Smart Cities

Een Smart City heeft zijn gegevens op orde

Slimmer werken

Steeds meer mensen wonen in steden en het is onze ambitie deze duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder te maken. Automatisering maakt het mogelijk om steeds complexe processen beheersbaar te houden.

Nederland heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het Stelsel van Basisregistraties. Inmiddels heeft dat geleid tot kwalitatief goede, gestructureerde en vooral ook actuele gegevens, waarover we allemaal vrijelijk kunnen beschikken. Door gegevens te digitaliseren en in samenhang bij elkaar te brengen, zijn we in staat om alsmaar slimmer te werken. Het zijn dan ook deze gegevens, die het fundament vormen van Smart Cities en gaan helpen onze ambities te realiseren.

Lees meer

Hoewel we met zijn allen pas aan het begin van deze nieuwe digitale revolutie staan, gaan de investeringen die we nu doen ons straks geweldig helpen bij het managen van onze steden. 

Garmt Zuidema Commercieel Directeur - NedGraphics Garmt Zuidema

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is NedCore, waarbij al uw basis- en kerngegevens in volledige samenhang worden gebracht.

Gegevens uit sensoren (internet of things) gaan in de toekomst deze meer statische gegevens aanvullen met real-time gegevens over onze fysieke leefomgeving. Hierbij kunt u denken aan aspecten als geluid, fijnstof en het weggebruik. Smart City toepassingen kunnen vervolgens direct antwoorden bieden op deze real-time vragen en/of situaties.

1280-smart-city-pivot.jpg
smart-city.png

Ervaring

NedGraphics heeft bijna 40 jaar ervaring met informatisering en automatisering in de overheid en in het bijzonder de automatisering rondom basis- en kernregistraties. We hebben een uitgesproken mening over wat betrouwbare gegevens voor de overheid betekenen.

Met onze huidige producten NedCore en NedMagazijn bieden wij het fundament voor de Smart City van morgen. NedGraphics denkt dat met haar technologie van nu, steden in staat zijn om nu al te gaan bouwen aan Smart Cities en hiermee te werken aan een omgeving waar het nu en later prettig werken, wonen en leven is.

Wilt u een persoonlijk advies of meer informatie?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap