Omgevingswet

Maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Kanteling in denken en doen

Per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De omvang van deze verandering is enorm. Die omvang wordt veroorzaakt door een kanteling in het denken over ruimtelijke ontwikkeling: ’plussen en minnen’ maakt plaats voor ’brede maatschappelijke afweging’. Daarvoor waren grote veranderingen noodzakelijk in alle bestaande wet- en regelgeving.

DSO als ruggegraat
Deze verandering zou volstrekt onmogelijk zijn zonder grootschalige inzet van moderne informatietechnologie. Het bijbehorende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een informatietechnologische operatie van ongekende omvang. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle vigerende bestemmingsplannen van rechtswege overin het omgevingsplan. Dat wil echter niet zeggen dat een gemeente daarmee voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet aan het omgevingsplan stelt. U moet als gemeente dus gaan nadenken over een transitiescenario dat (uiteindelijk) resulteert in één omgevingsplan voor uw hele grondgebied.

Het Omgevingscollectief
Antea Group, Centric en NedGraphics bundelen hun kennis en kunde samen met gemeenten en uitvoeringsdiensten. Onder de naam ‘Het Omgevingscollectief’ biedt de samenwerking oplossingen die de invoering van de Omgevingswet gaan versnellen. Meer informatie: https://www.hetomgevingscollectief.nl/.

Lees meer

Wij hebben een doordachte aanpak ontwikkeld waarmee u uw omgevingsplankaart snel, betrouwbaar en verantwoord kunt samenstellen op basis van bestaand kaartmateriaal zoals de BGT en uw bestaande ruimtelijke plannen.

Jasper Arends Accountmanager - Overheid - NedGraphics Jasper Arends
Laan-van-de-Leefomgeving.png

NedGraphics en de Omgevingswet

NedOmgeving is de logische doorontwikkeling van de NedPlanSuite. Met NedOmgeving kunt u voorzien in het optimale beheer van al uw ruimtelijke plannen. Verder hebben wij een doordachte aanpak ontwikkeld waarmee u uw omgevingsplankaart snel, betrouwbaar en verantwoord kunt samenstellen op basis van bestaand kaartmateriaal, zoals de BGT en uw bestaande ruimtelijke plannen. Zo geven wij ook hier invulling aan het motto ’eenmalig en eenduidig’. 

NedOmgeving zal aangesloten worden op slim mutatieberichtenverkeer vanuit andere applicaties. Zo worden uw ruimtelijke plannen continu afgestemd op alle veranderingen die in de openbare ruimte plaatsvinden. Kortom: met NedOmgeving wordt de ruimtelijke ontwikkeling van uw gemeente optimaal gefaciliteerd.

BGT als logische basis voor het omgevingsplan

De afgelopen jaren hebben gemeenten geïnvesteerd in de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daarmee ligt onze openbare ruimte landelijk vast in een model dat geschikt is voor organisatiebreed gebruik. Bovendien is dat gebruik verplicht.

BAG-beheerders krijgen hun pandvlakken automatisch aangeleverd vanuit de BGT en weg- en groenbeheerders weten inmiddels hoe de BGT hun gaat voorzien van ’hun’ weg- en groenbeheervlakken. De Omgevingswet wordt een belangrijke volgende toepassing van de BGT. Door de BGT op de juiste wijze te verfijnen kan de omgevingsplankaart er automatisch uit afgeleid worden. In onze geo-informatiearchitectuur betekent dat, dat alle veranderingen in de openbare ruimte hun beslag vinden in de BGT en niet alleen doorwerken in BAGpanden en weg- en groenbeheervlakken, maar ook in de omgevingsplankaart. Zo vervalt de noodzaak om voor uw omgevingsplan een ’losse’ kaart op te bouwen. Het omgevingsplan wordt dynamisch; onze geo-informatiearchitectuur faciliteert dit aspect optimaal. 

Meer over de BGT
DSC_3836.jpg
DSC_3812.jpg

NedOmgeving

NedGraphics richt zich met de applicatie NedOmgeving op:

1. Het maken, beheren en publiceren van ruimtelijke instrumenten als het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie

2. Ondersteunen van de afhandeling van vergunningaanvragen ’van intake tot uitkomst’ met geo-informatie vanuit onze bestaande systemen, zoals NedMagazijn, NedBGT en NedGlobe. En zoeken we de aansluiting op documentbeheer- en zaakafhandelingssystemen.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

  • Uitnodiging webinar: NedGlobe - Gebruiksvriendelijk en krachtig GIS-viewer platform

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

Meer nieuws

Gerelateerde video's

Bekijk de video's gerelateerd aan BGT

  • Omgevingswet

  • Succesvol Verbinden met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Interessante downloads

Leaflet

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?

Stel een vraag Maak een afspraak

Gerelateerde thema's

Meer thema's

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap