Naar hoofdinhoud

04 maart 2021

Blog | De digital twin: meer dan een mooi plaatje alleen

De digitale agenda heeft absolute prioriteit voor Cadac Group. Als koploper in de digitalisering faciliteren we niet alleen digitale trends en innovaties, maar kijken we er ook kritisch naar. In deze blog werpt Paul Smeets  een kritische blik op de toepassingen van de digital twin.

digital-twin-1280

Laat ik beginnen met excuses. Ik heb er een gewoonte van gemaakt niet achter allerlei hypes aan te lopen en er zeker niet over te schrijven, maar ik moet een uitzondering maken. Ik moet namelijk iets kwijt over de definitie van digitale tweelingen.

De digital twin is, net als veel andere begrippen zoals BIM en PLM, een veelomvattend containerbegrip. De roots van Cadac liggen in het digitale ontwerpproces, het is dus niet zo verwonderlijk dat wij veel definities van de digitale tweeling tegenkomen die zijn ontstaan vanuit dit perspectief. De digitale tweeling wordt vaak beschreven als een 3D-representatie van de werkelijkheid, gekoppeld aan een grote variëteit aan (real-time) gegevens over deze werkelijkheid.  Bijvoorbeeld sensordata gekoppeld aan machines, of gebouwinstallaties die aangeven dat onderhoud gewenst is.

Er is geen twijfel mogelijk, dat is allemaal zeer waardevolle informatie die een aantal specifieke processen kan ondersteunen of verbeteren, maar het roept bij mij ook vaak de fundamentele vraag op; waarom is die 3D-representatie eigenlijk zo belangrijk? Ik vraag me af wat het visualiseren van de onderhoudstoestand van een object in een 3D-omgeving toevoegt aan het onderhoudsproces. Gaan monteurs starend door een AR-bril op zoek naar het object dat ze moeten vervangen? Ik denk namelijk dat een 3D-visualisatie vaak weinig toevoegt en het proces alleen maar compliceert. Een eenvoudig bericht dat de monteur vertelt dat er op de derde verdieping in de technische ruimte de pomp van de CV vervangen moet worden is vaak veel doeltreffender. Niet de gegevens over het ding (de pomp), maar veel meer het proces (onderhoudsproces) dat leidt tot een tijdige vervanging van het ding, is waar de échte waarde zit. En ja, natuurlijk kunnen gegevens die de pomp zelf produceert ook iets toevoegen aan het onderhoudsproces.

Dit raakt de essentie van de digitale tweeling, en dat is zeker niet het creëren van een real-time 3D-representatie van de echte wereld. Het is veel meer een digitale afspiegeling van processen die in de werkelijkheid plaatsvinden. Een winkelier richt een webshop in waar klanten spullen kunnen kopen, de fysieke voorraad kunnen zien en eventuele garantie kunnen claimen, net als in een echte winkel. Dit heeft dan ook veel meer met een digitale tweeling te maken dan een 3D-representatie van diezelfde winkel om de doodeenvoudige reden dat de webshop veel meer waarde voor de winkelier en klant toevoegt dan een visuele 3D-representatie.

Als een bedrijf haar processen steeds verder digitaal spiegelt en integreert met de werkelijkheid, waardoor ze haar processen beter en efficiënter kan afwikkelen, dan heeft dit bedrijf een duidelijke digital twin-strategie. Een 3D-representatie zou hier iets aan toe kunnen voegen, maar dat is de kers op de taart.

Als Cadac zijn we in 2016 begonnen met de realisatie van onze eigen digital twin-strategie met als doel dat klanten online, via Cadac.com, een eenvoudigere interactie met ons bedrijf kunnen hebben dan bij een bezoek aan één van onze kantoren. Van het huren van software, tot het inhuren van specialisten en het virtueel hosten van trainingen. Dit zijn allemaal diensten en processen die voorheen traditioneel werden afgewikkeld, maar nu eenvoudig via Cadac.com voor onze klanten toegankelijk zijn gemaakt. De digital twin als uitgangspunt voor de digitale transformatie zou je kunnen zeggen.

Ik kom nog heel veel één-dimensionale definities van het begrip digital twin tegen waarbij de focus puur op het object ligt en niet op het proces, zo zegt Wikipedia nog altijd: “A digital twin is the generation or collection of digital data representing a physical object”. Duidelijk een gemiste kans zou ik zeggen, te veel geïnspireerd op de oorsprong van het begrip (NASA in de jaren 60) en met te weinig oog voor het ontstaan van informatie gedurende de gehele levenscyclus.

De essentie van een digital twin-strategie is daarom niet het tonen van visueel mooie plaatjes, maar het digitaliseren van processen en het integreren van systemen die dit proces ondersteunen. De mooie plaatjes komen dan vanzelf een keer.

Neem contact op


organisatie paul smeets
Cadac Group

Paul Smeets

Chief Technology Officer

Kies een locatie

Europa

Wereld