Naar hoofdinhoud

08 november 2021

Blog | Een vernieuwde Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over de ligging van kadastrale percelen, eigendom, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en rechthebbenden. Deze informatie wordt door veel afnemers binnen de lokale overheden gebruikt als input voor hun eigen werkprocessen. Een wijziging in deze basisregistratie heeft dan ook een grote impact op de lokale overheden.

blog afbeelding cadac

BRK is sinds 1 januari 2008 een officiële basisregistratie. Sinds 2016 verstrekt het Kadaster (bronhouder van de BRK) BRK informatie in o.a. een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden, genaamd de BRK Levering 1.0. Uw huidige BRK- softwarepakketten zijn op deze BRK Levering gestoeld.

Dit jaar wordt de BRK vernieuwd

Een nieuw informatiemodel is vastgesteld en de nieuwe BRK Levering 2.0 is vanaf december van dit jaar een feit. Hoewel uit de impactanalyse van VNG Realisatie bleek dat BRK levering 2.0 voor gemeenten een lagere prioritering heeft dan andere ontwikkelingen en er geen directe businessbehoefte is, is de transitie van BRK Levering 1.0 naar BRK levering 2.0 onomkeerbaar.

BRK Levering 1.0 wordt door het Kadaster in december 2022 stop gezet. Doet u niets? Dan komt de continuïteit van de bedrijfsvoering van uw organisatie eind volgend jaar in het gedrang. Dit is onaanvaardbaar en daarom heeft Cadac Group (voorheen NedGraphics) besloten om haar BRK-software aan te passen. Dat betekent dat Cadac Group gebruikers, ook na introductie van BRK Levering 2.0, een lokale kopie kunnen blijven opbouwen. BRK informatie zal in NedBrowser, of andere toepassingen zoals QGIS, analysetools, BI etc., gebruikt kunnen blijven worden zoals u dat gewend bent.

Verbouwing 

BRK Levering 2.0 komt in een zodanig andere structuur, dat Cadac Group haar BRK-software flink heeft moeten verbouwen. Deze verbouwing wordt in februari/maart 2022 gerealiseerd zodat gebruikers van Cadac Group software tijdig ‘BRK Levering 2.0 proof’ zijn en nog jaren vooruit kunnen. Vanzelfsprekend zal Cadac Group haar gebruikers ook een dienstenpakket aanbieden om soepel de overstap te maken naar BRK Levering 2.0.

BRK API's

Naast BRK Levering biedt het Kadaster BRK informatie in de vorm van BRK-API’s, conform de informatiekundige visie van Common Ground, aan. Zijn de BRK API’s dan geen alternatief voor de BRK Levering? Dat vroeg Cadac Group zich ook af en deed begin dit jaar een onderzoek onder haar gebruikers. Uit dat onderzoek, bevestigd door de analyse van VNG Realisatie, blijkt het gebruik van uitsluitend de BRK API’s op dit moment geen alternatief te zijn voor de gehele breedte van het werkveld.

Via de BRK API’s zijn nog niet alle benodigde gegevens beschikbaar. Denk hierbij aan aantekeningen recht of kadastraal object, historische gegevens, etc. Bovendien zijn er op dit moment binnen het applicatielandschap van de gemeenten te veel afnemende applicaties die deze API’s niet geïmplementeerd hebben en dus aangewezen zijn op lokale dataopslag. Wij kiezen daarom voor een hybride aanpak.

Cadac Group onderschrijft de toekomstvisie Common Ground en implementeert BRK-API’s in haar product NedGlobe. Daarnaast kiezen wij ook voor een flinke herbouw van onze BRK software. Zo bieden we een oplossing voor onze gebruikers nu én in de toekomst.

Meer informatie

Ontvangt u graag meer informatie over de vernieuwde BRK? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

Neem contact op


irena dronjak
Cadac Group

Irena Dronjak

Productmanager Development

Kies een locatie

Europa

Wereld