NedGraphics NedMagazijn

Voor het flexibel ophalen, opslaan en distribueren van al uw informatie conform actuele open standaarden

Vraag een demo aan

Centraal gegevensmagazijn voorbereid op Common Ground

Door de invoering van basisregistraties, het toenemende gebruik van (geo-)informatie en door de behoefte aan het geïntegreerd gebruiken van gegevens, ontstaat voor overheidsinstellingen de noodzaak voor een centraal gegevensmagazijn. NedGraphics biedt u een centraal gegevensmagazijn, die als bron voor ontsluiting en verstrekken van gegevens dient.

Met NedMagazijn beschikt u altijd over actuele en juiste informatie ten behoeve van een goede dienstverlening richting collega’s, burgers, instellingen en bedrijven. Daarnaast kunnen gegevens aan elkaar worden verbonden en/of aan een locatie op de kaart worden gekoppeld. Informatie is zo beter te vergelijken, analyseren en krachtiger te communiceren.

NedGraphics sluit tevens aan op de Haal Centraal API's geboden vanuit de Common Ground. Wij ondersteunen uiteraard ook de STUF-standaarden zolang deze, naast de API's, actueel zijn. Dat betekent dat u met NedMagazijn tegelijkertijd ondersteuning kunt bieden aan centrale lokale opslag én Common Ground in de periode waarin RSGB en StUF verder worden uitgerold en Common Ground geleidelijk gestalte krijgt.

Lees meer

Op één plek grip op uw informatie en het gebruik daarvan!

Irena Dronjak Product Manager - NedGraphics Irena Dronjak

De kenmerken van NedMagazijn

USP Integratie van geo- en gegevensmagazijn

Integratie van geo- en gegevensmagazijn

Meer dan een RSGB-magazijn, ook ondersteuning van andere gestandaardiseerde datamodellen (o.a. NEN3610 en IM modellen). 

USP Gebaseerd op open standaarden

Gebaseerd op open standaarden

Geen losse, tijdrovende en kostbare koppelingen meer tussen verschillende applicaties. NedMagazijn ondersteund o.a. StUF BG en de OGC standaarden.

USP Sluit aan op diverse raadplegers

Sluit aan op diverse raadplegers

NedMagazijn sluit aan op diverse raadplegers o.a. administratieve systemen, GIS viewers, CAD systemen, managementinformatiesystemen, etc. 

USP Uitgebreide logging tool

Uitgebreide logging tool

De geïntegreerde logging tool houdt gedetailleerde logging bij van de verschillende vragen die gesteld worden aan NedMagazijn en de antwoorden die daarop volgen. De logging functionaliteit is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichting tot inzage te kunnen voldoen.

USP User en autorisatiebeheer

User en autorisatiebeheer

De gebruiksvriendelijke, web-based, beheeromgeving beschikt over een user en autorisatie management tool. Hierdoor wordt de beheerder in staat gesteld afnemers van gegevens op attribuutniveau te autoriseren.

USP Voorbereid op Common Ground

Voorbereid op Common Ground

Met NedMagazijn Basis ondersteunt NedGraphics de Common Ground. Middels het gebruik van standaarden en API's kunt u de transitie van lokale opslag naar Common Ground vergemakkelijken.

NedMagazijn2.jpg

Basis- en kerngegevens

Met NedMagazijn biedt NedGraphics een centraal gegevensmagazijn conform de uitgangspunten van NORA/GEMMA. Hierbij omvat NedMagazijn minimaal de basis gegevensset die in het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) is beschreven. Hierin zijn GBA, BAG, WOZ, etc. opgenomen.

Deze gegevensset kan naar wens worden uitgebreid met diverse kerngegevens die applicatie- of afdeling overstijgend worden gebruikt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan gegevens en kaarten over het beheer openbare ruimte, bodem, archeologie, ruimtelijke plannen, etc.

Distribueren en ontsluiten van informatie

In NedMagazijn opgeslagen gegevens worden ontsloten via het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF), de universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties van overheidsorganisaties. De verschillende softwarecomponenten kunnen elkaar hiermee bevragen. Daarnaast ondersteunt NedMagazijn verschillende informatiestandaarden met betrekking op het uitwisselen van geo-informatie. NedMagazijn kan dus naast administratieve gegevens grote hoeveelheden geografische gegevens bevatten. Deze geo-informatie kan middels webservices (WMS- en WFS-services) aangeboden worden aan afnemende applicaties.

Los verkrijgbaar of in een voordelige suite

Onze NedPubliceer Suite is een complete oplossing voor het beheren en publiceren van al uw (geo) informatie. Eenmalig opslaan, meervoudig gebruiken staat aan de basis. Met deze efficiënte werkwijze bespaart u namelijk veel tijd en geld. Dankzij de applicaties in deze suite beschikt u altijd over actuele en juiste informatie ten behoeve van een goede dienstverlening richting collega's, burgers, instellingen en bedrijven.

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over NedMagazijn?

Stel een vraag Maak een afspraak

Gerelateerde producten

De beste software voor het beheren en publiceren van al uw geo-informatie

NedBrowser

De plek om op zoek te gaan naar informatie.

 • Alle geografische en administratieve informatie op één plaats gecombineerd raadplegen
 • Sluit aan op (geo)gegevensmagazijnen zoals NedGeomagazijn
Lees meer

NedGeoservices basis

Distribueer en publiceer uw geo-informatie.

 • Gestandaardiseerd aanbieden van geo-informatie
 • Eenvoudig ontsluiten van informatie op de website
Lees meer

NedMagazijn Kern

Het verzamelpunt voor (geo-)informatie.

 • Geen afhankelijkheid van bronsystemen, de informatie is altijd beschikbaar
 • Ophalen en verbinden van zowel geometrische- als administratieve gegevens
Lees meer

NedView GIS

De viewer die een breed scala aan formaten aankan.

 • Eenvoudig visualiseren en analyseren van verschillende databronnen
 • Sluit uitstekend aan het werkproces van Nederlandse overheden
Lees meer

BGT-Portaal

Voor alle bronhouders die ontzorgd willen worden.

 • De mogelijkheid om de opbouw en het beheer van de BGT uit te besteden
 • U krijgt de middelen om regie te voeren, terwijl anderen voor u het werk doen
Lees meer

NedGlobe Mobile

Eenvoudig (geo-)informatie raadplegen en melden in het veld.

 • Geoptimaliseerde webapp voor de meest voorkomende besturingssystemen (iOS, Android en Windows)
 • Kaartthema's kunnen vrij en naar wens van de buitendienstmedewerker worden ingericht.
Lees meer

Gerelateerde trainingen

Leer alles over deze software

Gerelateerde downloads

Alle documenten over NedMagazijn

Productblad

Gerelateerde thema's

NedMagazijn sluit aan op de diverse thema's in uw branche

Meer thema's

Gerelateerde cases

Ervaringen uit de praktijk

Meer cases

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap