Trossen los voor NedOmgeving!

De logische doorontwikkeling van de NedPlanSuite

09 maart 2017 in industrie Overheid

Bent u al op de hoogte van geheimzinnige afkortingen als ‘STOP’ en ‘TPOD’? Weet u al hoe u aan de slag kunt gaan met die mysterieuze ‘triples’? Sinds de Standaarden voor de nieuwe Omgevingswet dit voorjaar in consultatie zijn gegaan, is de applicatie-ontwikkeling voor bronhouders daarmee ook een stuk concreter geworden. Ook NedGraphics heeft zich stevig verdiept in deze (concept-) Standaarden en heeft geoordeeld dat deze voldoende houvast bieden om nu ook echt aan de slag te gaan. Inmiddels zijn we dan ook gestart met de ontwikkeling van ons nieuwe product NedOmgeving. Wordt dit straks uw applicatie voor het maken, publiceren en beheren van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen?

Trossen los.jpg

Een volledig nieuw product?
Waar mogelijk gaan we onderdelen hergebruiken van onze succesvolle applicaties NedPlan en NedPlan Tekst. Hierbij hebben we niet voor niets reeds object gerichte planteksten toegepast. Is het niet wat vroeg om nu al te starten met applicatie-ontwikkeling, de invoering in 2019 is toch nog ver weg? Hoewel de Omgevingswet 'pas' in het voorjaar van 2019 ingevoerd wordt, willen wij het product NedOmgeving al (veel) eerder kunnen aanbieden. Immers, het bevoegde gezag moet er klaar voor zijn om voorjaar 2019 volgens de nieuwe eisen te kunnen werken. Met een projectgroep van gemeenten gaan wij NedOmgeving verder vormgeven, zodat het optimaal aansluit bij de nieuwe werkwijze van visie- en planontwikkeling binnen de fysieke leefomgeving.

Doet NedGraphics dit alleen?
NedGraphics heeft de samenwerking gezocht met een aantal toongevende partijen op het terrein van de Omgevingswet (zie ook het Omgevingscollectief). Verder is NedGraphics actief betrokken bij de totstandkoming van de standaarden door op te trekken met Geonovum en actief deel te nemen aan de diverse bijeenkomsten. De huidige Standaarden hebben versie 0.6 gekregen. Versie 0.7 volgt in april dit jaar. Betekent dit dan ook dat de standaarden voor ‘bijna driekwart’ klaar zijn? Wellicht…, in ieder geval naar onze mening voldoende concreet om NU alvast te starten.

The proof of the pudding?
Is natuurlijk in the eating! Zoals met alle applicatie-ontwikkeltrajecten wordt het pas echt spannend als de Standaarden kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk, in test-trajecten bij onze opdrachtgevers. Dat zal nog wel even op zich laten wachten, maar NedGraphics is vastbesloten om hierbij in de kopgroep mee te draaien! Trossen los dus!

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap