Alfa College sluit overeenkomst met Cadac Group

Samenwerkingsverband in het project Fieldlab PracTICe: Van beving naar binding

13 maart 2017 in industrie Architectuur, Bouw & Installatietechniek

Stel een vraag Aanmelden nieuwsbrief

Cadac Group gaat een actieve bijdrage leveren bij de inzet van BIM (Building Information Modelling) in het project Fieldlab PracTICe ‘van beving naar binding’ van het Alfa College. Het project is geïnitieerd door het Alfa College en vindt inmiddels bijval van verschillende partijen, zoals EPI-kenniscentrum, vele bouw- en installatiebedrijven, architecten, gemeenten, provincie Groningen, Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen, die participeert in het EPI-kenniscentrum.

Van beving naar binding

Het project van het Alfa-college houdt in dat er een onafhankelijke en interdisciplinaire aanpak ontwikkeld wordt voor het delen en toepassen van praktijkgerichte kennis op het gebied van beving bestendige bouw en infrastructuur, energie & duurzaamheid en domotica in de regio Groningen.

Er wordt onder andere gestart met een specialisatie voor bevingsbestendig bouwen en renoveren in het technisch middelbaar beroepsonderwijs, met als doel vakmensen af te kunnen leveren die de (toekomstige) schade van aardbevingen blijvend kunnen herstellen of voorkomen. Het gaat om een Publiek-private samenwerking en komt voort uit een initiatief van de overheid met als doel een innovatief onderwijsconcept te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en (lokale) overheden.

Rol van Cadac Group in het project

Cadac Group kan een gedegen ondersteuning bieden in dit project door de jarenlange kennis en ervaring met BIM-ondersteuning in verschillende renovatie en herbouw projecten. Naast onze kennis van BIM in deze projecten, bieden we ook ondersteuning in de vorm van verschillende Cadac Best practice-oplossingen, zoals onze Cadac TheModus BIM software, de infrastructurele oplossingen van NedInfra en de werktuigbouwkundige oplossingen van NXTdim.

Voor Cadac Group is dit project een uitgelezen mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te zijn en actief een steen bij te dragen aan de verbetering van de leefomgeving in Noord-Nederland. Daarnaast kunnen we in dit project onze kennis over de inzet van BIM in renovatie en bevingsbestendig bouwen verder uitbreiden. In het project kunnen we met alle stakeholders verschillende nieuwe tools en werkmethodieken ontwikkelen voor de diverse thema’s, waaronder beving bestendiger bouwen en renoveren.

BIM-informatiedag Alfa College

Op 1 maart organiseerde Alfa College een BIM-informatiedag met als doel nog meer partijen te enthousiasmeren voor het project. Tijdens deze informatiedag hebben verschillende partijen hun ervaringen gedeeld op gebied van BIM en beving bestendiger bouwen. Cadac Group heeft tijdens deze dag een presentatie gegeven over het brengen van BIM naar de bouwplaats en het inzetten van BIM in een renovatie en herbouw project.

Wilt u meer informatie over het project en de rol die wij in dit project hebben? Neem dan contact met ons op!

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Integreer BIM in uw bedrijfssoftware

  • Wet kwaliteitsborging: stimulans of last voor de bouw? (deel 2)

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap