NedGraphics NedBGT

De oplossing voor bronhouders die kiezen voor kwaliteit

Vraag een demo aan

Waarom NedGraphics voor de BGT?

Met de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verandert er het nodige rondom uw geodata. In plaats van lijnen, punten en vlakken gaan we objecten registreren. Waarbij de geometrie maar één van de vele eigenschappen is die van een object worden vastgelegd. En omdat de BGT een basisregistratie betreft, zijn wettelijk allerlei regels omtrent de inhoud, kwaliteit en verantwoordelijkheid vastgelegd. 

NedGraphics levert al meer dan 30 jaar systemen voor het bijhouden van grootschalig kaartmateriaal. Als marktleider bedienen wij veel overheden in Nederland. Een grote groep klanten heeft inmiddels met ons de overstap gemaakt naar de BGT. Vanuit deze expertise kunnen wij u begeleiden en leveren wij de oplossing om ook uw BGT tot een succes te maken. 

Lees meer

NedBGT is een flexibele, modulaire en schaalbare oplossing die eenvoudig aangepast kan worden op de werkprocessen van uw organisatie. Met NedBGT heeft u daadwerkelijk de 'centrale regie op alle geometrie'. 

Wouter Botman Product Manager - NedGraphics Wouter Botman

De kenmerken van NedBGT

USP Geschikt voor alle type bronhouders

Geschikt voor alle type bronhouders

Flexibel, modulair en schaalbaar. Met deze kenmerken worden zowel de zelfmetende als de afnemende bronhouders voorzien van een adequate oplossing. 

USP Totaal oplossing

Totaal oplossing

Van inwinning tot beheer en distributie.

USP Geautomatiseerde en gestandaardiseerde verbindingen

Geautomatiseerde en gestandaardiseerde verbindingen

NedBGT voorziet in het berichtenverkeer met het SVB-BGT. Daarnaast zijn er gestandaardiseerde verbindingen voor uw BOR en BAG processen.

USP Samenwerken en/of ontzorgen

Samenwerken en/of ontzorgen

Door de webbased oplossing is NedBGT geschikt voor allerlei vormen van samenwerking en ontzorging. De software kan in een gehoste omgeving functioneren.

USP Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik

Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik

Geschikt voor een integrale bijhouding van al uw geo-data. Alle informatiemodellen die een geometrische component bevatten (IMGeo, IMBAG, Wkpb, etc.) worden ondersteund.

USP Sluit aan op diverse inwinmethoden

Sluit aan op diverse inwinmethoden

Naast de traditionele inwinningsmethode worden moderne inwinningsmethoden, zoals het meten in panoramabeelden en luchtfoto’s, in NedBGT geïntegreerd. 

NedBGT componenten

NedBGT is modulair van opzet en daardoor eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende wensen van bronhouders. In de meest uitgebreide variant is het mogelijk om de totale levenscyclus van topografische objecten en het gebruik ervan te faciliteren, vanaf het ontwerp tot de inwinning, het beheer en de distributie. Daarnaast zorgt de oplossing ervoor dat u een stevige grip heeft op de binnenkomende, lopende en geplande werkzaamheden. Als bronhouder houdt u de regie.

Inwinning

Inwinning

Het inwinnen van data is een kostbare activiteit. De bestaande terrestrische inwinningsmethoden kunnen worden gehandhaafd. Aanvullend worden moderne en steeds goedkopere inwinmethoden met panoramabeelden, luchtfoto's en puntenwolken geïntegreerd in onze drie CAD-omgevingen (GEOCAD, TopoCAD en IGOS). En, de CAD-omgeving kan ook mee naar buiten worden genomen en rechtstreeks worden aangesloten op het meettoestel voor objectgerichte inwinning. 

CAD

CAD

In onze CAD-omgeving worden de grenzen van objecten gecreëerd en beheerd. Op een eenvoudige en slimme manier worden hiermee automatisch objecten gevormd. Een mutatie aan de grens van een BGT pand werkt gelijk door in het BAG pand en de ernaast gelegen objecten. Dus minimale inspanning tijdens de bijhouding en fouten worden voorkomen. 

Objectenregistratie

Objectenregistratie

Het kloppend hart van NedBGT. Topologische controles en administratieve validaties zorgen ervoor dat alles wat opgeslagen wordt altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  

Werkvoorraad

Werkvoorraad

Hierin worden alle terugmeldingen, mutatieverzoeken en eigen (meet)projecten gecoördineerd en bewaakt. Er is zichtbaar wie waarmee bezig is, wat er nog moet gebeuren en welke inwinningsmethoden worden ingezet, zodat u op een gestructureerde manier uw grondgebied beheert. 

Rapportage

Rapportage

Om de regie te houden over uw geo-werkprocessen heeft u overzicht nodig van de aanwezige objecten en de mutaties over een bepaalde periode of wat er (in de Werkvoorraad) aan meldingen en projecten is bijgekomen dan wel is afgehandeld. Hiervoor kan de component Rapportage worden ingezet. Zo kunt u bijvoorbeeld monitoren wat de voortgang is in de opbouw van het BGT-bestand. 

Distributie

Distributie

Speciale aandacht verdient de nieuwe distributiecomponent die, op basis van alle landelijke vastgestelde StUF standaarden, de verbinding tussen diverse organisaties en systemen op een betrouwbare manier verzorgt. Met NedBGT is uw Geo-informatievoorziening dus volledig te integreren in andere werkprocessen en (basis)registraties. 

BGT_NLCS_schema.png

Koppeling tussen NLCS en BGT

Het gebruik van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) in ontwerp en revisietekeningen wordt door overheidsorganisaties steeds meer voorgeschreven. Voor een efficiënter beheer en gebruik van IMGeo objecten koppelt NedBGT de NLCS standaard aan de IMGeo standaard. Hiermee kunnen dan semi geautomatiseerd IMGeo objecten worden afgeleid.

Beheer Openbare Ruimte kan deze geplande IMGeo objecten gebruiken voor de berekening van hun toekomstige onderhoudsbudgetten en de geo-beheerder hoeft na realisatie van het ontwerp alleen de door de landmeter gevonden afwijkingen te verwerken in plaats van het inwerken van een volledig nieuwe situatie.  

Samenwerking tussen bronhouders

Voor een een goed functionerende BGT is straks samenwerking de toverformule. NedGraphics heeft hier op voorgesorteerd met een NedBGT oplossing waarin meerdere bronhouders tegelijkertijd kunnen worden ondergebracht, met ieder hun eigen ambitieniveau en hun hieraan gekoppelde datasets. Het maakt dus niet meer uit waar de hardware en software staat en wie het beheer op de bestanden uitvoert.

De toegankelijkheid is gewaarborgd met autorisaties en de kwaliteit van de bestanden wordt bewaakt door regelgeving en modellen. Door de componenten Rapportage en Werkvoorraad zijn alle transacties, terugmeldingen en voortgangsresultaten transparant voor alle deelnemers. 

2_NedBGT..jpg
BAG-BGT Synchronisatie service.png

BAG-BGT synchronisatie service

Het StUF-Geo BAG koppelvlak voorziet straks in de uitwisseling van objectgeometrie voor de BAG en de noodzakelijke BAG mutaties voor de BGT. Hiermee worden de verplichte BAG gegevens automatisch in de BGT gevuld of komen als melding in de werkvoorraadlijst van de CAD operator terecht. Op deze wijze blijven de BGT en BAG objecten in beide basisregistraties gesynchroniseerd.

Totdat het StUF-Geo BAG koppelvlak wordt uitgerold kunnen bronhouders deze gegevens handmatig verzamelen en in BGT bijwerken met de kans op fouten en achterstanden! In de aanloop naar de implementatie van dit koppelvlak heeft NedGraphics daarom de “BAG – BGT synchronisatie service” ontwikkeld.

Meer informatie....

Los verkrijgbaar of in een voordelige suite

Met onze NedObjectenbeheer Suite neemt u de centrale regie op alle geometrie. Binnen deze Suite bevinden zich applicaties waarmee u uw geo-registraties slim kan inrichten. Efficiënt beheer spaart ook geld uit. Dat gaat alleen als er op één plek binnen uw organisatie een krachtige en doordachte geo-registratie is, die alle geo-afhankelijke taakvelden ondersteunt en wijzigingen voor u signaleert. Met de applicaties uit de NedObjectenbeheer Suite is dit mogelijk.

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over NedBGT?

Stel een vraag Maak een afspraak

Gerelateerde producten

De beste software voor uw geo-registraties

IGOS

Voor het vervaardigen, bijhouden en distribueren van digitale kaarten.

 • De ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de BGT
 • Speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt
Lees meer

GEOCAD

Voor het vervaardigen, bijhouden en distribueren van digitale kaarten.

 • De ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de BGT
 • Op MicroStation/Bentley Map gebaseerde applicatie
Lees meer

TopoCAD

Voor het vervaardigen, bijhouden en distribueren van digitale kaarten.

 • De ideale werkomgeving voor het opbouwen en beheren van de BGT
 • Op AutoCAD Map/AutoCAD Civil gebaseerde applicatie
Lees meer

NGdW

Voor het centraal opslaan en beheren van al uw geo-informatie.

 • Standaard regelgeving voor verschillende informatiemodellen
 • Kwalitatieve gegevens door uitgebreide validaties
Lees meer

Survey Interface

Mobiel en objectgericht inwinnen voor BGT/IMGeo.

 • BGT objecten zijn nu buiten aan te tonen, te traceren en onafhankelijk te verifiëren
 • Onmisbare schakel in een professioneel BGT bijhoudingsproces
Lees meer

NedInwinning

Ondersteunt bij de verwerking van uw landmeetkundige meetgegevens.

 • CAD onafhankelijke applicatie
 • Van grondslag en detailmetingen tot 3D profielen
Lees meer

BGT-Portaal

Voor alle bronhouders die ontzorgd willen worden.

 • De mogelijkheid om de opbouw en het beheer van de BGT uit te besteden
 • U krijgt de middelen om regie te voeren, terwijl anderen voor u het werk doen
Lees meer

NedGeoberichten

Slaat de brug tussen de BAG administratie en de geowereld.

 • De gegevens worden opgebouwd door de vakspecialisten, dus met kennis van zaken
 • Behaal meer rendement uit uw geo-applicaties
Lees meer

NedCore

De Centrale Objectenregistratie voor BGT-bronhouders die verder willen.

 • Volledig gebaseerd op landelijke standaarden
 • Centrale opslag van alle objectgeometrie
Lees meer

Downloads

Alle documenten over NedBGT

Referentiemodel ICT-BGT met NedGraphics software

Gerelateerde thema's

NedBGT sluit aan op de diverse thema's in uw branche

Meer thema's

Gerelateerde cases

Ervaringen uit de praktijk

Meer cases

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap