één wet voor alle beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Deze ambitie laat zich samenvatten in woorden als integraler, beter, sneller en eenvoudiger. Feit is ook, dat daarmee een mega-uitdaging is neergelegd bij zowel het DSO zelf, als de software-leveranciers, om deze complexiteit te vertalen naar eenvoudige software-oplossingen voor de eindgebruiker.

omgevingswet-1-1280

Alles breed dus later gereed?

Door deze complexiteit en ingewikkelde samenhang, treedt vanzelf het effect op dat het ‘gezellig druk’ is op het kritieke pad bij zowel het DSO als de software-leveranciers. Complexiteit en onderlinge afhankelijkheden maakten uitstel van de beoogde invoering per 1 januari 2021, dan ook onvermijdelijk voor de Minister. Trek je immers een stelsel heel erg ‘breed’, en hangt alles met alles samen, dan ben je met zekerheid ook ‘later gereed’.

Complexiteiten DSO

Het DSO is een Landelijk stelsel van meer dan 20 grote, samenhangende IT-componenten die door verschillende overheidspartijen op verschillende locaties worden ontwikkeld en beheerd. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor software-leveranciers, die zorg moeten dragen voor toepassingen waarmee bevoegd gezagen kunnen aansluiten op het DSO. Hier komen veel uitdagingen bij kijken als: Hoe zorg je dat al die componenten op het juiste moment goed op elkaar aansluiten en aangesloten blijven? Hoe zorg je ervoor dat alle bevoegd gezagen via de software-leveranciers op tijd aangesloten zijn bij inwerkingtreding?

Vrijheid is blijheid?

Niet alleen de Omgevingswet zelf (inclusief de Aanvullingswetten en AmvB’s) is vervat in een imposante hoeveelheid tekst. Ook de eisen te stellen aan het DSO zijn vastgelegd in vele duizenden pagina’s. Aan standaardisatie geen gebrek, zou je zeggen. En toch is er weer meer vrijheid ingeslopen dan wenselijk is voor de burger, om regelgeving ook echt vergelijkbaar te laten zijn. Wat te denken van het feit dat overheden hun eigen activiteiten en functies mogen definiëren ten behoeve van het annoteren? Dit is weer een stevige stap terug t.o.v. de standaard vergelijkbare bestemmingsplannen onder de Wro.

Aanbod NedGraphics en regeldienst.nl

Ook bij NedGraphics en regeldienst.nl ligt de uitdaging om de complexiteit onder de motorkap van hun oplossingen weg te stoppen en de eindgebruiker ‘bij de hand te nemen’. Geboden wordt dan ook een integrale oplossing waarmee zowel de Juridische Regels, de Locaties, de Activiteiten en de Vragenbomen in samenhang kunnen worden beheerd. Dit zijn ook de basiselementen die ten grondslag liggen aan een succesvol werkend VTH-proces, zowel voor de betrokken bevoegd gezagen, als voor de burger die zich meldt aan het digitale Omgevingsloket.

Integrale plannenapplicatie

Met NedOmgeving biedt NedGraphics de opvolger van haar Wro plannen-applicatie NedPlan. NedOmgeving is een integrale applicatie en biedt zowel een juridische tekstverwerker, als een volwaardige tekenomgeving. Juridische regels kunnen simpel worden opgesteld, gekoppeld met werkingsgebieden en geannoteerd. Transitietooling zorgt voor slim hergebruik van bijvoorbeeld basisregistraties als de BGT en het hergebruik van IMRO-plannen.

Eenvoudig vragenbomen maken

Het Landelijk Omgevingsloket wordt een belangrijke schakel in het VTH-proces. Vrijwel alle vergunningaanvragen en meldingen komen vanuit dit loket bij de behandeldiensten binnen.  Anders dan in het huidige OLO moeten de vragenbomen (webformulieren) in het Landelijk Omgevingsloket door de bevoegd gezagen zelf gemaakt, onderhouden en aan het DSO aangeleverd worden. Met de regeldienst.nl Vragenbomen-software zijn deze eenvoudig en gebruikersvriendelijk te maken. Vanuit uw webbrowser klikt u simpel een vragenformulier bij elkaar. Met de B1 Taal check brengt u teksten in de vragenboom naar begrijpelijk Nederlands taalniveau.

Binnengemeentelijke standaardisatie

Bij het ontwerpen van het DSO is veel aandacht besteed aan samenhang en standaardisatie. Vooral de koppelvlakken tussen bevoegde gezagen en het DSO zijn tot in detail uitgewerkt. Deze zijn dan ook leidend voor software-leveranciers bij de ontwikkeling van hun applicaties. Teleurstellend is wel, dat de vereiste standaardisatie binnen de applicatie-architectuur van een bevoegd gezag hierbij eigenlijk geen aandacht heeft gekregen. In het bijzonder de samenhang tussen Juridische Regels – Toepasbare Regels – Vergunningen, lijkt een blinde vlek te zijn geweest bij de architecten van het DSO. Consequenties is dat bijvoorbeeld voor het binnengemeentelijk domein hiervoor geen uniforme koppelvlakken beschikbaar zijn. Hopelijk maken VNG en DSO hierin nog snel een inhaalslag.

Veel licht op einde van tunnel!

De Omgevingswet brengt meer dan alleen nieuwe wetgeving en een Digitaal Stelsel. Het brengt ook een andere manier van kijken, denken en doen. Ondanks de complexiteit aan de achterkant is de belofte dat er samenhang en eenvoud wordt geboden aan de voorkant. Besluitvorming over de fysieke leefomgeving wordt transparanter en een grote rol is weggelegd voor participatie. Doorlooptijden  van procedures worden verkort. Goed nieuws voor alle betrokken partijen en voor alle inwoners van Nederland. En dat een dergelijke mega-operatie niet zonder slag, stoot én vertraging gaat, is nu eenmaal onvermijdelijk. In dat ‘licht’ (op het einde van die tunnel) is het dan ook een wijs besluit van de Minister om de invoering van de Omgevingswet op te schuiven naar 1 januari 2022.

Door Hennie Genee, manager development bij NedGraphics en Manuel Rejen, directeur/eigenaar van regeldienst.nl

Kies een locatie

Europa

Wereld