WIBON & INSPIRE

Met NedGraphics sorteert u voor

Achtergrond

WION wordt WIBON: Wet Informatieuitwisseling bovengrondse én ondergrondse netten.

Er loopt al een aantal jaren een traject dat moet leiden tot verbeteringen die inspelen op Europese richtlijnen (INSPIRE) en de informatiebehoeften van grondroerders, zoals direct toegang tot Kabels en Leidingeninformatie in het veld.

De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma: KLIC WIN. Dit programma heeft geresulteerd in aanbevelingen om processen en systemen optimaal te laten aansluiten op de informatiebehoeften en INSPIRE. Op die manier hebben de graafsector en het Kadaster zich voorbereid op de toekomst.

Lees meer

NedGraphics volgt alle ontwikkelingen en besluitvorming op de voet. Wij informeren u de komende tijd over de formalisering van alle afspraken, standaarden en besluiten die voor u relevant kunnen zijn in de aanloop naar KLIC WIN.

Wil van de Berg Adviseur - NedGraphics Wil van de Berg
WION2.jpg

van KLIC (WION) naar KLIC WIN

NedGraphics volgt de ontwikkelingen rondom WIBON op de voet. Zo namen we wij deel aan werkgroepoverleg met betrekking tot de vernieuwingen die nu vorm gekregen hebben en leverden wij input voor IMKL 2015. Het informatiemodel is echter slechts één van de veranderingen die op stapel staan. De inrichting van een centrale Kabels en Leidingen database bij het Kadaster is een andere verandering. Al die veranderingen samen leiden ertoe dat KLIC (WION) vervangen wordt door KLIC WIN. 

De wijze waarop NedWIBON en ook andere WION-systemen hun werk doen, gaat daardoor ingrijpend veranderen: in plaats van een passief systeem dat op afroep PNG-plaatjes aanmaakt moeten netbeheerders overstappen op een systeem dat voortdurend actief een centrale Kabels en Leidingen database actualiseert naar aanleiding van mutaties in uw eigen Kabels en Leidingen registratie. NedGraphics heeft hiervoor een nieuwe, moderne oplossing: NedWIBON.

U kunt al voorsorteren

De werking van KLIC WIN sluit aan bij de wijze waarop ook de BGT werkt: hier sturen BGT-systemen van bronhouders mutaties actief door naar een centrale omgeving. Het onderliggende principe is dus allesbehalve nieuw: u kunt vandaag uw Kabels en Leidingen informatie al centraal opslaan in NedGraphics' NGdW. Op die manier benut u nu al de voordelen van actuele brongegevens. En NedWIBON zal al uw mutaties op tijd en conform het nieuwe IMKL2015 aan het KLIC WIN bij het Kadaster leveren.

U kunt dus nu al voorsorteren op de veranderingen die komen gaan: sla uw Kabels- en Leidingeninformatie op in NGdW en sluit met NedWibon aan op KLIC WIN. Gebruikt u op dit moment NedWion ? Dan is een upgrade naar NedWIBON voldoende om op tijd op KLIC WIN aan te sluiten.

Meer over Kabels en Leidingen conform IMKL2015 in NGdW en NedCore
WION1.png
NedWion2.JPG

Hoe beginnen?

De nieuwe WIBON op 1 juli 2018 in werking getreden. Met een overgangstermijn van 6 maanden betekent dit dat alle netbeheerders op 31 december 2018 op KLIC WIN aangesloten moeten zijn. Het huidige KLIC (WION) houdt op 1 januari 2019 op te bestaan. De overgang van KLIC (WION) naar KLIC WIN is ingrijpend en raakt zowel uw organisatie als uw informatiehuishouding als uw ICT-voorzieningen.

Zo’n overgang vraagt om een helder en overzichtelijk transitieplan waarin alle door te voeren veranderingen zijn benoemd en uitgewerkt. Met zo’n plan kunt u direct aan de slag: het helpt u bij het aanvragen van budget, bij het plannen van capaciteit en tijd, bij het afwegen van de ICT-scenario’s en het zet de kwaliteit van uw data af tegen de eisen die IMKL2015 eraan stelt. Het transitieplan bevat natuurlijk ook een risicoanalyse. Gelet op het boeteregime van INSPIRE is dat laatste is geen overbodige luxe. Wij helpen u graag met het opstellen van uw transitieplan. 

Meer over het Transitieplan KLIC WIN

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Actuele ontwikkelingen NedOmgeving

Meer nieuws

Gerelateerde video's

Bekijk de video's gerelateerd aan WION en Inspire

  • Succesvol Verbinden in de infra

Downloads

Productsheet

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?

Stel een vraag Maak een afspraak

Gerelateerde thema's

Meer thema's

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap