Naar hoofdinhoud
icon nedgraphics nedinfra suite

NedGraphics

NedInfra Tekenen Plus

Vanaf €82,08 p/m

NedInfra Tekenen Plus is de civieltechnische en geo-applicatie, welke uitstekend aansluit op werkzaamheden binnen de civieltechnische tekenkamer. De oplossing bestaat uit allerlei vakgerichte tools, waarmee de tekenaar efficiënt het werk uitvoert. De NLCS-standaard, maar ook de uitwisseling met Opendata (o.a. PDOK) en de conversie van het NLCS-ontwerp naar BGT (IMGeo).

Met NedInfra Tekenen Plus voert uw organisatie de gewenste standaardisatie van het tekenwerk door, zonder dat de tekenaar hoeft na te denken over de laag, de kleur, de lijnstijl, de arceringstijl, de symboolnaam of de schaal waarin één en ander moet worden getekend. PDOK-data is ideaal als ondergrond en het NLCS-ontwerp kan worden geconverteerd naar BGT-plantopografie.

Type licentie
p/m
p/m
Looptijd
Beste prijs
p/m

Log in om NedInfra Tekenen Plus toe te voegen aan uw contract.

Productomschrijving en trial NedInfra Tekenen Plus

NedInfra Tekenen Plus is meer dan alleen een 'NLCS tool'

NedInfra Tekenen Plus biedt naast alle civieltechnische tekenfuncties van NedInfra Tekenen ook de conversie-applicatie NLCS naar BGT (IMGeo) en de functionaliteiten van NedInfra Geo. NedInfra Tekenen Plus biedt interessante functies die de dagelijkse civieltechnische en geo-gerelateerde werkzaamheden vergemakkelijken.

De software bestaat uit allerlei vakgerichte CAD-tools en is geschikt voor AutoCAD, Autodesk Civil 3D, AutoCAD Map, Autodesk InfraWorks en de Autodesk AEC Collection.

Voordelen gebruik, toepassen en creëren NLCS en BGT-informatie

Nederland beschikt met de BGT over een landsdekkende digitale topografische basiskaart. Dat is een prima basis voor de ontwerper. Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn in de taal van de ontwerper, kan deze zich richten op zijn eigen taak; het dimensioneren van een civieltechnisch ontwerp. De ontwerpinformatie wordt beschikbaar gesteld in de taal van de geo-beheerder, die het ontwerp als plantopografie registreert.

Inlezen geografische informatie conform NLCS

In Nederland komt steeds meer geografische informatie conform open standaarden beschikbaar. Deze informatie kan door uw eigen organisatie ter beschikking worden gesteld, maar ook op het portal van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is veel informatie aanwezig. De BGT (IMGeo), Kadastrale data en luchtfoto’s zijn ideaal als ondergrond voor uw ontwerp en vanuit de Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN) wordt de hoogtedata ingelezen. Met NedInfra Tekenen Plus wordt deze informatie vanuit PDOK door middel van een aangegeven gebied gemakkelijk conform de NLCS binnen uw AutoCAD ingelezen en is direct te gebruiken.

(Her)gebruik van informatie in Autodesk InfraWorks

BIM draait om het gebruik van beschikbare informatie, zo ook om de mogelijkheid tot hergebruik van informatie in andere applicaties. Met NedInfra Tekenen Plus is het mogelijk om de verkregen data (BGT en AHN) vanuit PDOK te hergebruiken in Autodesk InfraWorks. De AHN wordt direct verwerkt in een surface in Autodesk Civil 3D, welke als hoogtebestand kan worden gebruikt in Autodesk InfraWorks. De BGT wordt gepresenteerd volgens de aanwezige BGT-informatie, zodat met een zeer korte opbouwtijd een fraaie basiskaart op basis van het RD-stelsel wordt gemaakt waarop het ontwerp wordt ingetekend.

Wat betekent de NLCS voor uw organisatie en uw werkprocessen?

De NLCS is binnen de GWW-sector een breed gedragen afsprakenstelsel.
Opdrachtgevers schrijven het gebruik van NLCS voor in hun projecten en opdrachtnemers leveren de ontwerpen en tekeningen op overeenkomstig NLCS. Een goede inrichting van het werkproces is hierbij van cruciaal belang om conform de richtlijnen te werken. Vooral ook als u gegevens gaat uitwisselen met uw opdrachtgever of opdrachtnemer. NedInfra Tekenen Plus biedt u ondersteuning om dit proces te vergemakkelijken en te controleren en beheren.

WIBON-/KLIC-meldingen verwerken conform NLCS

De KLIC-WIN-meldingen van het Kadaster worden conform de WIBON aangeleverd als vectordata (GML-bestanden). In de KLIC-WIN-meldingen zitten kabels en leidingen en met NedInfra Tekenen worden deze automatisch verwerkt in uw AutoCAD-omgeving in de juiste NLCS-laag. Hierdoor wordt het direct inzichtelijk waar de kabels en leidingen liggen ten opzichte van uw ontwerp. Vanwege de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) is het van belang dat u als grondroerder deze gegevens als referentiebestand kunt hanteren. Het doel van de KLIC-WIN-meldingen is om een momentopname te tonen van de ondergrondse situatie, waarmee graafschade wordt voorkomen.

De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

NLCS beheerbijdrage (Supporters NLCS)

Voor het beheer en onderhoud van de landelijke richtlijn NLCS is de beheerorganisatie BIM Loket opgezet. De activiteiten van deze beheerorganisatie worden gefinancierd vanuit opbrengsten uit gebruikerslicenties. Om zo veel mogelijk organisaties in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de NLCS, is gekozen voor een beheerorganisatie zonder winstoogmerk. Dit resulteert in relatief lage kosten die per gebruikerslicentie door de beheerorganisatie in rekening wordt gebracht bij uw organisatie. Cadac Group is in deze geen partij en deze afdracht zal dan ook niet via Cadac Group plaats vinden. Cadac Group heeft wel de verplichting richting de NLCS beheerorganisatie melding te maken van de organisaties die haar software, welke werken met de NLCS, hebben aangeschaft. De uiteindelijke gemiddelde prijs voor de NLCS beheerbijdrage is afhankelijk van het aantal tekenwerkplekken dat door uw organisatie zal worden afgesloten.
De beheerbijdrage wordt gepubliceerd op de NLCS website (www.gww-nlcs.nl).

Abonnementslicentie en support

De software wordt geleverd als abonnement (termijn gebonden licentie), waarbij u tegen een gereduceerd tarief profiteert van de vele voordelen van deze oplossing, tussentijdse updates met nieuwe ontwikkelingen ontvangt en u ondersteuning krijgt via onze supportafdeling.

Trial

Wilt u deze krachtige oplossing zelf 30 dagen gratis beleven?

Trial aanvraag

Vergelijkingsmatrix NedInfra Tekenen Plus

Vergelijk de suites

 

Plus

Lite

Geo

Tekenen conform NLCS, dé Nederlandse CAD standaard x x  
Luchtfoto en achtergrondkaarten maken vanuit PDOK x    
Inlezen BGT data conform NLCS, via PDOK website x   x
Importeren Kadastrale kaart (BRK) conform NLCS x   x
Importeren AHN en omzetten naar Civil 3D surface x   x
Hoogtepunten prikken vanuit AHN x   x
PDOK informatie (BGT + AHN) geautomatiseerd ontsluiten in Autodesk InfraWorks x   x
WIBON / KLIC meldingen verwerken conform NLCS x x  
Conversie NLCS naar BGT Plantopografie x    
Civieltechnische tekenfuncties x    
Basis AutoCAD tekenfuncties x    
Bibliotheken (verkeersborden, groensymbolen, etc.) x x  
Projecttabblad voor instellingen en metadata x x  
Zeer krachtige controle en herstel functies x    
Krachtige functie om snel en eenvoudig kaartbladen aan te maken x x  
Snelle NLCS Tool x x  
Converteren van RTW tekeningen naar de NLCS x    
Licentiemechanisme met ‘leen’ functionaliteit en thuiswerkmogelijkheid x x x
Helpdesk voor alle klanten met actief onderhoud x x x

 


Bestel dit product

Media NedInfra Tekenen Plus

Totaal €985,- Incl. Standaardkorting €0,- Voor de (excl. BTW)

Profiteer van de voordelen van Cadac Wallet. of u gratis aan bij Mijn Cadac.

Informatie over de Cadac Wallet

Digitale portemonnee voor al uw aankopen bij Cadac

Als klant van Cadac spaart u tegoed in uw Cadac Wallet bij elke aankoop van software, trainingen, experts en diensten. Met dit tegoed kunt u korting krijgen op uw volgende aankoop. Ook is het mogelijk om tegoed te kopen en dit op een later moment te gebruiken voor een bestelling via de website van Cadac.

U vindt uw gespaarde en aangekochte tegoed in uw persoonlijke Cadac Wallet onder Mijn Cadac. 

Sparen voor korting

U spaart automatisch bij iedere aankoop van Autodesk-software, Cadac-software, experts, diensten en trainingen op de website van Cadac. Bij het plaatsen van uw bestelling ziet u direct hoeveel euro u spaart in uw Cadac Wallet. De hoogte van het gespaarde tegoed hangt af van de hoogte van uw bestelling. Hoe meer u bestelt, hoe meer u spaart!

Prepaid

U kunt tegoed kopen voor uw Cadac Wallet en dit gebruiken voor toekomstige bestellingen, oftewel prepaid. Dit is bijvoorbeeld handig als u een vooraf gereserveerd budget heeft of als u vooraf support wilt inkopen. Onder Mijn Cadac kunt u te allen tijde tegoed kopen en uw saldo inzien. Dit tegoed is onbeperkt geldig en kunt u op al onze producten inzetten. 

Betalen met uw Cadac Wallet

Het gespaarde tegoed in uw Cadac Wallet kunt u inzetten op Cadac-software, diensten, experts en trainingen. Gespaarde korting is een jaar geldig en dit wordt telkens met een jaar verlengd als u binnen dit jaar extra tegoed spaart of aankoopt.

Uw prepaid tegoed is onbeperkt geldig en kunt u op al onze producten inzetten. Tijdens het afrekenen selecteert u eenvoudig uw Cadac Wallet om tegoed te verzilveren. Let op: alleen uw prepaid tegoed kunt u inzetten op Autodesk-software.

Kies een locatie

Europa

Wereld